Samen verder Prins Ger I nieuwe heerser van het Kieveloeëtteriek k b h t w V o o Let op de spaarkaart met aanbiedingen in deze krant... 12 HET WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN MA Beste Kieveloeëters en Kieveloeëterinnen P&M liedjesfestival Mekiko in concert tel 077 307 12 03 srhoonhpidiBQloTi natjpl stijlinq Meijel is aan zet? Geslaagd toernooi Summa Volleybal School 'Eej, daar zijn we weer' winnaar Vershuys.com Sneeuwballentoernooi Woensdag 5 januari 2011 67e jaargang nummer 1 MEIJEL Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren 's Morgens op de Nieuwjaars borrel van de schutterij ging het er al over, wie wordt prins van de Kieveloeëtwie zou het toch worden! Ze hadden het niet in de gaten. Daarna vertrokken we met Marijke, Niek en Bente in een geblin deerde busje richting Oranje Hotel. Na een tijdje te heb ben gewacht was het eindelijk zover, op het podium in een bomvol Oranje Hotel mocht de zak en het masker eraf, en daar stond ik dan als Prins Ger dun uurste. Vastelaovend was begonnen.... en hoe! Zo iets is niet voor te stellen, in één woord fantastisch. Na de prinsenspeech en het onthullen van de spreuk kwam er een lange rij felicita ties en daarna ook een lange rij in polonaise, 's Avonds bij thuiskomst nog een leuke ver assing op straat bij een vuur- korf met z'n alle zingen "leve de Kieveloeët". Een snelle re actie van de buurt....geweldig, bedankt hiervoor! Wij willen dan ook op deze manier iedereen bedanken die aanwezig was, iets betekend hebben, en die in welke vorm dan ook ons hebben gefelici teerd. Een speciaal woord van dank aan het comité die mij hebben gekozen om dit jaar vastelaovend aan te mogen voeren, bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. Natuurlijk adjudant Hans, Vorst Peter, de raad van 11, goe gehusseld, en de 'awd prinse' ook bedankt, samen gaan wij er zeker iets van ma ken dit jaar. Kieveloeëters en Kieveloeëte rinnen, vastelaovend is nu al goed begonnen, maar er komt nog meer, ik noem de liedjes avond P&M, de bonte avon den, de kééj knappe kwéék- middig, het mombakkesbal en natuurlijk de vastelaovend. Graag hoop ik jullie dan terug te zien. Dit perfecte begin wil ik graag afsluiten met mijn spreuk: In de maot tot 't leeste uur, mi min vastelaovesvuur. Prins Ger I Unieke samenwerking tussen Slagerij Rutten en Albert Heijn Panningen! PEEL EN MAAS - Op 8 janu ari is het weer zover: het P&M liedjesfestival. Het vastelaoves eve'nement van de regio Peel Maas zal dit jaar plaats vin den in de Heuf te Panningen. De vergelijking met het LVK is dan ook snel gemaakt. Het eve nement is in de loop der jaren uitgegroeid naar een mini LVK. Zo worden er rond de 1600 bezoekers verwacht en door de diverse kernen zijn er top artiesten afgevaardigd naar de finale. Alle winnaars van de lo kale liedjesavonden zullen deze avond hun nummer ten gehore gaan brengen. Een strenge jury samengesteld uit een afgevaar digde per dorp zal zorgen voor de beoordeling. Lees meer op pagina 13. MEIJEL - Donderdag 6 ja nuari vertolken de leden van Mekiko een spetterend 'Driekoningenconcert' in d'n Binger. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Het con cert begint om 18.30 uur in de Verstappenzaal en zal du ren tot ongeveer 19.30 uur. Namens de leden, dirigen ten en het bestuur wensen we iedereen een gelukkig en muzikaal jaar toe en zien we jullie graag op 6 januari. In haar toespraak keek Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo ook even terug op het eerste jaar van de nieuwe gemeente, maar keek ze uiter aard al vooruit op het uitdagend jaar 2011, waar we met zijn allen aan zijn begonnen. foto 's Ger Peeters In tegenstelling met 2010 kon iedereen een voltallig college van B&W de hand schudden, maar ook elkaar in een ontspannen sfeer. Het bedrijfsleven, de verenigingen, de maatschappelijke organisaties en de politieke partijen waren goed vertegenwoordigd. Lees meer op pagina S. Fanfare Sint Jozef uit Beringe verzorgde het nieuwjaarsconcert 2011 onder leiding van dirigent Bart Klerken. MEIJEL - Tijdens het druk bezochte Prinsenbal in het Oranje Hotel, afgelopen zon dag, is Ger Basten uitgeroepen tot Prins Ger I. Allereerst werd bij de Nostalgie het elfde raadslid Gijs Janssen geïnstalleerd als lid van de Raad van Elf. Hij maakt samen met zijn vriendin Laura CV de Kieve loeët weer compleet. Ook werd bij de Nostalgie Goe Gehusseld weer welkom geheten. Zij zullen dit jaar weer gaan fungeren als de hofkapel van de Kieveloeët. Afscheid Daarna werd in ons eigen club lokaal nog een klein afscheids feestje gehouden voor prins Tjerk I die in 2010 de scepter zwaaide. Te midden van zijn familie, vrienden, collega's, en vele anderen werd Prins Tjerk I op grootse wijze bedankt Lees verder op pagina 12. Prins GerI: nieuwe heerser van het Kieveloeëtteriek.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1