HANS AY\ SBNN€N~lV Nederlandse Kampioenschappen voor dansgardes 1991 in Baarlo Schilderijen van Leon Peeters bij Welles Meubelen Kesselse Schietclub Kampioen a> ominique Gildeslijter 't Galjoen Harrie v.d. Velden Gastgezinnen gezocht A.s. bruidsparen ook u verdient kleding van Koopavond Maasbree verplaatst Paaspop Baarlo ROLLUIKEN ZONWERING DE BETERE SERVICE H NIEUWE KOLLEKTIE ENGELS DEZE WEEK Sport in de regio Paaspop Baarlo Dansgarde Baarlo MENUTIP VAN UW SLAGER Magere karbonade Gebraden gehakt SLAGERUW GIET,EN BV Westeringlaan 8a, aasbree ADVERTENTIE Zie gemeentepagina Uw specialist voor en alle soorten Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S Schutterij St. Martinus Maasbree Succes dansgarde de Kook d i r e k t klaar SCHOENMAKK Wij vragen in bemiddeling Kloosterstraat 14, Blerick Tel.: 077-821213 Kloosterstraat 8, Blerick Tel.: 077 - 870004 De meest uitgebreide kollektie voor beiden en NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 22 maart 1991, 23e jaargang nummer 40 Jonge Nederland Baarlo. Ouderenvereniging (Helpt elkander) Baarlo Composteringsvaten LLTB iJSs Gratis parkeren naast de zaak. Antoniusplein 6, Blerick, tel.: 077 - 873798 bruidsmode jids modehuis b.v. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760 - 75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. (Met bloemkool en gekookte aardappelen) (voor op het brood) Het tweede Internationale Muziek- en Showfestival Maasbree nadert met rasse schreden. Van vrijdag 3 mei tot en met zondag 12 mei zal Maasbree vele, muzi kale, buitenlandse gasten uit Bel gië,Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Engeland,Zwitser land, Tsjecho-Slowakije, Indonesië en Thailand mogen verwelkomen. Hoewel de meeste buitenlandse gasten zijn on dergebracht, zoekt de organiserende Stichting IMSF voor enkele dagen tijdens festival nog enkele gastgezinnen, die bui tenlandse gasten in huis willen nemen. Men zoekt nog naar slaapplaatsen voor zo'n 10-30 personen. Heeft u interesse om enkele buitenlanders tijdelijk te huisves ten, neem dan kontakt op met Hans Beurskens tel. 04765-1907. komen alleen zij in aanmerking die lid zijn van de NBCD. Mochten er nog bedrijven zijn die dit evene ment willen sponsoren, dan kunnen zij kontakt opnemen met het sekretariaat: Henk Janssen, Pastoor Geenenstraat 98 te Baarlo, telefoon 04707-2952. Hier kan men ook terecht voor nadere informa tie omtrent het toernooi. Het solodansmarietje Diana en de junioren showgroep van de Baarlose dansgarde hebben j.l. zondag weer groot succes geboekt. De meis jes bezochten een internationaal toernooi in Gemert. Diana behaalde met een totaal aantal punten van 28,2 een 5e plaats van de 20 deelnemers. Nog niet eerder behaalde zij zo'n hoog punten totaal. De showdans van de junioren werd ook zeer hoog gewaardeerd, zij behaalden een totaal aantal punten van 28,4, wat goed was voor een 3e plaats van de 8 deelnemers. Dit toernooi in Gemert was het laatste toernooi in Nederland vóór de Nederlandse Kampioen schappen op 7 april in Baarlo. Over deze kam pioenschappen leest U nog elders in dit blad. J9 SCHOENEN in het gebouw vanSflOn i.v.m. grote vraag uit de gemeente Venlo WOONHUIZEN f 80.000,- t/m f 300.000,- k.k. WINKELPANDEN te koop of te huur in centrum in Baarlo en Maasbree ABP Hypotheekrente v.a. 9,6 Makelaar en beëdigd Hypotheekwinkel taxateur o.g. Past. Huijbenplein 15 Pepijnstraat 10 5981 BH 5912 HM Venlo-Blerick centr. Helden-Panningen centr. Telefoon 077 - 827788 Telefoon 04760 - 76202 a.s. Vrijdag 22 maart organiseert de leiding van de "freggels" en de "Stampers" een grootse dropping. We hopen op deze vrijdagavond om 19.00 uur te vertrekken per touringcar naar de plek waar we gedropt zullen worden. We ver zoeken de leden dan ook om 18.45 uur aan de blokhut aanwezig te zijn. De plaats met eindbe stemming van onze dropping is strikt geheim. Om deze geheime tocht tot een goed einde te brengen moeten we een aantal voorwerpen meebrengen of aandoen. Goede wandelschoe nen, geschikte kleding afhankelijk van de weersomstandigheden, een hoofddeksel, pen en papier, goede zaklamp en f 2,50 zakgeld. We zijn allen onzettend benieuwd waar deze drop ping naar toe leidt maar dat zien we op vrijdag avond wel. Als alles naar wens verloopt zijn we om 23.00 uur weer terug in de blokhut. Voor verdere vragen of informatie kunt U terecht bij de groepsleiding van een van beide groepen. Bij voldoende deelnamen zal er via de Rabobank een vakantie georganiseerd worden naar Zeeland Schouwen Duiveland met als standplaats Burgh Haamstede. Deze vakantie duurt 7 dagen n.l. van za terdag 22 juni t/m vrijdag 28 juni. In deze vakantie zijn 4 bustochten inbegrepen o.a. Delta Werken Del ta Expo rondrit over Goeree O vervlakke, Werkeiland Neeltje Jans, Vlissingen, Middelburg, Walcheren, Schouwen Duiveland en Zierikzee. Alle kamers zijn voorzien van douche en w.c. Volle dig persion vanaf de eerste dag tot de laatste dag met koffietafel in Boxmeer. De kosten zijn inl. anuleer- lingsverzekeringfl. 715,-perpersoon. Ooknietleden kunnen hieraan deelnemen vanaf 55 jaar. Opgave en meer inlichtingen bij H. Verkoelen, Pater Thijsstraat 14, telf. 2617 en Mevr. Caris, Napoleons- baan 28, telf. 1772 voor 25 maart. Afgelopen week heeft de LLTB Maasbree de bestelde compostvaten bezorgd. Op enkele plaatsen was niemand thuis. Deze 3 personen verzoeken we vriendelijk om het compostvat zelf even op te halen op de boerenbond, of om even te bellen voor een afspraak. De in '65 geboren Baarlonaar Leon Peeters is autodidact voor wat het schilderen betreft. Op de lagere school deed hij al enthousiast mee met de tekenlessen. Ook op hetV.W.O. stonden zijn schriften voller met tekeningen dan met aante keningen. Als hij dan gaat werken gebruikt hij al zijn vrije tijd om zijn inspiraties te uiten. Zijn schilderingen zet hij overal op; In verband met Goede Vrijdag 29 maart is de koopavond in Maasbree verplaatst naar Witte Donderdag 28 maart. Wat be treft de koopavond in Baarlo stond bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet vast of deze verplaatst wordt of helemaal niet doorgaat. Raadpleeg derhalve de mededelingen van de winkeliers in Baar lo. affiches, houten panelen, muren, wagens, niets is voor hem veilig. In het voorjaar van 1990 gaf Leon zijn baan op en trok naar Spanje om daar zijn artistieke kun nen te beproeven. Geïnspireerd door het medi- terane licht en het spaanse leven schilderde hij er ettelijke doeken. In zijn levensonderhoud voorzag hij met het beschilderen van muren in bars en discotheken. Zijn mooiste opdracht vond hij echter in het "special paint-en" van de truck van een rondtrekkend stunt-team Als hij weer terug keert in Nederland is hij een erva ring rijker. Zijn eerste opdracht hier, is het de coreren van de wanden in het 20-jarige Maf cen trum in Maasbree. Binnen 2 weken voorzag hij hier de muren van originele, schilderingen. Hierna concentreert hij zich op het schilderen met olieverf op doek. In restaurant "Het Mun- stercafe" in Roermond heeft hij dan een kerst expositie van stillevens in welke nog duidelijk de spaanse invloed te zien is. Ook aan de Mun sterkerk en de Roermondse kathedraal heeft hij dankbare onderwerpen voor zijn doeken. Mo menteel is Leon bezig aan enkele portretten en Baarlose dorpsgezichten. Enkele voorbeelden van zijn schildersstijl zijn nu te zien bij Welles Meubelen, Wilhelminastraat 12 te Baarlo. Oude Materialen Actie (O.M.A.) Ook de Oude Materialen Actie 1991 is weer een geweldig succes, waren het verleden jaar 68042 kg, dit jaar wisten de leden maar liefst 73020 kg oude materialen bij elkaar te slepen. Ook dit jaar mochten we weer bij zeer velen die niet in het bezit waren van oude materialen geld in ontvangst nemen. Aan alle inwoners van Maasbree waar onze le den niet vergeefs hebben aangebeld, namens het bestuur en leden schutterij St. Martinus on ze hartelijke dank. Dansgarde de Kook uit Baarlo organiseert in samenwerking met carnavalsvereniging de Kook het Nederlands Kampioenschap voor dansgardes. Dit evenement wordt gehouden in sporthal de Kazing te Baarlo op zondag 7 april. Tevens is dit toernooi een open toernooi waar vele verenigingen uit Nederland, België en Duitsland hun dansen zullen tonen. Ook is dit de laatste mogelijkheid dat men zich kan kwalificeren voor het Europese Kampioen schap. Dit Europese Kampioenschap wordt georgani seerd door CV de Vogelzangers en wordt ge houden op 13 en 14 april a.s. in de Grensland hallen te Zonhoven (België). De Baarlose sporthal zal omgebouwd worden tot een feestelijke zaal waarin men zal kunnen genieten van geweldige garde-, show-, solo-, en paardansen. Er wordt gezorgd voor 800 zitplaatsen in de zaal en nog eens 250 tribuneplaatsen. Een internationale jury bestaande uit 7 perso nen zal alle dansen van deze dag gaan beoorde len. Voor de nummers een, twee en drie in de diver se katagoriën zijn er prachtige bekers beschik baar. Alle Nederlandse Kampioenen zullen tevens gehuldigd worden door de organiserende ver eniging. Voor het Nederlands Karrraioenschap Jongerencentrun Sjiwa OrganlgêêFt voor de tiende maal Paaspop in het gelijkna mige jongerencentrum aan de Hoog straat 1 in Baarlo. Paaspop vindt traditio neel op Eerste Paasdag-zondag 31 maart plaats. Vanaf 14.00 uur zijn tot 01 00 uur een zestal Nederlandse popgroepen te beluisteren. In volgorde van optredens zijn dat Sixpack, Chinawhite, Eelco Gel- ling(ex Cuby the Blizzards), Herb Mews the Mules, Raggende Manne en topattraktie de legendarische Bintangs onder leiding van debefaamde Arti Kraayeveld. Zes groepen, die qua stijl niet op elkaar lijken, zodat de popmu- ziekliefhebbers ongetwijfeld aan hun trekken komen met dit gevarieerd pro gramma. In onze Paaseditie komen we uitvoering terug op dit tiende Paaspop in Baarlo. Raggende Manne Het kampioensteam van SVK. Van links naar rechts de Piet Gubbels en John Smedts. heren: Jan Jacobs, Sjra heidens. SVK 1 kampioen! Afgelopen zaterdag streed SVK 1 om het kampioenschap in de Hoofdklas se. Er was zeer veel belangstelling voor deze wedstrijd. Met een verschil van 23 ringen won SVK 1 van "De Roos I" uit Leunen. Ook vorig jaar werd SVK 1 kampioen. Persoonlijke uit slag: Jan Jacobs: 280, Sjra Heidens ook 280, Piet Gubbels 276 en John Smedts 274 ringen. Totaal 1110 ringen voor SVK 1. Wegens dit kampioen schap zal SVK 1 receptie houden op zaterdag 6 april, in Zaal "Maasoever" van 19.30 tot 21.00 uur. Tevens bestaat SVK die dag 10 jaar!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1991 | | pagina 1