Weekbericht voor Meijei PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS VÏ NOOkPFPVAART HANDBOOG NOOIT GEDACHT 16 NOVEMBER 1978 Drieëndertigste zondag door het jaar. Missaal voor zon- en feestdagen blz. 521 a. Spreuken 31, 10-31; aan de christenenen van Tessalonica 5, 1-6; evangelie van Matteüs 25, 14-30. Zaterdag 19.00 Jongerenmis, wkd. Mina Thijssen-Pellemans Wkd. Martinus Oomen Antoon Janssen Mnd. Sjef Heijnen Jrd. Jacobus Boumans Cornelis Rongen-Hendrika Poels Zondag 8.00 Voor de overledenen van de parochie 10.00 Hoogmis. Ie jrd. Jo Daems Harrie Scheres (vrienden Helenaveen) 11.30 Mnd. Piet Snijders 15.00 pl. doopviering Maandag 19.00 Mina Thijssen-Pellemans (Molenoord) Gest. jrd. Theodorus Thijssen, Henricus v. Oostaijen-Wilhelmina Theeuwen Dinsdag 19.00 Mnd. Gertruda Hoebergen - Puts Gest. jrd. Petrus Hoebergen - Petronella Berden Gest. jrd. Peter v.d. Beuken - Maria Geelen Woensdag 19.00 Gest. jrd. Gerardus Nijssen-Johannes v.d. Eisen Donderdag 19.00 Mnd. Albertus van Bussel Mnd. Marinus Franssen Jrd. Martien Derks Vrijdag 14.00 Uit dankbaarheid 40 j. huw. van Heugten-Snijders (D) 19.30 pl. hoogmis t.e.v. H. Caecilia tot intentie van de leden van het Herenkoor. Overleden: Theodora Hermans-Vervoort 85 jaar bejaardenoord. Sport en spel PAARDENSPORT Zondag 5 nov. namen de pony's deel aan een indoorspringen in Helenaveen. De uitslag was: D.M. Helmie Leenders met Saida 2e plaats; C.L. Sjef Goossens met Friso 2e plaats. Zondag 12 november namen de paarden deel aan een kringwedstrijd in Hei bloem. De uitslag was: Dressuur: Lil. J. v.d. Boom 3e plaats; LI. Hugo Stultiëns met Mannix 3e plaats. Nelis Scheres wist met Paico een extra prijs te behalen met dressuur en springen. Springen: M. Irma Bloemendaal met Chalouppe 2e plaats; L. Hugo Stultiëns met Mannix 5e plaats. Ruiters en amazones van harte profi ciat- Het bestuur INTERNATIONALE INDOOR- JEUGDWEDSTRIJDEN In de week van 20 t/m 26 november a.s. zullen er te Asten-Heusden in het paar- desportcentrum De Witte Vallei, voor het eerst in de Nederlandse Paarde- sporthistorie, officiële Internationale Indoor Jeugdwedstrijden worden geor ganiseerd, tesamen met grote nationale Senioren wedstrijden. Op 20 en 21 november zijn er spring concoursen voor NBVR ruiters, terwijl op woensdag t/m zondag nationale se nioren-wedstrijden worden verreden. Tegelijkertijd zal op vrijdag t/m zondag de Internationale Jeugd aan de start komen. Hiervoor zijn uitgenodigd En geland, Frankrijk, België, Duitsland en vanzelfsprekend Nederland. In totaal zullen tijdens deze week onge veer 800 combinaties deelnemen. De organisatie is in handen van Stichting C.H. de Witte Vallei. Het bestuur van de Stichting heeft zich verzekerd van de medewerking van de plaatselijke paardesportvereniging, zo als Ponyclub de Peeldravers, Landelijke Rijvereniging de Peelruiters, en de Rij en Jachtvereniging De Witte Vallei, ter wijl zeer veel particulieren spontaan hun medewerking hebben toegezegd. Voor wat de accommodatie betreft kan de Stichting gebruik maken van paarde- sportcentrum De Witte Vallei met een binnenmanege van méér dan 2000 m2, slaapzalen voor grooms, permanente paardestallen ruim 100 in getal en een riante foyer met eetzalen, ruitershop e.d. Het aantal officials wat op deze wedstrijden aanwezig zal zijn bedraagt 17 personen, waarvan enige buitenlan ders. Er is door de diverse organisaties en instanties spontaan medewerking ver leend aan dit grootse concours hippique en daarbij denken we dan aan de N.H.S., de NBVDR, de F.E.I., de V.V.C.O., maar ook door de overheid zoals de Gemeente Asten en de Pro vincie Noord Brabant. Vrijdag 17 nov. eerste wedstrijd van het winterconcours. Bij de molenschutters in Lierop om 8 uur. Vertrek is om half acht. Het bestuur M.C. MEIJEL Zondag 12 nov. j.l. werd er in Asten- Heusden de laatste cross, van dit sei zoen georganiseerd door M.E.S.C.C. Heusden. Peter Grommer moest door dat de 125cc jun. niet in Heusden aan de start kwamen, buiten mededingen mee rijden met de 125cc promotieklasse. De eerste 4 rondes kon Peter goed mee komen, maar moest zich dan toch lang zaam terug laten vallen. Frans Haazen moest buiten mededingen meerijden met de 500cc promotie. De eerste manche moest hij in de remmen, waardoor hij zijn motor stil remde. De 2e manche kwam hij in goede positie liggend, ten val. Bij de 500 cc jun. moesten de meeste Meijelse rijders aan de start verschij nen. Jan v.d. Putten draaide in de training zijn versnellingsbak stuk en kon zodoende niet aan de wedstrijd deelnemen. Jo Hobus was zaterdags met trainen ten val gekomen en bles seerde zich hierbij aan zijn been. Bij een overwinning zou Jo promoveren naar de promotieklasse. Zowel de le als 2e manche zat Jo er bij de start goed vooraan bij maar kreeg dan last van zijn blessure, waardoor hij langzaam enkele plaatsen moest prijsgeven. In de eind klassering werd Jo 15e. Piet Hoebergen moest met zijn 250 cc machine met de 500 cc meerijden. De eerste manche zat Piet er goed bij totdat hij moest uitwijken voor een col lega waarbij hij ten val kwam. De 2e manche werd Piet 18e met in zijn kiel- zorg Will-Klein-Zieverink die 19e werd. In de le manche had Will te kampen met machinepech. De grootste pechvo gel was Harrie v.d. Pasch, die in de le mache 3e werd. De 2e manche zag er heel rooskleurig uit voor Harrie omdat de winnaar van de le manche door een val de strijd moest opgeven. Harrie kwam hierdoor op de 2e plaats wat hem in de eindklassering een le plaats zou opleveren. Er waren nog 2 rondes te rijden toen Harrie zo gehinderd werd door een ach- tevolger dat hij ten val kwam en op een 20e plaats de strijd weer kon voort zetten, wat hem in de eindklassering toch nog een 5e plaats opleverde. Voor de meeste rijders is het seizoen afgelopen maar nog niet voor Jo Ho- bus, Harrie v.d. Pasch, Frans Haazen, Peter Grommen en Piet Hoebergen, want deze 5 rijders zullen voor M.C. Meijei deelnemen aan 3 teamcrossen. Welke gehouden wordt 16 nov. Over- loon, 3 december in Boxmeer en 10 de cember in Wanroy. Het bestuur en de overige rijders wenst ze hierbij veel suc ces toe. Het bestuur T.W.C. "DE VÉLO" Jaarfeestvergadering: a.s. vrijdag om 20.00 uur beginnen we met de jaar vergadering, hierna óm 22.00 uur gaan we samen gezellig verder met de huldiging van diverse renners voor de prestaties van 't afgelopen seizoen. Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Cyclo-cross: Bij de cross in Hingen- Echt behaalde Jos Korsten 'n 13e plaats, terwijl Rob Peeters na een slech te start en enkele kapotte spaken toch nog op 'n 8ste plaats arriveerde. Ger Hendriks eindigde op 'n 5e plaats. Bij de amateurs behaalde Hub Konings een 13e plaats. Henk Beckers en Had Graag eindigde rond de 20ste plaats, a.s. Zondag is er een cyclo-cross in Panheel, nabij de sluis (bij 'n doodlo pende weg). Hopelijk krijgen we hier met wat meer zand en loopwerk te maken. We ver trekken om 12.00 uur vanaf 't Alexan- derplein. G.H. H.S.V. "DE NOORDERVAART" Afgelopen zondag is de vijfde wed strijd van het winterprogramma gevist. De resultaten waren zeer slecht, zoals uit onderstaande blijkt. 1. M. v. Heugten 4 st. 135 gr.; 2. P. Puts, 1 st. 65 gr.; 3. Th. Heesen 1 st. 40 gr.; 4. H. Vullers, 1 st. 40 gr.; 5. H. Sanders, 1 st. 30 gr.; 6. H. Verberne 1 st. 30 gr. a.s. Zondag wordt de zesde wedstrijd van het winterprogramma gevist. Aan vang 9.00 uur. Inschrijven tot 8.30 uur. De wedstrijdcommissie OPEN MEIJELSE TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN De Meijelse tafeltennisvereniging orga niseert ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan in juni 1979, op Tweede Kerst dag a.s. een Open Meijels tafeltennis- tournooi voor de Meijelse gemeenschap in sporthal de "Körruf". Iedere Meijel se inwoner kan inschrijven voor het individuele tournooi en alle Meijelse verenigingen kunnen met één of meer dere teams van 2 personen inschrijven voor het teamtournooi. Voor het individuele tournooi dient men in Meijei woonachtig te zijn en géén lid van de T.T.V. te zijn. Inschrijven is mogelijk in 4 klassen: meisjes klasse t/m 17 jaar.) jongens klasse t/m 17 jaar. Hiervoor geldt de leeftijd per 1-1-1979! dames klasse 18 jaar en ouder. heren klasse 18 jaar en ouder. bij voldoende deelname wordt er een aparte klasse gemaakt voor invali den. Ook de leden van de Invaliden Sportvereniging uit de regio Hel den, die iedere donderdagavond trainen in onze sporthal kunnen hiervoor inschrijven. Inschrijven voor genoemde klassen kan t/m 10 december bij: Jo Basten, Kenne- dylaan 23, tel. 2026; Jan Thijssen, Hoek 40, tel. 2115. Bij opgave dient het inschrijfgeld a 1,- p.p. te worden voldaan. Tevens moet bij opgave naam, adres, geb. datum te worden opgegeven. Teamtournooi Voor deelname aan het teamtournooi krijgen alle Meijelse verenigingen deze week een aparte uitnodiging. Inschrijvingen voor dit tournooi moe ten door de verenigingen worden ge daan, eveneens voor de sluitingsdatum 10 december bij Jo Basten of Jan Thijs sen. De teams bestaan uit 2 personen, waarvan 1 persoon lid mag zijn van de T.T.V. Inschrijving is mogelijk in de volgende 3 klassen: jeugdklasse t/m 17 jaar seniorenklasse 18 t/m 29 jaar veteranenklasse 30 jaar en ouder. Inschrijvingskosten per team 2,-. Prijzen: per klasse zijn 2 prijzen be schikbaar. Bij onvoldoende inschrijving houdt de tournooi-commissie zich het recht voor bepaalde klassen samen te voegen. Voor inlichtingen kunt U altijd bij bovengenoemde personen terecht. N.B. Bedenk dat Tweede Kerstdag één van de vele feestdagen in de rij is en U best wat ontspanning kunt gebruiken! Tafeltennis is er voor iedereen, voor jong en oud. Wij zien dan ook Uw inschrijving met belangstelling tegemoet. De tournooi-commissie. TAFELTENNIS Uitslagen Bondscompetitie 11 nov.: Landelijke dames Meijei - P.J.S. (Vught) 1 4-6. De eerste wedstrijd van de tweede helft mochten we aantreden tegen P.J.S. DE uitwedstrijd hadden we met 8-2 gewon nen, en ook nu verwachtten we niet al te veel moeilijkheden. Maar dit viel tegen. Het team was versterkt, W. de Groot was vervangen door C. Briels. Marlie zorgde voor een 1-0 voorsprong door te winnen van Jo v.d. Schoot. Pieternel kon niet winnen van C. Briels, stand 1-1. Margo kwam in actie tegen C. Diepstraten (de slechtste van het trio), na de le set te hebben gewonnen moest ze de 2e en 3e set met miniem verschil afstaan. Het dubbel werd vrij gemakkelijk ge wonnen door Margo en Marlie, stand 2-2. De 5e wedstrijd; Pieternel tegen J. v.d. Schoot, Pieternel verloor nu een maximale inzet in 3 sets. Nu was het 2-3 en P.J.S. liep uit tot 2-6, Meijei had verloren. Margo en Marlie wisten bei den hun laatste wedstrijd te winnen zodat de einduitslag 4-6 werd. a.s. Zaterdag krijgen we koploper T.O. V. (Noordwijk aan Zee) op bezoek. De uitwedstrijd hadden we verloren met 4-6. We zullen ons best doen en probe ren de punten in Meijei te houden. Olympic 3 - Meijei 1 2-8; Panningen 7 - Meijei 2 2-8; Hegta 4 - Meijei 3 3-7. Programma Bondscompetitie 18 nov.: Landelijke dames Meijei - T.O.V. (Noordwijk aan zee) 14u.30; Armada 5 - Meijei i 17u.00; K'lust 6 - Meijei 2 14u.00; Blue Stars 11 - Meijei 3 lOu.OO. HANDBALNIEUWS MSV2 dam. pup. was niet opgewassen tegen het geweld van Bevo. Met maar liefst 18-4 ging MSV de boot in. Ook MSV 1 dam. pup. had, vooral in de eerste helft geen schijn van kans tegen Bevo (0-6). Na rust werd er beter gespeeld, maar de overwinning was voor Bevo: 6-15. MSV 3 dam. asp. speelde een goede wedstrijd tegen EHV. Na een 6-5 ach terstand in de rust, wist MSV toch nog de volle winst te behalen 9-13. Proficiat. MSV 2 dam. asp. en EHV waren aan elkaar gewaagd. Na een 4-4 ruststand, bleven deze ploegen tegen elkaar op gaan, maar uiteindelijk was het EHV, die met de volle winst ging strijken. 6-7. MSV 1 dam. asp. had niets in te bren gen tegen het spel van EHV. Met maar liefst 12-4 ging MSV de boot in. MSV 1 her. jun. speelde een slechte wedstrijd tegen DES'59. Veel balverlies was de oorzaak, dat MSV met een ne derlaag genoegen moest nemen. 11-33. MSV 1 dam. sen. had geen tegenstand aan Blerick. Na een 2-7 ruststand, won MSV deze wedstrijd met 5-17. Profi ciat. MSV2 her. sen. speelde, vooral na rust, een sterke wedstrijd tegen Loreal. Na een 5-8 achterstand kwam MSV erg goed terug en besliste de wedstrijd in hun voordeel 17-15. Proficiat. MSV 1 dam. jun. moest met 3 invalsters de wedstrijd tegen Loreal spelen. In de gehele wedstrijd was MSV de betere ploeg. Een pluspunt in deze wedstrijd was toch wel, dat de invalkeepster van MSV nog niet éénmaal gepasseerd werd. Uitslag 0-11. Proficiat. MSV 1 her. sen. speelde een enerveren de wedstrijd tegen Loreal. Vijf minuten voor het einde was de stand nog 15-15. Daarna kon MSV, nog 3 maal scoren en zo de 2 punten mee naar huis nemen: 15-8. Proficiat. Dames veteranen. A.s. dinsdag 21 november spelen de damens veteranen een vrienschappelijke wedstrijd tegen Beckers in de sporthal. Aanvang 21.00 uur. Zaalhandbalprogrammazaterdag 18 nov. Sporthal Meijei MSV 1 dam. asp. - HBS, aanv. 14.00 uur; MSV 1 dam. pup. - Loreal 1, aanv. 14.45 uur; scheidsrechter Ton Ghielen. MSV 2 dam. pup. - Loreal 2, aanv. 15.30 uur; MSV 2 dam. asp. - Heidia 2, aanv. 16.15 uur; scheidsrechter Wim Nijssen. Zaalhandbalprogramma, zondag 19 nov. Sporthal Meijei MSV 2 dam. jun. - Manual, aanv. 12.00 uur; MSV 1 her. sen. - Manual, aanv. 12.45 uur; MSV 2 her. sen. - Blerick 2, aanv. 13.50 uur. Hallo pupillen en welpen. Op 27 november komen wij jullie be zoeken en wel in het gemeenschapshuis in Meijei. Het is de bedoeling, dat jullie zelf een pakje meebrengen van 5,-, omdat wij daar zelf geen tijd meer voor hebben. Jullie worden om 19.00 uur verwacht en als de stemming er goed inzit, zullen wij vanzelfsprekend ook even komen kijken. Om 22.00 uur zal het afgelopen zijn en kunnen jullie ouders je eventueel vkomen afhalen. Tot maandag 27 november dus in het gemeenschapshuis!! De Zwarte Pieten M.S.V.—KRONIEK Uitslagen: Obbicht - MSV 0-1; MSV 2 - Quick boys 2-1; MSV 3 - Blerick 3 1-1; Koningslust 2 - MSV 4 0-0; MSV 5 - Belfeldia 4 1-3; MSV 6 - MVC 40-1; Egchel 4 - MSV 7 1-3; Koningslust 4 - MSV 8 2-1. Obbicht-MSV Eindelijk is het gelukt om weer eens te winnen. Gelukkig zult u zeggen. Maar vraag niet hoe. De wedstrijden in Ob bicht stond op een zeer laag peil. M.S.V. was daarbij nog de minst slech te ploeg en verdiende daarom ook de overwinning op een Obbicht, welke er helemaal niets van terecht bracht. Voor lopig is daarmee ook enige afstand ge nomen van de onderste plaats. Mis schien dat juist dit enige verandering teweeg kan brengen. Hoe moeilijk MSV echter tot scoren kan komen bleek ook zondag in Obbicht weer. Pas erg laat in de tweede helft kon Jo Luijten, overi gens met een prachtig doelpunt, voor de overwinning zorgen. M.S.V. krijgt het komende weekend de mogelijkheid om iets anders te gaan proberen, in enkele vriendschappelijke wedstrijden. M. S. V. 2 - Quick boys Het tweede kwam tegen de Quick boys traag op gang. Reeds na zeven min. buitte de Venlose ploeg dit uit door een goed opgezette aanval doeltreffend af te sluiten (0-1). Direkt hierna trok M.S.V. 2 het initiatief d.m.v. goed voetbal naar zich toe. In de 20e min. besloot Giel Thijssen zo'n goed opgezette aanval met de gelijkmakers. Nog voor rust bracht dezelfde Giel Thijssen M.S.V. op voorsprong (2-1). Door direkt te spelen kregen de Venlonaren geen kans. Na rust aanvankelijk een zelfde spel- beeld, al trachtte de boys nog de bakens te verzetten d.m.v. meer inzet. Hierna werd M.S.V. bijna de dupe. De twee hard werkende middenvelders Giel Thijssen en Mart Janssen moesten met blessures het veld verlaten. Hierdoor werd de gehele M.S.V.-ploeg ontregeld. Men werd daardoor teruggedrongen in de verdediging. Reeële kansen kreeg Quick boys echter niet. Uit de counter, welke M.S.V. 2 plaatste had reeds eerder dan het eindsignaal, de wedstrijd kunnen beslissen. Niettemin was de winst, en ook de toppositie van MSV 2 gehandhaafd. M.S. V. 3 - Blerick 3 M.S.V. 3 verzuimde in deze wedstrijd de beide winstpunten te pakken. Te veel fraaie kansen bleven onbenut. Het be gon overigens hoopvol. Jan Berben kopte MSV 3 naar 1-0. Via een fraai afstandschot wist Blerick gelijk te ko men. Ook na rust een fel aanvallend derde elftal. Vele goede mogelijkheden bleven echter jammerlijk onbenut. Zodoende kon het gebeuren dat MSV 3 genoegen moest nemen met de halve winst. Egchel 4 - M.S.V. 7 Het zevende elftal brak eindelijk met de traditie dat in Egchel door hun nooit gewonnen kon worden. Goed gemoti veerd werd ten strijde getrokken. On danks het missen van enkele zeer goede kansen, en zelfs een penalty, leidde M.S.V. 7 bii het rustsignaal met 2-0.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 7