SUCCESVOLLE Bohaco Van - Vür en Dür Mèhl Vrijheid en Identiteit Huldiging Summa Peelpush Dames 1 en Meisjes A www.bohaco.nl Panningen Introductie Alliance® kozijnen! goed bekeken 'n klasse beter Meijel Bosrand 7 (077) 396 11 22 Weert Risseweg 17 (0495) 54 22 55 Reserveer 30-31 mei en 1 juni Hoera, Koninginnedag zijn wij ook geopend van 8.00- 22.00 uur Altijd ruime openingstijden, maandag t/m zaterdag 8.00 - 22.00 uur 4 Mei Herdenking Koninginnedag donderdag 30 april Identiteit en vrijheid hebben elkaar nodig. Slechts tegen de achtergrond van een identiteit kun je zinvolle keuzes maken. En de identiteit heeft de vrijheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd vormen identiteit en vrijheid eikaars tegen polen, dit vraagt tolerantie Op maandag 4 mei willen wij bij het oorlogs-en vredesmonument met U stilstaan bij allen die het leven lieten voor onze vrijheid. Met het thema Vrijheid en identiteit Programma 19.45 uur: welkomstwoord, gevolgd door muziek Harmonie Eendracht: Blijf bij mij Heer, als de avond daalt. ramen deuren serres 19.47 uur: het Meijels Mannenkoor zingt: Search me, oh Lord 19.50 uur: bijdrage van leerlingen van basisschool Den Doelhof 19.55 uur: het Meijels Vrouwenkoor zingt: The earth adorned 19.58 uur: voordracht 20.00 uur: twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers, gevolgd door de Last Post en samenzang van het Wilhelmus (eerste en zesde cou plet). 20.05 uur: toespraak door burge meester Smulders. 20.08 uur: het Meijels Mannenkoor zingt Hostias et Praeces Kranslegging en het leggen van bloemen. 20.12 uur: het Meijels Vrouwenkoor zingt Amazing Grace 20.14 uur: Harmonie Eendracht speelt tot slot "Wilt heden nu treden" Slotwoord. Int. Blaaskapellenfestival Beringe Woensdag 29 april 2009 65e jaargang nummer 18 MEIJEL Woensdag 30 april zal Meijel weer op haar bekende wijze groots op gezet Koninginnedag gaan vieren. Het Meijelse Oranjecomité, onder supervisie van burgemeester Hans Smulders, heeft in samenwerking met de vele Meijelse verenigingen weer een programma in elkaar ge zet wat er wezen mag. Vanaf 10.00 uur in de ochtend tot laat in de avond zal er weer veel te doen zijn in ons unieke Peeldorp. Dit jaar doen liefst 600!! Groot en klein mee aan de totstandkoming van Ko ninginnedag. We hopen natuurlijk op mooi weer zodat alle activiteiten nog meer glans zullen krijgen. De vlaggen uit en vlaghijsing Het Oranjecomité nodigt u allen uit om reeds vroeg in de ochtend de Nationale driekleur uit te hangen. Meijel moet die dag weer rood-wit en blauw kleuren. 10.00 uur zal door burgemeester Hans Smulders, in het bijzijn van alle in Meijel woonachtige gedecoreerden, voor het gemeen tehuis de nationale driekleur hijsen waardoor ook in Meijel Koningin nedag wordt geopend. Harmonie Eendracht zal daarbij muzikale on dersteuning verlenen. Na de vlaghij sing begeeft het gehele gezelschap zich naar het Oranjehotel alwaar ge zamenlijk de alom bekende oranje borrel geheven wordt. Ook zullen daar eventuele nieuwe Meijelse ge decoreerden door het oranjecomite worden gehuldigd. De KVW Vrijmarkt 2009 Het is al weer bijna Koninginnedag. Dit betekent weer de hele middag spektakel op het Alexanderplein.. Dit jaar organiseert KVW Meijel in samenwerking met het Oranje Co mité weer een vrijmarkt voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. Vanaf 14.00 uur kunnen jullie je in schrijven bij het kraampje van KVW op het Alexanderplein. Hier krijgen jullie een plekje toegewezen waar jullie een kraampje kunt opbouwen. Neem een dekentje, stukje karton of een klein tafeltje mee waar je wat spulletjes op kunt zetten. Misschien Afgelopen zondag werden zowel Summa Peelpush Dames 1 als Meis jes A gehuldigd door gemeente Me ijel. Dames 1 is kampioen geworden in de B-league en promoveert naar het hoogste niveau in Nederland, de A-league. Een hoogtepunt in de club geschiedenis van Summa Peelpush en gemeente Meijel! Daarnaast werden de Meisjes A on langs Nederlands kampioen. Burge meester Smulders is trots op deze geweldige prestaties en ontving de kampioenen op het bordes van het gemeentehuis, waar hij ze toesprak. De dames beleefden een erg leuke middag en avond. een stoeltje zodat je niet de hele tijd hoeft te staan. Je kunt op ver schillende manieren een centje bij verdienen op de vrijmarkt. Een paar leuke ideetjes zijn: Verkoop wat oud speelgoed (niet meer dan 5 euro per voorwerp) Doe een goochelkunstje en leg een pet neer waar mensen wat geld in kunnen doen voor je kunstje. Bespeel een instrument, of zing een stukje, alleen of misschien met een vriend(in) en leg een hoed neer, net zoals een echte straatmu zikant. Misschien heb je zelf nog wel een ander leuk idee. Om alles leuk te houden mag je niet meer dan 5 euro per speelgoed vragen. Alle spulletjes die je niet hebt kunnen verkopen moetje weer mee naar huis nemen. De vrijmarkt duurt van 14.00 tot 16.30 uur en dan moet iedereen zijn spulletjes weer opruimen. We hopen dan een leuke gezellige markt achter de rug te hebben met natuurlijk zon en veel papa's mama's opa's en oma's die komen kijken. Vorige week heb ben jullie op school allemaal een op- gavenformulier gehad. Wil je graag mee doen met deze vrijmarkt vul dan snel het formulier in en kom op Koninginnedag samen met je spulle tjes naar het Alexanderplein om daar een grandioos leuk Koninginnedag te vieren. Vervolg artikel zie pagina 9.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2009 | | pagina 1