A.S. ZONDAG AviFit La Forma mode centrum fprffdifii# TlLcdlcfii K Indrukwekkend afscheid van bruggenbouwer, netwerker én burgervader Shinkichi Tajiri overleden Panningen opnieuw bij RTLvandaag op RTL4! Baarlose sneeuwklokjes in bloei Baarlo én Maasbree zwaaien burgemeester Rabelink uit a.s. donderdag 19 maart om 11.00 uur Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. O4-75-4-91384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl 41 e JAARGANG NUMMER 12 W0ENSDAG18 MAART 2009 T -1 Op Den «6aum Nieuwsblad voor Maasbree B a a r l o K E S S E L Kessel-Eik O P LAC E 7.200 EXEMPLAREN Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Steenstraat 91 5981 AD Pannincen Postbus 7214 5980 AE Pannincen T 077 - 307 19 80 F 077 - 307 60 43 E A D V@G O U D E N LE E U W. N L E BAUM@GOU DENLEEUW.NL (door Mat Nellen) Burgemeester Gerard Rabelink en zijn echtgenote Marja werden bij hun afscheid niet alleen bedol ven onder een bloemenzee, maar ook onder de verbale lofuitingen. Baarlo én Maasbree hebben vorig week dinsdag massaal afscheid ge nomen. Lofzang Tiny Vennix (namens de raad) de weer herstelde loco-burgemeester Wim Hermans (namens het college) en gemeentesecretaris Jan Emonts (namens het personeel) staken de loftrompet op Gerard Rabelink, die met ingang van vrijdag 13 maart als burgemeester van de gemeente Schouwen- Duivenland is begonnen. Tiny Vennix keek niet alleen terug op de roerige beginjaren met een weg lopende oppositie op de 1 e raadsver gadering en een politieke crisis. "Je kon van een ware vuurdoop spreken. Gerard heeft ervoor gezorgd, dat po litiek Maasbree weer in een rustig vaarwater is gekomen. Hij heeft zijn faam als bruggenbouwer waar ge maakt. Hij was ook een voortrekker, een gids op weg naar de fusiege meente Peel en Maas, maar hij was ook een echte burgervader in goede en slechte tijden. Hij werd daarbij gesteund door zijn vrouw Marja. Van vakantie vieren in Zeeland, wordt het nu werken in Zeeland." Wim Hermans wist met een dosis zelfspot en de nodige humor de mens én burgemeester Rabelink te schetsen. "Zonder "omleidingen" was hij een bruggenbouwer en netwerker Hij heeft dus ervaring met het werken met netten. Hij stond nooit buiten spel en wilden altijd aan de fusiebal blijven. Hij kwam uit het westen naar het oosten en als Bourgondische wij ze uit het oosten keert hij terug naar het westen. Hij weet waar Abraham de mosselen (mosterd) vindt. Met het geluksbrengende klavertje vier stond hij Siberisch niet in de kou, maar was hij een grote roerganger tussen Peel en Maas. Een burgervader pur sang, die tussen de mensen stond. Gerard is misschien wel de personificatie van het cradle to -cradleprincipe. Hij wist verbindingen te leggen en knopen te ontwarren. Ons gezamenlijke cadeau van raad, college en ambtenaren is dan ook heel toepasselijk." Jan Emonts schilderde Gerard Ra belink af, "als iemand die voor zijn personeel staat. Een menselijke bur gemeester. Ik probeer de mens en burgemeester Rabelink te schetsen, waarbij ik de lettergrepen heb uit ge kozen. Ra staat voor rationeel en re delijkheid. Be staat voor begaan met leed en lief van de mensen. Be van bevlogenheid en bruggen bouwen, nooit van belerend, maar wel bijde hand en begrijpend. Link niet in de vorm van link, maar van linken, ver bindingen leggen, mensen tot elkaar brengen, Hij wist mensen warm te maken voor de fusie, waarin bij hem de mens centraal stond." Vervolgens overhandigden Wim Her mans en Tiny Vennix een schatkistje. Toen Gerard en Marja Rabelink het kiste openden, kwam er een exclu sief knopen kunstwerk van Shinkichi Tajiri tevoorschijn, Een kunstwerk dat zeker een mooie plaats zal krijgen in het toekomstige woonhuis in Burg Haamstede, maar voorlopig blijft staan in hun woonhuis in Maasbree. Pijn in het hart Gerard Rabelink was onder de indruk van de lofzangen. In zijn laatste of ficiële toespraak memoreerde hij, "dat Marja en ik met pijn in het hart vertrekken uit de mooie gemeente Maasbree. We hebben hier zes mooie jaren gehad. Daarvoor wil ik in ieder geval raad, college, ambtenaren, maar ook de Baarlose en Maasbreese bevolking bedanken. We hebben sa men een fantastische tijd gehad. We konden en mochten ons zelf blijven, we behoorden tot de gemeenschap. Wij wilden tussen de bevolking staan en dat is ons dankzij iedereen ge lukt. Partir c'est un mourir un peu. Ik had graag burgemeester willen worden van de nieuwe gemeente Peel en Maas, maar afgelopen zomer hebben Marja en ik toch de knoop De wereldvermaarde kunstenaar Shinkichi Tajiri is in de nacht van za terdag 14 op zondag 15 maart in zijn woonplaats Baarlo overleden. De onlangs tot Nederland genaturali seerde Amerikaanse beeldhouwers woonde sinds 1962 in Baarlo. Hij was niet alleen ereburger van de ge meente Maasbree, maar hij werd ko ninklijk onderscheiden. Hij werd Rid der in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tajiri was een van de weinige beeldhouwers van de Cobragroep/. Hij heeft Nederland onder meer ver tegenwoordigd bij de Documenta in Kassei en de Biënnale in Venetië Tajiri heeft vele kunstzinnige uitin gen nagelaten in Norod-Limburg. De knopenroute in Baarlo en de momu- mentale brugwachters in Baarlo zijn daarvan het bekendst. Donderdag 19 maart wordt hij in besloten kring gecremeerd. Foto Ger Peeters Gerard en Marja Rabelink nemen een exclusief knopen kunstwerk van Shinkichi Tajiri in ontvangst namens het college, de raad en het personeel van de gemeente Maasbree. Foto Ger Peeters. doorgehakt. We zouden nog een pas sende uitdaging aangaan en toen de vacature voor de burgemeesters post van de gemeente Schouwen- Duiveland voorbijkwam, ben ik op de sollicitatietrein gesprongen. Een nieuwe uitdaging in Zeeland, waar ik mijn vrouw Marja heb leren kennen, staat nu op mij te wachten. Baarlo én Maasbree en haar bevolking., we hebben samen met elkaar mooie en minder mooie tijden meegemaakt. Lief en leed mogen delen. Ik had graag iedereen in het zonnetje willen zetten, maar dat kan niet. In de per sonen van de jeugdige Paul Fakkeldij uit Maasbree en de oudere vrijwilliger Wim Rosenberg uit Baarlo wil ik de jeugd en het doorzettingsvermogen van de jeugd enerzijds en de oude ren die zich voor onze gemeenschap inzetten anderzijds huldigen. Menn- sen bedankt. "Als laatste officiële daad overhandigde Gerard Rabelink aan Paul en Wim het boek Canal du Nord, dat zo nauw verbonden is met de streek van Peel en Maas. De aan sluitende receptie werd druk bezocht. Een bewijs dat Gerard en Marjï Rabe link de afgelopen zes jaar een vaste plek hebben veroverd in de Baarlose én Maasbreese samenleving. VAN 13.00 TOT 17.00 UUR mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen De hoge temperaturen van de laatste dagen en het feit dat we inmiddels al in maart zitten, hebben ervoor gezorgd, dat de sneeuwklokjes nu op zijn mooist zijn. In de Bongerd van Mat van den Eertwegh op de Horsten in Baarlo zijn rond om de boomstammen duizenden sneeuwklokjes in volle bloei. Voorbodes van de lente die er zeker weer aankomt. Voor wie dat wil, mag ze best kome n be kijken. Ze zijn trouwens van de weg uit ook heel goed te bewonderen

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2009 | | pagina 1