Griezelig leuk Vaandelteam RKMSV in de race voor promotie Missiecomité maakt ook dit jaar weer veel mensen blij De Gouden Leeuw uitgeverij bv Internationale cd- en platenbeurs Oldies Club 23 ingekocht! 21 Kindermarkt Penaltytoernooi Facelift voor weekbladen De Gouden Leeuw De specialist kl I M Woensdag 25 mei 2011 bericht v o o r 67e jaargang mummer 21 De Treffers 1 uit Neerkant kampioen tel 077 30712 03 Moor al uw strijkwas! www.theasstrijkservice.nl irhoonhpidssalon ïiaqp] itijlint) De Meijelse biljartkampioenen RKMSV Gi op valreep kampioen Hoofdprijs loterij Missiecomité verzilverd MEIJEL - Lange tijd moest het vaandelteam van RKMSV strijden voor lijfsbehoud in de vierde klasse. Aangezien alle teams aan elkaar gewaagd wa ren bleef de strijd tot het einde spannend. Het eerste van Me- ijel kende een geweldige eind sprint, in de reguliere compe titie, met als speciale beloning een plaats in de nacompetitie. In de eerste dubbelstrijd werd Sparta '18 uit Sevenum versla gen. Donderdag 26 mei zul len ze de degens kruisen met Helmondia in Helmond. De beslissing zal zondag 29 mei vallen in Meijel. Bij winst zal donderdag 2 juni een beslis singswedstrijd op neutraal ter rein plaatsvinden. Omdat zondag 29 mei dus de tweede stap op weg naar pro motie gezet kan worden ho pen spelers en bestuur dat veel mensen, die RKMSV een warm hart toedragen, het vaandel team vurig aan komen moedi gen. Gaat het de rood-witten luk ken om het 90-jarig jubileum van een extra feestelijk tintje te voorzien? MEIJEL - Ook dit jaar heeft het missiecomité weer een fantastisch bedrag uit kun nen keren aan de projecten die vanuit Meijel mede on dersteund worden. Elk van de vier projecten krijgt namelijk een bedrag van 4.000,- euro overgemaakt. Met dit geld kunnen ook dit jaar weer een aantal zaken be kostigd worden, zoals de af bouw en inrichting van een la gere school in Malawi, de bouw van een gemeenschapshuis op Borneo in Indonesië, school geld en kosten voor het levens onderhoud voor de kinderen in een weeshuis in Niger en me dicijnen, verbandmiddelen en PEEL EN MAAS - Woensdag 8 juni organiseert het Jeugdsta- tion.nl weer een kindermarkt voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar uit de gemeente Peel en Maas. Deze markt vindt plaats op de binnenplaats van het Jeugdstation, Nijverheidstraat 16 te Panningen van 14.00 tot 16.00 uur. Deelnemers kunnen zich nog opgeven via info@jeugdstation. nl of tel. (077) 473 80 00. Iedereen is deze woensdagmid dag Welkom om te snuffelen tussen de aangeboden spullen. andere noodzakelijke zaken ten behoeve van hulp aan gehan dicapte inwoners van de Gaza- strook. Dit geld is mede met uw hulp bij elkaar gebracht door mid del van de fancy fair, loterij, statiegeldactie, huis-aan-huis folder en wekelijkse kienavon- den. Een heel mooi resultaat van al de inspanningen die een groot aantal vrijwilligers steeds leveren om het bovenstaande te kunnen realiseren, maar vooral het bewijs dat de inwoners van Meijel nog steeds meeleven met het werk van (oud)Meijelnaren in ontwikkelingslanden. Lees elders in dit blad de prijzen die nog afgehaald kunnen worden. MEIJEL - In het kader van het 90-jarig jubileum van RKMSV wordt op zaterdag 4 juni het Lindeboom Penalty Toernooi georganiseerd. Dit toernooi staat voor sportiviteit en gezel ligheid en wordt gehouden op het sportpark van RKMSV van 17.00-21.00 uur. Het toernooi is voor vrienden, vriendinnen, (buurt)verenigingen, buurtge noten, stamgasten, enzovoorts. Kortom iedereen vanaf 16 jaar. Aansluitend aan het toernooi is er een spectaculaire feestavond in de tent met de band Khick. Lees verderop pagina 7. Thea van den Beucken Loosteeg 12 Panningen Tel. 06-11489670 PANNINGEN - Vanaf 1 juni presenteert uitgeverij De Gouden Leeuw hun vier weekbladen in een nieuw jasje. De weekbladen hebben allen een verfrissende en vernieuwende facelift ondergaan. Naast enkele inhoudelijke aanpassingen, alsook een herziene lay-out, is er ook voor de naam van de weekbladen meer identiteit en uniformiteit gekozen. Voort aan zullen de weekbladen in de gemeente Peel en Maas als Peel Maas Nieuws worden betiteld. Van het Peel Maas Nieuws zullen uiteraard de gebruikelijke, verschillende edities verspreid blijven worden. Het weekblad voor de ge meente Leudal zal toepasselijk Leudal Nieuws gaan heten. De Gouden Leeuw hoopt met de aanpassing van hun week bladen de lezers nog meer kwaliteit te kunnen bieden en na-" tuurlijk nog meer leesplezier! 2011 NEERKANT - Oldies Club Neerkant houdt op zondag 29 mei, van 11.00 tot 17.00 uur, een grote internatio nale CD- en Platenbeurs. Er kan tijdens de beurs gesnuf feld worden tussen meer dan 35.000 (vinyl) singles, Ip's, CD's en DVD's. Er zullen standhouders uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Frankrijk aanwezig zijn. Oldies Club Neerkant bestaat inmiddels meer dan 25 jaar en organiseert al vanaf het prille begin de bekende platenbeur zen in Neerkant, die elke keer Weer door vele muziekliefheb bers uit zuid-Nederland, België en Duitsland bezocht worden. Op deze beurs kan niet alleen gekocht worden; er kan ook door iedereen verkocht of ge ruild worden. De beurs wordt gehouden in het gemeen schapshuis De Moost, Moos- tenstraat 3 in Neerkant, waar gebruikt wordt gemaakt van diverse zalen. Dit betekent niet alleen een groot aanbod van ge luidsdragers, maar ook bredere looppaden, waardoor de bezoe kers rustig hun favoriete platen kunnen uitzoeken met op de achtergrond bekende deuntjes van weleer aangevuld met his torische en authentieke opna men van radio-uitzendingen uit vervlogen tijden. Voor iedereen zit er wel iets tus sen, want vrijwel elk genre is vertegenwoordigd. Collectors items of gewoon die mega hit. Ook bezitters van de razend populaire jukeboxen komen in Neerkant aan hun trekken, want of het nu oude meezin gers of meedeiners zijn, vele fa voriete deuntjes waar u wellicht lang voor hebt moeten zoeken, liggen op deze CD- en Platen beurs op u te wachten. En bijna altijd gesorteerd op artiest, jaar tal of muzieksoort. Kijk voor meer informatie op internet bij www.OldiesClubNeerkant.nl of neem contact op met Mart Thijssen, voorzitter, tel. (077) 465 35 69. MEIJEL - Een aantal meiden gaat auditie doen voor een baantje in een oud griezelmuseum. Span nend hoor, want wat voor rol gaat iedereen spelen? Wie is de eigenaar en waarom is hij een beetje vreemd? Waarom zijn twee gangsters ondertussen op zoek naar een schuilplaats? Wat moeten ze doen met hun buit? Wie belt er steeds? Zullen de meiden de gangsters tegen komen? Kunnen ze in het museum gaan werken? Hoe groot is het museum eigenlijk?Antwoord op al deze vragen zie je zondagmiddag 29 mei tijdens het griezelig leuke toneelstuk Het Geheim van Museum Kriebel- steijn. De jeugdleden spelen deze voorstelling in de Rabozaal van gemeenschapshuis d'n Binger. Zie voor meer info: www.toneel-meijel.nl 10 jaar garantie - uitsluitend 1' keus tegels - Walk 11b 6093 GS Heythuysen T: (0475) 49 14 00 www.kierkels.nl voor het inslijpen en aanleggen van vloerverwarming.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1