Lintjesregen in de gemeente Maasbree Drie koninklijke onderscheidingen in Kessel Tonitta heerlijk Italiaans ijs m California Cocktail Worstjes Ambi Pur Flush Feestelijke herdenking Baarlo Moederdagtaartje ieiming □jptiek diverse smaken beker 1 liter^71 4 x 55 ml (1 start 3 navul) Ocean of Green fields 2005 De Gouden Leeuw uitgeverij bv GESLOTEN nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik Maasbree Promotion: Maasbreese bedrijven presenteren zich Heerlijk Vers Feestelijk gedecoreerd taartje gevuld met heerlij ke aardbeienbavaroise Opticien Optometrist NOG DEZE ZOMER UW EIGEN ZWEMBAD...! ÉÊL_ Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Donderdag 05-05 hele dag gesloten i.v.m Hemelvaartsdag Vrijdag 06 05 geopend van 08 00 22.00 uur mue zwem uaaen Panningen 077 308 2725 2 blikken a 200 gram Opsteekmiddag voor jong en oud. Bel voor een afspraak 11 en 18 mei PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 0 Op maandag 2e pinksterdag 16 mei zijn wij 0) Inlevertijden voor week 20 ADVERTENTIES Vrijdag 13 mei 12.00 uur 0 NIEUWSKOPIJ Vrijdag 13 mei 10.00 uur 0 SPORTKOPIJ Dinsdag 17 mei 8.00 uur TEL. (O77) 307 19 80, FAX (O77) 307 60 43 Op den Baum Het programma Herdenkingsbij eenkomst op woensdag 4 mei in Baarlo b.g.v. 60 jaar Vrijheid met als Thema: "Vrijheid delen is de Kunst" ziet er als volgt uit: 18,55 uur Muziek Fanfare Eendracht 19,00uur Welkom en opening C.Bruynen Lied: "Conquest of Paradise" Ko ren en Fanfare o.l.v. dhr Hamen en ontsteking van het Vrijheidsvuur Schutterij en Jong Nederland Toespraak door Burgemeester Ra belink van Maasbree Muziek Brassband Voorwaarts Herdenking van de oorlogsslacht offers en soldaten die htm leven gaven voor onze Vrede en Vrijheid kinderen van groep 7 en 8 en C. Bruynen Klaagzang uit de Joodse traditie Abraham Rosenberg Amsterdam- Bezinning rond:"Vrijheid delen is de Kunst" Pastoor Janssen Last Post. Fanfare Eendracht Twee minuten stilte. Lied "Vrede" Kinderkoor "Luid keels" Onthulling van het Gedenkteken 1945-2005 Burgemeester Rabelink Kranslegging. Pastoor Janssen parochie Burgemeester Rabelink gemeente W. Rosenberg Herdenkingscomité Kransen worden aangegeven door Jong Nederland Samenzang van het Wilhelmus o.l. v. dhr. Damen Vlaggen worden gehesen Schutte rij en Jong Nederland Lied: "Land of Hope and Glory" Koren en Fanfare Kort Dankwoord CBruynen Uitnodiging tot de bloemenhulde langs het gedenkteken 1945-2005 Kinderen van groep 7 en 8 laten ballonnen op met Vredeswensen Einde van de Herdenkingsbijeen komst op de Markt. Na afloop dra gen de kinderen de bloemen naar het Oorlogsmonument op het Baarlose Kerkhof en verzorgen het monument. De Jeugd is wel kom in de bovenruimte bij Sjiwa om vrijheid te vieren met sfeermu ziek van de groep "Noise". Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit Op zaterdag 21 en zondag 22 mei zullen een ze ventiental Maasbreese bedrijven zich presenteren middels een ge zamenlijke open dag in en rond Groen Rijk Maasbree. Beide dagen zult u van 11.00-17.00 uur verbaasd zijn over de grote verscheidenheid in de food- en no- foodsector in Maasbree. De komende weken komen we uitvoerig terug op deze Maasbree- promotion. 'attend van links naar rechts: Frits Wijnen, Trees Brueren, Lies Boots-Driessen en Jan Boots. Staand van links aar rechts: Jeu Bouten, AnSmits-Thijssen, Ton Faessen, Josefine Brueren en Piet Giesberts Foto Ger Peeters liefst negen inwoners van Baarlo jn Maasbree zijn dit jaar konink- jk onderscheiden. De uitreiking oor burgemeester Gerard Rabe- nk van de gemeente Maasbree ond plaats in de sfeervolle am- iance van kasteel de Raay in BaarloVier vrouwen en vijf man nen werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau De negen gedecoreerden zijn Lies Boots- Driessen, An Smits-Thijssen, Jose fine Brueren, Trees Brueren, Jan Boots, Ton Faessen, Jeu Bouten, Frits Wijnen en Piet Giesberts. Zij hebben ieder op hun eigen wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de Baarlo en/of Maasbreese gemeenschap. Op pagina 11 in een notendop de verdiensten van de gedecoreerden. 7 de gemeente Kessel zijn rie inwoners gedecoreerd 1 verband met Koninginne- ag. Zij hebben zich allemaal erdienstelijk gemaakt voor e Kesselse én/óf Kessel- likse gemeenschap Piet Ja- obs, Jan Stemkens en Piër- b Vervoort werden be- oemd tot lid in de orde van •ranje Nassau. In een noten- op wordt hieronder hem ïzet voor de gemeenschap eschetst. iet Jacobs was van 1970 tot 183 penningmeester van de awntennisvereniging. In enoemde periode was hij ok bestuurslid bij het fhoolbestuur Kessel. Ver- er heeft hij zich ingezet oor de realisering van de De drie gedecoreerdeninKesselv.ln.r. Pierre Vervoort, Jan Stemkens enPiet Jacobs. ieuwe school. Ook de voet- alvereniging kon rekenen op zijn ïzet. Van 1975 tot 1984 was hij se- retaris van deze verenging. Van 184 tot 2004 bekleedde hij de func- e van voorzitter en was hij een an de stuwende krachten achter e fusie tussen de voetbalvereni ging Eiker Boys en KVC. Vanaf 1991 tot heden is hij actief betrok ken bij de ploeg vrijwilligers die zorgt voor onderhoud van het sportpark van de voetbalvereni ging. Tevens is hij nauw betrokken bij de organisatie van voetbalkam pen, het schoolvoetbaltoernooi en de jaarlijkse loterij van de voetbal vereniging. Jan Stemkens was van 1975 tot 2002 leider van de verken ners en vice-voorzitter (1994-2000) van de scouting Don Bosco een jeugdvereniging, (vervolg z.o.z.) DOOR SPECIALE IMPORT ZEER SCHERPE PRIJZEN Brillen Oogmeting Contactlenzen Rijksweg 37 Reuver Tel: 077-4745656 s'maandags gesloten week it mos Gewijzigde openingstijden deze week: piijMijzigingen, drukfouten en uitverkocht wtorbehouden I# I a a ,1 -» r% A I "Tt_ -ir- Woensdag 04-05 vanaf 19.00 uur gesloten i.v.m. Dodenherdenking m aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=oPstaat vernield, is onze adiegarantie 'De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van to

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2005 | | pagina 1