m AY Ossefeesten 1996 Augustus 1972: Ontslagperikelen, OLS en Ossefeesten Nieuwe Hobbitshome bijna "bedrijfsklaar" Gedeporteerden in Maasbree TV-productie "StAnna op het OLS" op TV Foutje Uit de B W kamer Maasbree DEZE WEEK Expositie Truus Klerken in Baarlo Kopij op djs Ossefeesten 1996 Hobbits Augustus 1972 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 2 augustus 1996, 28e jaargang nummer 1 9B1 Max Tax y sus Banditos. Elders in dit nieuwsblad traditioneel speciale én grote aandacht voor de Ossefeesten 1996, die op 3,4,7,10 en 11 augustus op het Kennedyplein in Maasbree worden gehou den. In dit artikel slechts het programma in een notendop. Het programma ziet er als volgt uit: OJB kinderrommelmarkt Koningslust Verloren en gevonden Terug in de tijd Leden schutterij StAnna iWr 111 i h krl i mI Ófkj tF&rtroaoo&K coaard MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. Uw Nissan dealer voor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NIS SAN-DEALER II Programma opening En de Hobbit... hij klopt, hij veegt, hij zuigt en verft maar door. Ongevallen en branden Zomerfeest Baarlo en zilveren jubileum Paardensport voor meer info vragen naar Mat Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon (077) 307 19 80 Telefax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Advertenties 50 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. -r '-Ta Zaterdag 3 augustus: 20.30 uur Koko Blue en Frans Bauer; Zondag 4 augustus: 12.00 uur frühschoppen met Crombacher Musikanten, os braden en kinde- rattrakties; Zondag 4 augustus: 20.30 uur Little Earth Band; Woensdag 7 augustus: 20.30 uur Fasten Your Seatbelts; )p zaterdag 17 augustus a.s. organiseert de Stichting Open Jongeren Beweging uit Koningslust weer de twee-jaarlijkse kinder- rommelmarkt. Deze markt wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in de grote feesttent van de fanfarefeesten. Iedere keer mag deze kinder- markt zich verheugen op een grote belangstel ling. Gevonden op de Breukerheide in Maasbree een paar gymschoenen maat 39-40, merk Turbo Star. Terug te krijgen bij Mevr. Boots, Breestraat 21, Maasbree. Tel. 4651313. Weggevlogen geel/grijs geparelde valkparkiet ringnr. 86177188. Graag bericht aan Smedts, Rutgerstr. 13, Maasbree. Tel. 465 22 47. Zaterdag 10 augustus: 20.30 The Bogus Brothers en Max Tax y sus Banditos; Zondag 11 augustus: 20.30 uur De Sjonnies en Dennis Franke de Golfbrekers. In de zomermaanden exposeert Truus Klerken uit de Boekend in de Bloemcnboetiek Keunen in de Grotestraat Baarlo. Truus Klerken aan 't woord over haar hobby. "Na jaren van twijfelen en steeds weer gaan kij ken naar exposities van kunst en amateurschil ders ben ik in 1988 schilderles gaan volgen bij Gijs Trepels in Maasbree. Daar werden mij de eerste penseelstreken met olieverf bij gebracht, waarbij me vooral het mengen van Meuren me fascineerde. Na drie seizoenen aktief te zijn geweest, stapte ik over naar Albert Grosfeld, om me te verdiepen in 't aquarelleren. Bovengenoemde lessen heb ik ook nog bij Gerda v.d. Sterren. Momenteel volg ik lessen bij Harrie Schreinemachers. Mijn voorliefde gaat uit naar bloemen en landschappen". U kunt zelf zien tot welke creativiteit de Boekendse kunstenares in staat is. Haar creaties passen wonderbaarlijk in de Bloemenboetiek Keunen in Baarlo. Overtuig u zelf en kom kij- ken. De TV-documentaire over het Oud-Limburgs Schuttersfeest het OLS zal onder de titel "St.Anna op het OLS" voor het eerst op TV wor den vertoond op zaterdag 17 augustus. De uit zending is op Euro 7. In deze TV-documentaire van de Kesselse cineast Peter Joosten speelt de Maasbreese schutterij StAnna een prominente hoofdrol. Het is de bedoeling, dat deze docu mentaire liefst 6 maal wordt vertoond op TV. Exacte tij dstippen en data worden tijdig bekend gemaakt. In ieder geval is deze TV-documentai re weer een mooie promotie voor het Limburgse schutterswezen, voor de gemeente Maasbree en schutterij StAnna in het bijzonder. De presentatie voor de pers én de genodigden is op vrijdag 2 augustus om 16.00 uur in de barbe cueruimte van café-feestzaal Niëns in Maasbree. De presentatie wordt door schutterij StAnna Maasbree in samenwerking met o.a. Euro 7 en PJP-Productions georganiseerd. Wegens de te verwachten drukte aan genodig den en pers geldt voor de leden van schutterij StAnna Maasbree de volgende regel: Alléén toegang voor leden!!! Overigens wordt volgende week in dit nieuws blad bekend gemaakt op welke wijze leden, niet-leden en andere belangstellenden de videoband kunnen bestellen. I MMI Ml taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed NVM MAKELAAR NVM H J HYPOTHEEK SHOP Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. Tel: (077) 382 77 i Fax: (077) 382 93 06 Raadhuissfraaf 14 5981 BG Helden-Panningen centr. Tel: (077) 307 62 02 AUTOMOBIELBEDRIJF BV Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. (077) 466 14 49 Augustus 1972 was de maand van de 3 O's. Ontslagperikelen rond een Baarlose gemeente arbeider zorgden voor verhitte gemoederen in de raad. Alles draaide om gemeentelijke belof tes en de vraag vrijwillig of gedwongen ontslag. De ontslagen gemeente-arbeider belichtte mid dels een ingezonden stuk zijn kant van de zaak. Uiteindelijk is de zaak op zijn pootjes terecht gekomen. Schutterij StMartinus uit Maasbree hield de mensen in Maasbree en Baarlo in span ning. Tijdens het OLS in Ubachsberg was schut terij St.Martinus en de schutterij van Eijs- Wittem als enigen overgebleven. Uiteindelijk won Eijs-Wittem het OLS, maar de zes Maasbreese schutters werden als helden geëerd in het clublokaal Peeters-Linssen. De zes krani ge schutters waren: Graad Linssen (nu ere- Het Mopt, veegt, zuigt en verft. Ra, ra wat is dat? Juist, een Hobbit. Het aftellen is begonnen. Nog ongeveer 3 weken tot de 'opening in het week end van 16 t/m 18 augustus. De afgelopen week is het gebouw gepoetst. Het plafond 200 m2 groot, is 2x geverfd. Ongeveer 45 liter verf is er aan opgestreken. De beide systeemplafonds hangen bijna. De geiser is aangesloten. Waterleidingen en elektra is bijna klaar. De mooie bar heeft de eerste laMaag al gehad. Er zijn nieuwe kastjes onder gemaakt en er is een nieuw blad op gekomen. De opknapbeurt zal deze week afgerond worden. Deze week wor den de leidingen, deuren en muren geverfd. De volgende week zal de nieuwe vloer er in komen. Ook de afgelopen week mochten de Hobbits ondersteuning ontvangen van hoveniersbedrijf Sjraar Teeuwen. Er is een mooi ontwerp gemaakt voor hoe de voorzijde en zijkant van het gebouw aangeMeed en beklinkerd kan wor den. Er zal een vlaggenmast met groenvoorzie ning geplaatst worden. Ze zijn daarvoor nog op zoek naar enkele grote zwerf keien doorsnee 80 tot 120 cm. en een partij antraciet Meurige klin kers 10/10 (plm. 22 m2). Wie kan hen hieraan hel pen en wie kan hen helpen met het leggen van de klinkers? 3ÜÏJ verzekeringen voor al uw VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN FINANCIERINGEN Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen(077) 307 83 00 (077) 462 22 22 L.L.T.B. Baarlo - Kessel. L.L.T.B. Maasbree (077) 465 21 95 Voor nadere informatie kunt U contact opne men met: Johan van Knippenberg, tel. (077) 462 2514. Van Sjaak Peeters, de vroegere eigenaar van café-zaal De Keverberg, mochten de Hobbits een schitterende geluidsinstallatie ontvangen. Uit handen van Dhr. H. Verhaegen van Tummers Elektro-World, mocht men twee schitterende muziekboxen ontvangen en een vlaai. Van architectenburo Silvrants en Engels bv ontvingen de Hobbits een geldelijke donatie ter ondersteuning van de verbouwing. Het voorlopig programma voor de feestelijke opening ziet er als volgt uit. Vrijdag 16 augustus, feestavond voor de leiding en oud-leiding van de Hobbits. Zaterdag 17 augustus om 17.30 uur onthulling van de naam van het nieuwe clubge bouw. Hierna kunnen genodigden, sponsors en helpers onder het genot van een drankje en een hapje het gebouw bezichtigen. Van 19.00 tot 20.00 uur is iedereen Van harte welkom om het bestuur te feliciteren met het nieuwe gebouw. Na 20.00 uur is er nog de gelegenheid om gezel lig na te babbelen. Zondag 18 augustus staat in het teken van de j eugd. Op deze dag zal de j eugd het gebouw feestelijk in gebruik nemen. We starten om 13.30 uur met een feestelijke optocht vanaf het gemeenschapshuis De Paort naar het nieuwe clubgebouw. Hier zal een ludieke han deling plaats vinden, waarna de jeugd het gebouw en het terrein, waar allerlei attrakties staan, in haar bezit mag nemen. Binnen zorgen de joekskapellen en koren voor de gezelligheid. Iedereen is van harte welkom op deze feestelij ke dag. En alsof het nog niet genoeg is, start zon dag a.s. het zomerkamp van de Hobbits met als thema 1001-nacht. voorzitter van schutterij St.Anna), Jac Daniëls, Jan Daniels, Jan Boots, Hay Gerarts en Piet Lenders. Deze topprestatie is door geen van de drie schutterijen uit de gemeente Maasbree sindsdien herhaald. De Ossefeesten bestaan in 1996 nog steeds. Weet U nog wie in 1972 de toporkesten waren? Op blaasmuziekgebied was dat de Drie Donken Blaaskapel, op popmu ziek CCC Inc. (nu ter ziele red.) en dans- en amu sementsorkest de Heikrekels (o.a. van de hit Waarom heb jij me laten staan, ook al lang ter ziele red.). Anno 1996 is de blaasmuziek nog steeds populair, zijn groepen als Rowwen Heze in de voetsporen getreden van CCC Ine en is Nederlandstalige muziek populairder dan ooit! Maasbree werd opgeschrikt door twee branden en enkele ernstige ongelukken. Het pluimvee- bedrijf van Vic Geurts in het centrum van Maasbree werd in de as gelegd, terwijl de hooi schuur van Driessen aan de Struiken in Maasbree ook ten prooi viel aan de vlammen. Het kruispunt bij café Peeters-Linssen in Maasbree stond centraal bij ernstige ongeluk ken, die meestal werden veroorzaakt door het oversteken van auto's, fietsers e.d., die vanuit de Wilhelminalaan wilden oversteken naar de Baarloseweg. Anno 1996 is dit kruispunt nog steeds gevaarlijk en vinden er regelmatig bots ingen plaats. De kruising staat niet voor niks in de top 15 van gevaarlijke provinciale kruispun ten. Iedereen hoopt, dat er snel verkeersmaatre gelen worden genomen. Jong Nederland Baarlo bestond in 1972 25 jaar. Het zilveren jubileum werd bescheiden gevierd met een receptie en een fietsrally. Wist u wie toen voorzitter was? Ja, inderdaad Jo Gielen. Hij is nog steeds voorzitter en hoopt in 1997 het gou den jubileum te kunnen vieren met Jong Nederland Baarlo. In Baarlo wist men wat fees ten was. De Zomerfeesten uit die tijd moeten als de voorloper worden beschouwd van de huidi ge volksfeesten. Een zeskamp behoorde toen al tot de vaste onderdelen. Nog meer Baarloos nieuws: fanfare Eendracht Baarlo had een opvolger voor de legendarische dirigent Theo van Overveld. Het werd de heer Joosten uit Schinveld. Het Trefcentrum Baarlo werd geleid door een illuster stichtingsbestuur. Enkele namen: Frans Stoks (voorzitter), Piet Rutten (secretaris), Anton Muysers en 2 maal L. Wijnhoven (Veldstraat en Napoleonsbaan Noord). Zij zullen nu even verlangend als de Baarlonaren naar de toekomstige nieuwbouw op de huidige plek van "hun" Trefcentrum uit kijken. Om de clubkas te spekken houden de verenigingen soms de gekste akties. Voetbalvereniging MVC ging toentertijd langs de deur met een vet varken. Inwoners van Maasbree moesten het gewicht raden van dat varken. Er bleken liefst 30 personen te zijn, die het gewicht exact wisten bepalen. Over var kensexperts gesproken!! In Maasbree draaide de kindervakantieweek op volle toeren. Uit een bloemrijk verslag bleek, dat closetrollen, verbo den prikkeldraad en een grandioos songfestival voor de nodige hoogtepunten zorgden. In de gemeenteraad vielen de politici over de letter N. Bij de benaming van Achter de Hove in Maasbree ontbrak er een, terwijl bij de Schuttenbos Baarlo er een teveel was gebruikt. Iedereen weet nu, dat mensen in Maasbree Achter de Hoven wonen en in Baarlo verblijven op de Schuttenbos. Tom Mix Baarlo organiseerde in Baarlo de Limburgse ruiterkampioenschappen. In 1996 organiseert de Cowboijs de LK in Maasbree. Iedereen, die de selektiewedstrijden met goede resultaten heeft afgewerkt, kan en mag aan de start verschijnen op het mooie ruiterterrein in Siberië. In de gemeenteraad van Maasbree werd uitvoerig gepraat over uitbreiding van het MVC-sportveldencomplex aan de Molenstraat in Maasbree. Dat was niet bespreekbaar voor de raad. MVC kreeg twee tijdelijke velden en een oefenveld toegewezen aan de andere kant van de Molenstraat. Raadslid Frits Timmermans vreesde, dat door deze beslissing er nooit meer een groot sportveldencomplex in Maasbree gerealiseerd zou gaan worden. Het Maasbreese raadslid schijnt anno 1996 gelijk te hebben gekregen, want de verplaatsing van de beide bij - velden van MVC lijkt verder weg dan ooit MVC heeft momenteel nog andere zorgen aan zijn hoofd: de slechte kwaliteit van de grasmat van het hoofdveld. WC Olympia uit Baarlo hield haar clubkampioenschappen. De wielrenners Daan van Dijk uit Baarlo en Hadje Thijssen uit Maasbree bleken het snelst te zijn. Dat waren de "highlights" uit augustus 1972. In de komende aflevering van deze bij de lezers en lezeressen populaire serie voeren we u terug naar septem ber 1972. Dat onze rubriek Uit de B W-kamer goed wordt gelezen, was ons bekend. Daarom onjuistheden vermeld worden. Waar en bij wie het foutje in de aflevering van vorige week lag, is niet te achterhalen, maar het .:Vf' Er werd abusievelijk vermeid, dat de bouwwerkzaamheden aan het pand Dorps sbree do gemeente Maasbree was stopgelegd. Wat blijkt nu: er worden GEEN bouwwerk zaamheden aan dat pand verricht!! De stoplegging geldt voor een ander pand: Dorpstraat 87 Maasbree. Excuses aan het adres van de bewoners van bet pand Dorpstraat 36 voor de veroor zaakte overlast, fe de toekomst gaan we nog zorgvuldiger te werk in deze rubriek. (077)30719 80 (0//1OV/ Zoals reeds eerder aangekondigd in dit blad, is de bekende historicus Dr. A. Cammaert bezig met het schrijven van een boek over de razzia's en deportaties in oktober en november 1944 in het gebied tussen Venray, Wessem, de Maas en de Peel. De opdracht tot het schrijven van dit boek is afkomstig van de Stichting Deportatie Oktober 1944 in Noord- en Midden-Limburg. In het boek worden de namen vermeld van alle personen die in oktober en november 1944 in genoemd gebied zijn opgepakt. Wat het kerk dorp Maasbree betreft worden onderstaande namen in het boek opgenomen. Deze namen lijst hebben wij reeds eerder in Op d'n Baum gepubliceerd. De bedoeling van dit artikel is alle belanghebbenden nogmaals de gelegenheid te bieden de namenlijst te controleren en eventu eel te corrigeren of aan te vullen. Opgepakt in Maasbree 8 oktober 1944: Bekx, Piet; Boots, Piet; van Diepe, Wiel; Haenen, Drees; Huys, Leo; Huys, Sjeng; Pollaert, Wiel; Teeuwen, Mathieu; Theeuwen, Tren; Timmermans, Frits; Timmermans, Graad; Wanten, Sjeng; Wijnands, Graad; Wijnands, Wiel. Opgepakt in Maasbree op 9 oktober: Boetzkes, Jos; Dolders, Martin; van Ninhuys, Graad; Thijssen, Jan. Opgepakt in Maasbree op 17 november: Cox, Wiel; Driessen, Jeu; Geerarts, Hay; Grubben, Jozef; Hendriks, Pierre; Hendrix, Sjeng; Hermans, Jac; Janssen, Mathieu; Janssen, Piet; Kempen, Thei; Leijssen, Tinus; Lemmen, Pierre; Linders, Piet; van Nisselroy, Eberhard; Peeters, Handrie; Peters, Piet; Severijns, Jeu; Smets, Graad; Trepels, Pierre; Verlinden, Handrie; Willems, Manus; Zetsen, Graad; Zetsen, Wiel. Opgepakt in Maasbree op 21 november: Ehlenbracht, Henk; Hermans, Hans; Hermans, Pierre; Leijssen, Martin; Leijssen, Theo; Vaessen, Jo; Vaessen, Wiel. De Stichting Deportatie heeft besloten, dat per plaats alleen de namen van die personen in de lijst worden opgenomen die in die plaats opge pakt zijn tijdens de razzia's van oktober/novem ber 1944. Dit betekent dat Maasbreenaren die in een andere plaats zijn opgepakt, in de namen lijstvan die plaats worden opgenomen en niet in de namenlijst van Maasbree. Dit betekent ook, dat niet-Maasbreenaren die in Maasbree zijn opgepakt, wel in deze lijst worden vermeld. Wie van mening is, dat bovenstaande lijst niet juist of niet volledig is, wordt verzocht dit vóór 10 augustus a.s. door te geven aan N. Mulders, Tongerlosepad 6, tel. 465 12 77 of L. Grubben, Westeringlaan 55. Tel. 46517 23.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1996 | | pagina 1