'rw&mg&zr* Dubbel zilver voor horeca-echtpaar Sjraar en Til Niëns Wethouder Bos stapt uit de politiek JOOSTEN'S Adecca VOETBAL SCHOOL Koelen-Vriezen Kopij: E-mailen of op diskette aanleveren 0 Thema Volksfeesten Kalender 2001 De Hobbits OPEL GHIELEN (077) 306 68 88 15 Jaar jeugdvereniging AEG - BAUKNECHT BOSCH - EDY - IIUDESIT LIEBHERR - MIELE WHIRLPOOL - ZAIUUSSI nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdag 16 augustus 33e jaargang nummer 4 Samen twee kwartjes Onverwacht Met de tijd meegegaan Bruiloften trekpleister officieel Opel Dealer Iedere klant eigen verhaal Tradities Veranderingen Fantastisch personeel Opvolging De Gouden Leeuw uitgeverij hv Ons (F) telefoonnummer is gewijzigd (F) Het nieuwe nummer luidt Ons NIEUWE (postbusnummer j Postbus 7214 5980 AE Panningen A Zeer grote keuze en veel aanbiedingen bij schoenen sport A-dÉBB» De Gouden Leeuw uitgeverij bv redactie M. Nellen /C. Biemans redactie@goudenleeuw.n advertentie acquisitie V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.n Redactionele kopij kan uitsluitend ingeleverd worden via E-mail of op diskette. Bij diskette ook printuitdraai inleveren. Gefaxte artikelen en op PC getypte artikelen zonder diskette kunnen niet meer geplaatst worden!! Ons E-mailadres: redactie@goudenleeuw.nl. Wilhelminastraat 17 Postbus 7214 5980 AC Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 306 68 88 Fax/(077) 307 55 64 Advertenties 57 ct. per mm plus 17,5% BTW. j contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling. (door Ma t Nellen) Sjraar (49) en Til Niëns (48) hebben dit jaar reden om een dubbel feest te vieren. Niet alleen zijn ze 25 jaar getrouwd, maar het is in 2000 ook 25 jaar geleden, dat zij caféfeestzaal Niëns BV in Maasbree overnamen van de legendarische vader van Sjraar Jo Niëns. Voor Sjraar wordt het zonder meer een bijzonder jaar. Later dit jaar wordt hij 50 jaar en ook is hij dit jaar 25 jaar bij de vrijwilli ge brandweer Maasbree. Het dubbele feest wordt woens dag 23 augustus in café-feest zaal Niëns. De feestreceptie begint om 19.30 uur. Aansluitend is er een feest avond voor alle klanten in alle zalen van de zaak. Degenen, die het zilveren echtpaar op een rustiger tijd stip willen feliciteren en de drukte willen vermijden, die mogen een half uur eerder komen feliciteren. Samen 25 jaar in de horeca, daar kan met voldoening op terug worden gekeken. Terwijl het buitenterras die zaterdag morgen al goed gevuld is met fietstoeristen, praatten wij met het horeca-echtpaar in het rustige café onder het genot van een kop koffie en een heerlijke stuk kruimel vlaai met slagroom. Pascal neemt de bediening over van Sjraar en Til over, zodat zij rustig kunnen terugblikken. "We werden 25 jaar geleden heel jong voor de leeuwen gegooid. Van de ene op de andere dag moesten wij de zaak van mijn vader Jo na zijn hartaanval overnemen. Dat doe je dan. Vanaf hebben de klanten geaccepteerd, dat twee "jon kies" in de zaak kwamen en dat het vertrouwde gezicht van mijn vader niet meer achter de tap te vinden was", haalt Sjraar herinneringen op. Voor Til was het helemaal een omschakeling. "Ik was net afgestudeerd als verpleegkundige en zou in Venlo gaan werken, maar wat doe j e dan? Je werkt mee in de zaak en bekijkt of het je bevalt. Al snel had ik de smaak te pakken en heb ik nooit mijn verpleegkundigkostuum aan getrokken. Toch komt mijn opleiding van toen me nu nog weieens van pas en dat kan ik eerste hulp bieden bij kleine ongelukjes in de zaak", vult Til aan. "Toen wij in 1975 de zaak overnamen, was café feestzaal 3 keer zo klein als nu. We hadden een café en een kleine feestzaal. In de loop der jaren hebben wij zowel het café als de zaal regelmatig verbouwd. In de loop van de tijd is de barbe cueruimte voor kleine feestjes erbij gekomen, heeft het café enkele malen een metamorfose odnergaan, terwijl bij de laatste verbouwing de complete feestzaal verbouwd en uitgebreid is. Onze zaak voldoet aan de eisen des tijds. Je moet steeds met de tijd meegaan. Inspelen op de behoefte van de klanten, waarbij de gezellig heid voorop moet blij ven staan", vindt Sjraar. Caféfeestzaal Niëns heeft een enorme reputatie opgebouwd in de regio, als het gaat om bruilof ten. "Ze komen van heinde en verre de aanvra gen voor een bruiloftsfeest. Iedere keer is het een verrassing, wat het aanstaande bruidspaar wil. Bepaalde vroeger het bruidspaar zelf, hoe een bruiloft in elkaar gestoken werd, nu bieden voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 www.opelghielen.nl wij een compleet bruiloftspakket aan, waarin catering (tegenwoordig uitgebreid warm- en koud buffet tijdens het bruiloftsfeest, hapjes en vlaai op de receptie en vaak een diner vooraf red.) en het orkest zijn inbegrepen. Een bruiloft op maat. Dat deze formule aanslaat hebben wij gemerkt. Wist jij overigens, dat mensen, die 25 jaar geleden him bruiloftsfeest vierden, nu hun zilveren bruiloft bij ons vieren en dat de kinde ren van de bruidsparen die in de beginjaren bij ons hun feest hielden nu hun bruiloft ook bij ons houden? Dat is het leuke van dit vak. Je hebt heel veel vrolijke en gelukkige mensen om jou heen", merkt Til op. Caféfeestzaal Niëns is de ontmoetingsplaats van Maasbree. Tientallen verenigingen vinden min of meer hun onderdak in het domein van Sjraar en Til. "Jong en oud voelen zich bij ons thuis. Dat zie je ook in de verenigingen die hun clublokaal bij ons hebben. Je hebt contact met verschillende soorten mensen. Iedere klant heeft zijn eigen verhaal. Ze zijn als het ware een grote familie van ons. Als horeca-ondernemer moet je aanvoelen, wat de klanten willen Iedereen heeft zijn specifieke wensen: de tie ners, de twenners, de 30- en 40-plussers, maar ook de 55-plussers. Daar moet je op kunnen inspelen Iedere klant is anders", meent Sjraar uit de grond van zijn hart. "Vroeger had je een vaste kaarttafel in ons café. Waar vroeger Schoester Baer en Tren van de Bosch op zondag na de Hoogmis een kaartje legden en een borreltje dronken, op die kaartta fel kaarten tegenwoordig andere mensen. De traditie is voortgezet, maar die kaarters drinken tegenwoordig een pilsje of een half om of een Palmpje. Het kaarten is gebleven en die ene kaarttafel is gebleven. Ook de traditie om na de Hoogmis in het café bij elkaar te komen om te praten over alledaagse zaken is bij ons gehand haafd. Zo heb je op de zondagmorgen o.a. de zgn. "politieke" tafel, de agrarische tafel en de KEN-tafel. Daar wordt wat afgepraat. Er wordt wel minder gerookt, want vroeger kon je door de vele sigarenrook sommige tafels bij wijze niet meer zien door de rook. Toch heeft die zon dagmorgen zijn eigen charme gehouden" Sjraar Niëns houdt even veel van die zondagmorgen, als van die dagen, waar het jeugdige publiek de toon bepaalt in het café. "Je moet heel flexibel zijn als horeca-ondernemer." "Vroeger kwamen de mensen niet zo vaak op een doordeweekse dag in het café, maar nu heb ben wij elke avond mensen aan de bar zitten. Het leefpatroon is veranderd. Het café is voor velen de ontmoetingssplaats bij uitstek", consta teert Til. "Was vroeger de zomer een rustige tijd voor ons, nu is het constant druk. Dat komt ook door ons butenter- ras. Door de vele fiets routes rond Maasbree zijn we voor die fietsen toeristen een pleister plaats geworden. Op sommige dagen zit dat buitenterras bomvol. Dat is weer een mooie uitdaging". Uitdagingen die Sjraar en Til Niëns nooit .uit de weg zijn gegaan. Zo'n 19 jaar blie zen zij de kermis in Maasbree nieuw leven door een feesthal naast hun caféfeestzaal te zet ten. Sindsdien is de ker mis in Maasbree de beste kermis in de regio geworden. "Stilstand is achteruitgang. Daarom toen die keuze en daar hebben wij geen spijt van", aldus Sjraar. Sjraar en Til Niëns zijn harde werkers, die niet op een uurtje extra wer ken kijken. Ze zijn ech ter trots op hun perso neel. "Meer dan 40 men sen hebben wij in dienst. Het merendeel als parttimers. Velen zijn al; jaren in dienst bij ons. Ze zijn allemaal goed gemotiveerd en even vertrouwd met de klanten als wij. Zonder hen hadden wij het nooit 25 jaar uitgehouden. Het is een fantastisch team, dat er mede voor zorgt, dat onze klanten tevreden klanten zijn." Sjraar en Til Niëns zijn nog in de bloei van hun leven. Ze denken absoluut nog niet aan ophou den, maar de opvolging is al "geregeld". "Van onze kinderen volgen zoon Jo en dochter Chris een horeca-opleiding en onze dochter Kelly is in de kraamzorg actief. Zij gaat in een richting ver der, waar ik in had kunnen werken", stelt Til "Met de opvolging zit het wel snor, maar wij hebben nog lang geen zin om te stoppen. Het is vermoeiend maar ook dankbaar werk. Je bent bezig met werken om mensen te plezieren." Sjraar en Til Niëns 25 jaar in liefde verbonden en 25 jaar getrouwd met de zaak. Twee horeca- mensen in hart en nieren, die op woensdag 23 augustus zelf eens verwend worden in hun zaak en dat zal voor hen even wennen zijn!! WILHELMINASTRAAT 17, PANNINGEN TEL. (077) 306 68 88, FAX (077) 307 55 64 a ruim zeventien jaar lid te zijn geweest van de gemeenteraad van Maasbree, waarvan elf jaar als wethouder, treedt wethouder Stan Bos-van Bers op 10 oktober aanstaande terug uit deze functie. Haar onderwijsloopbaan heeft ze, van wege het bereiken van de pre-pensioengerech- tigde leeftijd enkele weken geleden afgesloten om over meer vrije tijd te kunnen beschikken. Dat argument geldt ook voor het besluit om uit de gemeentepolitiek te stappen. Het bestuur en de leden van de partij waarvan Bos deel uit maakt, Democratische Samenwerking, respec teren het besluit en menen dat er voldoende menskracht en ervaring binnen de partij aan wezig is om de opengevallen plaats in college en Het is weer tijd voor de start met de nieuwe kalender van de Stichting Volksfeesten. Dit jaar hebben wij uw bijdrage hiervoor hard nodig. Omdat veel inwoners van Baarlo zich zeer tevreden hebben getoond over de uitvoering van de kalender van dit jaar, willen graag op dezelfde voet verder gaan. Daarbij is een goede illustratie van groot belang. Wij willen daarom u als inwoners van Baarlo uitdagen om zelf het thema voor 2001 "Baarlo 2000 in al zijn facetten" invulling te geven. Wij vragen u dus om foto's van alle in uw ogen bijzondere zaken of gebeurtenissen die in Baarlo dit jaar hebben plaatsgevonden (of nog moeten plaatsvinden). Stuur uw mooiste kiek jes naar Stichting Volksfeesten en een professio nele jury zal de mooiste, markantste, sprekend ste, meeste memorabele foto's uitzoeken, die dan beloond worden met publicatie in de Volksfeestenkalender van 2001. Aan deze activiteit worden de volgende voor waarden verbonden: Alle ingeleverde foto's worden eigendom van Stichting Volksfeesten. Zij is dan vrij om deze te gebruiken ter illustratie van haar kalender of anderszins. Ook staat het hen dan vrij deze te gebruiken voor andere publicaties. Hopelijk gaat u deze uitdaging aan en bepaalt u mede de kwaliteit van de Volksfeestenkalender van 2001. Het afgelopen carnaval, de volksfees ten en natuurlijk het OLS vormen een goed decor voor leuke kiekjes. Uw foto's kunt u tot begin oktober inleveren bij het secretariaat op Hoefsmidstraat 33. AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 raad op te vullen. De beoogde opvolger, Arno Janssen, heeft zich hierop al enkele jaren voor bereid: eerst als raadslid en vanaf 1994 als frac tievoorzitter. Roel Peeters, namens DS lid van de commissie Financiën, zal de opengevallen plaats in de gemeenteraad innemen. De vakantie ziterweeropen dus gaat j eugdver- eniging "De Hobbits" weer van start en wel vanaf zondag 21 augustus a.s. Heb je zin om bij een actieve en spetterende jeugdvereniging te komen? Dan moet je bij de Hobbits zijn. Wekelijks zijn er clubavonden waar we ons bezig houden met o.a. spellen, knutselen, spor ten, tochten, bosspellen en uitstapjes. Buiten de normale activiteiten zijn er in de loop van het verenigingsjaar ook extra activiteiten zoals: Kamp, mini-kamp, rollebol (prov. spel-lendag van de V J.L.) play-back avond, carnaval, koning innedag, sinterklaas, disco, video/film, uitwisse lingsactiviteiten met andere jeugdverenigingen Wie kunnen zich nu opgeven? Kinderen uit groep 3 t/m 8 die nog niet bij de hobbits zijn. Club: groep 3: elke zondagmorgen van 9.45 tot 10.45 u.; groep 4: elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 u.; groep 5: elke maandagavond van 18.30 tot 20.00 u.; groep 6: elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u.; groep 7: elke donderdagavond van 18.30 tot 20.00 u.; groep 8: elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 u. Wil je bij de Hobbits komen, vul dan onder staand strookje in en lever dit zo snel mogelijk in bij Johan van Knippenberg, molenstraat 7 tel 4622514. Als je niets hoort ben je welkom op de eerste clubavond en anders sta je op de wacht lijst Het clubgebouw os Knip" ligt aan de schijfweg no. 6. De contributie is f 55,- per half jaar voor groep 3 en f 110,- voor een jaar voor groep 4 t/m 8. NAAM: ADRES: GEB.DATUM: GROEP: TEL.: Handtekening ouder/voogd: Markt 16a - Panningen www.fleuren.nl EXPERT, DAAR WORD JE koel- en combikasten in alle maten vrieskisten vrieskasten tot 500 liter uit voorraad leverbaar gratis thuisbezorgen eigen technische dienst BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMANS: HELDEN Mariaplein 13 HAELEN Burg. Aquariusstraat 27 HEYTHUYSEN Dorpstraat 13 PANNINGEN Markt 24 WEERT Stationsstraat 13

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2000 | | pagina 1