25 jaar Avondjaarmarkt Meijel EÏ3 Mooie afvalresultaten in Kessel en Meijel Politiebericht Meijel Kinder Vakantiewerk Afsluiting straten Meijel centrum Poppentheater De Kleine Zon speelt Avontuur in het kabouterbos' HUIS VERKOPEN? woensdag 27 juli 2005 61e jaargang no. 30 Vrijdag 29 juli aanstaande is het weer zover. Harmonie Eendracht organiseert dan van 16:00 tot 22:30 uur de 25e Avondjaarmarkt. Een 25 jarig jubileum, dat vraagt om een PARTY! Spectaculaire markt met standwerkersconcours Ruim 250 marktkramen met een voortreffelijke brancheverdeling staan verspreid door het centrum, aangevuld met Meijelse winkeliers die hun zaak tot 22:30 uur open houden. Ttij- dens een officieel con cours zullen overtui gende standwerkers met veel handgebaren, verhalen en demon straties allerlei handige producten aan de man of vrouw brengen. De winnaars worden om 22:30 uur bekend ge maakt op het Alexan- derplein. Gratis attractiepark Op het tot attractiepark omgetoverde Alexan- derplein is het dit jaar "Party". Er staan een multi-trampoline, een enorme springrups en een octopusluchtkus sen met 5 armen met aan ieder uiteinde een uitdagende hindernis. Op de "Balanz Bikes", (een soort combinatie van een skelter en een ligfiets) kern een specta culair parcours van luchtbanen afgelegd worden. Optredens van Dédé Danceballet, sen sationele steltlopers en een discotent met gezel lige party-muziek ma ken het geheel com pleet. Gezellige terrassen met live muziek De horeca in Meijel speelt een belangrijke rol op de jaarmarkt. Er speelt een band op het plein tussen het Oranje Hotel en café d'n Dokter; 'Die Hei- matkapelle' is weer te vinden op het terras nabij het attractiepark en de coverband "Dus" zorgt met een combinatie van pop, eigentijd se rock en bekende Nederlandse klassiekers voor een buitenspekta kel op het terras van café 'De Vangrail'. Spectaculair uitzicht vanaf de kerktoren Tijdens de avondjaarmarkt zal de kerktoren geopend zijn. Vanuit deze plek is er natuurlijk een prachtig uitzicht over een groot deel van de markt Een unieke kans om eens van een heel andere kant een blik te werpen op deze Steltlopers zorgen voor een kleurrijk spektakel feestelijke gebeurtenis. Prijzenfestival Elke betalende bezoeker ontvangt bij de entree een gratis lot en een plattegrond. U kunt hiermee de gelukkige winnaar worden van een aantal prachtige prijzen, waar onder 1 minuut gratis winkelen bij C1000 Meijel en 4 kaarten voor een luchtballonvaart op een vastge stelde datum met vertrek vanuit Meijel aangeboden door Radson Radiatoren. De trekking gebeurt om 22.30 uur op het Alexander- plein. Parkeren Voor voldoende parkeergelegen heid wordt gezorgd, zodat niets in de weg zal staan voor een bezoek aan de Avondjaarmarkt van Me ijel. Al met al een gebeuren wat je mee moet maken!!! De jaarmarkt commissie van Harmonie "Een dracht" uit Meijel nodigt u dan ook van harte uit om op vrijdag 29 juli een bezoek aan Meijel te brengen. Voor meer informatie: Het is altijd druk op de avondjaarmarkt www.jaarmarktmeijel.nl Vanwege de Avondjaarmarkt op 29 juli aanstaande zullen de straten van het parcours van de markt vanaf 13:00 afgesloten zijn. Houdt hier rekening mee en zorg dat uw auto buiten het terrein geparkeerd staat. Op dinsdag 2 augustus wordt er een poppenspel in de poppenkast opgevoerd in het nationaal park De Groote Peel voor kinderen van af 2 jaar. Het kindertheater wordt opgevoerd in het bezoekerscen trum Mijl op Zeven, Moostdijk 15 te Ospel. De voorstellingen vinden plaats om 12.30 uur en 15.00 uur en duren ongeveer één uur. De toe gang is voor kinderen 1,00 en voor volwassenen 2,50. Reserve ren kan uitsluitend via het bezoe kerscentrum Mijl op Zeven, tel. (0495) 64 14 97. Er zijn 80 plaatsen beschikbaar per voorstelling. Een poppenspel in de poppenkast over het leven van een kabouterfa milie in het bos. Daarbij speelt het werk van kabouters, het verzor gen van gewonde dieren een cen trale rol. Maar wat gebeurt er als de ketel, waar vader kabouter zijn medicijnen in kookt, gestolen wordt door een ondeugende bos- bewoner. Kom dus naar bezoekerscentrum Mijl op Zeven, voor de spannende ontknoping van dit verhaal. Meeüs Someren tel. (0493) 44 15 66 Meeüs Roermond tel. (0475) 35 70 00 NVM Sedert respectievelijk 2003 en 2004 verzorgt de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maas land de afvalinzameling in de ge meenten Kessel en Meijel of met andere woorden zijn deze ge meenten toegetreden tot deze in tergemeentelijke samenwerking. Konden wij begin dit jaar al meld den dat deze toetreding hen qua inzamelkosten geen windeieren heeft gelegd. Ook via de afvalcom- ponenten huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft), die met Essent Milieu worden af gerekend, worden mooie resulta ten bereikt. De Maaslandgemeenten werken met het systeem diftar ("de vervui ler betaalt"). Zo hebben ook Kessel in 2003 en Meijel in de 2e helft van 2004 diftar geïmplementeerd. Van af 1 januari 2005 wordt in Meijel de afvalstoffenheffing vastgesteld via dit nieuwe systeem. Ten opzichte van het jaar vóór dif tar heeft de gemeente Kessel in het eerste helft van dit jaar 106 ton minder restafval oftewel 261/2 en 84 ton groente-, fruit en tuinaf val oftewel 271/2 minder aangele verd bij de Essent overslaglocatie in Venlo. De gemeente Meijel scoort ten opzichte van de tijd vóór toetreding tot Maasland nog beter. In de eerste helft van dit jaar bracht men 136 ton oftewel bijna 30% minder restafval naar Essent in Venlo dan de vergelijkbare pe riode in 2003 en 47 ton minder gft oftewel ruim 14%. Daarbij komt nog dat in Meijel ook nog eens 30 ton minder afval naar het milieupark werd gebracht Kortom, mooie afvalresultaten door de inwoners van beide gemeenten Visserijcontrole Tijdens controle aan de Noorder vaart werden drie personen aan getroffen die bij het vissen illegaal aan het kamperen waren. Tevens visten een aantal personen met meer dan twee hengels of zonder de vereiste vergunningen en vis- akte. Allen kregen een proces ver baal. Poging diefstal personenautoauto's Aan een auto die geparkeerd stond aan de Kurversweg werd bij de poging tot diefstal flinke lak- schade toegebracht en een knip- Hallo jongens en meisjes van groep 6,7 en 8! Nog even en het Maffia kamp kan beginnen!!! Het belooft weer een onwijs gezellig kamp te worden. Op maandag 1 augustus zal er een informatie-avond worden gehou den. Deze avond vindt om 20.00 uur plaats in het Oranje Hotel. Op deze avond kun je kennis melken met de leiding. Bij de inschrijving voor dit kamp hebben jullie een formulier ontvangen, waarop het kampadres staat vermeld. Op dit formulier staat ook wat je mee moet nemen. Ook dit jaar is er weer een inloopavond. Op deze in loopavond kunnen de ouders ko men kijken hoe wij het hebben. De inloopavond is op donderdag avond 11 augustus. Deze inloop avond staat ook op het formulier vermeld dat reeds in jullie bezit is. Wij hopen jullie allemaal op deze bijeenkomst te zien. perlicht vernield. Van een andere auto werd hand greep portier vernield en ook veel lakschade toegebracht Illegaal venten Werd door inwoners van Meijel twee maal melding gemaakt van venten. Een keer werd messenset te koop aangeboden en pannenset en twee keer alleen pannenset. Verkoper is zeer brutaal. Kwam binnen via tuin en slaapkamer. Aan betreffend persoon was geen ventvergunning afgegeven. Indien deze persoon bij u komt direct de politie waarschuwen. Geluidsoverlast Zijn er weer diverse meldingen binnengekomen van geluidsover last. Als het weer warmer wordt, gaan de ramen en deuren open, wordt er meer drank gedronken en gaat de geluidsknop omhoog. Bij constatering van geluidsover last zal de politie verbaliserend op treden. Vernieling Van een vrachtauto die stond ge parkeerd aan de Steenkampse- weg werd een zijruit vernield. Uit de vrachtauto werd niets ont vreemd. Diefstal 52 biggen Bij een bedrijf aan de Nederweer- terdijk werden in de nacht van 6 op 7 juni 52 biggen ontvreemd na dat men de toegangsdeur had opengebroken. De biggen zijn al voorzien van een UBN-nummer. Diefstallen tijdens volleybal toernooi Enkele deelnemers aan het toer nooi hebben aangifte gedaan om dat tijdens hun verblijf daar eigen dommen, zoals mobiele telefoons en een discman, werden wegge haald. Oplichter actief In de regio is een oplichter actief. Hij belooft benadeelden op zeer korte termijn grote percentages op sommen geld die zij aan hem af staan voor een project. Van het geld wordt echter niets meer te ruggezien. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Vervolg artikel zie binnenpagina Preuveleut, inschrijven kan nog tot 1 augustus zie www.preuveleut.nl Weekbericht VOOR MEIJEL Goed geregeld dus.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2005 | | pagina 1