Pedicure HEMELVAARTSDAG 21 WINKELS OPEN^M "Ruige rockmuziek, bloedmooie vrouwen en bier in overvloed" PANNINGEN De Gouden Leeuw uitgeverij bv LET OP! i.v.m. Pinksteren Margot Hofman-Ruijters: "Europa is ook belangrijk voor Maasbree" Baarlo het Leukste Dorp van Limburg? Ruit kapot? Goutier Glasservice Advertenties Redactie 10.00 TÓT 17.00 UUR Reserveer 30-31 mei en 1 juni Week 23 komen wij uit met aangepaste aanlevertijden nl: uiterlijk vóór vrijdag 29 mei 12.00 uur uiterlijk vóór vrijdag 29 mei 10.00 uur Geachte adverteerder let op deze tijdstippen. 1 1 - 4 juni Europese verkiezingen Blackjack rocks the castle niet. En we willen het juist net wél," glundert hij. Naast een anderhalf uur durende set van de band zelf, heeft het viertal nog een tweetal suppor- tacts gecontracteerd, te weten de punk-rock-metal band Dynamite en de meidenrockgroep Jane Doe. Rockmuziek, vrouwen en bier Er zijn slechts 250 kaarten (15,- euro per stuk) beschikbaar. "We willen het wel overzichtelijk en gezellig houden uiteraard," aldus Jeroen. Op woens dagavond 20 mei vindt er een spe ciale voorverkoopavond plaats bij De Boesjer. Deze avond wordt er alvast een voorproefje gedraaid van wat de bezoekers tijdens het concert mogen verwachten. Het kasteel zelf opent vrijdag 5 juni haar poorten van 20.00 tot 0.30 uur. Na afloop verplaatst het gezelschap zich naar De Boesjer voor een gezellige afterparty. Kan het ruiger? Nauwelijks! In navol ging van hun helden, zoals onder andere Metallica en ACDC, zullen alle clichés van een ouderwets gaaf rock- concert deze avond de revue passe ren. Of zoals Paul het kort en krachtig samenvat: "Ruige rockmuziek, bloed mooie vrouwen en bier in overvloed." Jeroen sluit tenslotte af met de wijze woorden: "We willen gewoon een ruige show neerzetten. Anders dan anders, maar nog beter!" Int. Blaaskapellenfestival Beringe Vrijdag 22 mei is het zo ver; dan wordt live in het LI NWS de win naar bekend gemaakt van de suc cesvolle internetverkiezing Leukste Dorp van Limburg 2009. Maar liefst 174 dorpen uit Limburg hebben zich ingeschreven voor de verkiezing; vanaf begin april zijn er al bijna 30.000 stemmen uitgebracht! Na een tweede ronde, met acht over gebleven dorpen, is nu de laatste fase aangebroken; vrijdag weten de twee finalisten Baarlo en Nunhem of zij een jaar lang de prestigieuze titel Leukste Dorp van Limburg mogen dragen. In het dagelijks, live middagprogram ma van L1 mochten de acht dorpen tijdens de uitzending campagne voe ren. Het leukste Dorp van Limburg moet meer zijn dan alleen maar mooi; met name de bewoners maken het leuk! De tienduizenden reacties op de site zijn daar het beste bewijs voor. Meer informatie over de verkiezing is te vinden opwww.l1.nl Tel. (077) 307 50 84 - www glashelden.nl ■n O P LAG E 7.2ÖO EXEMPLAREN 41® JAARGANG NUMMER 21 WOENSDAG 20 MEI 2009 Op Den 3aum Nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik Black Jack, van links naar rechts Michel Zeelen, Paul Strik, Jeroen Joosten en Gé van Bommel, laten de kasteelruïne vrijdag avond 5 juni gegarandeerd schudden op haar grondvesten. (door Vera Feitges) Vrijdagavond 5 juni zal kasteel ruïne Kessel schudden op haar grondvesten. Deze avond organi seert hard(e) rock coverband Black Jack in samenwerking met De Boe sjer een spetterend rockconcert in het hart van de vesting. Allesbe halve een standaard concert, dat is zeker! De mannen van Black Jack (Jeroen Joosten, Paul Strik, Michel Zeelen en Gé van Bommel, red.) kwamen onge veer driekwart jaar op het briljante idee om de Kesselse ruïne voor één avond om te turnen tot rockcastle. Met het overbekende pilsje in de hand werd de locatie op veilige af stand vanuit stamkroeg De Boesjer bekeken. Bleef het in eerste instantie bij een idee, gaandeweg werd het viertal steeds enthousiaster om de daad bij het woord te voegen. Ruig Ze trokken de stoute schoenen aan en namen contact op met Ton Hend riks van het stichtingsbestuur. Deze was vrij snel enthousiast en geza menlijk werden de mogelijkheden bekeken. Uiteindelijk gaf hij de Black Jack-mannen groen licht om het idee verder uit te werken. "Ja, het leek ons gewoon wel eens ruig om op het kasteel op te treden. Zo'n unieke lo catie tref je nergens," aldus Jeroen. Nadat ze de koe stevig bij de hoorns hadden gevat ging het balletje lang zaam maar zéker rollen. "Nu is de tijd rijp. Er zijn plannen om het kasteel te restaureren, en dan wordt het waar schijnlijk moeilijk om een dergelijk rockconcert, zoals wij het voor ogen hebben, hier te organiseren." Inmiddels zijn ze al enkele maanden intensief bezig om de organisatie op poten te zetten. En nu gaat het vrij dag 5 juni dus écht gebeuren. Ouderwets rockconcert Ze hebben er zin in! Jeroen: "In feite is dit concert ook een soort pro motie van het kasteel. Toch?! Het is voor ons wel een éénnmalig project. Het vergt veel tijd en energie, maar ik ben er zeker van dat we de bezo ekers een superruige beleving gaan geven. Het moet ruig zijn én af." De laatste puntjes gaan nu op de i, maar in principe is alles geregeld. Pe tra van De Boesjer neemt de drank verstrekking voor haar rekening. Verder heeft Black Jack zelf een spet terende lichtshow geregeld en een paar gave verrassingsacts. "Het wordt een puur en ouderwets (hard) rock concert rondom Black Jack. Met z'n vieren hebben we heel wat afgefilo- sofeerd en kwamen daarbij steeds op nieuwe ruigere ideeën. We doen het beter in één keer goed, dan net (door Mat Nellen) Donderdag 4 juni zijn de Europese verkiezingen. Verkiezingen die niet zo leven in Nederland. Toch zijn ze ook van belang voor de be volking van Nederland en dus ook voor de bevolking van Maasbree en Baarlo. Burgemeester Margot Hofman-Ruijters van de gemeente Maasbree wil dat benadrukken. "Hoe meer stemmen uit Nederland worden uitgebracht, hoe meer zeg genschap we krijgen in Brussel. Europa is ook van ons. Onze Europarlemen tariërs tellen wel degelijk mee. Euro pese wetten staan boven Nederlands wetten. De Europese wetgeving geldt voor alle lidstaten. We hebben in ons dagelijks leven meer te maken met Eu ropa dan we denken. Denk maar aan landbouw -, milieu- en natuurbeleid, maar ook op financieel gebied." stelt zij. "Kom stemmen, laat uw stem ho ren. Ga op mensen stemmen die hart voor Europa en hart voor Nederland hebben en in onze streek verankerd zijn. Ik geef geen stemadvies, maar ga in ieder geval stemmen.'Alle landelijke politieke partijen nemen overigens deel aan de Europese verkiezingen. De keuze is groot. Met potlood "Omdat het per computer stemmen niet waterdicht was, .gaan we weer met het rode potlood stemmen. U moet weer met een rood potlood in een stemhokje een rondje rood achter een van de kandidaten inkleuren. Bij het stemmen dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen," legt zij uit. "De stemmen worden ook weer handmatig geteld. In 2004 gingt 36,10 van de stemgerechtigden in de gemeente Maasbree stemmen. Ik hoop, dat het opkomstpercentage veel hoger zal zijn in 2009." Over twee weken weten we meer. Als iedereen net zo enthousiast is als Margot Hof man-Ruijters dan kon het weleens een verrassend hoge opkomst zijn in de gemeente Maasbree.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2009 | | pagina 1