Regie in handen ET WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Aangifte doen is zinvol Liedjesfestival P&M 2011 Nieuwjaarsreceptie en gemeente nieuwjaarsconcert in één peel en Maas Peel en Maas Afvalwijzer Woensdag 29 december 2010 42e Jaargang, nr. 52 Tweede lustrum Nieuwjaarsduik Kessel TEGELS VLOEMEN www.kierkëls.nl Eindtrekking Mega Ster onder winterse omstandigheden Nieuwe studio van omroep P M officieel geopend Zorgboerderij bezorgt mensen een fijne dag Alle inwoners van Peel en Maas welkom Halve finale LVK met vier kanshebbers uit Peel en Maas srhoonhpidssalon irurp tel 077 307 12 03 gemeente 2011 Werkzaamheden N275 Maasbree - Helden Op Den 3aum Oplage 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES m Walk 11b 6093 GS Heythuysen Tel. (0475) 49 14 00 www.kierkels.nl PEEL EN MAAS - Op zater dag 8 januari 2011 is het weer zover: het P&M liedjesfestival. Het vastelaovesevenement van de regio Peel Maas zal dit jaar plaats vinden in de Heuf te Pan- ningen. De vergelijking met het LVK is dan ook snel gemaakt. Het evenement is in de loop der jaren uitgegroeid naar een mini LVK. Zo worden er rond de 1600 bezoekers verwacht en door de diverse kernen zijn er topartiesten afgevaardigd naar de finale. Alle winnaars van de lokale liedjesavonden zullen deze avond hun nummer ten gehore gaan brengen. Een strenge jury samengesteld uit een afgevaar digde per dorp zal zorgen voor de beoordeling. De grote vraag is: wie gaat er naar huis met ut Lindebuimke voor het beste liedje en wie met de PJP bokaal voor de originaliteitprijs. De organisatie is dit jaar in handen van Stg. Graasvraeters in samenwerking met Omroep P&M. PEEL EN MAAS - In de zomer van 2009 zijn in het centrum van Panningen herhaaldelijk vernielingen gepleegd aan par ticulier en gemeentelijk eigen dom. Hiervan is aangifte ge daan en ook de gemeente heeft zich als slachtoffer gevoegd in de strafzaak. Dankzij de oplet tendheid van een plaatselijke horecaondernemer heeft de politie uiteindelijk een ver dachte kunnen aanhouden. Deze verdachte is onlangs door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 200, - euro (zo nodig te vervangen door vier dagen hechtenis met een proeftijd van twee jaar). Als bij zonder feit heeft de rechter ge steld dat de verdachte de door hem veroorzaakte schade moet betalen. Burgemeester Delis sen is om meerdere reden erg tevreden met het resultaat. "Dit voorbeeld laat zien dat aangifte doen zinvol is. Ik ben dankbaar voor de oplettendheid van de ondernemer waardoor deze zaak uiteindelijk opgelost is. Ook al was de schade voor de gemeente niet heel groot, het kan niet zo zijn dat het vernielen van an dermans eigendommen zonder consequenties blijft. Ik hoop dat dit voorbeeld anderen aan spoort tot nadenken." PEEL EN MAAS - Als een volleerd technicus gaf burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo het startsein van de eerste officiële uitzending in de nieuwe studio van Omroep P&M. Laat Wilma maar schuiven. Met haar als regisseur in 2011 mag de gemeente Peel en Maas de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Foto Cer Peeters Op zondag, 2 januari 2010 vindt van 12.00-15.30 uur voor alle inwoners, verenigingen, ondernemers, vrijwilligers en organisaties van Peel en Maas een gezamenlijke nieuwjaars receptie en nieuwjaarsconcert plaats in DOK6 aan het Raadhuisplein 6 in Panningen. Van 12.00 uur-13.30 uur kunt u het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de SMP de hand drukken. Om 13.30 uur kunt u luisteren naar de nieuwjaarsrede van de burgemeester mw. Delissen - van Tongerlo en aansluitend is het concert van Fanfare Sint Jozef Beringe. Na het concert is er tot 15,30 uur ruimte voor gezelligheid met een drankje en een hapje. Het is een prima gelegenheid voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen uit Peel en Maas om elkaar te ontmoeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Panningen, 29 december 2010 Gemeentebestuur Peel en Maas Stichting Muziekgezelschappen Peel en Maas. Vier liedjes uit de Gemeente Peel Maas zijn in de race om een plaats te bemachtigen in de finale van het LVK op 18 fe bruari 2011 in de Heuf in Pan ningen. Gemeente Peel Maas levert 4 liedjes: Voor Kessel-Eik is dat Sjapoo met het liedje 'Plekt..,det ut verrekt'. De groep Niks Mier Niks Minder zorgt met het liedje 'Vastelaovesklimo- maetervraeter' voor een primeur in het LVK voor Grashoek. De Bubs vertegenwoordigt Meijel in de halve finale met het lied 'Ik kóm wa later' en Panningen le vert 3 Kier Nix met 'Eine van os'. Kijk voor het volledige overzicht van de halve finales op www. Ivk2011-panningen.nl Bij dit huis-aan-huisblad zit de afvalwijzer 2011 van de ge meente Peel en Maas. Als u geen afvalwijzer heeft ont vangen kunt u deze aanvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Peel en Maas, tel. (077) 306 66 66, of afhalen op het gemeentehuis of downloaden via www.peelen- maas.nl - Afval. PEEL EN MAAS - De Provincie werkt al een aantal weken aan de reconstructie van de N275 te Maasbree. Deze werkzaamheden liggen momenteel stil in verband met de weersomstandigheden. De planning is om op 10 januari weer te starten met deze werk zaamheden. Ook hierbij is de provincie echter afhankelijk van het weer. Zo gauw er meer informatie hierover bekend is, wordt u hierover geïnformeerd in dit nieuwsblad. Of 10 januari 2011 gehaald wordt, is twijfelachtig gezien de weersvoorspellingen voor de komende tijd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1