Weekbericht voor Meijei wetens WAAR Dig PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS Pt NOOkPFPVAATT 30 NOVEMBER 1978 Eerste zondag van de Advent. Missaal voor zon- en feestdagen biz. 14b. Lezingen: Jesaja 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-7; l Kor. I. 3-9; evangelie van Marcus 13. 33-37. Zaterdag 19.00 Wkd. Mina Thijssen-Pellemans Wkd. Martinus Oomen Antoon Janssen Mnd. Anna Naus-Coolen Mnd. Leonardus van Lier Mnd. Peter Vestjens Zondag 8.00 Voor de parochie 10.00 Hoogmis. Pv. ouders Manders-Peeters en Thjelen-Joosten 11.30 Voor onze Meijelse missionarissen Maandag 14.00 Plechtige huw. bruidspaar Luyten-Peeters 19.00 Henk Janssen Jrd. Henrica van Dijk Gest. jrd. Michiel Daems-Petronella Oomen Dinsdag 19.00 Jacoba Looijen Woensdag 19.00 Geen H. Mis Donderdag 19.00 Jozef Joosten Hendrik van Heugten Jrd. A. van Heugten-Sonnemans Vrijdag 15.00 pi. huw. bruidspaar Feijen-Basten Gedoopt: Bonny Spetgens, Kennedylaan 12 Zijn voornemens kerkelijk te trouwen: Mart Feijen uit Nederweert en Annie Basten, Peelweg 6 We stellen u in de gelegenheid om bij gelegenheid van het St. Nicolaasfeest en Kerst mis een kleine attentie te geven aan onze Meijelse missionarissen. De grote offer blokken zijn bij de uitgangen van de kerk neergezet en daarin kunt u een bijdrage werpen. We zullen hun dit met de beste wensen voor het nieuwe jaar toezenden. Kerkbijdrage De opbrengst in de oktobermaand bedroeg 3.663,17. Eerder werd U meegedeeld, dat dat 3.878,67 was. In de maand november was de opbrengst 6.539,70. De totaalopbrengst komt hier mee op 44.926,34. We zitten dus nog een fors bedrag af van het begrote bedrag!! 70.000,00). We hebben er wel alle vertrouwen in, dat we dit bedrag nagenoeg zullen halen. Ook 't vorig jaar viel in de decembermaand de grote "klap". Bezorgt U uw kerk ook een leuke St. Nicolaassurprise in de vorm van een geldelijke bijdrage. STEUN UW KERK! ZIJ KAN UW STEUN NIET MISSEN. DANK U WEL Het Kerkbestuur. Sport en spel waren, werd het spel iets beter. Setstan den 815, 1215, 1315. De laatste set was nog erg moeilijk, mede doordat onze setupper Jan met een verzwikte en kel het slagveld moest verlaten. Dames: Hedenavond zijn er twee wedstrijden. Peelpush 3 speelt een kompetitie wedstrijd tegen Aspargos en Peelpush 2 speelt vriendschappelijk tegen Keipen 1 Peelpush 2Meppers 1 3 Met goede moed begonnen we de eerste set. het ging goed tegen elkaar op, maar helaas 1511 voor de Meppers. Set 2 ging ons het zelfde met wat zenuwen van enkele dames moesten we ook deze set afgeven met 1513. Door een bete re opbouw en wat met een terugvallen de tegenpartij wonnen we de derde set met 1510. Set vier moesten we toch weer afgeven. Het had er wel ingezeten dames, maar jammer. We mochten maar een puntje in Meijei houden. Vol gende keer beter, het kan beslist!!! TAFELTENNIS De Meijelse tafeltennisvereniging heeft deze week uitzonderlijke successen be haald. Maar liefst 3 teams sloten de com petitie af met een kampioenschap. Te we ten Meijei 1, Meijei 2 en Meijei 3. Van ons herenteam (Meijei 1) en ons junioren jongensteam (Meijei 3) was dit ai langer bekent, maar ons meisjes juniorenteam moest het kampioenschap op zaterdag 25-11 nog behalen door een beslissings wedstrijd tegen Seta 11 te spelen. Verdere successen werden behaald door onze landelijke speelsters: Marlie Poels en Margo Verhaeg (uit K'Lust). Bij de kwart finales v»d Nederlandse jeugd kampioenschappen te Culenborg. Margo werd 2e en Marlie 4e wat wil zeggen dat ze overgaan naar de halve finales op een nog nader overeen te komen datum in Culenborg. Succes. Uitslagen Bondscompetitie 25-11: Phoenix (Delft)Landelijke dames 55 De uitwedstrijd tegen Phoenix 1 werd een gelijk spel. Margo die uitstekend speelde wist haar 1 e wedstrijd te win nen. Marlie en Nel deden het minder goed en moesten hun tegenstanders feli citeren. Het dubbel werd een belangrij ke partij die in het voordeel van Meijei beslist werd. Na een voorsprong van 23 werd het 33. Door winst van Marlie werd het 34. Pieternel verloor net met 1921 in de 3e set. Stand 44. Nu moest de beslissing vallen. Margo won haar derde wedstrijd. Stand 45. Marlie kon zorgen voor het zesde en dus winnende puntje. Maar ze deed dit niet, zodat het geen overwinning maar een 55 gelijkspel werd. а.s. Zaterdag spelen we onze laatste wedstrijd en wel thuis tegen Play fair. Het volgende seizoen zullen we weer uitkomen in de overgangsklasse. Daar we niet meer kunnen promoveren en niet meer kunnen degraderen. Meijei 1TTC 6 10—0 Voor de 2e maal versloeg Meijei 1 TTC De wedstrijd werd geopend door Henk Verstappen om half drie. hij won makkelijk in 2 games. De stand 10 werd door Twan, Jac in 30 om gezet. Het werd door Henk en Jac in 3 games gewonnen. Jac won zijn andere 2 wedstrijden in 2 games. Henk en Twan allebei 1 game afstaan. Einduitslag 10 0. Dit was de laatste wedstrijd, in e'en seizoen waarin Meijei 1 geen enkele wedstrijd verloren heeft, en dus kam pioen zijn geworden. Proficiat!!! Meijei 2—Seta 11 5—5 Dit was de laatste en tevens ook be langrijkste wedstrijd van ons meisjes ju niorenteam. Want Meijei stond gelijk aan kop met Seta 11. een gelijkspel nu zou genoeg zijn omdat Meijei de onder linge wedstrijd tegen Seta thuis met 6 4 gewonnen had. Het ging er allemaal erg spannend aan toe. Peter won z'n eerste wedstrijd met gemak waarna Gert en Anged na eerst "alles gegeven te hebben" beide verloren. Stand 12. Het dubbel gespeeld door Peter en Gert werd na 3 enerverende sets in het voor deel van Meijei beslist. Stand 22. De volgende wedstrijden werden achtereen volgens gewonnen of verloren door; Gert verloren. Peter gewonnen, Anget verloren, Gert gewonnen. Anget verlo ren en Peter gewonnen. Eindstand 5—5. Dus het kampioenschap was binnen. Proficiat!!! Meijei 3R'Star 15 91 Onze jongens hadden geen moeite om te winnen, ze bewezen hun superieure klasse weer eens. John Verheijen en Marco Hendrix wonnen beide 3 x en Marco Verberne won 2 x Het dubbel werd door Marco Hendrix en John Ver heijen gewonnen. We hopen dat onze jongens in de 2e klasse waar ze nu in uit zullen komen meer tegenstand zullen krijgen. Proficiat!!! Programma Bondscompetitie 21 Landelijke dames MeijeiPlay fair. aanvang 14.30 uur. Belangrijke nota's: 8-12; besloten feestavond 15-12; dropping. 26-12; open Meijelse tafeltenniskam pioenschappen t.g.v. het 10-jarig be staan, deze kampioenschappen worden gespeeld in Sporthal "de Körref 6, 7-1; Noord-Limburgse kampioen schappen te Venray waarbij de le 4 in iedere klasse automatisch deel mogen nemen aan de Super Limburgse acht- kampen, welke in Meijei gespeeld wor den. 4-2; Super Limburgse achtkampen in de Sporthal te Meijei. H.S.V. "NOORDERVAART" De uitslag van de wedstrijd van afgelo pen zondag is als volgt: IJ. Nijssen 30 St., 1275 gr. 2. J. Trines 7 st., 265 gr. 3. B. v. Goor 5 st., 260 gr. 4. H. Verberne 4 st., 250 gr. 5. P. Puts 3 st., 185 gr. De tussenstand na 7 wedstrijden in de wintercompetitie luidt: 1. H. Verberne 55 pnt. 2. H. Sanders 44 pnt. 3. W. Snijders 43 pnt. 4. W. v. Bommel 41 pnt. 5. M. v. Heugten 36 pnt. 6. H. Sonnemans 32 pnt. 7. M. Theeuwen 23 pnt. 8. J. Nijssen 22 pnt. 9. Th. Heesen 21 pnt. 10. J. Trines 19 pnt. a.s. Zondag is de 8e wedstrijd van het winterprogramma. Gevist wordt in de Zuid-Willemsvaart i.p.v. in de Noorder vaart. Deze wedstrijd telt mee voor de bekers die onze vrienden uit Asten be schikbaar hebben gesteld. De bekers worden in twee wedstrijden vervist. Aanvang van de wedstrijd 9.00 uur. Inschrijven tot 8.30 uur. De wedstrijdcommissie KONIJNEN VER. "VEER EN PELS" Op de onlangs gehouden tentoonstellin gen werden weer erg goede resultaten behaald. Op de Intershow in Den Bosch behaalde J. v. Bree met zijn papillons een prima prestatie. Hij won 2 pracht zuilen op deze grote tentoonstelling. Op de kringtentoonstelling in Venlo, won J. Derikx een grote plaquette met Black en Tan. Harrie Strijbos met zil vervos een standaard. J. v. Bree een standaard met papillon. Henk Strijbos een standaard met Deilenaar. Jo Jegers een standaard met klein zilver mid. zwart. Op de landelijke tentoonstelling in Box meer won Jac Smedts met rode nieuw zeelander een medaille. J. v. Bree een med. met papillon. J. Derikx met Tan zwart beker en medaille. Op de kringtentoonstelling in Asten j.l. zondag behaalde J. v. Bree "Het beste tekendier" van de tentoonstelling, en ging met een mooie standaard naar huis. Ook J. v. Dijk deed het hier erg goed en werd beste van de kleine rassen, met zijn zwarte rus. Hij won een mooie beker proficiat. De verenigingsprijs ging ons op een puntje na langs de neus. Volgende keer beter. De secretaris. L.T.C. MEIJEL Meijei 1 kampioen!) Het eerste team van de tennisclub is toch als eerste geëindigd in zijn poule in de wintercompetitie en daardoor werd voor het eerst een team van onze club kampioen in de wintercompetitie van de K.N.L.T.B. District Limburg. Wil. Ca- rien. Frits en Gerie van harte proficiat met dit succes! De data van de promi- tiewedstrijden volgen nog. Meijei 4 ein digde in haar poule als derde. Ook in het afgelopen weekend is er volop getennist: Meijei 3 versloeg in de wintercompetitie Rosus met 43. Het is met nog een wedstrijd voor de boeg. nog ongeslagen en kan a.s. zaterdag ook kampioen worden. De wedstrijden in de tennishal te Swalmen beginnen om 19.00 uur! Meijei 2 versloeg zaterdag j.l. Ittervoort met 53. Door het verlies van 2 weken geleden is de kans op een kampioen schap jammergenoeg verkeken. A.s. za terdag moet aangetreden worden tegen Tegelen 2. Deze wedstrijden beginnen om 15.00 uur in de tennishal te Wes- sum. Zondag is er te Asten in de Tennishal een "echtparen" tournooi gespeeld waarin ook een aantal niet-echte echt paren meespeelden! De 12-paren pro beerden in een vijftal wedstrijden zoveel mogelijk punten te verzamelen. Frap pant was dat geen enkel paar het maxi mum van 10 punten wist te verzamelen. Ongeslagen winnaars met 9 punten wer den verrassend T. en W. Vrinssen. Voor de tweede plaats tekenden dankzij een beter games-voordeel A. en P. Elshout met 8 punten. De derde plaats was voor een niet echt-echtpaar: L. Stootman en J. v.d. Beuken, eveneens met 8 punten. Na nog wat "nagepraat" te hebben gin gen de winnaars met de prijzen en (waarschijnlijk) met een trots gevoel naar huis en alle overigen met de me ning dat het een erg leuk en gezellig tournooi was geweest. HANDBALNIEUWS MSV 2dam. adsp.Merefeldia 2 81 MSV 3 dam. adsp.—DES'59 3 8^1 MSVldam.jun.Vios 115 MSV 2 dam. jun.SVVH 69 MSV I dam. sen.Heidia 914 MSV 2 her. jun.Megacles 2 2317 Dames veteranen: MSV speelde een nuttige oefenwedstrijd tegen de Beckers dames. Wie gedacht zou hebben, dat de onzen het gemak kelijk zouden krijgen kwam bedrogen uit. Onze tegenstanders boden uitste kend tegenpartij waaraan MSV de han den meer dan vol had. Onze compli menten dan ook aan de Beckers dames, die met slechts 811 het loodje moes ten leggen. Attentie: Komende dinsdag, 5 december trainen de pupillen en welpen van 6 tot 7 uur. De rest van de trainingen vervalt. Programma zaterdag 2 december: Sporthal Meijei: MSV 2 dam. pup.Manual, aanv. 14.00 uur. MSV 1 dam. adsp.Merefeldia. aanv. 14.45 uur, scheidsrechter: Ton Ghielen. MSV 3 dam. adsp.Bevo 3, aanv. 15.30 uur, scheidsrechter: Erik Weys. Sporthal Weert: DES'59 2MSV 2 dam. adsp., aanv. 13.00 uur, vertrek 12.15 uur. Sporthal Helden: Bevo 2MSV 1 dam. pup., aanv. 12.00 uur. vertrek 11.15 uur op eigen gelegen heid. Programma zondag 3 december: Sporthal Meijei: MSV 1 her. jun.HBS, aanv. 12.00 uur. MSV 1 her. sen.Wittenhorst, aanv. 12.55 uur. Sporthal Vlodrop: BeatrixMSV 2 her. sen., aanv. 15.00 uur, vertrek 14.00 uur. Veel succes! B.C. ORANJETEAM Nunhem 2Oranjeteam I 26 Oranjeteam 2Troubadour 2 80 Oranjeteam 3Nunhem 4 80 Swalmen 6Oranjeteam 4 26 Deze week is voor elk team goed ge slaagd. zeker t.o.v. de vorige. Het eerste behaalde 6 winstpunten dank zij over winningen van N. Trines 2.48. G. Pij nenburg 2.36. en Jan Boerkamps die een zeer mooie wedstrijd speelde: 3.26 gem. Oranjeteam 2 wist de 8 punten binnen te halen doordat W. v. Meijei 1.87. H. Scheres 1.61. M. Engels 1.23 en H. Ja cobs 1.55 gem. hun partijen wonnen, 't Derde deed voor team 2 niet onder en vergaarde ook 8 punten. L. Aarts 1.45. B. Hendriks 1.26. L.Janssen 1.30 en P. Jegers 1.20 gem. tekenden hiervoor. Oranjeteam 4 kon weer 6 punten bijschrijven, want M. Bouten 0.94. J. Houtappels 1.04 en W. Winkelmolen 1.166 gem. wonnen hun partijen. B.C. DE MOP De Mop 1Heel 2: 44. Voor de punten van de Mop 1 zorgden Piet Snij ders en Leo Verschueren (hoogste serie van 15). De gemiddeldes van De Mop I kunnen nog wat beter zijn. Avanti 2De Mop 2: 08. Een fan tastische wedstrijd, waarbij geen enkele tegenstander kans op een overwinning heeft gehad. Elke partij werd ruim ge wonnen. Ook de gemiddelden mochten er allemaal zijn: Piet Basten 2,07; Jack Verschaeren 2,85; Henk Gorts 3,84; Frans Snijders 2,53. De Mop 3't Heukske 1: 26. De eerste nederlaag voor De Mop 3. Ad Ewalts die in deze competitie nog onge slagen is, redde de eer. Bergske 4De Mop 4: 44. Ook hier is nog iemand ongeslagen nl. Wim Zie- verink. Met hem zorgde Wiel Ewalts voor de 4 punten. Boekoel 5De Mop 6: 62. Hier liet good-old Pietje Strijbos zijn vroegere teamleden zien, dat hij de biljartkunst nog steeds meester is. Hij speelde ruim boven zijn gemiddelde en redde als in valler de eer. Leo. B.C. "DE PEEL" Kompetitie 20-11-'78 De Peel 1— KOT 4 6—2 Herkenbosch 3De Peel 2 26 In het le team kwam W. Meulendijks na een matige start in de kompetitie (o.a. vanwege ziekenhuis) sterk terug met een gem. van 3,50. C. v.d. Weerden komt langzaam maar zeker hoger. Deze partij won hij met een gem. van 2,06. Bij G. v. Eijk ging alles mis wat er maar mis kan gaan. De volgende keer beter. Het 2e team heeft een uitstekende uit wedstrijd gespeeld. K. Boerkamps speelde met een gem. van 2,20 een schit terende partij. B.C. MEIJEL DDD 1BuggenumMeijei 1 44 ANC 1 AzenrayMeijei 2 08 Meijei 3Grathem 2 44 Meijei 4Buggenum 2 26 Graanbeurs 2 Roerm.Meijei 5 44 Uitspringende partijen werden op het groene laken gelegd door Toon Brum- mans die zijn benodigde 84 caramboles in 19 brt. bij elkaar speelde. Hij maakte 'n serie van 15 en voerde zijn gemiddel de op tot 3,42. Hub Nijssen speelde zijn partij uit in 25 brt. maakte 'n serie van 18 en speelde 'n gemiddelde van 3,04. En wat te zeggen van Henk Lansbergen - die als vervanger voor Mart Verheijen in het 3e speelde. In 23 brt. speelde hij zijn tegenstander volkomen van de kaart. Hij maakte "n serie van 14 en kwam tot 'n gem. van 3.30. A. Wijns speelde ook 'n fraaie partij. Hij kwam in 27 brt. met 'n serie van 12 tot 'n gem. van .2.59. 't Vijfde speelde gelijk in Roermond; 't scheelde echter maar 'n haar of 't was toch nog winst geworden. Piet Kessels bleef n.l. met één carrambole voor de eindstreep stekken. In 'n fraaie partij van 23 brt. met 'n serie van 9 kwam hij tot 'n gem. van 2,73. Hannes Weerts en Jan Strijbos wonnen hun partijen, waarbij Jan ook 'n serie van 15 op het groene laken legde. 't Vierde ging ten onder tegen Bugge num 2; Jo Doensen redde de eer. 't Tweede viertal dat in Asenray alle winstpunten opeiste, was ondanks dat toch helemaal niet in vorm. Ook Henk Lansbergen kon zich niet naar de hoog te spelen, die hij bereikte als vervanger in het 3e. BC DE KETELBINK Ketelbink 1 uitspelend tegen Neer 1 kreeg zijn eerste verlieswedstrijd van deze competitie te slikken. G. Philips

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 5