Nieuwe uitdaging Breetse Krekeltjes De spanning stijgt! Peel en Maas pannïngen Gemeente Peel en Maas Ondernemer van het Jaar Peel en Maas: Dag van de mantelzorg Dankwoord Peel en Maas gemeente IHHH Horecastrijd met liefdesperikelen Beej Vièf wint Kook wint van Eige Deig KansPlus wint 10.000 srhoonnpidssalon tel 077 307 12 03 gemeente w Inspraak subsidiemodel voor verenigingen Woensdag 20 oktober 2010 Op Den Saum Oplage 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES 42e Jaargang, nr. 42 MAASBREEE- Voor het Maasbreese kinderkoor de Breetse Krekeltjes wacht weer een mooie uitdaging. Uit volle borst zullen zij meezingen met het gouden Maas- breese Mannenkoor op zaterdag 13 november in gemeenschapshuis den Adelaer. Dan vinden twee jubileumconcerten van dit Maasbreese Mannenkoor plaats. Om 14.00 en 20.00 uur. Verder werken mee een professioneel symfonie orkest, twee internationale solisten en jachthoornkorps De Jagtghezellen. Het Maasbreese kin derkoor heeft er zin in. Zij zijn de muzikale toekomst van Maasbree en die moeten ze koesteren in Maasbree. PEEL EN MAAS - Op woens dag 27 oktober wordt bekend welk bedrijf de felbegeerde ti tel "Ondernemer van het Jaar Peel en Maas" in de wacht sleept. Na een strenge selectie procedure in de voorafgaande maanden zal de jury in DOK6 haar beslissing bekendmaken. In de afgelopen dagen heeft de organisatie vele geïnteresseer den, die de avond willen bijwo nen, moeten teleurstellen, want de kaartjes zijn al wekenlang uitverkocht. Het programma begint om stipt 20.00 uur met een kort openingswoordje door de voorzitter van de or ganiserende Kiwanis Club Peel en Maas. Daarna neemt pre sentator Joep Verbugt, lid van genoemde club, de microfoon over, en zullen de 7 genomi neerde bedrijven in exact 5 mi nuten de gelegenheid krijgen om zich aan het publiek te pre senteren. (vervolg zie pagina 3) Woensdag 10 november wordt ook in de gemeente Peel en Maas de dag van de mantelzorg gehouden. Deze wordt georganiseerd door Vorkmeer, Steunpunt Man telzorg Peel en Maas, steun puntmantelzorg® vorkmeer. nl i.s.m. het Mantelzorgforum Peel en Maas, mantelzorgfo- rum@vorkmeer.nl voor meer info zie pagina 13) burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo Ik hoop u allen op zeer korte termijn in persoon dan wel in verenigingsverband te mogen ontmoeten. Allen zeer, zeer bedankt Hartelijke groet, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo Beste inwoners van Peel en Maas, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen, Met buitengewoon veel genoegen kijken mijn gezin en ik terug op mijn installatie als burgemeester van de gemeente Peel en Maas en de daarop volgende receptie. Hartverwarmend waren de vele mooie woorden en cadeaus. Alles was perfect en stijlvol georganiseerd, in één woord GEWELDIG! Een mooiere start had ik mij in Peel en Maas niet kunnen voorstellen. 0.p 17 november a.s. wordt in zalencentrum d'n Bin- ger in Meijel het nieuwe subsidiemodel voor vereni gingen en vrijwilligersorganisaties besproken. Dit model is ontwikkeld op basis van de verenigings avonden in april jl.. Aan de verenigingen en vrijwil ligersorganisaties uit Peel en Maas wordt nu ge vraagd hun mening te geven over het nieuwe subsi diemodel. Binnenkort ontvangt elk bestuur een uitnodiging voor deze belangrijke avond. Reserveer daarom al vast de datum: woensdag 17 november, 19.30 uur, zalencentrum d'n Binger Meijel. Meer nieuws in de volgende edities van dit blad. CULTUUR ^.UITGAAN ^SHOPPEN 24 OKTOBER VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1