Controle Controle een nieuwe boeiende voorstelling van Kameleon Viering 60 jaar bevrijding in Kessel Kerstkaarten i&Kv Groenrijk Maasbree Spijkerbroeken look kindermaten Pedicure 15,- KOOPZONDAG 21 november Wijkverpleegkundige Mia Leenders stopt De laatste oorlogsdagen en bevrijding in Maasbree APOTHEEK BAARLO-MAASBREE Goutiér bv Glasservice Voor uw dagelijkse portie vitamine Cl000. Citroenen I Douwe Egberts Koffie Varkenshaas SUPERSTUNT HALVE PRUS I nieuwsblad voor Maasbree Baario Kessel Kessel-Eik woensdag 17 november 2004/ 35e jaargang nummer 47 H Komende zondag 21 november vin den de festiviteiten rond 60 jaar be vrijding in Kessel plaats Het programma is als volgt: 10.30 uur HMis met de gemende ko ren van Kessel en Kessel-Eik. 11.30 urn- Vertrek van kerk onder be geleiding van de Fanfare naar oor logsmonument in de Kasteeltuin. Na ruim 5 jaar als wijkverpleegkun dige Jeugdgezondheidszorg Groene Kruis in Baario gewerkt te hebben, neemt Mia Leenders afscheid van haar werk. Mia gaat gebruik maken van de pré-pensioenregeling. Op 25 november doet Mia voor het laatst spreekuur in het Groene Kruisge- bouw van Baario. Zij wil alle ouders van baby's en peuters in Baario bedan ken voor het gestelde vertrouwen in haar. Haar opvolgster is Wilma Ja cobs. Zij begint op 1 december a.s. met haar werkzaamheden als JGZ wijkver pleegkundige in Baario. Aan de hand van herinneringen van wijlen Jan Tielen nemen we u terug naar november 1944, toen Maasbree en omgeving bevrijd werd. Hieron der het ooggetuigeverslag van Jan Tielen "Op 14 november werden we frontzone want 's middags om 4 uur begon in de verte het Engelse ge schut te vuren. Enige ogenblikken daarna hoorden we het fluiten en doffe inslaan der granaten De af stand van hier naar de plaats waar ze insloegen, schatten we op 300 a 400 meter. Na ongeveer een half uur hield het op, maar in de richting van Neder- weert donderde het geschut door en we hoorden de granaten ook ins laan. 's Anderendaags lazen we in het ondergrondse blad "De Patriot", dat de Engelsen een offensief ingezet hadden, na voorbereiding met 400 stukken geschut. Er waren twee bruggenhoofden ge vestigd over het kanaal Wessem-Ne- derweert. Daags erna, woensdag 15 november, kregen we weer grana ten. Nu kwamen ze van een geheel andere richting. (vervolg zie pag. 13) 12.15 uur Kranslegging en toespraak door de Burgemeester van Kessel, Dhr B. Swachten en Dhr H van Dijck van Toeristisch Kessel. 12.45 uur Koffie,thee, soep en brood je voor genodigden in het Kasteel. 13.30 uur Optreden van Ademnoët boven in het Kasteel 12.45 -16.00 uur Tentoonstelling van Fr Burhenne in het Kasteel, Ten toonstelling van Dhr Helden in de Aoi Pastorie, foto tentoonstelling in de Aoi Pastorie, videofilms ook in de Aoi Pastorie. Alles gratis te bezoe ken. 14.00 -16.00 uur Voor iedereen, in het Kasteel consumpties) verkrijgbaar voor 1,00 14.15 uur Optreden Volksdansgroep Kessel boven in het Kasteel. 15.00 uur Optreden van How about us boven in het Kasteel. 16.00 uur Sluiting van de herden king. Altijd bereikbaar, ook buiten openingstijden viatel. (077)47731 13. Bestel ze tijdig Graphic Products Panningen T. 077 306 00 36 Na 10 december worden er geen bestellingen meer aangenomen MAASBREE DORPSTAAT 93 (077) 465 33 95 Spiegels - Schilderijglas Tel. (077) 307 50 84 geopend van 11.00-17.00 uur Navelina handsinaasappelen Clementine mandarijnen Perssinaasappelen i&Kflk.l 3 500 8ram Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur ZONDAG 21 NOV. OPEN! 11 BEKENDE MERKEN, BIJ ONS ALTIJD GOEDKOPER! maakt worden. Dit wordt door de spelende leden allemaal zelf gedaan. Bij theatergroep Kameleon hopen ze ooit nog een keer een soort werk groep te krijgen van mensen die niet willen spelen maar die wel willen werken aan de decors en de kleding. Tijdens de voorstellingen worden er familieleden en kennissen ingezet om bijvoorbeeld barwerkzaamhe- den op zich te nemen. Dit jaar be staat Kameleon officieel 14 jaar. Maar al twintig jaar kruipen de spe lers in de huid van een ander; net als een Kameleon moeten ze zich aan passen aan de nieuwe omgeving die bij elk stuk weer wordt geschapen. Geen gemakkelijke opgave. Volgend jaar wordt het derde lustrum ge vierd. Men wil dit vieren met het op voeren van een grotere voorstelling dan gewoonlijk. Daarbij kunnen ze nog wel enkele helpende handen ge bruiken; als u interesse heeft neem dan contact op met een van de leden van theatergroep Kameleon. Of nog beter, kom kijken naar een van de vijf voorstellingen en geef u na af loop meteen op. Als u zelf wilt con troleren of theatergroep Kameleon de controle overleeft kom dan kij ken. De aanvang van de controles is steeds om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur mag u naar binnen om alvast een kopje koffie te nuttigen en een leuke plaats uit te zoeken. De entree be draagt 0 6,-. De voorstellingen vin den plaats in het Thaliatheater aan de Grotestraat in Baario. Reserveren kan telefonisch na 18.00 uur op de volgende nummers: 077-3871962 of 077-4772743. Het Thaliatheater vindt u in de Grotestraat in Baario naast slijterij van Bergen. Dit onheilsbericht spookt al een hele tijd door de hoofden van de leden van theatergroep Kameleon uit Baario. Theatergroep Kameleon geeft dit jaar het publiek vijf keer de kans om te komen controleren of men het afgelopen jaar ook goed heeft gerepeteerd. De eerste contro le, die overigens al helemaal uitver kocht is, vindt plaats op vrijdag 19 november. De overige controles vin den plaats op zondag 21 november, donderdag 25 november, zondag 28 november en maandag 29 novem ber. Om de controle te laten slagen is zaal Thalia omgetoverd in een kleine Ita liaanse stad. De bewoners van deze stad is ter ore gekomen dat er gecon troleerd gaat worden. Een inspec teur van de staatscommissie ter be strijding van fraude en corruptie in overheidsinstellingen is onderweg naar de stad. Natuurlijk zorgt dit voor de nodige onrust bij de notabe len van de stad. Ook bij de gewone burgers is dit bericht natuurlijk het gesprek van de dag. De roddeltantes Gina en Nina houden iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelin gen. In deze ko medie komen al le elf spelers van de theatergroep in actie. Dat is ook een eerste vereiste als men een nieuw stuk uitzoekt. Ieder een moet als het kan meespelen. Er zijn momen teel meer vrou welijke leden dan mannelijke. Dat houdt dus in dat er verschil lende vrouwelij ke leden een mannenrol moe ten spelen. Ge lukkig is het aan tal mannelijke le den groeiende. In november 2003 zijn ze onder lei ding van Mariet Tans aan de voorbereiding van deze voor stelling begon nen Elke don derdagavond werd er in het Thaliatheater met hart en ziel geoefend. Dat doet men met veel plezier. De jacht is toch im mers mooier dan de vangst? Menig maal lag men zelf dubbel van het la chen. Iets dat hopelijk tijdens de voorstelling niet gebeurt. Dat wordt dan overgelaten aan het publiek. De laatste weken was het extra druk. Extra repetities werden ingelast, er moest aan het decor gewerkt wor den, de kleding moest in orde ge- BIJ DE WINKEL Wilhelminastraat 8, Baario Tel. (077)477 31 13 Dorpstraat 8, Maasbree Tel. (077) 465 36 57 PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 pil! Kanaalweg 7 5993 AZ Maasbree Tel. (077) 465 00 80 net 2 kilo rr los 2 kilo net 2 kilo v net 2 kilo rr Fruit is gezond, dat weef iedereen. Maar wist u dat fruit ook heet goedkoop kan zijn? Cl000 heeft namelijk fruit zonder fratsen. Net zo lekker, net zo gezond maar tegen een hele lage prijs. Dat is niet alleen goed voor u, maar ook goed voot uw portemonnee. Vitamine ClOOO. Dat scheelt. Alleen bij Cl 000 bij aankoop van 5 pakken. Gratis aroma rood Sinterklaas- snelfiltermaljj b0ek 7 LL Deze week Carry 5lee: P^KBEI Verzamel ze alie drie! GP=OP 5,9» Week 472004 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 20 november 2004 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=°P staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt 'De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2004 | | pagina 1