Allerlei O O Feestavond 8-12. а.s. Vrijdagavond wordt er bij café "de Ruif" op de Heldensedijk een feesta vond gehouden om onze 3 kampioens teams te huldigen. Ieder lid van de tafeltennisvereniging is hierbij van harte uitgenodigd, ook mag ieder lid een invité meebrengen. Het feestelijk ge beuren zal beginnen om half acht. Kerstkaartenaktie 9-12 Voor de tweede maal willen wij een kerstkaartenactie houden en wel op a.s. zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. leder lid wordt vriendelijk verzocht om hieraan te helpen. Hoe het verder allemaal gaat, horen jullie op de feesta vond van vrijdag 8 december. Dropping 15-12. Vrijdagavond 15 december wordt er voor alle leden van de tafeltennisvereni ging een dropping gehouden, leder lid mag een niet-lid meebrengen, maar deze moet dan wel 5,- betalen. Allen die mee willen lopen moeten om 19.00 uur aanwezig zijn bij het gemeen schapshuis. De groepen zullen dan inge deeld worden. Kleed je warm aan en vergeet de zaklan taarn niet! Belangrijke data 8-12: Feestavond; 9-12: Kerstkaarten actie; 15-12: Dropping; 26-12: Open Meijelse tafeltenniskampioenschappen t.g.v. het 10-jarig bestaan. 10-jarig bestaan. 7-1: Noord Limburgse kampioen schappen te Venray; 4-2: Limburgse achtkampen te Meijel. HANDBALNIEUWS MS V 2 dam. pup. kon geen partij geven aan Manual. Toch kon MSV de neder laag klein houden: 4-13. MSV 1 dam. pup. en Bevo gingen in de eerste helft gelijk op. Met een kleine voorsprong ging voor MSV de rust in: 1-2. In de tweede helft liep MSV duide lijk weg van de tegenstander. Eind stand: 8-2. Proficiat. MSV 3 dam. asp. speelde een zwakke eerste helft 4-9. In de tweede helft pro beerde MSV de achterstand in te halen, maar Bevo hield de voorsprong goed in handen: 13-9. MS V 2 dam. asp. moest gehandicapt de wedstrijd tegen DES '59 spelen. De gehele wedstrijd was DES '59 de betere ploeg en kon MSV met een 13-6 neder- laag naar huis keren. f MSV 1 dam. asp. speelde tegen Merë- feldia een redelijke wedstrijd. Na een kleine voorsprong in de rust won MSV deze wedstrijd met 9-5. Proficiat. MSV 1 her. jun. bood goede tegenstand aan HBS. Vooral in de tweede helft liet HBS zien, dat zij de betere ploeg was: 9-16. MSV 2 her. sen. kon het in de eerste helft nog bijhouden tegen Beatrix 3-3. Daarna werd er aan beide kanten veel gescoord. In de laatste vijf minuten kwamen Beatrix op voorsprong en MSV was niet meer in staat om de achter stand weg te werken: 16-19. MSV 1 her. sen. speelde een rommelige wedstrijd tegen Wittenhorst. Toch was het MSV, die de aanvallen heter afrondde en ZO dl' VOÏÏC WÏBSt ill Meijel hield: 18-14. Proficiat. Dames Veteranen: Twee hard werkende teams zorgden voor een enerverende wedstrijd. Onze dames toonden zich iets slagvaardiger dan Tornado, wat resulteerde in een verdiende 10-6 overwinning voor MSV. Als tegen H' bosch met dezelfde inzet wordt gestreden hebben onze dames niets te vrezen. Succes dames! Programma zaterdag 9 dec. Sporthal Meijel MSV 1 dam. pup. - Heidia, aanv. 14.00 uur; MSV 2 dam. pup. - Blerick 2, aanv. 14.45 uur. Scheidsrechter Gerard Parren. MSV 3 dam. asp. - Megacles 3, aanv. 15.30 uur; MSV 2 dam. asp. - Megacles 2, aanv. 16.15 uur. Scheidsrechter Bep Knopen. Programma Zondag 10 dec. Sporthal Meijel MSV 2 dam. jun. - Weert, aanv. 12.00 uur; MSV 1 dam. jun. - Breeton Sport, aanv. 12.45 uur; MSV 1 dam. sen. - HVN, aanv. 13.30 uur. Sporthal Melick: Vesta MSV 2 her. sen., aanv. 14.25 uur, vertrek 13.30 uur. Succes! Zaterdag papier- en flessen! Van 9-12 uur kunt u weer terecht. Papier en flessen. Helpt u ons ook? PAARDENSPORT Afgelopen zaterdag en zondag namen de grote paarden deel aan een indoor springwedstrijd in Roggel. Daar werd Irma Bloemendaal met Chaloupe in de klasse M 4e, en Hugo Stultiëns met Mannix in de klasse L 3e. Dit was toch wel een goed resultaat, want zij hadden ieder maar liefst 80 tegenstanders. Daarom proficiat met dit succes. Aan staande zondag 10 dec. nemen de grote paarden deel aan een dressuurwedstrijd in Roggel. De pony's nemen deel aan een indoor springwedstrijd in Reuver. We wensen jullie allen veel succes. Het Bestuur TWC "DE VELO" Kampioenscross: Bij de cross in Schaijk behaalde Rob Peeters 'n 5e en Ger Hen driks een 6e plaats. Jos Hendriks be haalde een 19de plaats bij de amateurs. Bij een cyclo-cross in België behaalde Geert Jan Nijssen een 1ste plaats, Willy van Veghel behaalde de 2de plaats. Pro ficiat!!! Cyclo-cross Meijel. Op zondag 17 dec. organiseren we zelf een cyclo-cross. Wil iedereen ervoor zorgen dat hij z'n op drachten tijdig uitvoert. Laat Jac. Si mons weten voor 11 dec. of je mede werking verleent of niet. a.s. Zondag is een cross in Oostrum. We vertrekken gezamenlijk om 12.00 uur op het Alexanderplein. G.H. SCHUTTERIJ ST. NICOLAAS Zondag a.s. is de jaarlijkse eucharis tieviering, voor alle overleden en leven de leden van onze vereniging. Doordat er acht leden van het korps niet de eucharistieviering van zaterdagavond konden bijwonen, was het bestuur ge noodzaakt dit te verplaatsen naar de zondag. Maar de geestelijke leiders ga ven te kennen, dat de mensen die de laatste viering van de zondag bijwonen, ook eens kunnen genieten van deze eucharistieviering. Alle leden verzamelen zich om 11 uur bij café Joppe. Laat er niemand van onze vereniging ontbreken, zodat we er een mooie viering van kunnen maken. Het bestuur MSV KRONIEK Programma a.s. weekend. MSV - Eindseboys, aanvang 14.30 uur; MSV 2 - Boekoel (mogelijk reeds za terdag); Egchel 2 - MSV 3; MSV 4 - Baarlo 2; Venl. boys 4 - MSV 5; MSV 6 - Eiker boys 2; KVC 6 - MSV 7; Egchel 5 - MSV 8; MSV 9 - SVVH 7; MSV - Sparta '18 (dames). P.S. Heden donderdag na de training bespreking voor alle MSV 2-spelers, dus ook de geblesseerde. N.B. Indien gisteren de wedstrijd Ajax- Honved op de t.v. is geweest, is de trai ning van MSV 3, 4 en 5, morgenavond, vrijdag 8 dec. 19.30 uur. RKMSV-JEUGD Veldvoetbal za. 9 dec.: Panningen Al - MSV Al; MSV A2 - K'lust Al; SVVH BI - MSV BI. Za. 16 dec.: competitieprogramma voor alle B-teams! Zaalvoetbal Feijenoord - Roda JC 4-4; PSV - Twente 4-0; VVV - Ajax 2-2; De Graaf schap - Amsterdam 5-4; Wageningen - Heracles 2-3; Groningen - FSC 1-0. do. 1 dec.: 16.30 - 18.00 uur: D/E- groep; 18.00 - 19.30 uur: A/B-g oep met A. v. Doormalen bij Den Haag. Meisjesvoetbal Maandag j.l. hadden zich reeds negen meisjes aangemeld. De daadwerkelijke start schijnt derhalve binnen niet al te lange tijd te kunnen geschieden. Ben je nog geen veertien jaar en heb je belang stelling voor de voetbalsport meld je dan snel aan bij Gert van Rijt-Haazen, Kalisstraat 31 ot Dij Wim Knapen, Hagelkruisweg 26, tel. 1896. WITLOF In het Vlaams heet witlof: witloof. Nee. het heeft niets te maken met de nieuw ste Belgenmop. Hun woord geeft pre cies aan waar het om gaat. Witlof is het loof van de witlofwortel. Zonder wortel dus geen loof. De tuinder koopt zijn witlofwortels meestal op contract. Met een bevriende boer wordt van te voren precies de teeltmethode en de prijs vast gesteld. Het tweede deel van de witlof teelt vindt op het tuinbouwbedrijf plaats. Met behulp van warmte forceert de teler de wortel tot bladvorming. Hij trekt als het ware de krop uit de wortel. Vandaar de vaktermen: "Het trekken van witlof' en "het forceren van de trek". Wortelteelt De witlofwortelteelt is niet zo moeilijk. Het zaaien gebeurt veelal in mei. Vroe ger kan ook, maar dan heeft het jonge gewasje bescherming nodig van bijvoor beeld plastic folie. Onkruidbestrijding behoort tot de vaste teelthandelingen. De wortels moeten elkaar ook niet in de weg staan, anders groeien ze niet goed uit. Vandaar dat er tijdig gedund wordt. De plantjes die er te veel staan, schoffelt de teler weg. Per vierkante meter blijven er dan een 25 over. In september, oktober en november worden de wortels, meestal mechanisch, gerooid. Een paar dagen laat men het loof er nog aan. Dat heet narijpen. De teler gebruikt niet alle wortels in een keer. Wie denkt dat de wortels wel ge woon op het land kunnen blijven staan, heeft het mis. Bij vorst bevriezen ze, bij te warm weer lopen ze uit en als de grond te nat is, kan er niet gerooid wor den. Een bewaring bij twee tot drie gra den en een hoge luchtvochtigheid (95%) is het gunstigst. In de praktijk valt dat met bijvoorbeeld luchtgekoelde bewaar plaatsen niet altijd mee. Een koelcel biedt meer mogelijkheden. WITLOF 'PENNEN Loofteelt De tuinder zet de witlofwortelen (hij spreekt van "pennen") stuk voor stuk bijna tegen elkaar aan in de zogenoem de witlofkuil. De koppen staan allemaal even hoog. Om de kleur van het blad dat straks uit de wortels gaat groeien, wit te houden, dekt de teler de wortels met fijne aarde af (dekaarde). In het licht kleurt de witlof snel groen. Er zijn nu ook rassen ontwikkeld die onder zwart plastic folie een goede krop vor men. De dekaarde is dar. niet meer no dig. Op zo'n manier gaat het oogsten veel sneller. Denk maar eens aan het schoonmaken van de kroppen! "Witlof heeft een warme voet en een koude neus nodig", zeggen de vakmensen. Zij be doelen daarmee dat de bodemtempera- tuur hoger moet zijn (20° C) dan de temperatuur van de dekaarde of, bij ge bruik van zwart plastic, van de lucht temperatuur (15 C). Bij vroege teelten wordt met hogere temperaturen ge werkt, een bodemtemperatuur van 20 tot 22° C. Wie weet dat de "pit" de groeipunt is, begrijpt nu de vakterm: "de pit er in stoken". De verwarming (via kabels, gaas of buizen) schakelt men overigens niet meteen in. want eerst moeten de "pennen" haarwortelt- jes gevormd hebben. Een langzame start komt ook de stevigheid van de te vor men krop ten goede. Pas na zeven tot tien dagen gaat het forceren beginnen. Daarna duurt het nog een week of drie voordat de kroppen geoogst kunnen worden. De teler zegt: "de trek duurt 3.5 tot vier weken". Per jaar zijn op een gespeciali seerd bedrijf acht tot tien trekken mo gelijk. Rassenkeuze en techniek maken het mogelijk van september tot in mei witlof te telen. Overgenomen uitHet kleine Loo iiin jtlec. 1978. OVERMOEDIG DOOR GLAASJE-OP Veilig Verkeer Nederland wijst er tij dens zijn alcohol-voorlichtingsactie "Wie rijdt er vanavond?" nog eens op, wat de gevolgen zijn van alcohol. Men ziet minder van wat er links en rechts in het verkeer gebeurt. Men reageert trager. Men is minder goed in staat afstan den en snelheden te schatten. Men kan minder goed beoordelen wat wel en wat niet kan. Men wordt over moedig en is geneigd meer risico's te nemen. Maat houden Volgens de wet is de bestuurder bij een bloed-alcoholgehalte hoger dan een half promille altijd strafbaar. In de regel wordt de halfpromillegrens niet bereikt als men zich kan beperken tot één glas per uur met een maximum van vier glazen, en men bovendien altijd minstens een half uur wacht na het laatste glas voordat men aan het verkeer gaat deelnemen. Bedenk dat alcohol slecht kan vallen bij gebruik van bepaalde medicijnen, bij vermoeidheid en spanning, bij een lege maag. Er is weinig verschil in de hoeveelheid alcohol per consumptie. In een glas bier zit evenveel alcohol als in een glaasje jenever of 'n long-drink. De effecten zijn vrijwel hetzelfde. Adviezen Spreek van tevoren af wie er zal gaan rijden. Zorg als gastheer of gastvrouw ook voor alcoholvrije dranken. Noteer het telefoonnummer van de plaatselijke taxi-centrale. Medicijnen en alcohol gaan vaak slecht samen. Vraag hierover advies aan huisarts of apotheker. De ontnuchterende werking van kof fie is slechts schijn. Er zijn geen middeltjes bekend die het bloed-alcoholgehalte kunnen ver lagen of de uitslag van de blaastest in het voordeel van de bestuurder kun nen beïnvloeden. RIJBEWIJS KWIJT? NIET BROMMEN Het zal waarschijnlijk weinigen bekend zijn dat als iemand voor een bepaalde periode de rijbevoegdheid ontzegd is, hij gedurende die tijd ook niet op een bromfiets mag rijden. Toch is het moge lijk aan de hand van verschillende arti kelen van de Wegenverkeerswet hier voor een sluitende redenering op te bouwen. Volgens artikel 26 van die wet is het namelijk verboden om "met een glaas je-op" een voertuig te besturen. Wordt iemand dus betrapt op het rijden onder invloed (of het nu op een fiets, een brommer of in een auto is), dan kan de rechter hem ingevolge artikel 35 van de Wegenverkeerswet daarvoor een ge vangenisstraf van ten hoogste drie maanden opleggen. Daarnaast kan de overtreder, als hij be stuurder van een motorrijtuig was, op grond van artikel 39 voor maximaal vijf jaar de rijbevoegdheid worden ontzegd. Duidelijk Maar de wet zou de wet niet zijn als ze niet duidelijk maakte wat wel en wat niet mag als iemand de rijbevoegdheid ontzegd is. Daarom staat er in artikel 32 van de Wegenverkeerswet dan ook, dat het de gene die de rijbevoegdheid ontnomen is, verboden is op een openbare weg een motorrijtuig te besturen. Op grond van dit laatste artikel nu is het verboden gedurende een periode van ontzegging op een bromfiets te rijden, want volgens artikel 1 van de Wegen verkeerswet is een motorrijtuig "een rij- of voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbe wogen uitsluitend of mede door een me chanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig (dus bijvoor beeld een bromfietsmotor) dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders". Onder "motorrijtuig" worden dus naast een auto of een motorfiets, ook een trolleybus en een bromfiets ver staan. MONDHYGIËNE Orthodontie is het tandheelkundig spe cialisme dat zich bezighoudt met de ont wikkeling van de kaken, de daaruit voortvloeiende stand van de gebitsele menten, en met alle andere factoren die de tandtoestand kunnen beïnvloeden. Bovendien houdt men zich bezig met de behandeling van verkeerd staande ge bitselementen. Een orthodontist zal het liefst tijdens de groei de tandstand willen corrigeren, zodat - wanneer de patiënt volgroeid is - de tanden en kiezen op de juiste wijze in de rij staan en de onder- en boven- elementen op de juiste wijze met elkaar contact maken. Verder is de totale be- handelingsduur veel korter, wanneer deze tijdens de groei plaatsvindt. Het corrigeren van de stand van de ge bitselementen wordt gedaan door mid del van uitneembare apparatuur (beu gels, "plaatjes") of door middel van vaste apparatuur (vastgecementeerde bandjes om alle gebitselementen). Omdat tijdens de groeispurt (tussen on geveer 11- tot 16-jarige leeftijd) ortho- dontische behandeling vaak het meeste resultaat heeft, zullen vooral kinderen in die leeftijdsgroep met de orthodontist te maken krijgen. Tandbederf en tandvleesontsteking (resp. caries en gingivitis) zijn in deze leeftijdsgroep relatief erg hoog. Tandbederf komt in hoge mate in deze leeftijdsgroep voor. Op 15-jarige leef tijd is al ongeveer 70% van het te ver wachten tandbederf opgetreden; op 22- jarige leeftijd is dit ongeveer 90%. Tandbederf is duidelijk een proces dat zich voornamelijk voordoet in de jeugd. Tandvleesontsteking komt bij ruim 80% van de kinderen in deze leeftijds groep voor. Deze ontstaat snel en is relatief hevig. Het tandvlees gaat snel bloeden. De heftigheid van de ontste king is voor een deel te verklaren uit het feit, dat bij deze leeftijdsgroep ten ge volge van de puberteit veel meer hor monen in het bloed circuleren, (hoewel de plak natuurlijk de grote boosdoener blijft). Deze hormonen beïnvloeden de microstructuur van het tandvlees. We spreken dan ook wel van puberteits- gingivitis. Van beide ziekten weten we, dat de tandplak hierin een essentiële rol speelt. Tandvleesontsteking is volledig te voor komen door een goede mondhygiëne, terwijl ook tandbederf zeer drastisch is terug te brengen door goed te poetsen. Dit werd vooral onomstotelijk bewezen door de grote Scandinavische mond- hygiëne-onderzoeken, die we in eerdere bulletins reeds uitvoerig bespraken. Maar juist het dragen van "beugels" of het aanwezig zijn van vastgecementeer de bandjes werkt zeer plak-bevorde- rend. Er ontstaan veel plaatsen waar tandplak makkelijk achterblijft en vaak moeilijk te verwijderen valt. Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn juist het meest gevoelig voor tandbederf en tandvleesontsteking! Uit bovenstaande mag wel blijken hoe enorm belangrijk een perfecte mond hygiëne is bij kinderen die orthodon- tisch worden behandeld. De meeste orthodontisten hebben dan ook een mondhygiëniste in dienst, die de kinderen instrueert hoe ze goed moe ten poetsen en waar ze speciaal op moe ten letten. Door middel van kleurtabletten, die de tandplak rood kleuren, worden de plaatsen opgespoord die nog niet geheel schoon zijn. Een geregeld bezoek aan de mondhygiëniste is noodzakelijk. Daarnaast moet de patiënt ook geregeld voor controle naar zijn eigen tandarts, die kan nagaan of er toch niet ergens tandplak is achtergebleven waardoor een gaatje is ontstaan. Ouders van kinderen die orthodontisch worden behandeld moeten hun kinde ren steeds blijven aansporen geregeld goed te poetsen. Verder moet er op worden gelet, dat er een goede tan denborstel aanwezig is. Dus borstels met uiteenstaande haren, die niet meer terugveren, direct weggooien!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 6