Weekbericht voor Mei je! PAROCHIEDIENSTEN ST. NICOLAAS „TE NOQgPEg\AAËT 9 NOVEMBER 1978 Tweeëndertigste zondag door het jaar. Missaal voor zon en feestdagen blz. 587a. Lezingen: Wijsheid 6, 12-16: aan de christenen van Tessalonica 4. 13-18: evangelie van Matteüs25, l -13. Zaterdag 19.00 t.i.v. de Schutterij St. Willibrordus Wkd. Mina Thijssen-Pellemans Mnd. Maria Thijssen-Vestjens Mnd. Jan Peters Gest. jrd. Johannes Martens-Maria Smits-Verstappen Gest. jrd. Peter Sanders, Laurens Sanders-Celina v. ooteghem Zondag 8.00 t.i.v. fam. Kessels 10.00 Hoogmis. Mnd. Johanna Broekmans-Thijssen Jrd. Andreas Lenders Ov. fam. Lansbergen-Straver 11.30 Voor de overledenen van de parochie Maandag 19.00 Voor een zieke Jac Beurskens Gest jrd. Godefridus Simons-Jacoba v.d. Berg Dinsdag 19.00 Henk Janssen Ov. fam. Reijven-v. Geleuken Gest. jrd. Leonardus Sanders-Petronella Looijen Woensdag 19.00 Martinus Oomen (buurt) Gest. jrd. Martinus van de Kraan-Hendrika Verdeuzeldonk Donderdag 15.30 pl. huw. bruidspaar Heeskens-Brummans (D) 19.00 Gest. jrd. Henricus Gielissen-Helena Kuepers Harrie Scheres (buurt) Vrijdag 14.00 uit dankbaarheid 25 j. huw. van Dijk-Strijbos (D) Het Klaroencorps van de schutterij St. Willibrordus zal de H. Eucharistieviering van zaterdagavond 19.00 uur muzikaal opluisteren Gedoopt: Inga Weitering, De Meulencamp 34 Kim v.d. Beuken, Dorpsstraat 33 Overleden: Jac Vaes 79 jaar - bejaardenoord Martinus Oomen - 69 jaar - Pastpaedje 35 Johannes Vestjens 80 jaar - bejaardenoord. Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL Burgemeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergun ning te verlenen aan G. Meulendijks, Kokmeeuwweg 12 te Asten voor het uitbreiden van een warenhuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie D nr. 619, plaatselijk ge merkt Platveld 19. Het bouwplan ligt met ingang van 10 november 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijke be zwaren indienen tegen het bouwplan bij burgemeester en wethouders. Meijel, 9 november 1978. Burgemeester en Wethouders van Meijel, De Wethouder, w.g. J. Leenders. De Burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels. GEMEENTE MEIJEL Durgcmeester en Wethouders van Meijel zijn voornemens om met toepas sing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet en artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergun ning te verlenen aan M. Janssen, Krum 8 te Meijel voor het bouwen van een varkensstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Meijel sectie F nr. 691, plaatselijk gemerkt Krum 8. Het bouwplan ligt met ingang van 10 november 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijke be zwaren indienen tegen het bouwplan bij burgemeester en wethouders. Meijel, 9 november 1978. Burgemeester en Wethouders van Meijel, De Wethouder, w.g. J. Leenders. De burgemeester, w.g. G. M. H. J. Kirkels. OUD-PAPIERAKTIE H. HARTSCHOOL Het ligt in de bedoeling dat we bin nenkort weer starten met onze oud- papieraktie. De oud papierhandelaar is bereid gevonden weer papier van ons af te nemen en de prijs zal volgens hem binnen af zienbare tijd enigszins beter worden Daarom doen wij een beroep op U om papier en karton vanaf nu weer te bewaren tot de eerstvolgende ak- tie. De datum wordt nog bekend gemaakt. Alvast bedankt!!! P.J. Sport en spel V.C. PEELPUSH-JEUGD St. Nicolaasfeest voor alle Mini's (jon gens en meisjes), op 28 november, aan vang 19.00 uur. Bezoek St. nicolaas; van 20.30 tot 21.30 uur. Uitslagen afgelopen zondag: Meisjes Mini B. Peelpush 7Asterix 7 20 Hovoc 16Peelpush 7 02 Peelpush 7Peelpush 9 20 Een zijzonder goed resultaat voor Peelpush 7 uit drie wedstrijden maar liefst 6 punten. Meisjes Mini B. Hovoc 16Peelpush 9 20 Peelpush 9Asterix 7 02 Peelpush 7Peelpush 9 20 Peelpush 9 moet nog enkele weken goed trainen en dan gaan ze ook winnen. Meisjes ad. A. Aeternitas 2Peelpush 2 21 Aeternitas 3Peelpush 2 12 Met nog iets meer geluk en ook de eer ste wedstrijd was gewonnen geweest. Meisjes ad. B. Peelpush 5Tupos 20 ConcordiaPeelpush 5 02 Beide wedstrijden werden royaal door onze meisjes gewonnen. Jongens junioren: V.C. Peelpush iKessel 1 21 De junioren lieten een goede indruk achter het spel was erg goed. Jammer dat VC. Rooy niet kwam opdagen an ders hadden ook zij de zak gekregen. Het programma voor zondag: Meisjes Mini A. Speelt thuis aanvang 14.00 uur. Jongens Mini A. Peelpush 4 gaat naar Horn, vertrek 12.45 uur, chauff. W. Verheijen en W. v.d. Beuken. Meisjes ad B. Peelpush 4 speelt thuis aanvang 14.00 uur. Jongens ad B. Peelpush 3 gaat naar Posterholt, vertrek 12.45 uur. Meisjes junioren Peelpush 1 gaat naar Panningen, ver trek 12.45 uur, chauf. Alwie basten met busje. Voor a.s. zondag zijn de volgende men sen aangewezen als scheidsrechter bij de jeugd: Albert Valentyn-Jan Melssen- Wim Rooyakkers en Albert Bouten. Peelpush-vrijetijders Uitslagen en verslag gespeelde wedstrijden: Aspargos 1Peelpush 3 22 Afgelopen woensdag gingen we voor 'n uitwedstrijd naar Grubbenvorst. Door goed samenspel en behoorlijke inzet werden de eerste twee sets verdiend ge wonnen met 157 en 1511. In de derde set kwam Aspargos sterk terug en gingen we ten onder met 15—9. De vierde set werd ons noodlottig. Door een blessure werden we genoodzaakt de wedstrijd met vijf man verder te spelen wat de uitslag niet ten goede kwam 155 voor Aspargos. Zo zie je maar weer dat 'n team niet uit zes man (da mes) maar uit acht man bestaat!!! Peelpush 4Bevo 2 22 In tegenstelling met andere wedstrijden werd nu de eerste set gewonnen met 158. De tweede en derde set gingen de mist in. Onze coach merkte op dat we allemaal wit wegtrokken. Bij de laatste set kwam de kleur echter weer terug wat voor ons dan ook een overwinning op leverden. Al bij al een leuke wedstrijd. a.s. Donderdag is er voor iedereen trai ning, aanvang 21.00 uur. Maandag 13-11 Olimpia A.Peelpush 3. aanvang 19.30 uur. P.S. Willen de aanvoersters er voor zor gen dat het team kompleet, dus met wisselspelers naar de wedstrijden toe gaat!!! Heren: a.s. zondag: VCV 2Peelpush, aanvang 10.00 uur. P.S. Dames en heren vrijetijders: hou 22 dec. vrij!!! Dropping 1978!!! L.T.C. MEIJEL Wintercompetitie KNLTB Ofgelopen zaterdag begon voor 2 teams de wintercompetitie KNLTB. Meijel 2 begon om 19.00 uur te Wessem tegen Kessel 2. Beide dames enkel eindigde in gelijkspel, de heren enkels werd een dubbele overwinning. De dames dubbel eindigde gelijk, de heren dubbel werd gewonnen en beide gemengde dubbels werden ook gewonnen. Dit resulteerde in een 61 overwinning voor Meijel 2 en begon daarna zeer succesvol deze wintercompetitie. Op 8 nov. a.s. spelen we om 19.00 uur te Wessem tegen Bödaal (Reuver). Ook voor Meijel 4 had de start van de wintercompetitie een gunstig verloop. In een zeer spectaculaire duel werd Helden met 43 letterlijk en figuurlijk van de baan geveegd. De P. Luijten kreeg een vermaning wegens gevaarlijk spel, tijdens het heren dubbel, hetgeen tot gevolg had, dat de tweede set ges taakt werd. TAFELTENNIS Uitslagen competitie 411 Landelijke dames vrij Meijel 1R'Stars 6 82 De topper in de 4e klasse is Meijel 1 Venray 6. De uitwedstrijd hadden wij in ons voordeel beslist met 82. En afge lopen zaterdag kwam Venray naar Meijel om revanche te nemen. De voor spellingen voor deze wedstrijd waren niet al te optimistisch. Niet wat de ein duitslag betreft, maar wel wat de per soonlijke resultaten van Henk en Twam betreft. Henk begon lichtelijk gebles seerd zijn eerste wedstrijd en won on danks de pijn. De 2e wedstrijd kwam Jac in actie zij verloor de le game met 1921 en moest ook de 2e game af staan stand 11. Daarna was het de beurt aan Twan, hij won gemakkelijk in 2 games. Het dubbel werd in het voor deel van Meijel door Henk en Twan in 3 games beslist. De 5e wedstrijd te spe len door Jac werd verloren. Stand 32. Venray rook een kans, maar deze ging weer in rook op toen de volgende 3 wedstrijden achtereenvolgens door Twan, Henk en Jac werden gewonnen, stand 6—2. Hierdoor had Meijel 1 vier punten in de totaalstand woorsprong op Red Stars. De laatste 2 wedstrijden werden in winst omgezet door Henk en Twan. Einduitslag 82. Na deze winst kan het kampioenschap in de 4e klasse niet meer ontgaan. Totale persoonlijke resultaten Twan 100%, Henk 100%, Jac 67%. Meijel 2Armada 13 91 totale persoonlijke resultaten: Peter 100%, Gert 72%, Anget 33%. De kampioenskansen voor ons 2e team zijn nog steeds zeer groot, ze staan aan kop samen met K'lust 6 en Seta 11, waartegen ze respectievelijk de 18-11 en 25-11 moeten aantreden. Meijel 3—T.T.V.G. 2 8—2 Totale persoonlijke resultaten: John 95%, Marco Hendrix 90%, Marco Verberne 86%. Meijel 3 is nu ook bijna definitief kam pioen in de 3e klasse junioren. Programma competitie 1111 Landelijke damesPJS 1 (Vucht) Olympic 3Meijel 1. 10.00 uur. Panningen 7Meijel 2. 10.00 uur. Hegta 4Meijel 3. 13.00 uur. Bekercompetitie 1711 Meijel 1Blue Stars 1. aanv. 19.00 uur. Meijel 2K'lust 2. aanv. 19.00 uur. Belangrijke nota's: 17-11: Bekercompetitie. 25 en 26-11 kwart finales van de Nederlandse jeugtkampioenschappen. 26-12 open Meijelse kampioenschappen. 7-1 Noord Limburgse kampioenschap pen te Venray. 4.2 Super Limburgse kampioenschap pen te Meijel. "ORANJETEAM" De uitslagen van de vorige week zijn: Amicia 2Oranjeteam 1 26 Oranjeteam 2Internos 3 62 Oranjeteam 3ONA 4 44 ON A 6Oranjeteam 4 35 Het eerste gaat voort met winstpunten verzamelen. N. Trines 2.57 gem. en G. Pijnenburg 2.53 gem. speelden erg goed. Samen met C. Jaspers 1.31 gem. behaal den ze 6 punten. Het tweede behaalde de eerste tcamoverwinning doordat W. v. Meijel 1.87 gem. Harrie Scheres 1.28 en H. Jacobs 1.93 gem. wonnen. Oranjeteam 3 deelde de punten. Voor winstpunten zorgden: Bert Hendriks met 1.62 gem. en P. Jegers met 1.15 gem. Oranjeteam 4 won ook en wel 5 punten erbij d.m.v. winst voor M. Kessels 1.00 gem. M. Bouten 1.23 gem. en gelijkspel voor J. Houtappels met 1.45 gemiddeld. T.W.C. "DE VÉLO" Cyclo-cross: Afgelopen zondag werd in Ospel de 2de cross van dit seizoen gehouden. Bij de amateurs behaalde Hub Konings uit Asten 'n 8ste plaats. Tom Bakker moest wegens materiaalpech opgeven. Bij de Gentlemen behaalde Rob Peeters 'n 5de plaats. a.s. Zondag is er een cyclo-cross in Hingen-Echt. We vertrekken geza menlijk om 12.00 uur vanaf het Alexanderplein. Jaarfeest vergadering: Deze wordt op 17 november gehouden in café Bar de Ruif. G.H. HANDBALNIEUWS Voor iedereen: Voor de goede gang van zaken in de sporthal het volgende: t- Niemand mag eerder dan een kwar tier vóór de training of wedstrijd de kleedlokalen binnen. - Zorg dat je een kwartier erna de kleedlokalen verlaten hebt. (coaches en trainers toezien graag!). - Laat de kleedlokalen netjes achter. Het afgelopen weekeinde was voor de standaardteams niet zo succesvol. De heren wisten in de moeilijke uitbeurt naar Tegelen, Explosion niet te stuiten. De 2 puntjes bleven daar. 2016. Ook de dames, die Eksplosion op visite kregen, konden geen vuist maken. Vooral toen de inval-keepster uitviel en er nog meer wisselingen in het team volgden, was het gedaan met de tegen stand. Eksplosion walste door de MSV verdediging: 715. De dames junioren 1 redden de MSV- eer in de slag met de Tegelse club. Hier was het Eksplosion dat weinig in te brengen had tegen de snelheid van de MS V-dames: 153. De dames junioren 2, gingen zonder wisselspeelsters naar Budel, alwaar HBS toch nog in bedwang gehouden werd: 44. Het tweede herenteam draait prima HVN 1 was een gevreesde tegenstander, daar kan het eerste team over meepra ten. Desondanks wist het tweede team prima tegenstand te bieden en de neder laag zeer beperkt te houden: 1317. De heren junioren zijn goed op dreef. Merefeldia werd het kind van de reke ning en moest er met 2417 aan gelo ven. Proficiat! De jeugdteams, kwamen beperkt in ac tie omdat liefst 2 wedstrijden niet doorgingen; MSV 1 dam. adsp. kon de dames van Ospel niet stuiten: 920. MSV 2 dam. adsp. daar en tegen draait zeer goed en kon Ospel tot aan de pau ze zelfs op 0 goals houden: 012. In de tweede helft liep het stroever. Vandaar de toch nog "kleine" 152 uitslag! Proficiat! Dames veteranen: Tegen Posterholt was geen kruid opge wassen met gevarieerd aanvalsspel en razendsnelle break-outs brachten ze on ze dames keer op keer in verlegenheid. Toch was de 212 nederlaag tegen deze - geroutineerde tegenstander relatief klein. Immers, zij worden als toekomsti ge kampioen gezien, a.s. Woensdag BlerickMSV, vertrek 21.15 uur. Eigen gelegenheid! Succes! Programma zaterdag: Helden: Bevo 3MSV 2 pupillen, ver trek 12.00 uur op eigen gelegenheid. Bevo 1MSV 1 pupillen, vertrek 12.45 uur op eigen gelegenheid. Nederweert: EHV 3—MSV 3 m. adsp.. vertrek 14.00 uur. EHV 2MSV 2 m. adsp., vertrek 14.45 uur. EHV 1MSV 1 m. adsp., vertrek 15.30 uur. Programma zondag: Blerick: Blerick 2MSV 1 dam. sen. vertrek 16.00 uur. Meijel: MSV her. jun.DES '59, aan vang 12.00 uur. MSV 2 her. sen.Loreal 3. aanvang 12.55 uur. Venlo: Loreal 2MSV 1 dam. jun., ver trek 16.30 uur. Loreal 2MSV 1 her. sen., vertrek 17.00 uur. Succes! Afgelopen zondag werd de 4e wedstrijd van de wintercompetitie gevist. De re sultaten waren als volgt: 1. J. Theeuwen, 17 st., 710 gr.; 2. M. v. Heugten, 12 st., 530 gr.; 3. W. v. Bommel, 10 st., 350 gr.; 4. A. Lemmen, 4 st., 185 gr.; 5. W. Snijders, 2 st., 110 gr.; 6. H. Sanders, 3 st., 105 gr.; 7. H. v. Goor, 2 st., 105 gr. A.s. zaterdag gaan we naar Budel op de vijver jonge karper vangen. De gevan gen vis wordt in Meijel op 't vijvercom plex uitgezet. Iedereen is welkom. Bij een komst om 12.30 uur in het clublokaal. A.s. zondag is de vijfde wedstrijd van de wintercompetitie. Gevist wordt in de Noordervaart. Aanvang 9.00 uur. Inschrijven tot 8.30 uur. Veel succes. Correctie verslag In het verslag is opgegeven viswedstrijd op 11-11 te Budel, deze kan wegens om standigheden geen doorgang vinden. Het bestuur. judo-vereniging "meijel" Zondag 12 november vindt de 2e uit wisseling plaats in het kader van de BBN-Jeugdaktie. De wedstrijden wor den gehouden in de sporthal "De Stapakker" te Sevenum. Van onze ver eniging nemen 2 teams er aan deel en wel een A- en een B-team. Het A-team bestaat uit de volgende judoka's: Melany Janssen; Lisette Verstappen; Jeroen Verstraeten; Mike Roza; René Janssen; Robert van Rijt en Anton Schriks. Het B-team bestaat uit de vol gende judoka's: Dick Mennen; John Slaats; Henk Vossen; Ronnie Janssen; John Joosten; Johan Leijten en William Janssen. We vertrekken 12.30 uur vanaf het Alexanderplein. De wedstrijden nemen om 13.00 uur een aanvang. We maken eenieder er op attent, dat de sporthal in Sevenum alleen met gymschoenen betre den mag worden. Per team wordt één leider in de zaal toegelaten. Commissie- en juryleden dus ook op gymschoenen!!! De dropping wordt gehouden op vrij dag 17 november a.s. Diegenen, die zich hebben opgegeven, dienen tussen 19.00 en 19.30 uur op het Alexanderplein aan wezig te zijn, alwaar we met de bus naargebracht worden. Denk aan datum en tijd!!! Het bestuur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 10