VI teeuwen verzekeringen Baarlo in de ban van het knalfestijn Examen voor Duitse Herders in Maasbree Aïï A Basisschool De Linden Succesvol 1 MICHELS ASSURANTIËN r HypOtliGKSIl VdKKUnGtg DcKGKGil Komend weekend Volop perkplanten WIM KEUNEN Harrie v.d. Velden Kleurenfoto's in 2 uur klaar /Schoenen direkt klaar\ HANS V DEZE WEEK Knalfestijn Baarlo Vaderdagaktie Baarlo CD-single Bert Korsten Vrijdag 8 juni 1990, 22e jaargang nummer 53 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK i iifrtnfUfilffm iMmfi iMmIJm ilfllffllffi dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen Baarlose avond Rowwen Hèze Geraniums 1,75 Fuchsia's1,75 Stamfuchsia's 7,50 Vele soorten bloemen voor in uw tuin. Potgrond Planten schalen Snijbloemen en Kamerplanten Bloemstukjes Grafwerk Zijdebloemen BLOEMEN EN PLANTEN Horsten 15, Baarlo, tel. 04707 - 1746 Bondsschuttersfeest Uw specialist voor ROLLUIKEN en alle soorten ZONWERING Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760-76660 FOTO - PRINTSHOP HELDEN - PANNINGEN Pasfoto's klaar terwijl U lacht. WjSÊ Kodak SCHOENMAKER In het gebouw van ^t—/fleuren JLschoenen ZZU sport Panningen Gehoorzaamheidscursus MAKELAARSKANTOOR het WEER is GOED, de VERDIENSTEN zijn nog BETER DUS.... wil JIJ voor je vakantie wat AANBRUINEN en BEHOORLIJK wat VAKANTIEGELD verdienen.... BEL DAN 04707 - 3333 (ook 's avonds) J. HEINES ZONEN B.V. vruchtboomkwekerijen BAARLO Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Fostbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980 Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 38 ct per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum f 6,50 bij vooruitbetaling nva t. lid Komend weekend organiseren de vrienden van de schutterij St. Antonius-St. Petrus een knal- feest op de schuttersweide aan het Kuukven 10 in Baarlo onder de toepasselijke naam Knalfes tijn Baarlo. Van vrijdag 8 tot en met 2ondag 10 juni wordt een gevarieerd programma aan het publiek in Baarlo in bosrijke omgeving aange boden. De opbrengst van dit driedaagse festijn, komt helemaal ten goede aan de uniformenak- tie, die deze vrienden van de schutterij hebben opgezet ten bate van de nieuwe uniformen, die schutterij St. Antonius-St. Petrus dringend no dig heeft. Eerste hoogtepunt van dit driedaagse knalfes tijn, dat eigenlijk puur uit hoogtepunten be staat, is een echte Baarlose avond op vrijdag 8 juni, die om 20.00 uur begint en wordt gepre senteerd door niemand minder dan doorluchti ge hoogheid prins Geert I(Geert Cootjans) van karnavalsvereniging den Kook. 't Belooft een echte avond voor en door de Baarlose bevolking te worden. De EHBO en de brandweer van Baarlo (provinciaal kampioenopenen het fes tijn met enkele schitterende demonstraties op de schuttersweide, waarna in de grote feesttent het programma wordt voortgezet door dans- garde de Kook, die met de senioren- als de ju- niorendansgarde zal aantreden. 2 dansgardes, die nationaal en internationaal een geducht woordje meespreken. Ook soliste Diana Crie- nen is van de partijZij voeren een show- en een gardedans uit. De Fanfarekapel bestaat al 23 jaar en is de hofkapel van de Kook. Hun reper toire bestaat naast karnavalsschlagers uit Egerlander en Latijns-Amerikaanse muziek. De Hofzengers presenteren zich met een uitge kiend repertoire van plaatselijke, regionale, Nederlandse en internationale meezingers. De Baekvaegers vegen niet muzikaal beken schoon, maar zijn een blaaskapel, die vlak voor hun grote Duitslandtoernee nog even voor ei gen Baarloos publiek optreden en ongetwijfeld de stemming erin weten te houden. Hoewel hun naam erop wijst, dat zij aan de late kant zijn, is blaaskapel de Late een blaaskapel, die opmuzi- kaal gebied bij de tijd is. Alle leden zijn lid van fanfarede Eendracht in Baarlo. Hun repertoire is ongelooflijk gevarieerd. Zij spelen moeiteloos Egerlandermuziek, maar ook dixieland-, rock roll, latin american- of bluesmuziek. Een echte muzikale delicatesse. Blaaskapel Bógees- kook is de jongste muzikale telg aan het Baar lose blaaskapellenfront, maar ook deze manne lijke en vrouwelijke muzikanten brengen een grandioos stukje muziek. Slotaptheose van de ze Baarlose avond om 00.30 uur wordt een geza menlijk optreden van alle Baarlose blaaskapel len op deze avond. De volgende drie slotnum mers staan op het programma: Lambada, Lim burgse jagersmars en Zuutjes aan met vokale ondersteuning door de Hofzengers. Kortom, een Baarlose avond, die eigenlijk niemand in Baarlo mag missen. De jeugd komt zaterdag 9 juni aan haar trek ken. Om 20.00 uur bijt Beer Boogie Baer de mu zikale spits af. Pierre Knapen(trompet), Lei Peeters(gitaar), SjengGeraets(gitaar), Erik den Heijer(drums), Albert van Bogget(bas) en John Stoffels(zang) spelen op "gestoorde" wijze bluesmuziek van grootheden als the Blues Bro thers, Meivin Taylor, Albert Collins, ZZ Top en Brainbox, terwijl de groep bij tijd en wijle er een heuse Nederlandstalige smartlap tegen aan- gooit. Ongekompliceerde muziek en een goede opwarmer voor de topattraktie van de avond Rowwen Hèze. Deze uit Horst-America afkom stige popgroep wordt op dit moment gerekend tot de meest vooraanstaande Nederlandse folk- bands. Rowwen Hèze krijgt niet alleen in vak tijdschriften als muziekkkrant Oor lovende re censies, maar ookinPlayboy(ü). Een groep, die door jong en oud wegens hun ongekompliceer de, begrijpelijke muziek wordt gewaardeerd. De zesmansformatie uit Noord-Limburg heeft al enkele malen de Nederlandse beeldbuis ver overd. Recentelijk nog met hun karnavalssch- lager 'n Man en 'n Vrouw en 'n lekkere pot Beer, die hen de koosnaam Los Limbos uit het Zuiden opleverde. Rowwen Hèze zingt in het dialect. Centraal in deze groep naast de normale pop muziekinstrumenten zoals gitaren en drums staat de accordeon oftewel de penspiano, die voor de aanstekelijke dansritmes zorgt. On langs verscheen de CD Blieve loepe op de markt. Op die CD natuurlijk de titelsong Blieve loepe, maar ook hun kanjer van een hit Bestel Mar, natuurlijk de Zwarte Plak en 'n Man en 'n Vrouw. Kortom, Rpwwen Hèze is momenteel met Zinatra de meest veelbelovende Limburgse pogroep, die inmiddels de Jansse Bagge Bend van de top heeft verdrongen, wat betreft de Limburgse dialectpopmuziek. Vele jongeren, maar ook twenners en dertigplussers gaan uit hun bol bij Rowwen Hèze, ook in Baarlo. Het knalfesstijn wordt zondag 10 juni letterhjk afgesloten met een knal, want dan vindt het groot bondsschuttersfeest van de bond Juliana plaats. Alle schutterijen, die bij deze bond zijn aangesloten, komen naar Baarlo om zich onder meer opschuttersgebied met elkaar te meten. Onder de schietbomen zal het een drukte van jewelste zijn. Het bondsschuttersfeest begint om 13.00 uur met een ontvangst op het kasteel d'Erp van de voorzitters der aangesloten schut tersverenigingen met hun koningen en konin ginnen. Rond 14.00 uur stellen de diverse kleuu- rijk uitgedoste schutterijen zich op de kasteel- weide opom vanaf 14.30 uur in optocht naar het schuttersterrein te vertrekken via de Baron van Erplaan, de Markt, Marktstraat, Meuleberg, Ochliastraat, Zuivelstraat, Grotestraat en Bong. Het défilé wordt afgenomen op de Odilia- straat. Om 15.30 uur zullen burgemeester Cees van Berckel, wethouder Stan Bos(beiden van de gemeente Maasbree) en bondsvoorzitter Louis Litjens de openingsschoten verrichten, waarna het zestallen schieten om 16.00 uur be gint. Het is echt de moeite waard om komend weekend een bezoek te brengen aan het Baarlo se schuttersterrein en aan de feesttent op dit terrein. U kunt een gezellige avond of middag meemaken en bovendien steunt u de vrienden van de schutterij en hun uniformennaktie voor schutterij St. Antonius-St.Petrus uit Baarlo. Kringgroep Noord-Limburg van de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Her dershonden (V.D.H.) organiseert zondag 10 ju ni een africhtingsexamen voor verdedigings honden. Tien deelnemers zullen met hun raszuivere honden worden beoordeeld door Keurmeester v. Oirschot uit Tilburg. Het examen bevat drie onderdelen: A. Speuren. Aanvang 09.00 uur ter hoogte van de stuw te Baarlo. Hierbij moeten de honden een spoor van 600 meter, dat een uur oud is, uitwerken en enkele verloren voorwerpen terugvinden. B. AppeToefeningen. Vanaf 12.00 uur worden deze uitgevoerd op het sportterrein. Getoond worden o.a.; aangelijnd- en losvolgen, apporteeroefeningen, zit- af- en sta-oefeningen. C. Pakwerk. Vanaf 14.00 uur. Bij dit onderdeel zal de hond zijn moed en vechtlust moeten toont, maar te vens wordt een onverbiddelijke gehoorzaamheid geëist. Voor bankzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m PAST. HUYBENPLEIN 17 - TEL: 047B0-72775 Dorpst!? Wa8S«»0A765-33^ Alleen honden die op commando lossen kun nen slagen. Sportterrein "De Heyakker" is gelegen aan de Provincialeweg te Maasbree tegenover restau rant Boszicht. Op het terrein "De Heyakker" start in augustus een basisgehoorzaamheidscursus voor ALLE RASSEN. In eerste instantie bestaat de cursus uit 10 les sen, die gehouden worden op de zaterdagmid dag van 16.00 tot 18.00 uur. De eerste cursusdag is 25 augustus. Na deze cursus bestaat de moge lijkheid voor een vervolgcursus. Voor informatie en opgave kan men contact op nemen met: Mevr. Thea Görtz-van Knippenberg, telefoon: 04707-3419. Voor al uw onroerend goed taxataties Makelaar o.g. beëdigd taxateur, bouwkundige Pepijnstraat 10 5921 HM Blerick Tel. 077-827788 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel. 04760-76202 Zowel de jongens- als de meisjes-atletiekgroep van basisschool De Linden uit Maasbree heb ben een prima resultaat behaald op de finale van het Limburgs School Atletiektoernooi te Sittard. Zaterdag 18 mei was 't zo ver. 13 Limburgse scholen waren finalist. De jongensgroep startte zeer sterk, met een erg goede estafette (10 x 60 m) en kon op de individuele nummers (60m, 80m, verspringen en balwerpen) diverse malen de concurrentie aftroeven. Resultaat: een schitterende 2e plaats (van héél Limburg). De meisjesgroep die zeker ook tot een prima estafetteloop in staat was, speelde de zenuwen parten en belandde door een aantal foute wissels na dit eerste onderdeel op een uit zichtloze laatste plaats. Even het men de kop hangen, maar al gauw werd besloten sportieve "wraak" te nemen op die mislukte estafette. Door geweldige prestaties op de individuele on derdelen pakten ze uiteindelijk toch nog een uitstekende 4e plaats.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1990 | | pagina 1