LET OP! i.v.m. carnaval Vijf brandweerlieden koninklijk onderscheiden in gemeente Maasbree Sjappoo uit Kessel-Eik in LVK - finale Jubilarissen MVC gehuldigd De Gouden Leeuw uitgeverij bv Nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik ebaum@goudenleeuw.nl www.riibewiisservice.nl kapsalon schoonheidssalon make-up studio nagel studio haartoevoegingen en pruiken academy 4 avonden geopend in Venlo upnlo pannincjpn Prima resultaat solisten St. Hubertus Kessel De aanlevertijden voor week 6 (6 februari) i.v.m. carnaval Informatie- en discussieavond over het centrum van Maasbree Gemeente Maasbree RIJBEWIJS VOOR PRIVÉ OF WERK SNEL NODIG? 0900 - 20 20 77! <20 Ct/WHI Dl SMS 4471RSK GRATIS tel 077 351 3603 tel 077 307 1203 www.changeyourself.nl Bespaar ook veel Tijd Geld Betaal je rijopleiding in 2009! Tijdens het solistenconcours af gelopen weekend in Leuken-Weert hebben Jeroen Houtappels en Rick Sonderkamp olv Sjaak Vercoulen een prima resultaat behaald. Jeroen die voor de le keer op concours ging behaalde in de jeugd divisie met 80 punten een le prijs. Rick die uitkwam in de 5e divisie behaalde met 86 punten een le prijs met promotie, en mag door dit prachtige resultaat naar de Lim burgse Kampioenschappen. Sjaak, Jeroen en Rick namens Bestuur en Leden van St. Hubertus van Harte Proficiat met dit prima resultaat. (Q Aanleveren redactie voor week 6 uiterlijk donderdag 31 januari tot 12.00 uur (V) Aanleveren advertenties voor week 6 uiterlijk donderdag 31 januari tot 17.00 uur Geachte adverteerder let op deze tijdstippen. Heeft u interesse om hierover mee te denken? Kom dan op woensdagavond 30 januari a.s. naar Trefcentrum D'n Adealaer Voor meer informatie kijkt u op onze gemeentepagina in deze Op den Baum. O P LAG E 7.200 EXEM PLAREN Op Den 3aum Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Steenstraat 91 5981 AD Panningen Postbus 7214 5980 AE Panningen T 077 - 307 19 80 F 077 - 307 60 43 E adv@goudenleeuw.nl De vijf gedecoreerde brandweerlieden. Bovenste rij van links naar rechts Wiet Wijnen, Pieter Nillesen en Piet Wijnen. Onderste rij Jos Kluthausen (links) en Theo Vervoort (rechts). Jos Cootjans (midden) kreeg geen koninklijke onderscheiding, maar een hoge brandweeronderscheiding. Foto Ger Peeters Burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Maasbree heeft j.l. za terdag vijf vrijwillige brandweerlie den koninklijk onderscheiden in het gemeentehuis van Maasbree Jos Kluthausen, Pieter Nillesen, Theo Ver voort, Piet Wijnen, allen uit Baarlo, en Wiet Wijnen uit Maasbree werden al len benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Jos Kluthausen (49), is werkzaam bij de gemeente Maasbree. Hij is sinds 1979 lid van de vrijwillige brand weer van Maasbree, post Baarlo. Pieter Nelissen (55) is werkzaam bij de gemeente Meerlo-Wanssum. Hij was lid van de vrijwillige brandweer van Maasbree, post Baarlo, van sep tember 1977 tot september 2007. Theo Vervoort (46) is werkzaam bij de gemeente Maasbree. Hij is sinds 1982 lid van de vrijwillige Brandweer Maasbree, post Baarlo. Piet Wijnen (49) is werkzaam bij de gemeente Helden. Hij is sinds 1982 lid van de vrijwillige brandweer en is opgeleid tot postcommandant. Verder is hij instructeur van de regionale brand weer in Noord- en Midden-Limburg en examinator van het Nederlands Bureau voor Brandweer Examens. Wiet Wijnen (53) uit Maasbree is werkzaam als zelfstandig onderne mer. Hij is sinds 1979 lid van de vrij willige brandweer van Maasbree. Deze vijf vrijwillige brandweerlieden zijn al een groot aantal jaren voor de vrijwillige brandweer actief. Zij leve ren al jaren een grote bijdrage aan de openbare veiligheid in de woon plaats en de regio. 40e JAARGANG NUMMER 04 WOENSDAG 23 januari 2008 Sjappoo won in 2007het Lindebuimketrofee van hetP&M liedjesfestivall, in 2008 winnaar LVK? Foto Ger Peeters. carrière. Na jarenlang in de halve fi nale gestrand te zijn, zitten we nu eindelijk in de finale", merkt John op.Ik kreeg kippenvel toen ik via L1 radio hoorde, dat w in de finale zaten. Ik heb menig traantje wegge pinkt", geeft Karei ruiterlijk toe. "Mijn hart ging sneller kloppen, toen ik het hoorde. De telefoon heeft niet meer stil gestaan. Allemaal felicitaties. Het bewijst dat het LVK leeft. Ik ben er trots op dat een lied van mij in de fi nale zit.", vult Marij Gijsen aan. Zware concurrentie Sjappoo moet vrijdag 25 januari als 4e groep op de bühne verschijnen. 'Zenuwen hebben we niet. We heb ben niets te verliezen. Het zal vrijdag ongetwijfeld gaan kriebelen, maar we gaan ons best doen. We zien wel waar het schip strandt. We hebben er enorme zin in. We weten ons ge steund door een grote supporters- schare. Vanaf deze plaats willen we iedereen alvast bedanken die ons in de finale hebben gestemd."stellen de Sjappomensen. Het zou natuur lijk mooi zijn als zij na afloop kunnen zingen Wazig hé achter een gordijn van vreugdetranen. Morele steun Sjappoo heeft vrijdag een bijzon dere supporter. Burgemeester Boy Swachten van de gemeente Kessel loopt vanuit Kessel naar Toverland in Sevenum om daar Sjappoo te onder steunen. Misschien zullen vele in woners van Kessel en Kessel-Eik hem begeleiden. We zijn ervan overtuigd, dat Boy Swachten in Toverland zal arriveren en dan misschien wel het wonder van Toverland voor Sjappoo zal meebeleven en dan mag het na afloop best wazig zijn. De jubilarissen van MVC' 19 in 2007 werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVC onlangs gehuldigd. Op de foto Bovenste rij v.l.n.r. Marc Koopmans, Jan van der Koelen, Funs Vestjens, Frans van den Kerkhof, Peter Simons, Theo Hendricks, Marc Zelissen, Maurice Heuvelmans en Jan Cox. Zittend v.l.n.r. Jan Boots, Wiel Wijnen, Mare Peeters, Leon Winthaegen, Twan Boots en Guus van Deursen. Op de foto ontbreken Jan Wijnen en Richard van Brandenburg. (door Mat Nellen) Voor John en Karei en de groep Sjappoo uit Kessel-Eik wordt een droom waar. Komende vrijdag 25 januari staan zij voor de eer ste maal in de finale van het LVK. Met hun lied Wazig hé geschreven door Marij Gijsen uit Helden-Dorp mogen ze aantreden met 18 an dere Limburgse artiesten. Onder hen de winnaars van vorig jaar de Toddezék uit Grubbenvorst, het duo Bram Holla Ruud Stikkel- broek uit Venlo, oud-winnaar Dét mot kenne uit Reuver, de bekende groep La Bamba en de Drie Gelien- de. De LVK-finale wordt via LI TV live uitgezonden vanaf 20.00 uur. Toverland Sevenum is een schit terend decor voor deze Limburgse happening. J.l. zaterdag waren John, Karei en Marij nog zeer beduusd in de studio van P M. "Een bekroning van onze

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2008 | | pagina 1