It's time for Change j/^h- 24 r h q n q p Wie wint de eerste Cultuurprijs Peel en Maas? AviFit La Forma ET WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN M A A S Woensdag 3 november 2010 42e jaargang, nr. 44 "Zingende mensen zijn gelukkige mensen" Beroemd kunstenaar te gast in Baarlo Ruud Jacobs koninklijk onderscheiden Kunst Maasbree en Baarlo in beeld Inloopmiddag werkzaamheden N275 Maasbree Zenith Petersburg naar Maasbree ledereen bedankt voor de felicitaties! Ruilbeurs Kessel Start campagne fietsverlichting vrijdag 5 november zaterdag 6 november kids dames trend wintercollectie 2009 dames: 12 en 13 november heren: 19 en 20 november Jansen-Noy, Guides in Fashion www.jansen-noy.nl upnlo 'Vleesstraat 79 tel 077 351 36 03 panninqpn upnrQij Grote markt 21 tel 0478 516 708 Panningen op zaterdag 6 november spectaculaire resultaten te zien bij Lifestyle Xperience op RTL5 van 16.00-16.30 uur Op Den Baum 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Enkele weken geleden is het fotoboek over kunst en land- schapsschoon in de dorpen Maasbree en Baarlo verschenen. Een prachtig boek geeft een tijdsbeeld van de beide dorpen en de vele kunstwerken zoals die in 2010 in de buitenruimte te bewonderen zijn. Dankzij de gemeente is dit boek voor een vriendenprijs van 5,- euro te koop in de dorpen Maasbree en Baarlo. Een mooi geschenk om te krijgen en te geven tijdens de komende feestdagen. Het boek is op de bekende adressen nog steeds verkrijgbaar: in Baarlo o.a. bij Bazus, de bibliotheek, Verspa Herenmode en VW- kantoor. In Maasbree bij de bibliotheek, Trefcentrum d'n Adelaer en bij Ben Smets, van Eyckstraat 11. MAASBREE/PEEL EN MAAS - Op vrijdag 5 november or ganiseren de provincie Lim burg en de gemeente Peel en Maas een inloopmiddag met betrekking tot de werkzaam heden aan de N27S te Maas bree. Bewoners en overige geïnteres seerden kunnen tussen 14:00 en 18:00 uur binnenlopen in Niëns Horeca, Baarlosestraat 2, voor informatie over de uitvoe ring van de plannen en om vra gen te stellen. Op donderdag 4 november 2010 start de Provin cie Limburg met fase 1 van de werkzaamheden aan de N275 te Maasbree. Deze fase loopt vanaf de Sevenumsedijk tot de Pastoor Leursstraat. Ook de rotonde op het kruis punt met de Heezestraat wordt in deze fase gerealiseerd. Vol gens planning is fase 1 eind februari afgerond. Deze plan ning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en onvoorziene invloeden van het weer. Tijdens deze fase is doorgaand verkeer over de -N275 niet mo gelijk. Ook de Heezestraat is volledig afgesloten voor ver keer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Voor meer informa tie kunt u ook terecht op www. limburg.nl/infraprojecten. MAASBREE - Het ADREM MVC Top D-jeugdtoernooi heeft de inschrijving van de le topclub voor de 6e editie in 2011 binnen. Niemand minder dan de Russische topclub Ze nith St. Petersburg heeft zich ingeschreven. Een aasprekende naam, die niet zal misstaan tus sen teams als Bayer Leverkusen (winnaar 2006 en 2009), Club Brugge (2007) Feyenoord (winnaar 2008) en Chelsea Lo den (winnaar 2010). Uiteraard een mooie uitda ging voor het eigen Regioteam MVC'19 Maasbree om te mo gen voetballen tegen leeftijdge nootjes uit Rusland. JffSSh PEEL EN MAAS - Change uit Panningen is de eerste ondernemer van het jaar in de gemeente Peel en Maas geworden. Van de zeven kandidaten had dit bedrijf de meeste indruk gemaakt op de vierkoppige jury. Uit handen van burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo van de gemeente Peel en Maas ontving directeur Jos Peeters het fraaie kleinood, dat geschonken was door de gemeente Peel en Maas. Centraal op de foto Jos en Nellie Peeters. De Rabo publieksprijs ging naar Lenders BV uit Kessel. Foto Cer Peeters. PEEL EN MAAS - Jarenlang werd ieder jaar in de voormalige gemeente Helden dë Cultuur prijs uitgereikt, nu wordt voor de eerste maal de Cultuurprijs van de gemeente Peel en Maas uitgereikt aan een persoon of personen, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur in de gemeente Peel en Maas. Wie wordt zondag 7 november in het gemeentehuis in Pannin gen uitgeroepen tot cultuur prijsdrager 2010? De prijsuit reiking begint om 10.30 uur. Wie treedt in de voetsporen van o.a. schrijver Ton van Reen, muzikale kwartet Bretelboys de Dorper Revue en Ves Reijn- ders? Wordt het iemand uit Kessel. Maasbree, Baarlo of Meijel? De vakkundige jury heeft een keuze gemaakt. Na een toelich ting door wethouder Raf Jans sen van de gemeente Peel en Maas zal burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo van de gemeente Peel en Maas de Cul tuurprijs uitreiken. KESSEL - De Postzegel Mun- tenvereniging Kessel organiseert op 7 november een ruilbeurs in gemeenschapshuis "De Paort". Behalve postzegels en munten is er een grote verscheidenheid aan ruilobjecten zoals ansicht kaarten, pennen, suikerzakjes, stickers, Jetix knikkers, Suske en Wiskestickers, flippo's, spa- cix, bidprentjes etc. Verzame laars zullen zeker iets van hun gading vinden. Er is ook de mogelijkheid om objecten te ruilen. De beurs is geopend van 10:00 uur tot 13:00 uur. Info over tafelhuur via tel. (077) 465 26 23. www.pmvk.nl. magazijn verkoop! PEEL EN MAAS - Op 25 okto ber 2010 is de landelijke fiets verlichtingscampagne 'Val op!' gestart. Zien en gezien worden is belangrijk voor de verkeersveilig heid. In de donkere wintermaan den is het voeren van een goede verlichting - voor en achter - dan ook verplicht. In Limburg wordt de campagne ondersteund door posters langs invalswegen, ad vertenties in dag- en weekbladen en acties op scholen. Hoewel het aantal jongeren tussen de dertien en zeventien jaar, dat een goede fietsverlichting voert, de laatste jaren is toegenomen, besteden zij nog steeds minder aandacht hieraan dan volwas senen. Voor hen is de website: www.valopmetjefiets.nl bedoeld. Markt 46 tel 077 307 12 03 zie ook: www.beterinjevel.nl

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1