Piet van der Haas: "Catering is meer dan 40.000 liter bier" JOOSTEN'S Adecca www.VillaValuas.nl De Schakel CARS. 69.95 spijkergoed iimrlters Kopij: E-mailenof op diskette aanleveren De mooiste meubels: De Gouden Leeuw uitgeverij bv jé^SL t Of bezoek ons: ValuaSStraat 5-7, Venlo (tegenover ingang Nolensgarage) Tel. 077-3512529 ZATERDAG 10 JUNI en PINKSTER MAANDAG 7"1 OPEL GHIELEN (°77) 3°6 68 88 INFO Tweede pinksterdag zijn wij gesloten JONGENS OPGELET!!! uitgewerkte broeken "WORKERS" Maasbree div. kleuren J nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdag 7 juni 2000 32e jaargang nummer 46 OLS smakelijk eten Goede keuze Vier clusters Wat cijfers Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Piasgootje Duizendpoot IEDERE ZONDAG GEOPEND Markt 16 (bij de kerk) - Panningen www.fleuren.nl officieel Opel Dealer Ons telefoonnummer C is gewijzigd Het nieuwe nummer luidt teeuwen verzekeringen bv zie binnenzijde van dit blad INLEVERTIIDEN VOOR ADVERTENTIES EN REDACTIONELE KOPIT Midden-Limburg verschijnt op woensdag 14 juni Advertenties: vóór dinsdag 13 juni 10.00 uur Nieuwskopij: vóór vrijdag 9 juni 9.00 uur. Sportkopij: vóór dinsdag 13 juni 8.00 uur. Op den Baum verschijnt donderdag 13 juni Advertenties: vóór dinsdag 13 juni 10.00 uur. Nieuwskopij: correspondent vóór donderdag 8 juni 22.00 uur; kantoor Panningen vóór vrijdag 9 juni 9.00 uur. Sportkopij: kantoor Panningen vóór dinsdag 13 juni 9.00 uur. Weekbericht voor Meijel verschijnt op woensdag 14 juni Advertenties: fam. Daems Meijel vóór maandag 12 juni 22.00 uur; kantoor Panningen vóór dinsdag 13 juni 10.00 uur. Nieuws- en sportkopij: vóór maandag 12 juni 22.00 uur bij familie Daems in Meijel. De Schakel verschijnt op donderdag 15 juni Advertenties: vóór dinsdag 13 juni 10.00 uur. Nieuwskopij: vóór vrijdag 9 juni 9.00 uur. Sportkopij: vóór dinsdag 13 juni 8.00 uur. Leudalnieuws verschijnt op donderdag 15 juni Advertenties: vóór dinsdag 13 juni 10.00 uur. Nieuwskopij: vóór vrijdag 9 juni 9.00 uur. Sportkopij: vóór dinsdag 13 juni 8.00 uur. Kerkstraat 7A Postbus 3708 6088 ZG Roggel Tel. (0475) 49 75 80 Fax (0475) 49 75 81 Gratis koffie ■MÉRK De Gouden Leeuw uitgeverij bv Wilhelminastraat 17 Postbus 7001 5980 AA Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 306 68 88 Fax/(077) 307 55 64 Advertenties 57 ct. per mm plus 17,5% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling De Gouden Leeuw uitgeverij bv redactie M. Nellen IC. Biemans redactie@goudenleeuw.n advertentie acquisitie V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl Redactionele kopij kan uitsluitend ingeleverd worden via E-mail of op diskette. Bij disket te ook printuitdraai inleveren. Gefaxte artikelen en op PC getypte artikelen zonder dis kette kunnen niet meer geplaatst worden!! Ons E-mailadres: redactie@goudenleeuw.nl yp: H,w,.I..'--..;.,.....:.'. - r 0 g-g,.; a, .A;,.,"":.-;,' g,: V' W' (door Mat Nellen) Om Piet van der Haas, voorzitter van de werkgroep catering van het O.L.S. 2000 te spreken te krij gen, dat is een klus. Piet moet een gaatje prikken in zijn agen da. Toch lukt het ons deze bezige Baarlose bij te strikken voor een gesprek Piet van der Haas doet ons denken aan de hoofdrolspe ler uit de liedjes Opzij van Herman van Veen en Druk, druk van Youp 't Hek. Piet van der Haas is een aangename gesprekspartner, die gewapend met paperassen uit de doeken kan doen, dat catering meer is dan alleen eten en drinken. Jan Berden, de voorzitter van het O.L.S.-comité, heeft een gou den greep gedaan om Piet van der Haas te benaderen voor de werkgroep Catering. Piet van der Haas die voor zo'n zevental verenigingen en/of organisaties in het Baarlose actief, heeft de nodige ervaring op het gebied van de catering gezien zijn werk voor de Volksfeesten Baarlo. Jan vroeg me en na overleg met mijn vrouw Mieke heb ik ja gezegd. Bij de Volksfeesten doe ik de catering al enkele jaren. Overigens moesten we beslui ten de Volksfeesten dit jaar op een laag pitje te zetten. Twee grote feesten in een paar weken dat kan ook in Baarlo niet. De Volksfeesten gaan op kleine schaal dit jaar door en Rowwen Hèze hebben we overgeheveld naar het O.L.S. Ik had overigens het geluk dat ik in de cateringor ganisatie op mensen kan terug vallen die op dit gebied al erva ring hebben", opent Piet van der Haas zijn verhaal. "Catering houdt niet alleen in de organisatie van het drank- en eetgebeuren. Onder catering valt naast het eten en drinken ook de verzor ging van het artiestengedeelte in de ruimste zin des woords, maar ook het regelen van de tenten en de toiletunits. Daarom werken we in onze werkgroep van tien personen met vier clusters. Dat werkt perfect. Het loopt tot nu toe op rolle tjes. We hebben in totaal 1 ha aan tenten. We lig gen goed op schema. De popgroepen en blaaska pellen zijn geregeld. De tenten worden op tijd neergezet. Het toiletgedeelte is geregeld. Ons team draait geweldig. Wat vandaag geregeld kan worden, wordt vandaag geregeld en niet mor gen", stelt Piet van der Haas. "We gebruiken in onze organisatie alle moderne technieken. E- mailen is dagelijkse kost." Door efficiënt en vol- fc» «MÉT Piet strekt zijn spieren ter voorbereiding van zijn wekelijkse zondagochtend loop in de Baarlose bossen, alwaar hij ook zijn inspiratie opdoet voor al zijn bezigheden. IJ W NIS S A N - I) F. A I, E R AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEWEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 gens een strak schema te werken, is het begrip stress een woord wat voor de werkgroep cate ring niet bestaat. Piet van der Haas heeft alles goed op een rijtje staan. Hij lepelt even enkele getallen op. "We hebben 28 tanks bier en 2 biertankwagens ter beschikking. Je mag stellen, dat we zo'n 40.000 liter bier in voorraad hebben. Voor frisdranken zijn er 5 koelcontainers. In de feesttent staan 13 tappunten en in de biertent 12. Daarnaast zijn er een andere tent nog 9 tappunten, terwijl ook in het promotent taps staan. Bij de schietbomen zijn nog 2 tapeilanden. Wat betreft het eten, kan ik je vertellen, dat er 5 soorten ijs te koop zijn van de befaamde Belgische ijsbereider Jacobs. De catering wat betreft het eten is in handen van Tom Quicken uit Tegelen, die overigen zoveel mogelijk ingrediënten i van het eten inkoopt in Baarlo, als dat mogelijk is. Soep, frites, diverse snacks, typische schuttersbrood- jes (o.a. zult) zijn te koop op het terrein, terwijl ook diverse scho tels in de eettent geserveerd zul len worden. Ook willen we pro beren frisdranken en andere drank in blik langs de optocht route te venten. Wat betreft het eten kan ik stellen dat alles wordt getoetst aan de HACP-normen. Wat me ook zeer verheugd is, dat de O.L.S.-federatie ons 100 carte blanche heeft gegeven, wat betreft onze aanpak. In totaal hebben we 120 meter catering. Kortom niemand hoeft zich zor gen te maken, dat hij of zij honger en dorst lijdt." "De toiletten moeten ook netjes verzorgd zijn. Daar zijn we zeker in geslaagd. Bij het concert van Rowwen Hèze hebben we zelfs een speciale plasgoot gecreëerd, waardoor we wildplassen hopen te voorkomen. Ook op dat gebied moet al hygiënisch goed ver zorgd zijn. Daar zijn we in mijn ogen in gg§!§agd", vertrouwt Piet van der Haas ons toe. Piet van der Haas is een ware duizendpoot, die beroepsmatig lange werkdagen maakt en nu ook nog een dagtaak heeft aan het OJL.S, Hoe combineert hij dit allemaal? "Ik kijk weinig tv. Ik ben liever met andere dingen bezig. Je moet wel alles goed plannen en daarbij krijg ik in huis ook veel steun van Mieke, die zelf weet wat werken is in vereni gingsverband. Daarom hou ik dit gemakkelijk vol. Mijn inspiratie doe ik op zondagmorgen op, als ik in alle rust door de Baarlose, Heidense en Maasbreese bossen hol. Dan zuiver ik als het ware mijn geest door lichamelijke inspanning. Dat is ook nog heelrijke ontspan ning. Dat doet mij goed.Piet van der Haas had onlangs pech in de bossen. Een buizerd, die al vaker lopers in de bossen had aangevallen, viel dit maal Piet van der Haas aan. Piet van der Haas "overleefde" de aanval. Hij besluit zijn verhaal dan ook lachend met de opmerking weet nooit hoe een buizerd een van der Haas vangt". Piet van der Haas een rasorganisator met humor. Het zit wel goed met de catering van O.L.S. 2000. foto GerPeeters ^SN«cv\m\ YeY. VJSTT) a&l 7Q.W3 voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 www.opelghielen.nl WILHÉLMINASTRAAt 17, PANNINGEN TEL. (077) 306 68 88, FAX (077) 307 55 64 WILHELMINASTRAAT 17, PANNINGEN TEL. (077) 306 68 88, FAX (077) 307 55 64 GRAFISCH CENTRUM vóór de winkel Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 Maandag gesloten

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2000 | | pagina 1