Bubbel Dubbel A.S. ZONDAG ■I.] iK/.l 2I mocJe centrum iPfifiM# TILccIIIcüi Bohaco KOOPzamaAG i m Hobbybeurs in d'n Binger PANNINGEN Meijel verliest een markant figuur Zorgcentrum St. Jozef opnieuw ingericht met unieke tentoonstelling fpANNÏN GEN 1 (2 voor 1) Nieuw kozijn www.bohaco.nl Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. 0475-491384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl In memoriam Gerard Gooden Kunststof kozijn met rechte verbindingen en houtnerf. Optimale houtlook voor klassiek en modern. ZONDAG 8 MAART 13.00 TOT 17.00 UUR van Dit Zondag 8 maart aanstaande vindt in d'n Binger, Alexanderplein 2 te Meijel, van 11.00 tot 17.00 uur voor de 18e keer (jaarlijks de tweede zondag van maart) een groots op gezette hobbypresentatie plaats. Een bont gezelschap van hobbyisten laat u deze dag kennismaken met de meest uiteenlopende technieken en materialen. Lood, textiel, klei, glas, hout en andere natuurlijke materia len. Schilderen, borduren, sierraden en kaarten maken, enzovoorts. Vele hobbyisten, zijn nog nooit eerder in Meijel geweest. Overzichtelijk Zoals elk jaar heeft een groot aan tal hobbyisten zich voor deze beurs aangemeld. Hiervan zijn er uiteinde lijk ruim 50 uitgenodigd, waarvoor de gehele benedenverdieping van d'n Binger is ingericht. De ruime en overzichtelijke opstelling is uitnodi gend en ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk. De meeste deelnemers laten zien hoe datgene wat ze tentoonstellen gemaakt wordt, zodat u een idee krijgt wat er met vlijtige handen ge daan en gemaakt kan worden. De hobbyisten informeren u graag over hun hobby en in sommige gevallen kunt u ook zelf aan de slag. Op de bühne zullen oud Hollandse spellen gedemonstreerd worden, iets dat zeker ook voor de jeugd erg interessant is. Daarnaast is er uiter aard alle tijd voor een pilsje, een kop koffie of een lekkere warme wafel. Van Canadese vogelhuisjes tot air brush, van afstand bestuurbare vrachtauto's tot gebreide knuffels, poppen en beesten. Tevens biedt de hobbybeurs de laat ste kans om het meesterwerk van Romesh Popelier te bewonderen. Ro- mesh bouwde de houten achtbaan Troy van Toverland na met zijn K'nex, een creatie met een totale opper vlakte van 28m2 en een hoogte van bijna 3 meter. Er is dus genoeg te zien en te bele ven voor jong en oud, groot en klein. De entree bedraagt 1,50 euro; kin deren tot 12 jaar hebben gratis toe gang. U bent van harte welkom. VAN 13.00 TOT 17.00 UUR mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen I Gedeeld plezier is dubbel plezier I Profiteer nu van deze actiecoupon waarmee u I max. 2 dagkaarten krijgt voor de prijs van 1 I Knip 'm uit en neem 'm mee. Deze actie is geldig tot 1 mei 2009. Tot ziens! Lomm - Maasduinen Sauna en Met het overlijden van Gerard Gooden woensdag 18 februari is een einde gekomen aan een lang en kleurrijk leven van een bijzonder en markant mens. Een man, die zowel binnen de Meijelse gemeenschap als voor zijn familie ontzettend veei heeft betekend. Lees verder op pagina 7 3. Vanaf zaterdag 7 maart tot en met dinsdag 26 mei her bergt zorgcentrum St. Jozef de 41e ten toonstelling van he dendaagse amateur kunst in de prachtige expositieruimte. De organisatie is er we derom in geslaagd een unieke tentoon stelling samen te stellen die dagelijks is geopend. De huidige tentoon stelling bestaat op glaskunst van Els Geelen-van Herten uit Beegden en schilde rijen van de schilders groep uit Nederweert van Stichting RICK (voorheen Kunstcol lege Weert). Meer dan 120 werken staan en hangen op de drie ver diepingen van de win tertuin. De expositie is geopend van maan dag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. En op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Talent "Ooze leeve hieërke heit dig ein talent ge- gêve doa kins ze get mêt doon - of 't loate." Dit gezegde van haar vader loopt als een rode draad door de werkstukken van Els Geelen. Na diverse cur sussen keramiek met al z'n 'stookvormen', werkte Els verder met brons. Gevangen door het glas zoekt zij de combinaties van diver se materialen. Inspira tie vindt zij overal, vooral bij kinde ren, mensen, dieren en natuur. Samenspraak en eigenheid Op maandagavond is er in de Pin- nenhof in Nederweert al jaren een groep mensen die tekent en schil dert. Deze groep valt onder de orga nisatie van Rick, voorheen Kunstcol lege uit Weert. De deelnemers aan deze expositie zijn langer of korter bezig onder de bezielende leiding van Johannie van Tuel. Elk jaar wordt er in samenspraak be keken welke onderwerpen en tech nieken er gebruikt worden. Er wordt met aquarel gewerkt, met block- print, inkt en bister, pastelkrijt, acryl- of olieverf, al dan niet in combinatie met materie, zand, touw, ijzer, gel, enzovoorts. Als de hele groep het zelfde onderwerp heeft, is het mooi om te zien hoe ieder het op zijn ei gen manier interpreteert en ermee Werk van Johannie van Tuel Werk van Els Geelen aan de gang gaat. De resultaten zijn dan ook heel divers, leder kan zo zijn eigen stijl ont wikkelen. Dat kan ook mede door de des kundige begeleiding van Danielle Coppen die dit jaar tevens de groep begeleidt. Zij heeft haar eigen ma nier van werken, waar ze alle deelnemers en thousiast voor heeft weten te krijgen. Er wordt in de les aan dacht besteed aan eigenheid. De groep heeft gewerkt naar aanleiding van titels, gedichten, enzo voorts. Verschillende tech nieken Op deze tentoonstel ling kunt U dus vèr- schillende technieken zien die zij door de jaren heen hebben gebruikt. Ook zul len er verschillende werken zijn die van uit een zelfde titel of zelfde uitgangspunt gemaakt zijn, maar door ieder op zijn ei gen wijze uitgevoerd werd. Deelnemers aan deze tentoonstelling zijn: de groep onder lei ding van van Johannie van Tuel bestaande uit Antoinette van Dalen, Marga van Gils, Nellie Mesman en Woutje Hoeben. En de groep onder leiding van Danielle Coppen be staande uit Annie Ver- donschot, Saskia ver- donschot, Wilhelmine Dielissen, Jeannette Thomassen, Maria Brok,Marjan Dielissen,Gerrie Kuipers, Karin van Eijk, Susan Jansen en Gerrie Roemen. ramen deuren serres Meijel Bosrand 7 (077) 396 11 22 Weert Risseweg 17 (0495) 54 22 55 ,aan .culinair 1 .SHOPPEN «CULTUUR «UITC MEIJEL Woensdag 4 maart 2009 65e jaargang nummer 10 Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Steenstraat 91 5981 AD Panningen Postbus 7214 5980 AE Panningen TO 7 7 - 307 19 80 F 077 - 307 60 43 E MEIJEL@GOUDENLEEUW.NL Kapelstraat 1, 5943 AE Lomm Relax-info; www.saunapark.nl £|efoon: Q„ 473 12 g8

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2009 | | pagina 1