Noord-Limburgs voetbalhoop? Wae sjuut de vogel Baolder aaf? garage 13 Üles Paletti j- toernooi in Aaasbree Gemeente Peel en Maas zoekt: Peet en Maas Kunstmarkt Kessel Straattheater in Peel en Maas bapsalon irhoonhpidoodon ppdirurp tiqHp up laqp] stijlint) iruiHpn tel 077 307 12 03 ispissiiiiiiliL.. Woensdag 25 augustus 2010 42e Jaargang, nr. 34 Symfonieën aan de Maas Mei Thijssen Limburgs kampioen Kepèüa Cultura blikt tevreden terug op hoogtepunt zomer TEGELS A VLOEREN www.kierkels.nl www.peelenmaas.nl gemeente IAASBREE - De zeer actieve - afdeling+ van MVC'19 Maas- :ee organiseert voor de 15 e iaal haar top G -toernooi, nu ider de naam Alles Paletti G- iernooi op zondag 29 augus- is in sportpark de 3- Sprong, it jaar beleeft dit toernooi een rimeur: een G -toernooi voor nioren. Het toernooi wordt Ti 9.45 uur door wethouder 'im Hermans van de gemeen- Maasbree geopend. Om 10.00 ar beginnen de poulewedstrij- :n. G-voetbal staat voor echte >etbalvreugde, plezier in sa- en sporten, samen juichen en leels enthousiasme. De slogan :elnemen is belangrijker dan innen krijgt hier echt gestal- Het is een feestdag voor de voetballers. Voor uitgebreid rhaal zie Maasbree -pagina. KESSEL - Op 29 augustus vindt voor de 15e keer de "Kunstmarkt" plaats in en om Kasteel de Keverberg in het centrum van het pittores ke Maasdorp Kessel. Op deze markt, welke georga niseerd wordt door Stichting de Keverberg, staan in de kas teeltuin en op de Neerhof 65 marktkramen opgesteld waar de kunstenaars hun kunst ex poseren en natuurlijk te koop aanbieden aan de bezoekers van deze tot ver in de regio goed aangeschreven kunstmarkt. Inn de grote kelder van Kasteel de Keverberg dat op de achter grond het decor vormt van deze kunstmarkt, vindt er een expo sitie plaats van een kunstenaar. Door het gebruik van verschil lende materialen en licht ko men zijn kunstwerken in de schemering van deze ruimte eerst echt tot zijn recht. Als extra is er dit jaar voor het eerst een kunstwedstrijd voor kinderen van een basisschool uit de gemeente Peel en Maas. Hun werken kunnen door de aanwezige kunstenaars en be zoekers beoordeeld worden, waarna rond 16.30 uur de prijs uitreiking plaatsvindt. Aanvang kunstmarkt 12.30 uur, entree 3,50 euro voor vol wassenen. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en ont vangen een versnapering aan de kassa. Gelijktijdig met de kunstmarkt is er op het marktplein vanaf 14.00 uur een optreden van de straattheater groep Compagnie Erectus uit Frankrijk. MAASBREE - Deze jongens stralen het uit. We gaan onvervaard de strijd aan met de profvoetbalteams uit Duitsland, België, En geland of Nederland. We zijn voor de duvel niet bang. We strijden vanaf de eerste minuut voor onze kansen. Het Regioteam MVC '19 Maasbree e.o. werd dé verrassing van het 5e ADREM MVC TOP D- toernooi Op de 7e plaats eindigen en liefst 5 profteams achter zich laten. Een prestatie die wat belooft voor de toekomst. Deze nieuwe "helden" komen onder meer uit Maasbree, Kessel, Venlo Sevenum, Blerick en Tegelen. Foto Patty Pedners. BAARLO-Zondag 29 augustus 2010 houdt Schutterij Sint Antonius Sint Petrus haar jaarlijks koningsvogel schie ten. Deze dag begint om 9.00 uur met een reveille en het afha len van de regerende koning Geert Geurts en koningin Bi- anca Geurts, zij hebben ons in het jaar 2010 vergezeld bij al onze uittredens in uniform. Om 10.00 uur zullen we terug zijn aan de kerk, om deel te ne men aan de eucharistieviering. Nieuw hierbij zal zijn dat de koning, koningin, en officie ren op het priesterkoor zullen plaats nemen. De eucharistie viering is ter intentie van de overleden leden met name het recent overleden Erelid Jeu Beurskens en alle levende le den. Na de eucharistie viering marcheren we met gedempte trom naar het kerkhof om de overleden leden te eren met een lastpost (gebed). Na het eren van de overleden leden gaat het in marstempo en op vol volume der trommen naar de schuttersweide De Cleijne Bondingh. Aldaar staat voor ons een heerlijke koffietafel te wachten die we dan wel ver diend hebben. Om 13.00 uur wordt de vogel op de schiet hoorn geplaatst, het kanon ge reed gezet en er worden voor dat het vogelschieten geopend wordt foto's gemaakt van de hele schutterij met alles er op en aan en van alle secties apart. Als dit alles is uitgevoerd dan wordt om 14.30 uur het com mando gegeven opstellen, de bordjesdrager, tamboers met tambour-maitre, marketent sters, vaandeldrager, koning, koningin, officieren, schutters en kanonniers stellen zich voor het schuttershuis op. Er volgt een korte mars over de schut- terweide en stoppen bij de schiethoorn met vogel. Aldaar zal de kanon driemaal bulde ren, de opening schoten met de buks klinken in volgorde van de koning Geert Geurts, Pastoor Ch. Janssen, de be schermheer Jan Berden en het burgerlijk gezag. Pas dan kan de koning ontheven worden van zijn koningschap, de ko ningin zal een ruiker bloemen word aangeboden, als dank voor het koningin zijn bij onze schutterij. In totaal zullen 35 leden aan het koning schieten deelnemen maar voordat zij daartoe gerechtigd zijn die nen zij de koningspenning te betalen en te loten op welke volgorde zij schieten. Voor elke ronde zal weer opnieuw geloot worden, zodoende is het on mogelijk tijdens het schieten Op Den Saum Oplage 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Walk 11b 6093 GS Heythuysan Tel. (0475) 49 14 00 www.kierkels.nl te voorspellen wae de vogel aaf sjuut en zo de vogel laat vlie gen van de hogere regionen naar de aarde. Na deze gebeur tenis stelt de schutterij zich weer op bij de schiethoorn voor een korte mars naar het schut tershuis hier zal de koning(in) geïnstalleerd worden door het burgerlijke gezag. Als dan de koning(in) bekend is en ge- installeerd is, volgt het onder de vlag draaien van nieuwe koning(in), de nieuwe leden en het bestuur. Dit zal naar oud gebruik gebeuren, de oning(in) wordt een sigaar met rood lint je aangeboden, en allen krij gen een glas bier aangeboden met daarin opgelost een lepel suiker. Dit oude gebruik is al vanaf de oprichting van onze schutterij in 1875 in gebruik en is waarschijnlijk over ge nomen van de oude schutten (schutterij St. Urbanus) zij voe ren dit ook uit maar dan onder de toren van de kerk in Baarlo, in vroegere tijden gebeurde dit bij ons ook onder de toren. Een ieder die interesse heeft in dit al oude vogelschieten is van harte welkom, op onze schut tersweide De Cleine Bondingh aan het Kuukven. Na dit al les zal er getoost worden op de nieuwe koning(in) waarna het koning schieten beëindigd wordt. Op zondag 29 augustus zijn volgende acts zijn te zien.:14.00 uur Kessel, op de Markt Compagnie Erctus, 15.30 uur Meijel, Tomveld Tumble Circus en 17.00 uur Panningen, Raadhuisplein Joel Salom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1