Talk of the town Drie dagen wandelen in Meijel r h q n q Missie fancy fair Mèhlse Dörskes naar EK Vluchten kan niet meer Uitreiking vrijwilligerprijs Peel en Maas Aftrap 90-jaar RKMSV met feestmis op sportpark Hartstichting naar GDWM A.S. ZONDAG 10 21 nige voor uitzichten! Zonnige voor- Koopzondag AAoi centrum Frans The RoggeM 3.00 tot 17.00 mode centrum Ir Mil# llllliCCI tel 077 307 12 03 Joppe 3 verovert na spannende partijen het kampioenschap Halfvasten party hapialon srhoorihpidssaloii ppdirurp mahp up naqpl stqlinq pruihpn Inschrijving Action Run Winnaars van de St. Nicolaastrofee Meijel groener dankzij nationale boomfeestdag Verrassende profielwerkstukken leerlingen BBC oagina 23 www.mooidemooistemode.nl mode en schoenen voor dames, heten, tieners en kinderen Algemene info - T. 0475 491384 NEERKANT - Instuif Downside organiseert een halfvastenparty op zaterdag 2 april. Heb je zin om naar dit geweldige knots gekke party te komen kom dan zaterdag naar de Moost in Neerkant. Deze spetterende in- stuifavond duurt van 19.00 tot 22.30 uur! Als je lid bent van de instuif en verkleed bent is de entree gra tis. Ben je nog geen lid dan zijn de kosten 1,50 euro. Kom je ver kleed krijg je een presentje. Mochten er nog jonge DJ's zijn die graag eens tijdens de in- stuifavonden willen draaien, kunnen deze contact opnemen met tel. 06-15130612. Woensdag 30 maart 2011 67e jaargang nummer 13 MEIJEL - Van 25 tot en met 27 mei zal de wandeldriedaagse plaatsvinden in Meijel. In middels mag de organisatie zich verheugen, in en rond Meijel, op veel enthousiaste reacties, waardoor ze uitkij ken naar een grote opkomst. De wandeldriedaagse vindt plaats op woensdag 25 mei, donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei. De start en finish zal zijn bij het Oranje hotel, waar deelne mers de stempelkaart kunnen afhalen en weer inleveren. Om de start tijdens de driedaagse vlot te laten verlopen, wordt de mogelijkheid geboden om vooraf in te schrijven tijdens de inschrijfavonden op woensdag 27 april en donderdag 28 april van 19.00 tot 20.00 uur in het Oranje Hotel. Inschrijven op de avond zelf kan alleen van 18.30 tot 19.00 uur. Deelnemers kun nen tijdens de wandeldriedaag se elke avond starten van 18.30 tot 20.00 uur en uiterlijk fini shen om 21.30 uur. Er zullen twee routes uitgezet worden waar aan deelgenomen kan worden. Een korte route van 5 kilometer en een lange route van 10 kilometer. Voor ieder wat wils om gezellig in een groep of individueel mee te wandelen, zoals met familie, vrienden, de hele klas of buurt vereniging. Ook voor rolstoel en scootmobielgebruikers is het mogelijk om deel te nemen aan beide wandelroutes. Op de rou tes zijn rustplaatsen ingericht waar de kaarten ook afgestem peld kunnen worden. Op vrijdag 27 mei zorgt de or ganisatie voor een leuke afslui ting op het plein bij het Oranje hotel. Zo kunnen de wande laars onder het genot van een drankje nog gezellig nakletsen en genieten van muziek. Op vrijdagavond worden tevens de medailles uitgereikt aan ieder een die drie dagen heeft mee gewandeld. Daarnaast zullen er nog andere mooie prijzen uit gereikt worden. De kosten van het inschrijf geld op 'deze inschrijfavonden bedraagt 5,- euro voor drie da gen of 2,- euro per dag. Bij het inschrijven op de dag zelf be draagt het inschrijfgeld 6,- euro voor drie dagen en 2,- euro per dag. Noteer de datums van de inschrijfavonden dus alvast op uw kalender. Heeft u vragen, neem dan contact op via: wandel3daagsemeijel@live.nl. MEIJEL - Dankzij geweldige prestaties tijdens het NK af gelopen weekend in Waalwijk hebben diverse Mèhlse Dörs kes zich weten te plaatsen voor de Europese kampioenschap pen die op 30 september zullen plaatsvinden in Engeland. Ook dit jaar waren de Meijelse mei den weer oppermachtig in ver schillende categorieën. Lees verder op pagina 15. MEIJEL - Op zondag 3 april vindt in zaal De Zwaan, vanaf 13.30 uur, weer de Missie fancy fair plaats. Deze middag mag zich altijd verheugen op een grote belangstelling. Nieuw dit jaar is de verkoop van originele artikelen uit diverse ontwikke- die deze middag plaatsvinden, diverse projecten ondersteunen. MEIJEL - Toneelvereniging Op maandag vindt tevens in C.O.M. brengt de komedie zaal De Zwaan het superkienen 'Vluchten kan niet meer' van plaats, vanaf 19.30 uur. Tom Kelly op de planken. Op Uitgebreide informatie op pagina zaterdag 2, zondag 3, vrijdag 8, 17. zaterdag 9 april om 20.00 uur in de Rabozaal van gemeen schapshuis d' n Binger in Meij el. Op zondag 10 april brengen ze nog een matineevoorstelling om 15.00 uur. Lees verder op pagina 17. MEIJEL Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren PEEL EN MAAS - Vorige week heeft u al kunnen lezen over de vrijwilliger van het jaar, waar voor negen genomineerden uit de kernen van Peel en Maas zijn voorgedragen. Belangstellen den zijn van harte welkom om deze feestelijk uitreiking, die onder andere wordt verzorgd door muzikanten uit Egchel, bij te wonen. De uitreiking van. de drie vrijwilligersprijzen vindt vrijdagavond 8 april plaats in gemeenschapshuis 't Erf, Ka pelaan Nausstraat 5 in Egchel. De bijeenkomst begint exact om 20.00 uur vanwege de live radio-uitzending via omroep P&M. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Op de gemeentepagina kunt u meer lezen over de verschillen de prijzen en de genomineerden hiervoor. MEIJEL - In het kader van het 90-jarig bestaansfeest van RKMSV, nodigen ze iedereen uit om zondag 3 april het jubileum af te trappen tijdens de Heilige Mis om 10.30 uur op het sport park. Deze mis wordt voorge gaan door Pastoor Schoenma kers en is uiteraard voor ieder een toegankelijk. In overleg met Pastoor Schoenmakers is beslo ten de collecteopbrengst aan een goed doel te schenken: Stichting Algemene Hulpdienst Meijel. Aansluitend aan de Heilige Mis zal er omstreeks 12.00 uur een koffiebuffet klaar staan in de kantine, waaraan alle RKMSV- leden met hun gezin geheel gratis kunnen deelnemen. Voor opgave, zie de website van RKMSV. Na het buffet wordt de middag voortgezet met een gezellig samenzijn, waarbij een natje en droogje niet ontbre ken. Tevens wordt er aan de kinderen gedacht en hoeven deze zich niet te vervelen. MEIJEL - Op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni, zal Action Run haar tweede editie beleven. Action Run is een dag die ge heel in het teken zal staan van sport, spel, survival en avon tuur. Dit evenement, wordt ge organiseerd door een groep fa natieke Meijelse jongeren. Ook dit jaar zullen zij er weer alles aan doen om deze dag tot een groot succes te brengen. Deel- MEIJEL - Op zondag 10 april vindt in café Parties Talk of the town 2011 plaats. De organisatie van deze editie zal dit jaar nog nemers hebben nog tot en met grootser uitpakken. Deelnemers beslissen dit jaar namelijk niet alleen mee over hun toekomst in Meijel, maar maken ook nog eens 23 april om zich op te geven kans op enkele fantastische prijzen. De organisatie van deze middag is in handen van negen enthousiaste Meijelse jongeren: staand voor deze onvergetelijke dag. van links naar rechts Anne Wijnands, Jeroen Haazen, Jolijn Steeghs, Thijs Mennen, Joost Smeets, Twan Steeghs, Ramon Bouten. Lees meer op pagina 15. Zittend: Bob Renders (op deze foto ontbreekt Mike Nijssen). Lees meer op pagina x. MEIJEL - Volgende week vindt de landelijke collecte van de Hartstichting plaats. In Me ijel worden echter dit jaar de krachten gebundeld en zal er op 18 en 20 april geld ingeza meld worden voor alle goede doelen tegelijk. Ook de Hart stichting doet daar aan mee. Daarom wil de organisatie vragen uw bijdrage te geven in die week. Uw en ons hart zal er baat bij hebben. Bedankt.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1