■l t rggjfl Peel en Maas koestert schutterstraditie BflB LéeJ B- 1 v HHBPBHHP WÊmÊaUÊÊSmMm Topjeugdvoetbal in Maasbree Schuttersfeest in Kessel [7|B9| Goutiéi; Glasservice Straattheater in Peel en Maas Eerste lustrum Burendag Interesse in leesgroep? Uniek kunststuk Kermis in Hay Bouten Kessel- Eik Deutsche Avond in Kessel 10 www.preuveleut.nl Woensdag 18 augustus 2010 §?|1WK/mm Mpj ÉÉÉBÉ^' l m V g rm jBB^flBi 11 ïsiml Mêê L 42e Jaargang, nr. ia— 3 3 H nsw KVSjH 8 SUttERtUS KISSEL M.ferm- Van enkel naar dubbelglas? srhoonhpidssalon nacjpl stijlinq tel 077307 12 03 Straattheater in Baarlo Poolspektakel in teken van ik hou van Holland Gratis ijs bij deelname aan Rabo Dikke Banden Race De drie herderinnetjes van Fatima en Peel en Maas Opgave mogelijk t/m dinsdag 24 augustus Zie artikel elders in dit weekblad ■wf ft M Oplage 7.200 EXEMPLAREN Op Den I 3aum Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN F" A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Tel. (077) 307 50 84 www.glashelden.nl PEEL EN MAAS - C6 Helden in Cultuur en de organisaties van het straattheater in Kessel en Meijel hebben in het kader van het Limburg Festival op zondag 29 augustus a.s. straattheater in Peel en Maas georganiseerd. De volgende acts zijn in onze ge meente te zien.: 14.00 uur Kessel, op de Markt Compagnie Erctus, 15.30 uur Meijel, Tomveld Tum ble Circus en 17.00 uur Pannin- gen, Raadhuisplein Joel Salom PEEL EN MAAS - Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude wijsheid is de gedachte achter de jaarlijks terugkerende Burendag. Ne derland viert dit zaterdag 25 september. Een dag waarop vele mensen in actie komen voor hun eigen buurt, om deze nog leuker, veiliger en gezelliger te maken! Buurten in de gemeente Peel en Maas kunnen ook mee doen Info: www.burendag.nl. GRASHOEK/MAASBREE De schutters die er zaterdag 14 augustus bij zijn geweest in Grashoek konden hun ogen niet geloven, toen de keizer van schutterij St. Anna Hay Bouten uit Maasbree met een schot twee bölkes in dezelfde rij tegelijker tijd er afschoot Ervaren schut ters, die erbij aanwezig waren, konden zich niet herinneren dit kunststukje ooit meegemaakt te hebben. Hay Bouten kon ook niet uitleggen hoe hij djt kunstje had uitgehaald. Jammer voor Hay werd hij uitgeschakeld voor het clubkampioenschap, maar met dit "keizerlijke"schot schreef hij wel schuttershistorie. KESSEL-EIK - Van vrijdag 20 augustus tot en met dinsdag 24 augustus vindt de kleinste maar zeker ook de gezelligste kermis van de gemeente Peel en Maas. Op de kermis in Kessel-Eik is het ook dit jaar weer goed toe ven, Dit komt mede door de ge meente Peel en Maas, de kermis exploitanten, Café de Pleister plaats en Stichting Eiks Treffen. Deze hebben samen wederom een programma voor elk wat wils uitgewerkt. Het grote voor deel van de relatief kleine kermis in Kessel-Eik is dat de kinderen langer van de attracties gebruik kunnen maken. Uitgebreid ver haal elders in dit nieuwsblad. KESSEL/PEEL EN MAAS - Schutterijen behoren tot het culturele erfgoed, dat we moeten koesteren. Een schuttersfeest is een feest voor iedereen. De optochten zijn een lust voor het oog en oor. Naast de "hoogmis" van de schutterswereld het O.L.S. zijn de bondsfeesten voor de rasechte schutter een "must" Komende zondag zal de Noord-Limburgse schutterswereld zich voor de laatste maal verzamelen in kasteeldorp Kessel, dat een rijke schutterstraditie heeft. Welke schutterij gaat met de ereprijs van de jonge gemeente Peel en Maas naar huis? Senia Literair houdt op 25 au gustus van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling hebben voor een leesgroep die overdag of in de avond bij el kaar komen. De informatiebij eenkomst vindt plaats in de bi bliotheek van Blerick, tel. (077) 382 10 71. Info: www.senia.nl Zie ook pagina 2 MAASBREE - Voor de 5e maal organiseert MVC'19 in samen werking met VW Venlo haar 5e ADREM MVC Top D-toer- nooi (onder 12 jaar), op sport park de 3-Sprong in Maasbree. Zaterdag 21 en zondag 22 au gustus is het Maasbreese sport park weer het toneel van voet baltalenten uit België, Duits land, Engeland en Nederland. Ook dit jaar heeft MVC'19 een topdeelnemersveld weten te samenstellen. Naast VW Venlo zijn ook de jeugdteams van Voetbalacademie Twente, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven en Feyenoord Rotterdam (win naar 2008) uit Nederland van de partij. Een bijzonder team is het enige deelnemende ama teurteam Regioteam MVC'19 Maasbree, samengesteld uit jeugdige Noord-Limburgse voetbaltalenten, dat de vorige edities zich als echte toernooi- ploeg ontpopte. Uit Engeland komt Chelsea Londen. Duits land is vertegenwoordigd door Bayer 04 Leverkusen (winnaar 2006 en 2009) en Schalke'04 Gelsenkirchen.. Club Brugge (winnaar 2007), KRC Genk en Royal Antwerp FC vormen het Belgisch contingent. Na de officiële opening op zaterdag 21 augustus om 11.00 uur be ginnen om 11.30 uur de pou lewedstrijden op 3 velden. De laatste poulewedstrijden op zaterdag zijn om 15.15 uur. Zondag 22 augustus begin nen de poulewedstrijden al om 10.00 uur. Na de middag pauze worden om 13.45 uur de halve finales afgewerkt met aansluitend de wedstrijden om de plaatsen 5 t/m 12. Na de strijd om de 3e en 4e plaats om 15.05 uur vindt om 15.45 uur de finaleplaats. Rond 16.30 uur wordt het toernooi met de prijsuitreiking afgesloten. Kijk ook op www.mvctopd.nl. elders in dit nieuwsblad uitgebreid aandacht voor dit toernooi. KESSEL - A.s. zondag 22 au gustus organiseert Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel het 3e en laat ste schuttersfeest van de bond Juliana in 2010. Na het OLS feest in Grubben- vorst en enkele weken vakantie komen de 21 aangesloten ver enigingen van de bond Juliana naar Kessel voor de afsluiting van het seizoen. Om 12.30 uur worden de afgevaardigden van .de verenigingen en genodigden ontvangen door het College van B&W in Gemeenschaps huis De Poart. Aansluitend is om 13.30 uur de inspectie op het feestterrein, waarna een prachtige optocht door de straten van Kessel marcheert. De optochtroute is als volgt: Schijfweg-Noord, Baarloseweg, Markt (waar ook het défilé plaatsvindt), Merwijckstraat, Keverbergstraat, Gelrestraat, Graafschap Kesselstraat, Schijf- weg-Zuid en Schijfweg- Noord. Om 16.00 uur worden de ope- ningsschoten gelost waarna de schiet- en bijwedstrijden een aanvang nemen. Rond de klok van 19.00 uur worden de uislagen van alle wedstrijden bekend gemaakt, en tevens de winnaar van het ereschild ge schonken door de Gemeente Peel en Maas. Alle festiviteiten vinden plaats nabij het club gebouw van St. Hubertus aan de Schijfweg-Noord waar vol doende parkeergelegenheid aanwezig is. Omdat St. Hu bertus dit jaar 125 jaar bestaat wordt er op zaterdagavond een Deutsche avond georganiseerd m.m.v. Dennie Cristian, Die ter Koblenz, Frans Croonen- broeck, Patrick Hendrikx en orkest Immerklem. KESSEL - Schutterij, Fluit en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel viert komend weekend hun 125 jarig Jubileum. Op zaterdag wordt een Deutsche avond georganiseerd aanvang 20.00 uur. Medewerking hier aan verlenen Dennie Cristian, Dieter Koblenz, Frans Croo- nenberg, Patrick Hendrick en orkest Immerklem. Kaarten voor deze avond zijn in de voor verkoop verkrijgbaar bij Super markt Coop, Tankstation Pava- nis en café De Boesjer allen in Kessel. In de voorverkoop kost een kaartje 10 euro en aan de dagkassa 12.50 euro. Op zon dag organiseert St. Hubertus het derde en laatste Bondsfeest van de bond Juliana. Na de ontvangst door de Gemeente Peel en Maas en de inspectie vertrekken de 21 schutterijen voor de optocht door de kern van Kessel, waarna om 16.00 uur de wedstrijden een aanvang nemen. Alle festiviteiten vinden plaats nabij ons schutterslokaal De Witmaeker gelegen aan de Schijfweg-Noord lb.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1