Jumbo Meijel HAL! LOWEEN KOOPZONDAG 1 ri>ANNÏNC5EN 1 1 1 "v w e e k b h t Mediagroepen Zuidoost Nederland onder een koepel Avontuurlijke Nachtwandeling Simonshoeksebos Bedankt jong.""Gaer Gedaon! Ut groeët diktee van de Méélse taal Aa VOO Let de komende weken op uw brievenbus! JUMBO supermarkten r p x «St HIS Nieuwe uitgeefcombinatie AenC Media BV Vanaf 9.00 uur ZONDAG. 25 "OKTOBER 13.00 TOT 17.00 UUR Boodschappendienst is schot in de roos Lokaal Meijel zet de verenigingen hoog op de agenda, door: het verenigingsleven blijvend financieel te onder steunen, op z'n minst in de huidige Meijelse vorm. gemeenschapshuis D'n Binger een huis voor de gemeenschap te laten blijven, en dus is ondersteuning volgens ons een noodzaak, deze verenigingen bij de jeugd te bevorderen. Lokaal Meijel, Lijst 5, gewoon van en voor u T MEIJEL Woensdag 21 oktober 2009 65e jaargang nummer 43 Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Steenstraat 91 5981 AD Panningen Postbus 7214 5980 AE Panningen T 0 7 7 - 307 19 80 F 077 - 307 60 43 E meijel@goudenleeuw.nl Op 14 oktober hebben het Belgi sche mediabedrijf Concentra en de Duitse Rheinisch - Bergische Verlagsgesellschaft al hun huis- aan-huis-bladen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant ondergebracht in één nieuwe uit geefcombinatie: A en C Media BV. Met deze bundeling van krachten willen beide groepen de adverteer der in Limburg en Noord-Brabant een nog betere service aanbieden en de trouwe lezers een aantrekkelijker blad bezorgen dat in alle opzichten in de hedendaagse informatiebe hoefte voorziet. Concentra heeft in 2008 de titels van De Trompetter (zuidoost Nederland) en de huis-aan-huisbladen van De Gouden Leeuw (Peel- en Maasge bied), Kempen Pers (zuidoost Bra bant) en Vite Press (oostelijke mijn streek) overgenomen. De Duitse mediagroep is met haar Nederlandse Weekbladen Groep uitgever van Zon- dagsnieuws (zuidoost Nederland), De Maaspost (Limburg), E3 Journaal (Noord-Limburg) en tal van andere bekende weekkranten en weekend uitgaven. v.l.n.r. Roland Dear commercieel directeur Noord en Zuid Limburg, Dré Peters CEO (algemeen directeur), Andreas Hennig COO (directeur) en Ben Peters commercieel directeur Midden Limburg en Brabant. nu open Meijel, Kerkstraat 25 Samen geeft de nieuwe combinatie wekelijks bijna 2,8 miljoen bladen uit, verspreid over een 60-tal edities. Dit staat voor een jaaromzet van 37 miljoen euro. Hiervoor worden sa men meer dan 250 medewerkers ingezet. De leiding van A en C Media BV is toevertrouwd aan algemeen directeur André Peters en directeur Andreas Hennig. (j Kom naar de 5e Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober en geniet van de pracht van een don kere nacht. Startlocatie: Educatief Centrum (IVN-gebouw) Truijenhof aan het Tomveld in Meijel. Het IVN-gebouw is geopend vanaf 19.30 uur en de wandeling start om 20.00 uur. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor het behoud van de donkere nacht. Tijdens activiteiten door het hele land kunt u op stap in het duister. Wandelen als het donker is in de natuur is altijd extra spannend en verrassend, want de natuur leeft ook 's nachts en die beleving is de meeste mensen niet of nauwelijks bekend. Tijdens de wandeling zal toegelicht worden waarom het nachtelijk duister zo belangrijk is voor de natuur. Er zullen er een aantal voordrach ten plaatsvinden en zal er een verwarmende drank aangeboden worden. Deelname gratis, aanmelden niet nodig. Rob Willems (lijsttrekker) Anget Mestrom Carlo Peters (door Vera Feitges) Vorige week dinsdag bracht gou verneur Léon Frissen een bezoek aan Helden. Aan boodschappen dienst Gaer Gedaon om precies te zijn. Dit bijzondere samenwer kingsverband tussen Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas bij Vorkmeer en het Bouwens van der Boijecollege (maatschappelijke stage) wekte terecht de aandacht van Limburg. In de vier betrokken gemeenten kwam na een wensen- en behoef- tenonderzoek onder 55+ ers, in het kader van het project 'Leven in het Dorp' naar voren dat er behoefte was aan een boodschappendienst. Deze is met name bedoeld voor senioren en zelfstandig wonende gehandicapten die (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen boodschappen te doen. Hierdoor wordt op een po sitieve manier een bijdrage geleverd aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het Bouwens van der Boijecollege haakte hierop in met de Mevrouw van Lier vertelt hoezeer zij de boodschappendienst Gear Gedaon waardeert. Gouverneur Léon Frissen (geheel links) luistert aandachtig. maatschappelijke stage voor VMBO- leerlingen. Een boodschap doen voor iemand is een kleine moeite, maar heeft een grote maatschappelijke waarde. Vervolg artikel zie pagina 5. Op vrijdag 13 november om 20.00 uur zal er een unieke happening plaats vinden in gemeenschaps huis d'n Binger, want dan vindt 'ut groeët diktee van de Mééls taal' plaats. Met de komst van de nieuwe ge meente Peel en Maas, zal er in ons Pieëldörpe zeker het een en ander gaan veranderen, maar het uniek dialect zal daarmee zeker niet van vandaag op morgen verdwijnen. 'Mééls dörskus' blijven 'Méélse dörs- kes', en 'stevige pinj in de kutje nö un flink stuk loeëpe' zal voorlopig niet veranderen in 'erg veel last in de on derbenen na een stevige wandeling'. Veel Meijelse mensen vinden het erg belangrijk dit typisch dialect te be waren voor het nageslacht. Daarom verscheen er in 1991 ook een 'Mééls woordeboek', van de hand van Her man van de Méster (Herman Cromp- voets). Wie spreekt het Meijels dialect nog goed, wie kent de oude Meijels woorden of uitdrukkingen nog of wie kan een woord of een zin nog in per fect Meijels schrijven? Er wordt niet alleen geschreven, maar er moet ook vertaald worden van het Meijels in het Nederlands en van het Nederlands in het Meijels. Een ander onderdeel gaat over Meij else mensen. Kent u ze nog: Niek van Sjengske of Paul van den Brouwer? Tussendoor zal er ook aandacht zijn voor het Meijelse lied. Een aantal prominenten heeft al toe gezegd om mee te doen aan deze unieke gebeurtenis, die in het teken van 'Méél blieft Méél' staat. Maar niet alleen deze prominenten zijn onze deelnemers, iedereen kan meedoen, want ook de zaal wordt actief betrok ken bij 'ut groeët diktee van de Mééls taal'. U komt toch ook en u doet toch ook mee? Houd deze datum dus vrij en kom naar het gemeenschapshuis! De komende weken zult u verder geïn formeerd worden over 'ut groeët dik tee van de Mééls taal'.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2009 | | pagina 1