Door weer en wind Nieuwe brandveiligheid in Peel en Maas toekomstdroom of nachtmerrie? Dubbel voordeel! co Weekblad Op Den Baum h q n q IV WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Vliegbewegingen boven Peel en Maas Dorps overleggen Baarlo en Maasbree vragen uw mening - Subsidie glas tot 1.100/ - Btw-voordee! 13%* www.bohaco.nl fTTiTJTfl 42e Jaargang, nr. 46 H wÈÈÈ I Lezen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen Wateroverlast door overgelopen beken in Baarlo Signeersessie Simon Vuyk trok veel publiek Vorkmeer start met tweede groep Together to get there iapsalon irhoonhpidisalon ipdirurp naHp up iaqpl siqlinq iruitlpn tel 077307 12 03 i i Ramen - Deuren - Serres - Lichtstralen - Overkappingen - Zonwering goed bekeken 'n klasse beter -f* vrijdag 19 november zaterdag 20 november Heren wintercollectie 2009 Jansen-Noy, Guides in Fashion www.jansen-noy.nl Op Den Saum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES MmK f A PEEL EN MAAS - Boven lucht machtbasis De Peel vinden in week 46 vliegactiviteiten plaats in verband met de oefening Advanced Windmill. De vlieg bewegingen zijn tot en met 19 november. Op dinsdag, woens dag en donderdag wordt gevlo gen tussen 09:00 uur en 23:00 uur, op vrijdag wordt gevlogen tussen 09:00 uur en 13:00 uur. De oefening Advanced Wind mill heeft als doel het opleiden van zogenoemde Forward Air Controllers. Dit zijn militairen die vanaf de grond per radio aanwijzingen geven aan vlie gers van jachtvliegtuigen over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. In het kader van hun opleiding moeten cur sisten in praktijksituaties leren samenwerken met vliegtuigen van verschillende NAVO-bond- genoten. De vliegtuigen starten en landen niet op luchtmacht basis De Peel. Voor informatie over vliegbe wegingen zie www.defénsie.nl/ actueel/vliegbewegingen of te letekstpagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met Bureau Communicatie luchtmachtba sis De Peel, telefoonnummer 0493-598045. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vlieg- bewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033. PEEL EN MAAS - Heel Peel en Maas hield afgelopen weekend de adem in. Zou de goede Sint wel komen of zouden de weergoden roet in het eten gooien. Ondanks de tegenwerking van de weergoden kwam Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten met zijn stoomboot aan bij loswal in Kessel. De Goedheiligman bleek heel goed op de hoogte of de kinderen en de volwassenen van gemeente Peel en Maas lief waren geweest. Sinterklaas werd voor de eerste maal in de gemeente Peel en Maas begroet door'burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo, die net als de vele kinderen weer en wind getrotseerd had. Sinterklaas had het op deze eerste dag na aan komst op de wal al heel druk in de gemeente Peel en Maas. Foto Cer Peeters BAARLO/MAASBREE - Deze vraag stelt zich het Dorpso- verleg in Baarlo en Maasbree na het lezen van de plannen voor de brandweer in hun ge meenschap. Wie de plannen goed gelezen heeft doet er goed aan ook de brandverze keringspolis nog eens uit de kast te halen en zorgvuldig door te lezen. De inwoners gaan er immers flink op ach teruit wat de brandweerzorg betreft, met alle mogelijke gevolgen van dien. In de plannen verdwijnen de brandweerkazernes in Baarlo en Maasbree en wordt de kracht van de eerste bluseenheid ook nog eens flink gereduceerd. De burgers en bedrijven zijn voor al zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, dus kunnen ze voortaan ook best twee keer zo lang wachten op de brand weer en is een volledig uitgerust brandweervoertuig in de meeste gevallen overbodig, aldus de makers van de plannen. Dat burgers, en vooral de kwetsbare groepen zoals de bewoners van de verzorgingstehuizen met gesloten afdelingen, ouderen, gehandicapten, SGL in Baarlo, de Fabriek in Maasbree, de vier basisscholen, de campings en hotels/groepsaccommodaties en kleine kinderen in onze ge meente, een wettelijk recht heb ben op adequate brandweerzorg is kennelijk van ondergeschikt belang. Dat kan niet gebeuren! Durft de gemeente de verant woording op zich te nemen als daar iets gebeurt? Bedreiging basisveiligheid Het Dorpsoverleg in Baarlo en Maasbree maakt zich daarom grote zorgen over de plannen en ziet deze, in een beleidsplan verpakte, 'toekomstdroom' als een reële bedreiging voor de veiligheid van de burgers en de continuïteit van de bedrijven in beide kernen en gaat er alles aan doen om deze plannen naar de prullenbak te verwijzen. In deze opvatting worden ze gesteund door de vakmensen uit beide korpsen, de landelijke vakor ganisaties en andere promi nente organisaties, zoals MKB Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars. Dit is serieuze bedreiging voor de basale basisveiligheid die iedere burger verdient, in elke kern van de gemeente. Niet zonder reden zo blijkt, in de nieuwe wet, die sinds 1 oktober jl. van kracht is, staan namelijk voorschriften waaraan de lokale brandweer zorg moet voldoen, wanneer, en in welke omvang de doorsnee burger de brandweer voor de deur mag verwachten als het nodig is. vervolg zie pagina 2 Vraag noar de voorwaarden xNMmkwcNi Meijel Bosrand 7 (077) 396 11 22 Weert Risseweg 19 (0495) 54 22 55 Monitor Waarderweg7a (0475)54 19 90 Geleen Rijksweg Centrum 55a (046)475 74 99 Bezoek de showroom of maak een afspraak bij u thuis voor een vrijblijvend advies. magazijn verkoop!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1