Drie Limburgse kampioenen uit Kessel Nard Driessen Kermis in Kessel Eik Limburgs Kampioen w Politie waarschuwt voor oplichting Wil je volume in je haar? Blue band Finesse 1 Pickwick Ice Tea Primafrost Kersenslagroomflappen C1000 PANNINGEN met 20:30 zal er ook een bierca- roussel bij het kermisterrein open zijn. De opbrengst van deze bierca- roussel wordt gebruikt om eventu eel volgend jaar nog meer extra ac tiviteiten te kunnen organiseren. Zo is met de opbrengst van vorig jaar dit jaar een kleurwedstrijd met fantastische prijzen georgani seerd, komt de clown DesAlles en krijgt ieder kind van de Dr. Poels- school en ieder kind tussen 2 en 4 jaar tegen inlevering van de uitge reikte waardebon munten voor de kermisattracties ter waarde van 5 euro. Deze waardebon kan men bij 1 attractie inleveren en men krijgt er geen geld voor terug.. Vanaf 16:30 tot en met 18:00 is er een spe ciaal optreden van de clown, cq. goochelaar DesAlles. Hij zal tevens om 17:30 uur de uitreiking verzor gen van prijzen voor de kermis- kleurwedstrijd. (vervolg z.o.z.) iondag 14 augustus werden in .ottum de Outdoor Limburgse kampioenschappen pony's verre ien. Voor enkele van de ponyrui- ers van Tom Mix Baarlo een zeer pannende dag, zij waren namelijk geselecteerd om mee te rijden. Zo tok Nard Driessen met.Rosita in le klasse D-Z. Het afgelopen sei nen heeft de combinatie drie wedstrijden op rij gewonnen. Ech- er na drie keer scheepsrecht werd le sloot een obstakel voor de com- linatie. Er werd dus veel geoefend, referring baart kunst zo blijkt. Zon- lag leek het er op dat de weergo- len roet in het eten gingen gooien, le bodem was zeer nat en er hin- ;en donkere wolken boven het vedstrijdterrein. Ook stond de zo [evreesde sloot in het parcours. Echter Nard en Rosita zetten hun beste beentje voor. In de eerste manche moest de zo gevreesde sloot gesprongen worden, ditmaal zonder problemen. De tweede manche ging ook vlekkeloos. Aan sluitend werd de barrage verre den. Deze is altijd zeer spannend, rijden voor de snelste tijd. Nard had de snelste tijd en geen fouten. Daarmee won hij het Limburgs De politie waarschuwt voor op lichting via de telefoon. In de afge lopen week heeft de politie Lim burg-Noord diverse meldingen ge kregen dat ze zijn benaderd door een Engels sprekende persoon met de mededeling dat ze een reis hadden gewonnen. Om de reis ook daadwerkelijk te krijgen moesten de benaderde personen hun cre ditcardnummer intoetsen. De meeste mensen vertrouwden dit niet en gingen niet op de aanbie ding in. Ook elders in Nederland vindt deze manier van oplichting plaats. De politie adviseert ieder een om alert te zijn en hier niet op in te gaan. Tijdens de afgelopen zondag gehouden Limburgse Kam pioenschappen pony's in Lottum hebben de deelnemers van De Maasruiters uit Kessel drie kampioenstitels mee naar huis geno men. 's Morgens vroeg kwam in de klasse springen A-Beginners Aniek Vervoort met Dartella in actie. Door middel van twee mooie foutloze par koersen en hoge stijl- punten was de eerste prijs en daarmee het Limburgs Kampioen schap voor haar en Dartella een feit. In de volgende klasse sprin gen B-Beginners ging Kevin Steeghs en Maybe heel goed van start met een foutloze voorronde. Ook in de barrage bleef hij foutloos en weer kwam de beste stijlruiter uit Kessel. Kevin en Maybe mochten het kam pioenslint trots in ontvangst ne men. 's Middags werd het trio com pleet gemaakt door Rens Spreu- wenberg en Mister. In de klasse C- zwaar was hij de enigste combina tie die foutloos wist te blijven en dit betekende de zoveelste titel voor Rens en Mister. Door deze prestatie is Rens geselecteerd voor de Nederlandse Kampioenschap pen op 3 september in Ermelo en Het succesvolle trio van de Maasruiters Kessel hiervoor wensen we hem alvast heel veel succes. Ook enkele ande re leden wisten nog een prijs te be halen, namelijk het viertal behaal de in de klasse ABC-Licht een mooie tweede prijs. In de dressuur BB was er nog een derde prijs voor Paulien Bruynen met Fjury. Met springen behaalde Maikel Steeghs met Utopia een vijfde prijs in de klasse CB en in het DL werd Josje Kessels met Mickey zevende. Mooie prestaties van onze ponyle den waar we met z'n allen trots op mogen zijn. Aanstaande zaterdag en zondag komen de paarden in Lottum in actie voor hun Lim burgse Kampioenschappen en ook nu ho pen we weer dat er een of meerde re titels naar Kessel komen. Op de kermis in Kessel-Eik is het ook dit jaar weer goed toeven, dit komt mede door de gemeente Kessel, de kermisexploitanten, Café de Pleisterplaats, het gemeen schapshuis Eik, de Eiker Dorps raad en Stichting Eiks Treffen. De ze hebben samen wederom een programma voor elk wat wils uit gewerkt. Zaterdag 21 augustus is er om 20:30 bij café de Pleisterplaats een gezellige feestavond met me dewerking van DJ Jannie uit Hom, Deze DJ is bekend van o.a. de nachtcross in Kessel, t sjuttefies in Neer en disco Sjaen in Neer. Mocht het onverwachts gaan rege nen, kan men schuilen in de tent die dit jaar groter is als vorig jaar. Tevens is vanaf 22:00 de friture ge opend. Op zondag 22 augustus gaat de ker mis voor de eerste keer open. Te vens kan men zich dit jaar weer la ten schminken. Vanaf 15:00 tot en kampioenschap. Hij heeft het ge weten ook want zijn clubleden gooiden hem, als felicitatie, in de sloot. Nard een welverdiende prestatie. Van Harte Gefeliciteerd met het Limburgs Kampioen schap! Veel succes op de Neder landse kampioenschappen. De overige clubleden behaalde ook zeer goede resultaten. Ellis Görtz werd als deelneemster van het Maasmix viertal Reserve kam pioen. Bernadette van Rooij met Passoa behaalde in de klasse D-B een 6e plaats. Sanne Ottenheijm, Bernard Custers, Luuk van Dijk en Loes van Dijk waren ook allen geselecteerd. Helaas behaalden zij geen prijs, maar deelnemen aan het kampioenschap is ook een mooie presentatie. voor verrijken 2 potjes a 250 ml lemon, green of peach 2 pakken a 1 liter assortiment box ijsjes doos 16 stuks: 4 raketijsjes 4 splitijsjes 4 cnocosticks 2 cornets 2 kauwgombalbekers heerlijk vers blister 4 stuks r^ÓtdeeL Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur HAivL KAPPERS PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 1 2." Week 33 2005 Aanbiedingen zijn geldig l/m zaterdag 20-augustus 2005 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd vnor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=<>Pstaat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt *De wettelijke bepalingen m.b.t. verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2005 | | pagina 1