Limburgs beste w e k b h t Peel en Maas organiseert een lokale banenmarkt TWC de Vélo presenteert jubileumboek Hans Dekking bezoekt Meijel voor proefschrift VOO PANN.NGEN] A.S. ZONDAG mode centrum iPtafi# ThccHci RKMSV 90 jaar Mobieltjesactie Koopzondag Mode centrum Frans Theelen Roggel 13.00 tot 17,00 uur Pariningen 13.00 tot 17.00 uur tel 077 307 12 03 srhooïihpidioalon qpl otipq na Zonnige voor- A uitzichten! W Jeugd Schutterij St. Willibrordus in het zonnetje gezet Voorspeeldag bij schutterij Sint Nicolaas Toneelvereniging C.O.M. brengt blijspel op de planken Studenten steken handen uit de mouwen voor weeskinderen lÉlÈllMÊÈ^ÊÊMÊÊSSBilêÊMÊÊMM, Woensdag 23 maart 2011 67e jaargang nummer 12 MEIJEL Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren MEIJEL - Hans Dekking, een antropoloog uit Amsterdam be zoekt de komende weken Meijel. Een antropoloog bestudeert hoe mensen met elkaar samenleven en werken, dicht bij huis en ver weg. Hij kijkt naar hun gewoon tes, opvattingen, betekenisge ving en geloofsuitingen. Hij is hierover een proefschrift aan het schrijven over oude gewoontes en gebruiken in de Peel en doet hiervoor ook Meijel aan. Hij zal vooral contact zoeken met ou dere bewoners, die nog kunnen vertellen hoe het vroeger bij de gezinnen in de kleinere dorpen toeging. Dus u kunt benaderd worden door Hans Dekking. Hans hoopt eind 2011 zijn proefschrift klaar te hebben om hiermee te promoveren. www.mooidemooistemode.nl mod» en schoenen voor domes, heren, tieners en kinderen Algemene info - J. 0475 491384 PEEL EN MAAS - Op donder dag 24 maart organiseert Peel en Maas voor de eerste keer een lokale banenmarkt. Het doel van deze banenmarkt is, om werkzoekenden kennis te laten maken met lokale be drijven en uitzendbureaus. Peel en Maas ondersteunt op deze manier werkzoekenden bij het vinden van een geschikte baan en slaat een brug tussen bedrijven en werkzoekenden. De banenmarkt wordt gehou den van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis aan het Wil- helminaplein 1 in Panningen. Om 9.00 uur wordt de banen markt officieel geopend door wethouder Raf Janssen. r Diverse bedrijven zijn door de gemeente benaderd om hun bedrijf te presenteren aan geïn teresseerde werkzoekenden. De bedrijven geven op deze dag een beeld van de werkzaamheden die ze verrichten en bekijken samen met de werkzoekenden of een mogelijkheid tot verdere kennismaking tot stand kan komen. Naast bedrijven zijn ook enkele uitzendbureaus aanwezig om de bezoekers hun mogelijkhe den bij het vinden van een baan te laten zien. De arbeidsbemid delaars van de gemeente staan klaar om vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarnaast is mevrouw Faesen van HF Personal Styling aan wezig. Mevrouw Faesen geeft stijladvies en tips over presenta tie. Geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om een digitaal CV op te nemen. Dit betekent dat de werkzoekende zich via een, op die tiag te maken, vernieu wend persoonlijk filmpje kan voorstellen aan een potentieel werkgever. Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen. Rob Peeters reikt het jubileumboek uit aan oprichter van TWC de Vélo en erelid de heer Jac Simons. MEIJEL - Dit jaar heeft RKMSV een officieel KNVB jubileum in het vooruitschiet. Ter gelegen heid van het 90-jarig bestaans- feest nodigen ze iedereen uit om dit samen te vieren. De af trap van het jubileumjaar ligt op zondag 3 april, met het vie ren van een Heilige Mis door Pastoor Schoenmakers op het sportpark van RKMSV. MEIJEL - Na twee succesvolle acties is Stichting Opkikker in 2011 opnieuw .gestart met de mobieltjesactie. Dit jaar heeft de stichting als doel gesteld om 60.000 mobieltjes in te zamelen in zes maanden tijd. Het is nu ook mogelijk om oude mobiel tjes in te leveren bij EP Winkel molen, Dorpstraat 24 in Meijel. Lees verder op pagina 7. MEIJEL - Op donderdagavond 17 maart vond in d'n Binger in Meijel de presentatie van het Jubileumboek van TWC de Vélo plaats. Ter gelegen heid van het 35 jarige bestaan van de vereniging is door Rob Peeters met medewerking van Frans-jozef Maas een jubile umboek geschreven. Het indrukwekkende boek werk geeft de geschiedenis en ontwikkeling van de club weer, vooral middels de verslagen van tochten en activiteiten die in deze periode hebben plaats ge vonden. Voordat het boek uit gereikt werd aan leden, oud-le den en andere belangstellenden werd een aantal genodigden toegesproken door Rob Peeters. Rob wist van alle genodigden wel een aantal anekdotes dan wel andere memorabele feiten in zijn toespraken te verwer ken. Enkele der genodigden kwamen beslagen ten ijs met parate kennis over de club of over Meijel en het fietsen, wat het geheel nog meer cachet gaf. De genodigden waren behalve de oprichter Jac Simons, perso nen die de uitgifte van het boek mogelijk hebben gemaakt door sponsoring. En natuurlijk de voorzitter en oud-voorzitters en anderen die een speciale beteke nis voor TWC de Vélo hebben of hebben gehad. MEIJEL - Afgelopen zaterdag vond in sporthal De Körref de Limburgse topper in de eerste divisie B plaats. In deze volleybalderby stond Heren 1 tegenover rivaal Flamingo's. Inzet van deze wed strijd was de eerste plek in de competitie. Na vier spannende sets trokken de heren van Vershuys. com Peelpush aan het langste eind met een 3-1 overwinning. Peelpush is nu lijstaanvoerder in de 1e divisie B en weer Limburgs en Zuid-Nederlands beste. Dit moet echter nog 4 wedstrijden wor den vastgehouden, waarna hopelijk het 2e kampioenschap op rij gevierd kan worden. Foto Wim Simons

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1