Textiel-Mode heropent woensdag 12 juni MSV werd verdiend 2de klasser SIJBEN Geslaagd biljarttoernooi M.B.V. Bijenpark Molania WOENSDAG 5 JUNI 1991 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbe richt voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-) 2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven: 1991 jaarabonnement: 43,00 Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 19 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-) 92243 47E JAARGANG NO. 23 CD's FOKA NEERKANT SCHANSWEG 22 TEL. 04766-1706 OFFICIEEL DEALER WEEKBERICHT MOOR MEUEL Na een paar maanden van vernieuwen en herinrichten is woensdag 12 juni a.s. het moment aangebroken waarop Jaspers Textiel-Mode, de zaak met een ver trouwd maar ook een nieuw, eigentijds gezicht, haar deuren weer opent. Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom om met de vernieuwde zaak kennis te maken. FAMILIEBEDRIJF In 1885 werd de zaak Jaspers opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koop handel. Het bedrijf werd geleid door Jan Jaspers en was gevestigd in de Kalis straat (het huidige pand van 't Pêlmke). Zoon Carlo nam in 1934 de zaak over. Het assortiment bestond destijds uit ser viesgoed, kruidenierswaren, drogisterij artikelen en textiel. Na de oorlog, in 1951, werd er nieuwbouw gepleegd op het Raadhuisplein. In dit pand werden le vensmiddelen en textielwaren verkocht. De artikelen uit de kledingbranche wer den via de kassa-aanslagen gemerkt met een x. Daaraan werd voor de klanten een kortingssysteem verbonden, wat inhield dat men na elk jaar een korting kreeg uit gekeerd, die afhankelijk was van het in dat jaar bestede bedrag. De spreuk: 'Haal het bij Jaspers en deel mee in de winst' werd een begrip voor Meijel en omge ving. Omdat de levensmiddelenbranche erg bewerkelijk was en het kledingaan- bod steeds toenam werd het levensmid delenpakket afgestoten. In augustus 1967 werd het huidige bedrijfspand aan de Dorpsstraat 26, met een zakelijke op pervlakte van 1000 m2, in gebruik ge nomen. Om gezondheidsredenen moest vader Jaspers het wat kalmer aan gaan doen. Vanaf die tijd is Johan in het be drijf werkzaam. De boekhouding was toen, zoals voorheen, in goede handen bij ma Jaspers. De werkzaamheden namen echter steeds toe en ook Bert deed zijn intrede in het bedrijf. Vanaf dat moment nemen Johan en Ri^ de verantwoorde lijkheid voor de inkoop op zich. Verder besteden zij veel aandacht en tijd aan het contact met de klanten, om op die ma nier goed geïnformeerd te blijven over hun wensen om daar dan weer zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Bert neemt de boekhouding voor zijn reke ning en hij is verantwoordelijk voor de goederenstroom; sinds januari 1990 is het bedrijf geautomatiseerd en heeft ook op dit punt dus, zij het al enige tijd en meer naar binnen gericht, een nieuw ge zicht. INTERIEUR Het nieuwe gezicht naar de klant toe wordt bepaald door het vernieuwde in terieur. De beschikbare verkoopruimte is helemaal opnieuw ingedeeld. De routing is uitgevoerd in tegels en leidt de klant door de hele zaak langs alle artikelgroe- pen. Het kassapunt bevindt zich links van het pad, ongeveer midden in de zaak. Links van het pad vindt u allereerst de afdelingen kleinvak en huishoudtextiel. Verderop links is de herenafdeling, waarin de collectie voor zowel de jon gere als de (iets) oudere man is onder gebracht. Aan de rechterkant van het pad vindt u de damesmode; zowel de jonge vrouw als de meer klassiek geïnteres seerde vrouw kan hier terecht. Rechts achter is de verkoopruimte waar men te recht kan voor ondergoed, nachtkleding en lingerie. Midden afhterin vindt u de kinderafdeling en de babycollectie. Het gehele interieur, waarin bovengenoem de accenten absoluut geen afbreuk doen aan een harmonieus geheel, is uitgevoerd in verschillende tinten oud-rose, met na me het plafond en op de vloer, gecombi neerd met de tint van beukehout. Dat men geprobeerd heeft de inrichting af te stem men op de wensen van de klanten, mag blijken uit het feit dat er nu veel meer mogelijkheden zijn om artikelen en com binaties van artikelen daadwerkelijk te presenteren, zodat de klant zich een dui delijk beeld kan vormen. Men kan nu ook beter de verschillende kleurgroepen bin nen een collectie accentueren, waardoor de klant een vollediger beeld krijgt van wat Jaspers Textiel-Mode te bieden heeft. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is het feit dat men in het nieuwe interieur onopvallend ruimte heeft weten te reserveren voor 18 paskamers, ver spreid door de hele zaak. Iedere unit, (da mes, heren, kinderen en lingerie) be schikt over paskamers in de directe om geving. Enkele paskamers zijn zodanig uitgevoerd dat ze geschikt zijn voor rol- stoelgebruik. HEROPENING Hoewel men geprobeerd heeft de klan ten zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens deze herinrichting ziet men zich genoodzaakt de zaak op maandag 10 en dinsdag 11 juni te sluiten. Dit ongemak wordt op woensdag 12 juni ruimschoots goedgemaakt wanneer vanaf 9.00 uur de deuren van de vernieuwde zaak weer voor u opent. Elders in het Weekbericht vindt u een waardebon van Jaspers Tex tiel-Mode, waardoor u mee kunt delen in de feestvreugde rondom deze herope ning. Red. De 4 winnaars van het biljarttoernooi van de M.B.V. De tweede beslissingswedstrijd van de nacompetitie werd donderdag 30 mei ge speeld op het Panningen-terrein, door MSV en Irene, nadat de eerste wedstrijd op zondag 26 mei met 0-0 was geëindigd na 2 uur voetbal. Deze wedstrijd moest uiteindelijk de be slissing brengen wie van beide ploegen voor promotie naar de 2de klasse in aan merking komt. De belangstelling was groot en werd geschat op 1500 personen onder wie ruim 1000 MS V-supporters. Zoals te verwachten was, werd aan bei de zijden zeer defensief begonnen, zodat het spel zich voornamelijk op het mid denveld afspeelde. Duidelijk was, dat de achterhoedes het sterkste deel van de ploegen waren, waardoor de spitsen vrij wel geen kansen kregen. Toch kreeg de wedstrijd plotseling een ommekeer. In de 25ste minuut kwam MS V-aanvoerder Jos Snijders bij het uit verdedigen ten val. raakte daarbij met de arm de bal, waardoor Irene op zo'n 25 m' van doel een directe vrije trap kreeg te nemen. De MSV-muur stond goed en wat niemand verwachtte, gebeurde: de Irene-middenvelder Peters schoot de bal in de kruising, onhoudbaar voor Ruud Flipsen en de stand was 0-1. MSV was even aangeslagen, waardoor Irene het spel naar zich toe kon trekken en zowaar een goede kans kreeg op een tweede treffer, die echter niet werd benut. Zo ging de rust in met een 0-1 stand in het voordeel van Irene. Na rust kwam een felle MSV-ploeg bin nen de lijnen en werd Irene op eigen helft vastgezet. Dit resulteerde in een aantal hoekschoppen, die niet opleverden. In de 70ste minuut kreeg de Irene-spits een kans om de voorsprong te vergroten, maar Ruud Flipsen wist bekwaam red ding te brengen. Hierna was het weer MSV die de dienst uitmaakte en kansen kreeg. In de 75ste minuut werd John Flipsen, ingevallen voor Ed Janssen, neergelegd binnen het strafschopgebied en de toegewezen strafschop werd door Jos Nijssen benut: 1-1. In de 80ste minuut weer een strafschop voor MSV. Deze werd echter gemist. MSV bleef sterker en Irene wist met kunst- en vliegwerk v?rder onheil te voorkomen en het einde te halen, waar na 2 x 15 minuten nodig waren om een beslissing te krijgen. In de verlenging ging MSV door en zet te Irene danig onder druk. In de 100ste minuut gebeurde het dan: Eric Schijven plaatste de bal in het strafschopgebied van Irene, waar Theo Nijssen hem op ving en vlak langs de paal in het Irene doel prikte: 2-1Nu was Irene de aange slagen ploeg en moest MSV haar voor sprong zien te verdedigen. De tweede 15 minuten verlenging ging Irene volledig in de aanval om nog min stens een gelijkspel uit het vuur te sle pen. maar MSV verdedigde haar voor sprong met succes, al moest Ruud Flip sen ook enkele malen reddend optreden. Bewonderingswaardig was het in deze wedstrijd, evenals in de vijf voorgaande, hoe elke speler tot het uiterste van zijn krachten is gegaan en het is de verdien ste van het gehele elftal dat MSV de ze ge en het 2de klasseschap veroverde. MSV won verdiend de nacompetitie en bleek conditioneel ook de sterkste te zijn. Na het laatste fluitsignaal van scheids rechter Eijkeboom ontstond spontaan een complete MSV-happening op het Panningen-terrein, als dank van de MSV-supporters aan hun favorieten, die het na een zwaar seizoen met een ver lenging van 6 wedstrijden met 10,5 uur voetbal hebben weten te klaren, om het volgend seizoen te gaan uitkomen in de 2de klasse. Door het resultaat tegen Irene zette het eerste samen met het tweede en derde elf tal de kroon op het 70-jarig jubileum van MSV. Kan MSV zich iets mooiers wen sen? Geslaagd biljarttoernooi! Bij het lezen van deze twee woorden zou men denken: Oké, het is mooi geweest. Maar als we even door denken moet de conclusie zijn, dat het een belevenis is voor de Meijelse biljarters. Niet alleen de resultaten zijn belangrijk, maar vooral de manier waarop iedereen met iedereen omgaat. Als men dit mag beleven is het alsof er maar één biljartvereniging is in Meijel. Maar gelukkig is dat niet zo, want dan zou dit toernooi niet bestaan hebben. NU DAN DE RESULTATEN In de klasse D speelden P. Grommen van BC Joppe tegen H. v.d. Kruys van BC Meijel. Beide spelers hadden in hun pou le alle partijen gewonnen wat het maxi maal aantal punten van 8 opleverde. P. Grommen opende de partij. Na 10 beurten was de stand 10-18 in het voor deel van H. v.d. Kruys. P. Grommen pro beerde de achterstand in te halen maar H. v.d. Kruys antwoordde steeds met hetzelfde aantal caramboles. P. Grom men raakte steeds verder achterop en be gon te hopen op de alles goed makende serie. Maar H. v.d. Kruys liet zich niet passeren en won de finale met een ge middelde van 1,60. In de klasse C speelden W. v. Eek van BC Ketelbink tegen Alw. Brummans van BC Meijel. W. v. Eek opende de partij. Na 10 beurten was de stand 9-5 in het voordeel van W. v. Eek. Beide spelers maakten hun caramboles, maar het luk te Alw. Brummans niet om aan W. v. Eek voorbij te komen. Na 20 beurten was de stand 37-20 voor W. v. Eek, maar on danks de vechtlust van Alw. Brummans lukte het hem niet om W. v. Eek te ver slaan. W. v. Eek won de partij met een gemiddelde van 1,69. In de klasse B werd de finale gespeeld door J. Nijssen van BC de Peel tegen J. Strijbos van BC Meijel. J. Nijssen opende de partij met een serie van 8. Na 10 beurten was de stand 23-20 in het voordeel van J. Nijssen. In de 14e beurt kwam J. Strijbos op voorsprong maar het antwoord van J. Nijssen was formidabel. Met een slotserie van 10 caramboles won hij deze partij met een gemiddelde van 2,94. In de klasse A speelden J. Trienekens van BC Meijel tegen J. Vissers van BC Oran je. Na 10 beurten was de stand van 33- 25 in het voordeel van J. Trienekens. J. Vissers speelde voor wat hij waard was, maar de tegenstander was taai. J. Trienekens won de partij met een ge middelde van 2,72. Maar Jo, we hebben bij de laatste caramboles die je ging ma ken de adem ingehouden. De resultaten op een rij: Klasse A: le J. Trienekens - BC Meijel, 2e J. Vissers - BC Oranje team. Klasse B: le J. Nijssen - BC de Peel, 2e J. Strijbos - BC Meijel. Klasse C: le W. v. Eek - BC Ketelbink. 2e Alw. Brummans - BC Meijel. Klasse D: le H. v.d. Kruys - BC Meijel, 2e P. Grommen - BC Joppe. Tenslotte danken wij de spelers voor hun inzet en sportiviteit, de sponsors, Café Joppe en de dames van de H.H. spelers. Wist u: - Dat er ook dames deelnamen. - Dat eigenlijk iedereen gewonnen heeft. - Dat Gert en Had v. Dijk het volgende toernooi meedoen. - Dat de toeschouwer het beste biljart speelt. - Dat de kastelein een goed gemiddelde tapte. - Dat dit niet kan zonder sponsoring. - Dat u lid kunt worden bij een van de biljartverenigingen. - Dat het volgende toernooi bij Hotel Restaurant Ketels wordt gehouden. - Dat een poedel geen hond is. Namens de commissie M.B.V. Ontdek zelf het leven van de honingbij in het bijenpark van de Meijelse Imkers. De drachtplantentuin is het gehele jaar door vrij toegankelijk. De bijenhal is weer open: - in juni op elke zondagmiddag van 1 tot 4 uur; - in juli en augustus op elke zondag- en woensdagmiddag van 1 tot 4 uur. Een der imkers is dan aanwezig voor de monstratie en uitleg. Buiten deze tijden en voor groepen kan ook. Maak dan wel een afspraak met: J. Peeters, 04766-1518 J. Geraats, 04766-1844 De ingang van het bijenpark is gelegen aan de verbindingsweg tussen Kurvers- weg en Vieruitersten (Camping 'De Nieuwe Hof'), aan de achterzijde van Sportpark 'De Starte'. Tot ziens in bijenpark Molania

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1991 | | pagina 1