De laatste loodjes voor de schutters mode centrum IIPbMS Tlliiccfeiii Ramen en Deuren Bohaco Sp r h q n Emile en Paul Hendrix uit Baarlo beste ondernemers paardensport Sporten voor iedereen van belang Unicef-loop Peel en Maas A.S. ZONDAG KOOPZONDAG ROGGEL rW-tATj A 1 JHhL 'im, 1 Sportweek 2010 Glas in lood! ET WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Goutiéi; Glasservice Alliance Exclusief 1 wam Ponykamp Cowboys Maasbree was super! Milieucoöperatie aanspreekpunt op het platteland Topmuziek tijdens boekpresentatie Kunst in Beeld Landskampioen volleybal in Kessel na 5 sets onderuit Hapsalon srhoonhpidssalon ppdirurp maHp up naqpl stqlinq pruihpn tel 077 307 12 03 dBil t/m 17 oktober elke zondag geopend www.mooidemooistemode.nl KBO BAARLO Zonwering - overkappingen www.bohaco.nl Woensdag 15 september 2010 Oplage 7.200 EXEMPLAREN Op Den Baum Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES 42e Jaargang, nr. 37 r m 1 4; ySjte*'.;. MAASBREE - Komend weekend wordt het schutterseizoen voor de schutterijen uit de gemeente Peel en Maas officieel afgesloten. In Maasbree leveren de schut terijen voor de laatste keer van 2010 met elkaar strijd in de optocht en onder de schietbomen. Twee titels kunnen de schutterijen nog veroveren: de beste schut terij van de gemeente Peel en Maas op zaterdag 18 september en de beste schutterij van het dekenaat Helden op zondag 19 september. Plaats van handeling is het schietterrein van schutterij St. Martinus in Maasbree. Normaal wegen de laatste loodjes het zwaarst, maar bij de schutters?!! BAARLO- Emile en Paul Hen drix uit Baarlo hebben de lan delijke verkiezing van Hippisch Ondernemer 2010 gewonnen. Uit de genomineerden koos de vakjury Stal Hendrix als winnaar omdat het in alle op zichten een voorbeeldbedrijf is. Het is de eerste keer in de zes jaar van de verkiezing, dat een Limburgs bedrijf als win naar uit de bus komt. Volgens juryvoorzitter Johan Lokhorst (tevens voorzitter van de Sectorraad Paarden) ga ven twee onderdelen de door slag: het personeelsbeleid en de afzet van de juiste paarden bij de juiste klant inclusief de na zorg. De 14 medewerkers van Stal Hendrix worden gewaar deerd en goed beloond en kun nen rekenen op uitstekende ar beidsomstandigheden. Zij dra gen daardoor optimaal bij aan een goed bedrijfsresultaat. Ver loop is er dan ook nauwelijks. Het tweede aspect dat in het juryrapport naar voren komt is de gerichte zorg in het koop- en verkoopproces. Het doel is om het juiste paard bij de juiste ruiter onder te brengen. Het gaat om de com binatie en in deze zoektocht ziet Stal Hendrix kwaliteit uit eindelijk als belangrijker dan de uiterste prijs. Met die aanpak heeft het be drijf een wereldwijde reputatie opgebouwd in de selectie, op leiding en verkoop van spring paarden op het allerhoogste niveau. De beide ondernemers namen de eervolle prijs in ont vangst tijdens het Hippisch Ondernemerscongres afge lopen weekeinde in Deurne. Volgens LLTB-vakgroepsecre- taris Paardenhouderij Ruud Pruijsten zal de uitverkiezing een positief effect hebben op de plannen om Limburg in Nederland paardensportpro vincie nummer één te maken, te meer omdat ook een ander Limburgs bedrijf (stal Caprilli uit Panningen) tot het selectie groepje van vijf genomineerden behoorde. De jaarlijkse verkie zing is een initiatief van Stich ting HIP (Hippische Innovatie ve Projecten) in samenwerking met onder meer het blad de Hippische Ondernemer Tel. (077) 307 50 84 www.glashelden.nl (door Mat Nellen PEEL EN MAAS - Van 27 sep tember t/m 3 oktober vindt in de gemeente Peel en Maas de Sportweek 2010 plaats. Tijdens deze week is het de bedoeling dat zoveel mogeli jk mensen kennis maken met diverse sporten. Daarnaast wil de gemeente Peel en Maas e mensen stimuleren om te (gaan) bewegen. Wethouder Wim Hermans van de ge meente Peel en Maas is een warm pleitbezorger van het actief en passief sporten. "Sporten is goed voor ieder een. Of je nu jong of oud bent, sporten doet ieder mens goed. In Peel en Maas kan iedereen deelnemen aan binnen- en bui tensporten. Het sportaanbod is enorm groot. Of je nu tos sporter of recreatiesporter bent, je kunt ui vele sporten kiezen. Ook zijn er vele mogelijkhe den voor mensen met een ver standelijke of een lichamelijke beperking vertelt wethouder Wim Hermans enthousiast. Kennismaken met sporten Tijdens de sportweek kunnen de deelnemers kennismaken met verschillende sporten De deelnemers kunnen als het ware zelf bepalen met welke sport ze kennis willen maken "Hoofd doel is bewegen in de ruimste zin des woords 'De deelnemen de uit de hele gemeente Peel en maas vullen hun eigen pro gramma's voor de deelnemer. vervolg zie pagina 22 VAN 13.00 TOT 17.00 UUR mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen algemene info: 0475-491384 KESSEL - Het regionaal Unicef comité Peel en Maas organise ert ook dit jaar weer de alom bekende Unicef-loop. Dit jaar is Kessel aan de beurt. Een mooie traditie waar elk jaar vele kinderen en volwassenen aan deelnemen. Dit jaar voor de 36e keer. In het weekend van 17 september zullen de kinderen van de ba sisscholen weer bij u aanbellen voor de sponsoring van dit eve nement, dat elk jaar een flink bedrag opbrengt. Verleden jaar werd voor een be drag 13.000 euro bij elkaar ge lopen. Voorwaar niet niks. Het Unicef-thema voor deze loop is: 'Gezondheid voor ieder kind'. Voorafgaand aan deze spon soring zullen de vrijwilligers van Unicef de kinderen van de basisscholen vertellen over het werk van Unicef en het motto van deze loop in het bijzonder. De start van de Unicef-loop is bij Loonbedrijf Maas, Lan- terdweg 23, 5995 SC Kessel- Eik Starten kan van 10.00 tot 16.00 uur. De tocht is 6 km. Tussendoor zijn er stempel- en uitrustpunten (limonade, ap pels, broodjes en wafels). Bij de eindstreep krijg je een Unicef- speldje of -schoentje en een leuk presentje. 45 km. fietstocht van 7 september is verschoven naar 21 september. Vertrek 10.00 uur vanaf de Markt. Authentieke uitstraling hout Alle voordelen van kunststof Kom naar de showroom voor de uitgebreide mogelijkheden! goed bekeken 'n klasse beter ËfiïmËM Meijei Bosrand 7 (077)396 11 22 Montfort Waarderweg7a (0475)5419 90 Weert Risseweg 17 (0495)54 22 55 Geleen Rijksweg Centrum 55a (046)47574 99 nmn 4fum unci

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1