Gemeenschapshuis Kessel bestaat 10 jaar AY\ sbww€n1\ Grote prij zenavond in zaal Unitas in Baarlo Inleveren kopij en advertenties kersteditie teeuwen "jy verzekeringen MICHELS ASSURANTIËN HANS kerst bomen Koffieconcert Gouwe Nachtravel 1991 Zaterdag 15 december PNL-lijst Oproep de Berckt Foto wenskaarten Harrie v.d. Velden Ingezonden stukken f 1,25 per stuk. ROLLUIKEN ZONWERING W DEZE WEEK Concert Baarlo Loterij Baarlo Gemeenschapshuis Kessel Vrijdag 7 december 1990, 23e jaargang nummer 26 Te koop NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK kasteel d'erp baarlo Janse Bagge Bend Pr. Margrietstraat 2 Baarlo Wij vragen in bemiddeling WOONHUIZEN NEM J.C. Sjiwa zoekt medewerkers d i r e k t klaar SCHOENMAKER 7 fleuren 7 sc/ioenen 7sport FOTO - PRINTSHOP HELDEN - PANNINGEN van uw kleurennegatief met tekst „Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar" Minimum aantal 10 stuks. M Kodak Uw specialist voor en alle soorten Meijelseweg 12, Helden-Panningen Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765- 1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen Woensdag, 13 december, is het precies 10 jaar geleden dat in Kessel gemeenschapshuis "de Paort" werd geopend. Reden voor Op den Baum om kort terug te blikken op de historie van de Poart. De realisatie van het Kesselse gemeenschaps huis heeft heel wat voeten in aarde gehad. Reeds in 1963 werd in Kessel een comité ge- meenschapshuis opgericht dat op zoek ging naar een goede vervanging voor het oude patro naatsgebouw. Als mogelijke lokatie voor een nieuw gebouw werden in de hier op volgende jaren o.a. genoemd: lokatie huidige Rabo-bank, lokatie huidig zwembad, Veersepad (patro naatsgebouw), bijgebouwen Kasteel en aan bouw gymzaal. De financien bleken steeds een belangrijk struikelblok te zijn. Marjo Engelen (klassiek accordeon) en Carla Nies (dwarsfluit) geven op zondag 9 december om 11.30 uur 'n koffieconcert in Kasteel d'Erp in Baarlo. Na de sloop van het patronaatsgebouw dienden ondertussen de oude jongensschool, de oude boerenleenbank en de oude meisjesschool min of meer als gemeenschapshuis. Het waren allen tijdelijke oplossingen. Een echte oplossing kwam in 1976 in zicht. In dat jaar kreeg de ge meente Kessel een 'uitkering voor historische stadskernen' toegekend (ruim 300.000 per jaar). In een klap was de financiële drempel overwon nen. Vanaf dat moment gingen de ontwikkelingen snel. In 1977 werd door de gemeenteraad een onderzoekscommissie ingesteld, in 1978 een bouwcommissie. In 1979 startte de bouw en op 13 december 1980 kon burgemeester Jacobs het nieuwe gemeenschapshuis officieel openen. Sindsdien overschreden vele bezoekers de drempel van de Poart. Gebruikers kwamen uit alle lagen van de bevolking, van peuterspeel zaal tot ouderenvereniging. Het gebouw kan met recht multi-functioneel worden genoemd: vergaderingen, cursussen, kontaktavonden, tentoonstellingen, toneel- en muziekrepetitïes, tafeltennis, judo jazzgymnastiek, yoga en vele andere aktiviteiten zorgen voor een zeer hoge bezettingsgraad. De jeugdverenigingen de Hobbits en de KPJ hebben er hun vaste klublo- kaal. De grote zaal komt met name tot zijn recht bij evenementen als de revue 'Eg Kessels, het Kessels Muziekfestival, het jaarlijkse nieuw jaarsconcert van de fanfare en de boerenbrui loft. Het jubileum wordt in het weekend van 15 en 16 december gevierd met een avondvullend show programma over Kessel in de jaren '80 en een open dag. Marjo Engelen uit Sittard is 26 jaar en begon haar accordeonstudie op haar 7e, en haar pia nostudie op haar 16e jaar. Aan het Maastrichts conservatorium behaalde zij in 1987 haar DM accordeon bij Naud Reijners, en haar DM piano in 1989 bij TonieEhlen. Vorig jaar volgde ze een kamermuziekcursus XXe-eeuwse muziek. Ze geeft privé-lessen in Sittard en is vervangster aan diverse muziekscholen. Voor Uitvoerend Musicus piano studeert ze thans nog bij Jean Franssen in Maastricht. Carla Nies, 25 jaar en woonachtig in Weert, be gon op haar 12e dwarsfluit te spelen. Aan het conservatorium van Maastricht studeerde ze bij Renë Kravanja, waarbij ze in 1989 haar DM-di- ploma behaalde. Ook zij nam deel aan de ka mermuziekcursus XXe-eeuwse muziek. Ze geeft les aan de muziekschool in Roermond en privé. Momenteel zet ze haar studie voor Uit voerend Musicus voort bij M. Lefèbrve. Zij zullen werken uitvoeren van Barsanti, Scar latti, Briccialdi, Lundquist, Piazzola, Bloch, Honegger en Schaper. Op 2 februari 1991 wordt, tijdens het jaar lijks Nachravelsbal, voor de 4de maal de Gouwe Nachravel uitgereikt aan een in woner van Maasbree, die zich verdienste lijk heeft ingezet voor de Maasbreese ge meenschap. (Eerder ontvingen de Gouwe Nachravel: Graad Linssen, Truus Han- raets en Jan Tielen). Om de Maasbreese gemeenschap mee te laten bepalen wie de Gouwe Nachravel heeft verdiend stelt het Maasbrees Man nenkoor iedepe inwoner in de gelegen heid door te geven wie zich in zijn/haar ogen, gedurende een lange periode, heeft ingezet voor de Maasbreese gemeen schap. U wordt verzocht Uw voordracht, voor 9 december, door te geven aan het bestuur van het Maasbrees Mannenkoor. H. Haenen, tel. 1726; N. Wijnen, tel. 1325; J. Grubben, tel. 2201; M. Geurts, tel. 2397; J. Peeters, tel. 2380; L. Simons, tel. 2051 en A. Verkoelen, tel. 2232. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760 - 75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling. Op zaterdag 15 december zal de JANSE BAG GE BEND J.C. Sjiwa met een bezoek vereren, de bend zal optreden in de grote zaal van het trefcentrum in Baarlo. Vanaf 20.00 uur is het daar dus feesten geblazen. De entree is: f 7,50 en er zijn géén kaarten in de voorverkoop verkrijg baar. Volgende week kunnen jullie meer over dit eve nement lezen in dit blad. groot of klein breed of smal met of zonder kluit aangeklede miniboompjes Voor een VERSE boom En DESKUNDIG ADVIES. OPEN: ma. t/m vr9.30-19.30 u. za9.30-16.00 u. i.v.m. grote vraag uit de gemeente Venlo f 80.000,- t/m f 300.000,- k.k. WINKELPANDEN te koop of te huur in centrum in Baarlo en Maasbree ABP Hypotheekrente v.a. 9,4% Makelaar en beëdigd Hypotheekwinkel taxateur o.g. Past. Huijbenplein 15 Pepijnstraat 10 5981 BH 5912 HM Venlo-Blerick centr. Helden-Panningen centr. Telefoon 077 - 827788 Telefoon 04760 - 76202 Voor bankzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen SM Zaterdag 15 december kunt u in zaal Unitas aan de Wilhelminastraat in Baarlo vanaf 20.00 uur meedingen naar de prijzen in de liefst f 17.250,- bevattende prijzenpot. In een goede samen werking tussen fanfare Eendracht uit Baarlo en dewinkeliersvereniging Baarlo zal op deze avond de laatste trekldng van de grote loterij van fanfare Eendracht met als hoofdprijs f 10.000,-(belastingvrij) getrokken worden, als mede een prijs van f 100,- en 2 prijzen van f75,-. Deze trekking zal geschieden door notaris San ders uit Blerick. Daarna zullen de prijswin naars van de grote Sint Nicolaasaktie van de winkeliersvereniging Baarlo bekend worden gemaakt. Zoals bekend kan men f 4000,- aan prijzen in natura, twintig waardecheques van f 100,-, tien waardecheques van f 50,- en twintig waardecheques van f 25,- winnen. Wie de ge lukkige prijswinnaars/winnaressen woeden, ligt in de handen van opperwachtmeester H. De Partij Nieuw Limburg heeft in kiesdistrict 5 de voorlopigekandidatenlijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, die op woens dag 6 maart 1991 worden gehouden, samenge steld. De definitieve samenstelling zal rond 15 december plaatsvinden. Zeker is, dat Frits Tim mermans uit Maasbree lijsttrekker van de PNL in Noord-Limburg wordt. Op de derde plaats staat Ineke Benthem uit Helden-Dorp. Joep Koldewijn uit Panningen, Coen Verhaegh uit Beringe en Leo Willems uit Maasbree staan ook op de lijst, terwijl de frakties DS uit Baarlo en fraktie Huys uit Kessel ook nog kandidaten zul len leveren. De definitieve lijst zullen we in on ze kersteditie publiceren. Het ene decemberfeest is nog nauwelijks voorbij of het andere feest staat al weer voor de deur. Over een paar weken is het Kerstmis. Uiteraard ver schijnen onze nieuwsbladen Midden- Limburg en Op den Baum met een Kersteditie. De Kersteditie van nieuwsblad Midden-Limburg valt op woensdag 19 december bij u in de bus en op donderdag 20 december zal nieuwsblad Op den Baum uw brievenbus vullen. Kopij en advertenties voor de Kersteditie van nieuwsblad Midden-Limburg dienen uiterlijk vrijdag 14 december om 12.00 uur in ons bezit te zijn met uitzondering van de sportverslagen van sportaktiviteiten in 't weekend van 15 en 16 decem ber. Deze verslagen kunnen tot maandagmorgen 17 december 08.00 uur in geleverd worden. Advertenties voor nieuwsblad Op den Baum dienen maandag 17 december vóór 12.00 uur in ons bezit te zijn. Kopij voor nieuwsblad Op den Baum(ook sportverslagen) kan bij onze korrespon- denten in Maasbree, Baarlo en Kessel ingeleverd worden tot maandag morgen 17 december 10.00 uur. In de week van 24 december tot en met 29 december(week 52) zullen onze nieuwsbladen Midden-Limburg en Op den Baum niet uitgegeven worden. Uitgeverij en drukkerij de Gouden Leeuw is die laatste week van 1990 gesloten! Gaal van de rijkspolitiegroep Baarlo, die deze trekking zal verrichten. Bij binnenkomst zal het publiek op koffie worden onthaald. De aanwe zigen kunnen middels een gratis lotnummer, dat bij binnenkomst wordt uitgereikt, meedin gen naar de prijzen van een tombola, die deze avond zal plaatsvinden. U kunt onder meer vlaaien en worsten winnen. Fanfare Eendracht zal aan het begin van de avond enkele muziek nummers ten gehore brengen, waaronder de nummers, die men zal uitvoeren tijdens de wedstrijden om het landskampioenschap, die op 20 januari 1991inBussum wordengehouden. De verdere muzikale omlijsting op deze grote prijzenavond wordt verzorgd door blaaskapel de Late uit Baarlo. Het belooft een gezellige avond te worden in zaal Unitas, waarbij vele mensen met een (geld)prijs naar huis zullen gaan. Oproep door Stichting Sportpark en Re creatieoord "De Berckt" Baarlo: AAN ALLE VERENIGINGEN UIT BAARLO EN MAASBREE Verenigingen uit Baarlo en Maasbree welke in aanmerking wensen te komen voor de restauratieverzorging tijdens de te houden autospeedwaywedstrijden in het jaar 1991 kunnen hiervoor een schrif telijk verzoek indienen. De verzoekschriften dienen voor 01 ja nuari 1991 op het sekretariaat ''uil het be stuur Stichting Sportpark en Recrea tieoord "De Berckt" binnen te zijn. Adres van inzending: Stichting Sportpark en Recreatieoord "De Berckt" t.a.v. Dhr. P. Cootjans Secretaris Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV BAARLO Om de toekomst van jongerencentrum SJIWA te garanderen hebben wij de steun van vele me dewerkers nodig, dit geldt vooral voor de bar- medewerkers. Medewerkers die bij J.C. Sjiwa werkzaam zijn krijgen hier een. aantal dingen voor terug namelijk: kortingen bij de verschillende uiteenlopende activiteiten van beachparty tot en met paaspop kortingen op eventuele busreizen naar con certen medewerkersuitstapjes en feestavonden Verder zijn er nog doorgroeimogelijkheden naar een van de commissies die onder het be stuur werkzaam zijn zoals er is: een bargroepcommissie, de bezigheidsgroep, de voetbalcommissie en de public relations- commissie. Voor meer informatie of aanmeldingen moet je zijn bij Jan Goertz, tel. 1925, of bij: Geert hendriks, tel. 3213. Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760-76660 in het gebouw van m PAST. HUYBENPLEIN T7 - TEL: 04780-7B77B De laatste weken hebben we enkele inge zonden stukken ontvangen, die niet on dertekend waren. Deze anonieme artike len kunnen we niet plaatsen. Wilt u op de inhoud van dit nieuwsblad of een andere gebeurtenis reageren middels een inge zonden stuk, dan graag uw ingezonden stuk met uw naam signeren. We hopen erop, dat u hier rekening mee wilt hou den!! Redaktie aXlid

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1990 | | pagina 1