éi Maasbrees koppel bestrijdt armoede uit eigen zak a.s.ZONDAG KOOPZONDAG ROGGEL mode centrum Baarloos zwemtalent grossiert in Nederlandse titels -W J OOSTE NAUTO nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdag 7 februari 2007/ 35e jaargang nummer06 Hl 11.00 tot 17.00 uur ALLE GOEDE DINGEN IN DRIEËN Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. 0475-491384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl CARNAVAL De Gouden Leeuw uitgeverij bv Venlo - Meijet - www.joostenauto.nl Baum Hun huis en haard in Maasbree gaan in de ver koop. Een opgeknapte le gertruck wordt de komen de jaren hun onderkomen. Want Jean Risse (43) en Antoinette Buck (50) gaan in juni naar Afrika, het avontuur tegemoet. Doel: zo veel mogelijk gezinnen uit de armoede helpen door het oprichten van een netwerk aan minuscule bedrijfjes. Ondernemerschap kan Buck en Risse niet worden ontzegd. Ze richtten zelf diverse succesvolle be drijven op in de grafische vormgeving, elektronica en softwareontwikkeling. In hun schaarse vrije tijd reisden ze de wereld rond en werden ze -telkens weer- geconfronteerd met de enorme armoede in ont wikkelingslanden. Vorig jaar werd het initiatief ge boren om daar wat aan te doen: 2Unite. Een stichting die microkredieten gaat verstrekken: kleine lenin gen van een paar tientjes tot 100 euro. De praktijk heeft uitgewe zen dat dit meestal voldoende is als startkapitaal voor een kleine on derneming. Daarmee kan een heel gezin zich aan de armoede onttrek ken: Buck: "De vrouw die eenmalig kippen kan kopen, -verkoopt op de markt eieren met meer winst dan wanneer zij eieren moet inko pen. Van deze extra opbrengsten kunnen de schoolkosten van haar kinderen en doktersrekeningen betaald worden, net als aflossing, rente en een depot voor spaargel den." Netwerk Microkredieten groeien in popula riteit, sinds de Bengalese bedenker ervan, Muhammad Yunus, vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won. Ook banken storten zich in middels op deze vorm van financië le dienstverlening, die tot voor kort niet interessant werd gevonden vanwege de naar verhouding hoge risico's en administratiekosten. Wat banken echter nog steeds niet kun nen, is de kersverse ondernemers ter plekke ondersteunen en finan cieel begeleiden bij het oprichten van htm nieuwe bedrijf. 2Unite gaat dat wel doen. Vernieuwend is de aanpak van 2Unite bovendien omdat die ontkent dat ontwikke lingslanden niet perse een inhaal slag moeten maken op Westerse 'voorbeeldeconomieën'. Innovatief toepassen van moderne technolo gie en netwerken van microbedrijf jes, die flexibel kunnen inspelen op een globale wereldeconomie, zou zelfs wel eens tot een onverwachte voorsprong kunnen leiden. In Ke nia gebeurt dat al, bijvoorbeeld door communicatietechnologie in te zetten in het betalingsverkeer en de afslag van landbouwgoede- ren. Soortgelijke initiatieven zijn ook in Ghana mogelijk De eerste contacten met de Ghanese over heid en hulpverleningsorganisaties hierover zijn voorspoedig verlopen. -Vooralsnog betalen Buck en Risse 2Unite echter volledig uit eigen zak. Al hun spaargeld en de verkoopop brengst van hun huis wordt in het project gestoken. "We schieten er 'niks mee op om ons huis in Maas bree aan te houden. Dan blijft het geld kosten waarmee we zo veel an dere nuttige dingen kunnen doen", aldus Risse. "Maar onze financiële mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen (J) Dienen ADVERTENTIES voor week 8 uiterlijk vrijdag 16 februari om 10.00 uur in ons bezit te zijn 0 NIEUWS/SPORTKOPIJ vrijdag 16 februari om 8.00 uur in ons bezit te zijn Industrieterrein 40, Panningen tel. (077) 307 19 80, fax (077) 307 60 43 reserves zijn natuurlijk ook eindig. Daarom is het belangrijk om fond sen te werven, om de continuïteit te kunnen waarborgen. Dat doen we onder meer via onze website www2unite.org, waar we al onze ervaringen, maar ook alle dona ties zullen noemen. Daarin zijn we volledig transparant. Er zijn geen tussenpersonen, er is dus ook geen 'strijkstok'. Elke donatie wordt voor honderd procent besteed aan projecten." Meer informatie is te vinden op www.2unite.org Fotobijschrift (bijlage 2unite.jpg; 300 dpi; 13 cm breed): Na maanden van schuren, stralen, flexen en schilde ren wordt deze 23 jaar oude DAF- Truck het nieuwe thuis in Ghana van Antoinette Buck en Jean Risse: "Het is ook gewoon een erg grote auto met erg grote oppervlakken!" Sponsors kunnen overigens delen van die oppervlakken 'kopen' voor een bedrijfslogo of reclamebood schap. De 14-jairge Arvid Munsters uit Baarlo (is hard op weg om in de voetsporen te tre den van zwemidool Pieter van den Hoogenband. Arvid keerde onlangs met vijf gou den individuele medailles tergui uit Emmen, waar de Nederlandse jeugdkampi oenschappen plaatsvonden Daarnaast behaalde hij ook enkele zilveren en bronzen plakken en was hij met zijn vereniging KoLimBo uit Val kenburg ook nog gouddelver in 2 estafettenummers. Re den voor ons om hem even in het zonnetje te zetten. Arvid Munsters behaalde goud op de volgende zwemafstanden 100 meter rugslag, 200 meter rugslag, 200 meter wisselslag, 400 meter wisselslag en lOmm eter schoolslag. Daarbij zwom hij enkele oude jeugdrecords aan flarden De zilveren medailles pakte hij op de afstanden 200 vlinderslag en 200 meter schoolslag. Brons was op er voor hem op het onderdeel 100 meter vlinderslag. De jonge Baarlonaar is momenteel een van de zwemtalenten die in de zomer kans maakt om te mogen deel te nemen aan het European Young Festival (een soort jeugdolympiade). Zwemmen gezond Toch was het niet direct een langgekoesterde droom om op het hoogste jeugdniveau te zwemmen. Het vergt zelfs een ijzeren discipline om te doen wat hij nu doet! Als gevolg van een val, brak Arvid als klein jongetje zijn groeischijven. Tijdens zijn herstel leek het zijn ouders wel een goed idee om te gaan zwemmen. Zwemmen is immers heel gezond en de 'zwakke plek' op z'n arm werd hierdoor niet belast. Nou, dat viel de destijds kleine Arvid nog niet zo mee. Hij vond het zelfs helemaal niet leuk. Ook de latere zwemlessen vielen bij de jonge Baarlonaar allesbehalve in goede aarde. Toch stimuleerden zijn ouders hem om na het behalen van de eerste en noodzakelijkste diploma's om door te gaan met zwemmen voor z'n arm. Uiteindelijkkreeghij er steedsmeer lol en plezier in en sloot zich aan bij Mosa Regio (zwemvereniging in Venlo, red.). Hier kwamen Arvids eerste, kleinschalige successen op clubniveau en ging het balletje langzaam maar zeker rollen. Vanaf '02 begon hij zelfs medailles te halen tijdens de clubkampioenschappen en werden zijn zwemtijden steeds sneller en dus beter. Trainingsdier Inmiddels is Arvid een geduchte concurrent op het hoogste landelijke jeugdniveau. De bijna ontelbare aantallen medailles zijn hier het klinkende bewijs van. "Eigenlijk was dit helemaal niet de bedoeling", verontschuldigt Arvids moeder zich, "Wij vonden het gewoon goed voor z'n arm om te blijven zwemmen. Dat dit zo 'uit de hand' zou lopen, hadden we nooit verwacht, maar we zijn er wel beretrots op uiteraard. Het vergt wel enorm veel discipline van zo'n jonge jongen. Hij volgt het tweetalig VWO op Den Hulster (speciale school voor topsporters, red.). Daarnaast heeft hij bijna iedere morgen voor school anderhalf uur getraind. Dat betekent: vroeg opstaan, trainen, naar huis, eten en weer op de fiets terug naar Venlo. Hij heeft nu z'n brugklas met goed gevolg afgesloten. Dat was ook onze voorwaarde: school gaat voor het zwemmen!" Naast de 3 trainingsochtenden van 5.30 tot 7.00 uur in Venlo, traint Arvid nog vele uren in het weekend in Valkenburg. "Ik ga iedere zaterdagavond, zondagmorgen en zondagavond naar KoLimBo in Valkenburg", aldus Arvid. "Hier trainen de toppers van Limburg en kan ik onder begeleiding van Eric Craemers, mijn huidige trainer en personal coach, proberen om me iedere keer weer te verbeteren."Tjonge jonge, waar haalt zo'n jonge knul de tijd, discipline en zin vandaan? Arvid haalt z'n schouders op. "Nou ja, zo lang ik het leuk vind om te doen is het niet zo'n opgave. Ik wil proberen om zo goed mogelijk te worden, dat is mijn doel", legt hij uit "Ik hoop dat ik ooit naar het jeugd EK kan. Ik ben momenteel opgenomen in de nationale jeugdselectie, dus daar ga ik nu voor." Naar Olympische Spelen? De Baarlonaar heeft veel over voor zijn zwemsport. In een recent radio-interview liet de Baarlonaar duidelijk blijken, dat deze NK- jeugdtitels geen einddoel zijn. "Ik zou graag deel willen nemen aan de Olympische Spelen van 2012. Hopelijk zwemt dan mijn idool Ret van den Hoogenband ook nog." Gezonde ambitie van een uitzonderlijk Baarloos zwemtalent.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2007 | | pagina 1