Kflikvoeijes- daiiMo PAROCHIEDIENSTEN ST.-NICOLAAS Over spanning gesproken PLEISTERAKTIE 1972 - E.H.B.0. MEIJEL Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten - Redactie: J. M. Pluijm, Raadhuisplein 7, postbus 1, telefoon 1666 (04766), Meijei Administratie: Drukkerij Mennen, postb. 14, Asten, giro 1025299 „Weekbericht voor Meijei" Asten. Abonn. 13,50 p. j. ZATERDAG: 6.30 overledenen van onze parochie; 7.30 Peter Johan nes van de Moosdijk. ZONDAG: 8.00 Catharina Kessels-Meeuwis; 10.00 weekdienst Ger- truda Mestrom-Beckers; 11.30 maanddienst Wilhelmina Meeuwis- Verlinden. MAANDAG: 8.00 jrd. Henrica Engels en Maria Maassen; 9.00 Gode- frida Verdeuzeldonk-Van de Weerden. DINSDAG: 8.00 jrd. pastoor Clevers; 9.00 Willem Huyerjans. WOENSDAG: 8.00 jrd. Thomas Sanders en Catharina Linssen; 7.00 maanddienst Antonius Beijers. DONDERDAG: 8.00 t.e.v. H. Antonius uit dankbaarheid; 7.00 maanddienst Dries Nijssen. VRIJDAG: 8.00 uit dankbaarheid bij geboorte; 3.00 huwelijk Jacobs- Janse; 5.30 Rutjens-Van Elshout (25-jarig huwelijk). ZATERDAG: 8.00 Martinus Beckers (kaartvrienden). ATTENTIE Op de kermisdagen maandag en dinsdag is er geen H. Mis 's avonds. De aanvang van de missen is om 8.00 en 9.00 's morgens. Sport en spel Officiële mededelingen GEMEENTE MEIJEL OFFICIEEL Jeugdactiviteiten K.P.J. JONGERENKERK MEIJEL M.B.L. - K.P.J. M.B.L. Sociale organisaties L.V.B. H. LUCIA M.S.V.-JEUGD WIJ UIT DE BRAND; P. v. do BOOM Aerthijsplein 12, Ospel Telefoon 04951-1449 3 SEPTEMBER A.S. ZONDAG 3 SEPTEMBER U EEN PLEISTER IN UW HAND VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1972 28e jaargang no. 35 Frankering bij abonnement Meijei I WEEKBERICHT VOER HEUEL St.-Willibrordus weet intussen wat dit betekent; niet alleen, ofschoon dit het voor naamste is aan de schiethoorn, maar ook voor wat het DRUM- EN KLAROEN BAND betreft. In Heel nam de band deel aan het Federatief Bondsconcours; het moet gezegd zijn men had er nog al wat voor gedaan en men verwachtte hoge ogen te scoren. De inspanning heeft succes gehad; de oefeningen hebben echt wel gebaat. Het werd niet alleen een eerste prijs, het korps kwam zelfs in aanmerking voor promotie. De deelnemers en ook de supporters hebben de spanning gevoeld. De jury bestaande uit de heren Conjaerts en Smits waren dat bleek wel uit de beoordelingen, lang niet mis. Het succes is er daarom niet minder, maar juist meer door. Toen voorzitter Hub. Jongen om acht uur het podium beklom om de behaalde resultaten kenbaar te maken was de spanning ten top gestegen. Wij, Meijelnaren, kunnen ons de ontladen vreugde voorstellen toen deze voor zitter van de L.B.T. bekend maakte dat de band van St.-Willibrord 128 punten bijeen had verzameld. Dit betekende niet alleen een eerste prijs maar ook promotie, 't Is enorm. Proficiat. Voor de wisselbeker moest St.-Willibrord het weer aanleggen met St.-Job uit Leuken. Vrouwe Fortuna had ditmaal naar Meijei gelonkt, want toen Bartje op het erepodium het lot trok had Meijei voor de seizoenprestaties de beker. Feeststemming in optima forma. Instrukteur Schroën, Bartje en leden van de band van harte proficiat. Prima gedaan. Red. Burgemeester en Wethouders van Meijei delen mede dat de gemeente secretarie op 4 en 5 september 1972 voor het publiek geopend is van 10.00 tot 12.00 uur v.m. Burgemeester en Wethouders van Meijei maken bekend dat op zondag 3 september 1972 vanaf 12.00 uur de Schoolstraat vanaf het Raadhuisplein tot de Lagere Jongensschool in beide richtingen voor alle verkeer is afgeslo ten en dat in de Van der Steenstraat (tot aan de Prins Bernhardstraat) en de Pastoor Frischestraat (tot aan het Pater Willemsplantsoen) aan de rechterzijde van de weg een parkeerverbod zal gel den. Burgemeester en Wethouders van Meijei De Wethouder, De Burgemeester, J. M. Pluijm. G. M. H. J. Kirkels. Nieuwe leden. Als er jongens zijn die lid willen worden van de K.P.J. kunnen zij zich opgeven bij Harrie Janssen, Steenoven 2, tel. 1608. Degenen, die hierin interesse hebben, moeten vóór 1 jan. 1973 16 jaar zijn. Aspirant-leden die bij de jeugdsport- club willen komen, moeten zich ook zo snel mogelijk opgeven bij Harrie Janssen. Deze jongens moeten 1 jan. 1973 14 jaar zijn geworden. Het bestuur Koor. Vanavond zeven uur repetitie in dagkapel. Tekstgroep. Half negen vergadering in gemeenschapshuis. Kienkaarten. Diegenen, die lid willen worden van de kienvereniging kunnen hiervoor een lidmaatschapskaart afhalen bij A. en H. Janssen, Steenoven 2, tel. 1608. Kosten per lidmaatschapskaart 0,50. Informeer ook even bij ouders, buren, kennissen, vrienden en vriendinnen. Ge lieve bij opgave voornamen, adres en ge boortedatum te vermelden. Meisjes, vanaf 15 jaar of die dit jaar nog 15 worden kunnen zich opgeven als lid van de M.B.L. Opgave is mo gelijk bij A. Janssen, Steenoven, tel. 1608 of M. Hanssen, Donk, tel. 1378. Tevens is opgave mogelijk als lid van de M.B.L.-Sportclub. Woensdag 27 september hebben wij excursie naar de Zuivelkeuken Leid- schendam in het nieuwe winkelcentrum. Wij worden er omstreeks 10.30 uur ver wacht. We vertrekken dan ook zeker om 8.30 uur aan de kerk. Dames geeft u dus maar zo vlug mogelijk op bij het be stuur. De buskosten bedragen 10, per persoon. Het bestuur Koningslust AlMSV Al 00 VVV 03 Al—MSV Al 0—3 Evenzo als vorig jaar was dit jaar de eerste ronde van de Bisschopsbeker ook meteen de laatste al moet hieraan toe gevoegd, dat de wijze waarop dat ge schiedde zeer dubieus was. Door een erg gunstige loting waren de verwach tingen hoog gespannen. Tegen 'n een klas lager opererend Koningslust, dat de grootste moeite heeft met MSV A2 werd een zeer mager gelijkspel behaald (0—0). De tweede wedstrijd tegen VVV werd zonder moeite met 30 gewonnen door doelpunten van uitblinker Hans Pope lier, Jozef Basten en Ger Scheres. Om dat Koningslust ook van VVV gewon nen had, moesten er strafschoppen ge nomen worden, maar nadat onze eerste speler gemist had kende de koppige scheidsrechter Koningslust de overwin ning toe. Protest is inmiddels ingediend! ('n speler) MSV A2—Heusden A2 2—2 De vorm van onze jongens wisselt met de dag. Ging het vorige week allemaal mis, deze keer liep alles veel beter. Des ondanks was het Heusden, die de leiding nam door het benutten van een straf schop. Een tiental minuten hierna kwam B. Thijssen vrij voor het Heusdense goaltje te staan en zo'n kans moet je onze spitsspeler niet geven. Ruststand 11. Na de hervatting ontstond er voor het vijandelijke doel een nogal romme lige situatie waarvan Chris Venner pro fiteerde om 21 te scoren. Door een slim genomen vrije schop in het befaam de driehoekje kon Heusden toch nog op 22 komen wat ook de eindstand was. (J. M.) MSV BI—Roggel BI 3—0 MSV BI—Ospel BI 3—0 MSV BI selekteerde zichzelf voor de 2e ronde in het toernooi om de Bis schopsbeker door zowel Roggel als Os- pel met een 30 nederlaag naar huis te sturen. Doelpuntenmakers voor MSV waren M. Basten (3 x) en J. Snijders (3 x). MSV B2—Heusden Cl 8—0 Heusden stuurde bij gebrek aan 'n BI haar Cl maar het veld in tegen MSV B2, waardoor het voor laatstgenoemde een aangename schietpartij werd, die tot een grote overwinning (80) leidde. MSV B3—Helden B2 0—16 Helden B2, tijdens de competitie te genstander van MSV BI maakte er in de Starte een compleet schuttersfestijn van zonder de mindere MSV-ers ook maar 1 kans te laten tegen te scoren. Bevo Cl—MSV Cl 2—3 In deze wedstrijd toonde MSV Cl, dat zij komende competitie niet meer onder aan wil hangen door zelfs deze uitwed strijd, het laatste oefenduel, succesvol af te sluiten. Heusden D2—MSV C2 0—13 Door grote inzet en goed spel stond MSV binnen 4 minuten reeds met 40 voor. Daarna heeft Heusden met 13 man de wedstrijd uitgespeeld, waardoor de score nog enigszins beperkt bleef. Ook keeper J. Basten deelde mee in de doelpuntenregen door 'n strafschop te benutten. Panningen DlMSV Dl 32 In deze eerste ronde om de Noord Limburg Cup was vrouwe Fortuna niet aan onze zijde, waardoor het sterke Panningen reeds binnen 5 minuten met Wij brengen u hierin een complete collectie jeugdschoeisel in de ma ten 18-42 in 't unieke 4-wijdte- systeem. Alle controles en nacorrectie hier op zullen GRATIS worden ver zorgd door uitsluitend gediplo meerd personeel. Erkend Piedro-dealer MODE-SCHOENHANDEL 30 voor stond, wat tevens de ruststand was. Na de rust was het MSV, die de toon aangaf en dit wist om te zetten in 2 fraaie doelpunten (32). Ondanks hevige vechtlust van MSV-zijde bleef het hierbij, zodat de Dl uitgeschakeld is. (De leider) Sparta D2—MSV D2 2—2 Ook MSV D2 werd gewipt door aan het korste eind te trekken bij het straf schoppen nemen tegen de Sevenumse formatie. Heusden Dl—MSV D3 0—1 'n Fantastisch resultaat behaalde MSV D3 tegen het toch wel iets sterker ge schatte Heusden Dl, door met 'n zwaar bevochten zege huiswaarts te keren. MSV D4MVC D3 1—1 Doordat Panningen D5 zich terugge trokken had moest MSV D4 aantreden tegen de winnaar van MVC D3Hel den D4 (20). Met nog slechts 7 minu ten te spelen stond MSV voor met 10, maar door één ogenblik van onoplet tendheid in de Meijelse defensie kon MVC nog juist gelijk komen. Hierdoor moesten ook hier penalties genomen worden, wat door MVC gewonnen werd, zodat ook voor MSV D4 de cup-droom uit is. Programma voor zaterdag 2 septem ber, begin competitie '72/'73: Bevo Al MSV Al; Helden A2—MSV A2; MSV BI—Helden B2; Helden Cl—MSV Cl; MSV C2—Helden C2; MVC Dl—MSV Dl; Sparta D2—MSV D2; MSV D3— Panningen D4. Vriendschappelijk: MSV D4Panningen D3. Training: I.v.m. Meijel-kermis wordt maandag en dinsdag niet getraind. H.H. Leiders: wilt u zo snel mogelijk opgave doen van de aanvoerder én re serve-aanvoerder aan de secretaris voor het vormen van de MSV-Jeugdraad!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1972 | | pagina 1