Sportieve mis Talent van het jaar w e e k d e c n Eerste Goede Doelen Week Meijel Koninginnedagzeskamp met Kindervakantiewerk Nieuw gemeentewapen Team Meijel zoekt deelnemers r h i I V O O A.S. ZONDAG mode centrum Acht van Meijel voor kinderen Elfdorpenloop meijel@ goudenleeuw.nl Kog de- centrum Frans Theelen tel 077 307 12 03 q \s r\ Peel en Maas erkent belang arbeid migranten Mooie opbrengst voor weeskinderen dankzij benefietconcert O jongerenkoor Meijel heet voortaan Vocal Group Achorus Zonnige voor- A uitzichten! V kapsalon srhoonhpidssalon ppdirurp makp up naqpl stqlmq pruikpn Laatste kans 'Vluchten kan niet meer' Oorkonde MEIJEL Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B. V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren Tekst aanleveren? Mail naar: Roggel 13.00 lol 17.00 uur lr\ 1 Woensdag 6 april 2011 67e jaargang nummer 14 Envelop In de week voorafgaand aan de Goede Doelen Week wordt een brief, een intekenformulier en envelop bezorgd op ieder adres in Meijel. Op het intekenfor mulier vult u in welk bedrag u elk goed doel wilt geven. Het totale bedrag doet u anoniem contant in de envelop met de MEIJEL - Alle lopers uit Meijel die graag mee zouden willen doen met de Elfdorpenloop op 30 april, maar geen team heb ben willen we vragen zich te melden bij Ton Ghielen, Hoek 13. jghielen@home.nl We gaan dan proberen van alle aangemelde personen een team te maken dat Meijel kan verte genwoordigen! Wij mogen na tuurlijk niet ontbreken in de nieuwe gemeente. Lopers; laat je horen en doe mee! www.mooidemooistemode.nl mod» en «choenen voor dames, heren, tieners en kinderen Algemene info - T. 0475 491384 MEIJEL - In navolging van an dere dorpen hebben dertien collecteleiders van landelijke fondsen, die in Meijel collec teerden, besloten hun krach ten te bundelen. Dit betekent dat er één grootscheepse coll ecte plaatsvindt van dertien afzonderlijke collectes tijdens de Goede Doelen Week Meijel van 17 tot en met 23 april. De deelnemende fondsen zijn: Alzheimer Nederland, Astma Fonds, Brandwonden Stichting, Nationaal Epileptie Fonds, Hartstichting, Jeugd- fonds Jantje Beton, KWF Kan kerbestrijding, Lepra Stichting, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Fonds, Reumafonds en Fonds verstandelijk gehandicapten. Initiatief De organisatie hoopt dat de in woners van Meijel dit initiatief goed ontvangen en met gulle gift de goede doelen blijven on dersteunen. Bij voorbaat harte lijk dank namens het bestuur van de collecteleiders: Ton Ghielen, Hoek 13, tel. (077) 466 23 07; Freek Lammers, Zonnedauw 70, tel. (077) 466 35 84; Harry Timmermans, Past. Frischestraat 22, tel. (077) 466 17 79; Koen Verstappen, Den Hoogen- beemd 21, tel. (077) 466 28 12. PEEL EN MAAS - De ge meente Peel en Maas krijgt een nieuw gemeentewapen. Bij Koninklijk Besluit van 29 maart werd dat besloten. Burg meester Wilma Delissen- van Tongerlo maakte dit heuge lijke feit bekend bij aanvang van de raadsvergadering van 29 maart. De gemeente Peel en Maas krijgt niet alleen een nieuw gemeentewapen, maar ook onder andere een nieuwe burgemeesterketting en nieu we gemeentevlaggen. Wanneer het nieuwe gemeentewapen ge presenteerd wordt, is nog niet bekend. Wethouder Wim Hermans (links) en sporttalent Sabrina Stultiëns. MEIJEL - Tijdens het eerste Sportgala van de gemeente Peel en Maas werd Sabrina Stultiëns uitgeroepen tot talent van het jaar 2010. De Meijelse wielren- ster is niet alleen goed met veld rijden bij de junioren en senio ren, maar weet ook op de weg te vlammen. Ze is al Nederlands kampioene, maar onder leiding van haar trainer, oud-profren ner Eddie Bouwmans, streeft Sabrina naar goede prestaties op het WK. Meijel was goed verte genwoordigd op het gala. Naast Sabrina wisten de Mèhlse Dörs- Foto GerPeeters. kes de Sportwaarderingsprijs in de wacht te slepen. Daarnaast was Rob Janssen genomineerd als beste sporter en het eerste herenteam van Vershuys.com Peelpush als beste sportploeg. Meer over het Sportgala vindt u op pagina 21. MEIJEL - Afgelopen zondag vond onder enorme belangstelling de Heilige Feestmis ter gelegenheid van 90 jaar RKMSV plaats op het voetbalveld. Deze mis had naast de aftrap van het jubileumjaar nog een speciaal tintje. Het betekende namelijk de laatste of ficiële handeling van Pastoor Schoenmakers. Hij werd hierbij geassisteerd door enkele jeugdige spelers die de taak van sportieve misdienaar op zich namen. Een bijzonder evenement op een evenzo bijzondere locatie. Het jubileumjaar van de Meijelse voetbalver- eniging kan na deze start niet meer stuk. Foto GerPeeters. MEIJEL - Omdat de animo de laatste jaren minder was is er dit jaar geen Acht van Meijel meer voor mensen ouder dan 12 jaar. Alleen voor de basis- schooljeugd wordt er nog een Acht georganiseerd op Konin ginnedag. Via de basisschool kunnen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zich daarvoor opgeven. Een fantastisch alternatief voor alle geïnteresseerden is de Elf dorpenloop door alle kernen van onze nieuwe gemeente. We hopen dat Meijelse lopers zich hiervoor massaal zullen opge ven. De site www.l 1 dorpenloop. nl geeft alle informatie. ingevulde lijst. Op maandag 18 en woensdag 20 april worden de enveloppen tussen 18.00 en 20.00 uur opgehaald. Zorg er alstublieft voor dat de envelop klaar ligt voor de col lectant. Het bestuur zorgt dat uw bijdrage op de juiste plaats komt. De werkwijze is beschre ven in het draaiboek van de Goede Doelen Week Meijel. Dat is te vinden op www.meelons- deurep.nl. Twee weken na de actieweek zullen de resultaten worden gepubliceerd. MEIJEL - Op zaterdag 30 april allerlei spellen, waaronder een is het Koninginnedag voor de spectaculaire stormbaan, kinderen wordt er weer een leu- Wil je erbij zijn lees dan snel het ke zeskamp georganiseerd. Met vervolg stukje op pagina 7.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1