Carnavalsoptocht: Buurt Platveld winnaar bij grote wagens Mr. Jochemsstraat eerste bij de grote groepen Mobiel bellen I Jantje Beton laat kinderen lachen! F Daar moet een EXPERT bij komen OPEL GHTELEN fficieel Opel Dealer 56e jaargang no. 10 woensdag 8 maart 2000 deskundig advies de laagste prijs electronisch aansluiten abonnementen op netwerken van: KPN Telecom Libertel Dutchtone Grote wagens: Grote groepen: Kleine wagens: Kleine groepen: Duo's: Enkelingen: Weekbericht voor Meijel Uitgave: De Gouden Leeuw drukkerij bv Wilhelminastraat 17 Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Redactie: k J- en M. Daems De Rossecker 4 5768 HK Meijel Telefoon (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant IMP Buurt Platveld (eerste prijs grote wagens) Afgelopen zondagmiddag trok een fraai ver zorgde carnavalsoptocht door het Kieve- loeëteriek. Er was een groot aantal deelnemers die de spreuk van Prins Nelis I "Ók di millenni um, duchtig én um" dus alle eer aan deden. Maar kijkers waren er ook veel en zij konden genieten van allerlei ludieke uitbeeldingen. Dat camping Startebos in andere handen is overgegaan, heeft geleid tot diverse con clusies. Eén carnavalsvierder zit er voortaan in ieder geval warmpjes bij: de duizendjes puilden uit zijn tas. "Ik heb min gaat verkaocht" liet hij iedereen weten. Ook een andere groep ("Ik heb min gaat verzilverd") ging ervan uit dat bij deze verkoop een goede overeenkomst gesloten is, terwijl buurtvereniging Ut Zonnedöpke, in het dagelijkse leven de directe buur van deze camping, gezien heeft dat "Er unne mop in ut gaat zit". Dat het aantal verkeers drempels in onze gemeente het afgelopen j aar flink toege nomen is, is ook niet onopge merkt gebleven. Bovendien kreeg Meijel er een logo bij. Die drempels en dat logo leverden samen onder andere "un verhuuëgd krusjpunt in de Piëel" en "unne drempel in de Piëel" op. Buurt Zonnedöpke En dan was er vanzelfsprekend het thema asiel zoekers. "De Kittel is vol", "wij maake kittels sjon", "wij zin onder de panne", en "wij gon mi kittels nao dun dokter" waren de meest opval lende woordspelingen die werden uitgebeeld. "Dun dokter" was trouwens meer te zien. Een stel met een kinderwagen reed met het 'kleintje' EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM f^UBERTEl BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS ER ZIJN RUIM 200 EXPERTWINKELS IN NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT: Mariaplein13 HELDEN Burg. Aquariusstraat 27 HAELEN Dorpstraat 13 HEYTHUYSEN Markt 24 PANNINGEN Stationsstraat 13 WEERT dat ze de dag eerder daar 's avonds hadden gekregen in de optocht mee, enkele andere leden van dezelfde groep lieten weten dat ze in de Vangrail waren blijven hangen (le prijs bij de kleine groepen). Nog meer positief nieuws uit de Meijelse horeca. Volgens een carnavalist heeft "D'Engel die veel keus". Maar niet alles is zo mooi als het op het eerste gezicht lijkt. De Méélse Franciskanesse hadden een mooie voorkant, maar van achteren mankeerde daar aan nogal het een en ander: verhulde kritiek op het besluit van de gemeenteraad om de voorge vel van 't Kloster te laten staan. Dat de Roggelsebrug in Meijel moet blijven, maakte buurtvereniging Platveld nog eens heel duide lijk. Verkleed als inwoners van Curagao lieten zij weten: "Wij haale de breug zèlluf op". Zij won nen daarmee de eerste prijs bij de grote wagens en hun creatie werd bekroond als het beste Meijels idee van deze optocht. Het thema carnaval en de spreuk van de prins leverde ook diverse prachtige creaties op. De meest in het oog springende was die van C.C. de Fluiters: "Mi de vastanaovend umhog en umleg glije wij mi dit millennium duchtig ewèg" (2e prijs grote wagens). Een aantal kinderen liet zien tijdens deze dagen 'stapelgek' te zijn, buurt vereniging Bemselkesvest gaat dit millennium "op dezelfde voet verder", enkele anderen zet ten "de tent op de kop" en de inzittenden van de Ufo 13 lieten weten dat ook op andere planeten carnaval wordt gevierd. Dat de prins in zijn vrije tijd actief is binnen de jeugdafdeling van de voetbalclub beeldden zijn eigen F-spelers uit; ze misten hem op deze middag. Een andere groep "liet de prins niet in de steek" en zijn eigen buurtvereniging (Meester Jochemsstraat) vormde een prachtige prinsengarde onder het motto "Ok di millennium, deftig én um", waar mee ze winnaar werden bij de grote groepen. De damesafdeling van de voetbalvereniging vormde een zilveren ploeg (en behaalde in de uitslag ook zilver, de 2e plaats dus). De "kiepe(rs)training" (le plaats bij de kleine wagens) bij deze club verloopt ongetwijfeld anders dan tijdens de optocht op een kleine wagen werd getoond. Het gebruik van Internet is in: de eigen website van de Kieve- loeët zette enkele car navalsvierders aan om tijdens de optocht door het Kieveloeëterijk te surfen. Maar aan inter netten zijn weer geva ren verbonden: één carnavalsvierder had al een geweldige 'meuzjen arrem'. En er waren meer proble men: "Ik kén ouw, mer ik kèn ouw nie thusj brenge" (le prijs enke lingen), "Ik kan min ei nie kwitj", "Ik ben betrapt" en "Wij zin tot op dun dro versleete" (le prijs bij de duo's) He ten enkele carnavals vierders weten. Een groep paashaazen vroeg zich af of ze niet te vroeg waren; nee dus, want met carnaval kan (bijna) alles. Nadat prins NeHs I op de Donk de bonte stoet vanuit de prinsenwa- C.C. de Fluiters. gen aan zich voorbij had zien trekken, begon hij zelf aan zijn triomftocht door zijn rijk. In de prinsenwagen sloot hij met zijn Raad van Elf deze optocht af. Zondagavond maakte hij in het Oranje Hotel de uitslag bekend. Die was als volgt: 1 Buurt Platveld: Wij haale de breug zèlluf op (tevens uitgeroepen tot best Meijels idee); 2 De Fluiters: Mi de vastanaovend umhog en umleg, glije wij mi dit millennium duchtig ewèg; 3 Buurt Zonnedöpke: Dur zit unne mop int gaat; 4 Instuif Meij el: Tarzan; 5 De Musketiers: Ge ziet ut wal, carnaval viere ze overal; 6 De Leppkes: Alle gehèdj op un stökske. 1 Meester Jochemsstraat: Ok di millennium, deftig en um; Buurt Meester Jochemsstraat (eerste prijs grote groepen) 2 Dames RKMSV: Wij zin de zilveren ploeg van RKMSV; 3 Bemselkesvelt: Ok di millennium gon wij op dezelfde voet witjer; 4 Stamtafel de Siem: Wij kanne ons ei nie kwitj; 5 De bubs: Wij surfen dur ut Kieveloeëteriek; 6 Wa brass bijèn: 't Kloster. 1 Dae sitjie jao: Kiepe(rs)training; 2 Stelletje eikels: Wij zin poshaaze. 3 De Kameraad en kom- peneej: Wij laote de prins nie in de steek; 4 De Durdouwers: De kittel is vol. 1 De Straotvrienden (J. van Rooij - W. Verheijen): Wij zin bij dun Dokter geweest; 2 De Plekkers: Wij gaon mi Kittels noa dun Dokter; 3 Dames van de Kieveloeët: De Aauw Zwaarze; 4 Het Hok: De Ketels; 5 Aengeschote wild: Un neej millennium en drempels. 1 Bart de Leeuw en Wim Janssen: Tot op dun dro versleete; 2 Fred en Silvie van Rijt: Spreuk van de prins; 3 Koen van Bommel: Ik heb een Mis gehad; 4 Roger Pluijm en Edwin Creemers: Méél, krusjpunt of drempels in de Piëel; 5 Willemien Martens en Thea Hoebergen: De Aauw Zwaarze. 1 Gerard de Bakker: Ik ken ouw, mer ik kèn ouw nie thusj brenge; 2 Twan de Bruin: Ik heb min gaat verkocht; 3 Pierre Verheijen: D'Engel die veel keus; 4 Jan Nijssen: Méél verhuuëgd krusj punt in de Piëel; 5 Wim Hoebergen: de Weekend Dokter. Tijdens het Kèjs- jeutebal werd op maandagmiddag de uitslag van de optocht voor de kinderen bekend gemaakt. Die was als volgt: 1 De brasserkes: Slokvotte; 2 Kevin en Joris Thijssen: Wij zin mi dees daag stapel gek; 3 F-4 voetbalteam: Het team van Nelis; 4 Jeroen, Simon, Nikki, Jari en Hidde: Mamma Mia Fanclub; 5 Bennie Vaes: De schijnheilige; 6 Davie Pijpers: Papier; 7 Stijn v.d. Asdonk en Niels de Bakker: Wij sjoere ons de balie; 8 Lisanne v.d. Asdonk en Sanne Knoops: De putjes- schuppers; 9 De drempelrijders: Drempels; 10 De slaopmutse: Watlopers. Red. Het fonds van Jantje Beton komt op voor de kin deren uit de buurt. Onder het motto "Jantje Beton laat kinderen lachen!" organiseert het Nationaal Jeugdfonds van 13 t/m 18 maart a.s. voor de 33e keer de Jantje Beton Collecte. Ruimte voor kinderen staat centraal bij Jantje Beton. Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton streeft naar een eigen plek voor alle kinderen in de Nederlandse samenleving. Het Fonds ondersteunt en stimuleert projecten waarbij de bevolking en de overheid intensief met elkaar samenwerken. Vaak zijn dit projec ten die aansluiten op al bestaande plaatselijke initiatieven. Maar het kunnen ook projecten zijn op grond van signalen uit de samenleving. Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton treedt zoveel mogehjk op als belangenbehartiger voor de jeugd. Daarnaast bestaat het werk van Jantje Beton uit lobby en voorüchting. Om dit te reali seren is het Fonds afhankehjk van giften van particulieren en bedrijven. Jantje Beton vindt dat kinderen in hun kinder tijd moeten kunnen lachen, stoeien en ravotten, op een goede en veüige speelplek. Een kind moet in zijn jeugd gewoon kind kunnen zijn. Daarom laat Jantje Beton het er niet bij zitten en vraagt een bijdrage aan alle volwassenen, die immers zelf ook ooit kind waren. Ons eigen kind-zijn, onze eigen kinderen, de kinderen van een ander: We kunnen ze maar beter niet vergeten. Want zonder een eigen plek om te leven en te spelen is het soms bitter en heel erg moeihjk om uit te groeien tot zelfstan dige en verantwoordelijke volwassenen. Ook ontfermt Jantje Beton zich over de Kindertelefoon. De Kindertelefoon, die in een belangrijke behoefte voorziet, werd door finan ciële problemen in haar voortbestaan bedreigd. Het fonds van Jantje Beton heeft een financiële bijdrage verstrekt en zal in de toekomst garant staan van dit project. Deze actie wordt in Meijel georganiseerd door Meijels Kinderkoor "Mekiko" in samenwerking met de buurtvereniging 't Zonnedöpke. De opbrengst van de Nationale jeugdcollecte komt volledig ten goede aan de leef- en speel ruimte van de jeugd in ons land. De opbrengst wordt door het fonds van Jantje Beton besteed aan realisering van allerlei zin- voHe initiatieven, zoals speeltuinen, speelvoor- zieningen, jeugdcircussen, kindervakantie kampen en kinderboerderijen. JaarHjks steunt het Nationaal Jeugdfonds zo'n 600 projecten voor de jeugd. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de clubkas van de coHecterende verenigingen. Spelen is voor kinderen van levensbelang! Jantje Beton helpt de jeugd in heel Nederland, ook in Meijel! Jantje Beton wil dat kinderen bUj- ven lachen. Daarbij is uw steun onmisbaar. Help daarom Jantje Beton! Geef om het kind van nu, geef aan Jantje Beton! voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars 1 Master Fit Originele onderdelen 1 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2000 | | pagina 1