KROON SLAGERIJ v. d. BEUKEN Tel. 1294 Drukkerij Mennen KROON Vacantie HANDAPPEL H.H. TUINDERS: Besteladres voor Meijel: Boek- en kantoorboekhandel Coolen-Pluijm KIENEN Afd. Groenten en Fruit APPELS te koop 0.39 0.89 1.98 1.89 Afd. Vleeswaren BLOEMKOOL BASTEN Afd. Bakkerij 7.20 2.60 SUPERMARKT en WARME BAKKER A. TRINES REKLAME f 6,10 f 2,50 Julianastraat 36 - Asten - Telef. 04936-2243 GEMEENTE MEIJEL WINTERBLOEMKOOLPLANTEN voordelig en dichtbij A.K. KUEPERS TRINES' BROOD kwaliteitsbrood van 30 juli t.m. "|5 au9- as- M. Jacobs Donk 36 TE KOOP W. Levels Vieruitersten. KURVERSWEG TELEFOON 1224 MEIJEL Wij spitten Uw grond, maken hem direct zaaiklaar en planten in één werkgang. Wij planten sla, prei, alle soorten kool, met of zonder perspot en ook aardbeien. Beleefd aanbevolen Tuinbouw-loonbedrijf *nn oram MAGERE KOTELETTEN GELDERSE SCHIJVEN 5 HALEN 4 BETALEN WORST per stuk 100 GRAM BOTERHAMWORST f 0,75 100 GRAM GEKOOKTE SCHOUDERHAM f 1,35 ïóoooooooooooooooooooooocooooooooooocococaocoooooooooocooocooooooia TIPS voor adverteerders en inzenders verenigings kopij: Zondag 30 juli a.s. aanv. 20.00 uur in zaal Janssen-Jaspers er zijn prachtige prijzen te winnen met 24 rondes en 24 tussenrondes Schutterij St. Nicolaas. De burgemeester der gemeente Meijel maakt ter voldoening aan artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 28 juli 1978 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp van de vierde partiële herziening van het bestemmingsplan 'Hagelkruisveld', betrekking hebbende op het Hazepad en omgeving. Gedurende de termijn van ter visie ligging kan een ieder schriftelijk bij de gemeente raad bezwaren indienen tegen voormeld onderwerp. Meijel, 27 juli 1978 De burgemeester voornoemd, w.g. J. Leenders L. Kessels Steegstraat 29 Adverteren doet verkopenT TURFJES Gratis afhalen 350 natte kippenmest. Donkerpeelkensweg 17 Meijel irr Renco limonadesiroop sinas-grenadine 0,6 literfles Appelsientje liter pak Diamantvet 500 gram Dobbelman blauw zak a 2 kilo Bonzo vleesbrokken 3 kilo Hooimeijer beschuit pak a 2 rol Moselblümchen 3 fles voor Calvé pindakaas per pot Venz. choc, repen puur-melk pak a 5 st. Weekendreklame Populaire zomerworteltjes 500 gram Grote komkommers 2 stuks Handperen nieuwe oogst 1 kilo Puik beste hollandse aardappelen 5 kilo NIEUWE OOGST GRE VAN BERGEIJK Steenoven 28 Tel. 2311 Alle taxi- en ziekenfondsritten In 't Neervelt 12 (04766) 1334 Gekookte achterham 100 gram Fijne snijworst 150 gram Huzarensalade gegarneerd bakje 100 gr. Gekookte gelderse 150 gram lekkere Abrikozen vla Ronde broodjes per pak H. Evers-Verheijen Peel weg 15 fnoooooooocooooc^f^fnntififitvit^nnneccacaoecaaecceoooocG^ooooooGOOGCcc^ i 11 gebruik 'n behoorlijk vel schrijfpapier beschrijf dat vel alleen aan één zijde bezorg uw kopij of adverten tieteksten niet in een gesloten enveloppe (natuurlijk wel als u per post verzendt). betaal zo enigszins mogelijk ook eenmaal te plaatsen advertenties vooraf (het uitschrijven van reke ningen en incasso is nogal kostbaar) bezorg uw advertentie- opdrachten en teksten van verenigingsnieuws enz. zo mogelijk reeds zondags of maandagmorgen. TURFJES, wij plaatsen deze heel graag voor u, maar omdat rekenin gen uitschrijven en de daarbij komen de kosten van papier en postzegels vreselijk duur zijn. vragen we u drin gend afrekening vooraf. De kosten: t/m 75 letters en/of letter tekens f 2,50; t/m 100 f 3,50, elke 25 meer f 1extra. Doe de tekst van uw Turfje in 'n en veloppe, steek het verschuldigde geld er bij in, sluit deze dan af en depo neer de enveloppe met inhoud in de brievenbus van Jan Truijenstraat 2 B. Te koop BMW 2002, Bj. 7-10-69, zeer mooi. i.z.g.st. wegens intrekking rijbewijs. 04950-37326, Weert. Elke dag verkrijgbaar: Dagblad voor Nrd.-Limburg, De Limburger, De Volkskrant, Algemeen Dagblad, De Telegraaf. Wij reserveren ook graag voor u. Boekhandel J. Coolen- Pluijm. Te koop preiplanten. P. Verheijen, Peelweg 11, Meijel. Een prachtige fotoalbum ligt gratis voor u klaar bij Foka-Meijel als u 5 kleuren fotorolletjes hebt laten ontwikkelen. Dat wist u toch zeker wel? Grote Spectrum Encyclopedie, Winkler Prins Encyclopedie, vraag bij uw boekhandel J. Coolen-Pluijm, tel. 1865. 't Verfhuis dorpsstraat 31 a Pas op voor het uitglijden in de douch en haal een antislipmat in 't Verfhuis. Voor douchgordijnen, klemstangen, hoekstangen, 't Verfhuis heeft steeds het nieuwste. Voor luchtbedden, slaapzakken naar het Verfhuis. Voor vliegengordijnen in verschillen de soorten en prijzen in 't Verfhuis. Zojuist ontvangen de nieuwste tafel lakens ook voor ronde tafels, het Verfhuis. In- en verkoop ook inruil CARAVANS. Te koop aangeboden nieuwe sta- en tourcaravans. Diverse merken en afmetingen. Ook is er een ruime collectie gebruikte tourcara vans. Ook alle accessoires voor uw caravan bij: caravanhandel P. Crommentuyn, Meistraat 6, Neerkant, tel. (04766) 1506. Fotokopie, klaar terwijl u wacht. Boek- en kantoorboekhandel Coolen-Pluijm.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1978 | | pagina 8