JOOSTEN'S v37 7/ Kijk even in onze autoshop! adverteren doet verkopen AUTOMOBIELBEDRIJF hALISSTBAAT 30 Ford-Agentschap bloemkool spruiten Assurantiekantoor Janssen v. Goor b.v. Verliest U wel eens wat? Appels DRUKKERIJ MENNEN ASTEN Verenigingen en Organisaties TURFJES autoradio's in diverse merken en uitvoeringen, cassettespelers, speakers (boxen, kogels enz.) antennes in diverse soorten, radio ontstoormaterialen. Alles voor uw auto in onze autoshop en... ons deskundig advies ALTIJD GRATIS. 1 PI BlttT I u Jat 1 I I ERKEND L.P.G.-GAS- INBOUWSTATION giro 1111222 mensen in nood Verzekeringen Hypotheken Financieringen te koop JU LI AN ASTRAAT 36 5721 GL ASTEN TEL. 04936-2243 Eikenhout vraagt speciaal onderhoud Misschien bent u in het bezit van eerlij ke meubelen van geloogd massief eiken. U bent niet de enige, want eiken is de laatste jaren erg gewild. Daarom willen wij u graag vertellen hoe u het 't beste kunt onderhouden. De eerste zes maan den hoeft u niets anders te doen dan af stoffen: bijna elk geloogd eiken meubel heeft in de fabriek een bijzondere be schermlaag gekregen, die ongeveer een half jaar stand houdt. Daarna moet u uw meubels regelmatig in de was zetten, ongeveer drie of vier maal per jaar. Net als voor meubels van andere loofhout soorten - mahoni, wengé, teak en noten - kunt u ook voor massief eiken het beste bijenwas nemen. Bijenwas aanbevolen Al in de vroegste tijden werd bijenwas gebruikt voor de bescherming van eike hout, al weten we uit soms nog zichtba re sporen dat meubels ook toen al wel werden beschilderd. Bijenwas is een na- tuurprodukt, dat wordt gewonnen uit honingraten. Vaak worden er'andere stoffen aan toegevoegd om de was beter te kunnen verwerken. Hoe dunner de was, des te makkelijker kunt u die aan brengen en uitwrijven. Let u erop dat u niet te veel gebruikt: liever twee maal een dunne laag, dan eenmaal een dikke! Denkt u er ook om dat u niet meteen mag uitwrijven. De was moet eerst goed droog zijn. Kiest prijsbewust U kunt originele bijenwas in diverse za ken vinden, al lopen de prijzen vaak sterk uiteen. Bij een antiekzaak betaalt u al gauw twee maal zo veel als bij uw drogist of kruidenier. Een goede keus is de nieuwe Peli bijenwas volgens een be proefde receptuur van vele tientallen ja ren geleden. In deze vloeibare was zitten uitsluitend natuurlijke bestanddelen. Allereerst de eigenlijke bijenwas. Dan de echte carnaubawas, die daarop een uitstekende aanvulling vormt: een kost baar natuurprodukt dat alleen in Brazilië wordt gewonnen. Carnaubawas beschermt het blad van de carnauba- palm tegen de felle tropenzon, en geeft uw meubelen de hoogste glans en de hardste beschermlaag. Beide wassoor- ten zijn verdund met echte terpentijn in plaats van de veel goedkopere, kunst matige terpentine. Terpentijn is gom hars, gewonnen door inkerving van pijnbomen. De adviesprijs van deze vloeibare Peli bijenwas: 4,75 voor een flacon van 300 ml. Verkrijgbaar bij uw kruidenier en drogist. ALARMNUMMERS Politie: (04766) 1833 b.g.g. (04951) 31888 (vóór 18.00 uur) (04752) 2555 (na 18.00 uur) Brandweer: (077) I 33 33. Storingsdienst Prov. Limb. Electriciteits Maatschappij: tel. Maasbree 04765-1453 OPENINGSTIJD GEMEENTESECR. De gemeentesecretarie is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur v.m. geopend. STORTPLAATS De stortplaats is geopend: woensdag van 14.00-17.00 uur; vrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. AGENDA: 7 en 8 oktober Jubileumwedstrijd De Ruif. 14 oktober ..Tesnuzzikkc", blaaskapellen festival. 15 oktober M.C. Meijel Motorcross. 15 oktober „Tesnuzzikke", internationaal früschoppen. 17 oktober Jong Nederland. Speurtocht door Meijel om 19.30 uur. 18 oktober Kindervakantiewerk Kindermarkt. 19 oktober L.V.B. excursie naar Beckers vleeswarenbedrijf in Meijel 21 oktober Receptie 10-jarig bestaan De Ruif en feestavond. 22 oktober Clubkampioenschappen judo. 24 oktober NKV Vrouwen. Kienen. 27 oktober Buurtvereniging Molenoord Wandeloriëntatietocht. I november L.V.B. Bureau Voorlichting Merkartikelen presenteert wie-wat- warenkennis. 3,.4 en 5 november Vogeltentoonstelling ..Meijels Pracht" in het gemeenschapshuis. 7 november NKV Vrouwen. Lezing over het gebruik van medicijnen en hun bijwerking. 9 november Algemene ouderavond basis scholen en kleuterschool. 10 november Kindervakantiewerk St. Maartenviering. II november Opening carnaval. 14 november NKV Vrouwen. Excursie Info 3 Venray. 15 november Kindervakantiewerk T oneelvoorstelling. 17 november Dropping judo. 17 november L.V.B. en L.L.T.B. dansavond. 18 november Buurtvereniging Molenoord Feestavond. 28 november L.V.B., een avond in samen werking met de Rijkspolitie. 28 november NKV Vrouwen. Hartige hapjes. 1 december Jong Nederland. St. Nicolaasavond. 12 december NKV Vrouwen. Kienen. 13 december L.V.B. gourmetparty n.a.v. 45- jarig bestaan L.V.B. 22 december NKV Vrouwen. Kerstavond sa men met NKV Mannen. 22 decembee Jong Nederland. Kerstavond. 26 december, Tweede Kerstdag, Open Meijelse kampioenschappen tafeltennis voor alle Meijelse verenigingen en individuelen. 28, 29 en 31 december Meijelse Muziek Manifestatie. 1979 5 januari NKV Vrouwen. Demonstratie van wasmiddelen en het gebruik ervan. 12 januari L.V.B. jaarfeestvergadering. 13 januari Kieveloeët prinsenbal. 15 t/m 20 januari Wielerzesdaagse. 16 januari NKV Vrouwen. Hoe verzorg ik mijn kamerplanten 23 januari L.V.B. kienavond. 26 en 27 januari Bonte avonden. 28 januari Bejaardenmiddag. 30 januari NKV Vrouwen. Kienen. 3 februari Oud wijvenbal. 7 februari L.V.B. zuivelshow. 9 februari Jaarvergadering Bouw- en Houtbond NKV. 10 en 11 februari Receptie en früschoppen 50-jarig bestaan K.P.J. 13 februari NKV Vrouwen. Jaarvergadering. 17 februari Kieveloeët gehuwdenbal. 22 februari L.V.B. excursie „Mensen in nood" in Den Bosch. 25, 26 en 27 februari Carnaval. 9 maart NKV Vrouwen. Excursie warme bakker. 13 maart L.V.B. en L.L.T.B. bijeenkomst. 24 maart Cultureel prgramma K.P.J. 27 maart L.V.B. kwisavond door dhr. J. Jongen. 27 maart NKV Vrouwen. Kienen. 10 april L.V.B. spreekbeurt door dr. Smeets. 10 april NKV Vrouwen. Bezinningsavond. 22 april Judo toernooi Meijel. 8 mei NKV Vrouwen. H. Monica viering en bedevaart naar Ommel. 27 mei Auto-oriëntatietocht K.P.J. 8 en 9 juni Festiviteiten rond 10-jarig bestaan van Tafeltennisvereniging Meijel. 17 juni Touwtrekken voor buurten. Org. K.P.J. 25 juni t/m 1 juli 60 jaar Harmonie Eendracht. SPORTTIJDEN KPJ: donderdagavond 19.00-22.30 uur. jongens jun.-sen. dinsdagavond 19.00-22.30 uur, meisjes asp.-jun.-sen. zaterdagavond 19.45-21.30 uur, jongens asp. MSV Handbal: trainingen in de sporthal; 's zomers op het verharde handbalveld. TTV „Meijel": De speelzaal op de zolder van het gemeen schapshuis is van maandag t/m vrijdag elke avond geopend. CONTACTADRESSEN: Secretariaatsadres KPJ afd. Meijel: W. Snijders, Hoek 17. TWC „de Velo": J. Simons, In het Neervelt 29, tel. 2249. LVB H. Lucia: mevr. Vissers-Janssen, voor zitster, Churchill-laan 69, tel. 1840; mevr. Spee-Stultiëns, secr., Krum 13, tel. 1635. TTV Meijel: A. T. M. Fonville, Hoek 38, tel. 2218. MSV Handbal: Ton Ghielen-Thijssen, De Bemde 7, tel. 2307. RKMSV Voetbal: secr. J. Lenders, Jan Truijenstraat 10, tel. 1409; jeugdsecr. C. Knapen, Hagelkruisweg 26, tel. 1896. Bouwvakbondafd. Meijel: kantoor Jan Truijenstraat 32. Iedere dag van 19.00 tot 20.30 uur. Lawn-Tennisvereniging Meijel: W. Vrinssen, secr., Hagelkruisweg 31, tel. 1828. Verzamelaars vereniging „de Peelstreek": secr. G. van Pol, Schoolstraat 13; voorz. H. Verstappen, Kerkstraat. Ruilbeurs: elke 3e zondag van de maand in het Gemeenschapshuis. Oudercomité basisscholen en kleutersch.: voorz. H. Joosten, Den dueren coop 7, tel. 2198; secr. R. Thijssen, Heldensedijk 18, tel. 2221. Jong Nederland contactadres: Joke Bruijnen, Hagelkruisweg 9, tel. 2279. R.J.J.: M. Poels, Hagelkruisweg 49, tel. 2091. „Meijels Pracht": L. Meulemans, Den due ren coop 5. VVV Meijel, secretariaat: v. d. Steenstraat 59, tel. 04766-2107. EHBO: mevr. P. A. Wijns-Muijsenberg, Kerkveld 28, tel. 1718 en M. van Gerwen, Jan Truijenstraat 9, tel. 1358. H.S.V. De Noordervaart: secr. H. v. Goor, Jan Truijenstraat 30, Meijel, tel. (04766) 2092. Centrale NKV Meijel: Pastpaedje 19. Zwemclub „Meijel": mevr. ter Haak, Den dueren coop 13, tel. 1464. Handboog Nooit Gedacht: secr. mevr. L. Berben-Steeghs. Steegstraat 17, Meijel. tel. 04766-2123. Kindervakantiewerk Meijel: secr. L. Verheijen, Molenstraat 44. Volleybalvereniging VC Peelpush: p/a Albert Valentijn, de Meulencamp 24. Secretariaat Harmonie Eendracht: secr. M. A. W. Joosten, Den dueren coop 2, tel. 1906; penningm. M. T. Verberne, Churchill-laan 26, tel. 1859. „Veer en Pels",: J. Derikx, Mr. Jochemstraat 16, tel. 2283. NKV H. Monika: voorz. mevr. Verstappen, Donk 37. Judovereniging Meijel: secr. J. H. M. Trinës, Pastpaedje 10, Meijel. Bejaardenvereniging „St. Joseph": secr. J. C. Stemkens, Kapelkesweg 15, tel. 2237. Sporthal „De Körref: Kurversweg 2, tel. 2282. Jongerenkerk: voorz. Jac. Ghielen, De Bemde 7, tel. 04766-2307; secr. Wil Vestjens, Molenstraat 38. Schutterij St. Willibrordus: secr. L. J. Gielens, Hoek 32, tel. 2113. Motorcross-club Meijel: p/a J. Daniëls, Mr. Jochemstraat 24, (04766) 2281 Ned. Ver. van Rheuma-patiënten afd. Limburg: Postbus 100, 6100 AC Echt Marjorettegroep „Mèhlse Dörskes": A. Ketels, Raadhuisplein 4, tel. 1853. GROENE KRUIS Spreekuur Wijkverpleegster van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12:00 uur, telefoon 04766-1358. Spreekuur is tevens bedoeld voor het uitleenma gazijn. Uitleenartikelen worden alleen in uiter ste noodzaak buiten het spreekuur van de zus ters uitgeleend, via 'n telefoontje vooraf voor een afspraak. Voor spoedgevallen welke plaatsvinden van maandag t/m vrijdag van 6 uur 's avonds tot 8 uur in de morgen: Zr. de Boer. tel. 04760-3124, b.g.g. 04760-2060. Tijdens 't WEEK-EINDE van vrijdag avond 6 uur tot maandagmorgen 8 uur: Zr. de Boer, tel. 04760-3124, b.g.g. 04760-2060. Zuigelingenbureau gehouden door dokter Cammaert: 1 e en 3e woensda van de maand; gehouden door dokter Neyzen 2e en 4e woensdag van de maand. Voor het kleuterbureau ontvangen de ou ders een oproep; vergeet echter niet even te melden als u niet kunt komen. Mevr. Schoren-Litjens houdt elke donder dag zitting voor prenatale zorg. Zwangerschaps-gymnastiek: woensdagavond 7 uur. WEEKENDDIENST ARTSEN Dokter W. Cammaert, tel. 04766-1436. PRIESTERWACHTDIENST HELDEN - MEIJEL - MAASBREE Kapelaan Deckers Helden, tel. 04760-3725. DIENSTEN DIERENARTS HELDEN en omstreken van vrijdagavond 6 uur tot maandagmor gen 8 uur dierenarts W. Oldenburger te Helden, tel. 04760-2349, b.g.g. 04760-1786. LIESSEL en omstreken P. P. Kome, Molenweg 2, Liessel, tel. 04934-729. KERKBIJDRAGE Rabobank: bankrek.nr. 13.34.05.613 ten name van Administratie Kerkbijdrage. Nederlandse Middenstands Spaarbank, agentschap Meijel: bankrek.nr. 65.08.77.136 ten name van Administratie Kerkbijdrage. Centrale Volksbank, agenschap Meijel: bankrek.nr. 92.04.09.598 ten name van Administratie Kerkbijdrage. Gironummer 1214167 ten name van Administratie Kerkbijdrage, per adres Pastoor Frischestraat 2. OPENBARE BIBLIOTHEEK MEIJEL Kapelkesweg 1tel. 04766-2033. Openingstijden van uitleen- en leeszaal: Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 10.00 - 12.00 uur Woensdag 14.00 - 17.00 uur 17.30-20.30 uur Donderdag 13.00 - 18.00 uur Vrijdag 13.00 - 17.30 uur Jaarcontributie: volwassenen vanaf 18 jaar f 10,rechtgevende op twee romans en twee andere boeken per keer; jeugd tot 18 jaar gratis rechtgevend op twee leesboeken en twee andere boeken per keer; bejaarden f 5,gezinsabonnement f 20,De lees zaal is kosteloos toegankelijk. PEUTERSPEELZAAL CALIMERO in het gemeenschapshuis is geopend van maandag- tot en met vrijdagmorgen van 9 tot 12 uur. Aanmelden dagelijks of telefo nisch 1907 of 1868. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP REGIO VENLO telefoon 04760-2252 Rayon Helden/Meijel: Hulpaanvragen: maandag t/m vrijdag 's morgens van 9-10 uur in het Groene Kruisgebouw, Piushof 87 te Panningen (zij-ingang Raadhuisstraat). Bij afwezigheid: Centraal kantoor te Venlo, tel. 077-10051. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK REGIO VENLO De maatschappelijk werker heeft wekelijks spreekuur in het gemeenschapshuis (tel. 1868) op dinsdag v.m. van 10.30-11.30 uur en op donderdag v.m. van 9-10 uur. In Panningen, Groene Kruisgebouw, tel. 04760-1288, is elke dag. behalve donderdag, spreekuur van 9 tot 10 uur. LOURDESACTIE Zelatrice mevr. M. Boumans-Schroën, Kapelkesweg 17. Bijdragen kunt u storten op de rekening van de Rabobank: Lourdesactie. Het doel van deze actie is: zie ken naar Lourdes. TURFJES, wij plaatsen deze heel graag voor u. maar omdat rekeningen uitschrijven en de daarbij komende kosten van papier en postzegels vreselijk duur zijn. vragen we u rin gend afrekening vooraf. De kosten: eerste drie regels f 2,50; per regel meer f 1extra. Doe de tekst van uw Turfje in 'n enveloppe, steek het verschuldigde geld er bij in. sluit deze dan af en deponeer de enveloppe met inhoud in de brievenbus van Jan Truijenstraat 2 B. Fotokopie, klaar terwijl u wacht. Boek en kantoorboekhandel Coolen-Pluijm. Een prachtige fotoalbum ligt gratis voor u klaar bij Foka-Meijel als u 5 kleuren fotorol letjes hebt laten ontwikkelen. Dat wist u toch zeker wel? Grote Spectrum Encyclopedie, Winkler Prins Encyclopedie, vraag bij w boekhandel J. Coolen-Pluijm, tel. 1865. Doorlopend aardappelen te koop (Bintje). H. op het Veld, Donk 21 Elke dag verkrijgbaar: Dagblad voor Nrd.-Limburg. De Limburger, De- Volkskrant, Algemeen Dagblad. De Telegraaf. Wij reserveren ook graag voor u. Boekhandel J. Coolen-Pluijm. Te koop champignon-compost, 50 cent per pak van 25 a 30 kg. Bestellen vóór. 12 november. Tel. 2532. Afhalen in de week van 12 november. UW EIGENDOM Verloren trouwring van Churchill-laan naar Dorpsstraat. Gaarne terug Churchill- laan 85. TRINES' BROOD kwaliteitsbrood vrrn riNl f U1pW..-PAT SU" 0 GARAGE W. van Meijel Molenstraat 27 Meijel Tel. 04766 -1494 's-hertogenbosch TE KOOP en W. BASTEN Kurverweg L, (lage auto- en brandpremies) (ook via Bouwfonds) (waaronder konstant-krediet) Meijel, Molenhaagweg 34 Tel. 04766-1708 Ospel, Korenbloemstr. 53 Tel. 04951-32452 Of kunt u het niet op het juiste tijdstip vinden Vindt u dit erg? Soms wel - vaak Iaat het u onverschillig! ALS... echter... iets van U bij ons niet op z'n plaats komt is Leiden in last! DAAROM... geef uw kopij of tekst niet op zulke kleine stuk jes papier. Met dank. Redactie. H. v. Rooijen Donk 45 p-C3~P~C3"P"0~0"0"{3"0"0"P"B( VOOR VERANTWOORD DRUKWERK 4 Besteladres voor Meijel Boek- en kantoorboekhandel J. COOLEN-PLUIJM

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 6