w r c Eerste steen De Gouden Leeuw uitgeverij bv n Creatief Mom bakkesbal Laatste oproep aan Meijelse verenigingen 17 u. 0 0 K D 6 i t V O O OOK? LET OP! i.v.m. carnaval 0 Advertenties 0 Redactie Speciaal ingekocht Heythuysen (0475) 49 www.kierkels.nl voor het inslijpen en aanleggen van i vloerverwarming. tel 077 30/ 12 03 Hapsalon schoonheidssalon ppdirurp mahp up riaqp] stujlinq pruihen Week 10 komen wij uit met aangepaste aanlevertijden nl: uiterlijk vóór donderdag 3 maart 17.00 uur uiterlijk vóór donderdag 3 maart 14.00 uur Geachte adverteerder let op deze tijdstippen. i -i L. Tegels nergens goedkoper 10 jaar garantie uitsluitend le keus tegels Vergeet uw stempas en ID-bewijs niet 2 maart Provinciale Staten ERKIEZINGENl Meijelse turnsters naar finale LK Koninginnedag Heren wint van Sliedrecht Sport heren 2 Mèhlse Dörskes op Li Peel en Maas is trots op inburgeraars Wak 6093 GS 14 00 i Woensdag 23 februari 2011 67e jaargang nummer 8 «F W Brengt iemand anders uw stem uit? Geef dan een kopie van uw ID-bewijs mee. Een ID-bewijs is: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Provinciale Staten nemen voor u belangrijke besluiten en kiezen de Eerste Kamer. MEIJEL - Koninginnedag in Meijel... Van voor en door Me- ijel! Een gezellige dag in het centrum van Meijel. Om te kunnen variëren op deze dag en om de dag interessant te houden voor alle inwoners van Meijel, hebben wij onlangs een aantal verenigingen in Meijel benaderd, die nog geen bijdra ge leveren aan Koninginnedag. Mocht je vereniging nog niet hebben gereageerd en lijkt het je wel leuk om ook actief te zijn? Ideeën hiervoor zijn van harte welkom! MEIJEL - Vrijdagmiddag legden kernwethouder Raf Janssen, oud-wethouder en huidig raadslid Frits Berben en Prins Ger I gezamenlijk de eerste stenen voor de nieuwe microhal De Körref. Frits Berben en Raf Janssen bezitten inmiddels veel routine voor wat betreft het leggen van een eerste steen, maar Prins Ger I deed niet onder voor beide heren en demonstreerde een sterk staaltje metselwerk. Lees meer op pagina x. Foto Ger Peeters. Misschien wil je aan Meijel la ten zien hoe een training van je vereniging er uit ziet. Op facili tair gebied is van alles mogelijk, óf wil je mensen die nog niet bekend zijn met de vereniging door middel van een workshop kennis laten maken? Ook dat kan! Interesse? Wij vernemen dit graag vóór 28 februari. Stuur een e-mail naar: Koninginne- dagMeijel@gmail.com. Koninginnedag Meijel, van vür en dür Méél... Familie Hoebergen won verleden jaar de prijs voor mooist verklede groep. MEIJEL - Op zaterdag 26 fe bruari zal voor de veertiende keer het Mombakkesbal plaats vinden. Het Mombakkesbal is een bal waarin je als vastela- ovesvierder helemaal uit je dak kunt gaan. De afgelopen jaren verschenen de prachtigste cre aties. Doe gezellig mee en kom in een prachtige creatie eens kijken of je bekenden ziet. Zo als voorgaande jaren, zal om 23.11 uur ZDH Prins Ger I het sein voor demasqué geven. Wel licht dat dan al je bekenden vanachter de vreemde maskers verschijnen. Er zijn diverse prij zen te winnen voor de mooiste creaties en er zal wederom een mysterieguest rondlopen, te vens zullen er diverse optredens zijn van artiesten van de Méélse liedjesaovend. Wanneer je als artiest graag wilt optreden op het Mombakkes bal, graag een mailtje naar: bonaventura76@ hotmail.com Graag tot ziens op zaterdag 26 februari bij café Parties R' us, aanvang 20.30 uur. Postbus si Rijksoverheid

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1