Kerstwandeling en levende kerstgroep in Kessel w teeuwen verzekeringen r v J AW A am.'i.'H.'i r ffi m» öp 3>rhuur Exc/us/eve \/rouwe/t)ke Fees/e/tjke Harrie v.d. Velden MICHELS ASSURANTIËN Wij wensen U Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor 1990 L Het CDA Maasbree- Baarlo Receptie Nederlands kampioen trial Kerstconcert 26 december Maasbree Tweede kerstdag Arbeidsbureau Rektificatie BRANDwondenMEE- STER diploma's uitgereikt Hypotheken Rente Oliebollenaktie Jongerenkoor Baarlo EMOFRA K/jk ook in ons ka/ve-pr/jzenfioekje/ Nieuwjaarsreceptie ROLLUIKEN ZONWERING Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 1990 voor kerst- en oudjaars programma DEZE WEEK Jaaroverzicht Sponsoraktie de Kevers Dansfestijn Baarlo Vrijdag 22 december 1989, 22e jaargang nummer 31 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK GEMEENTE MAASBREE ren moet wel voor 15.00 uur gebeuren want om 16.00 uur wil de kerstman de prijswinnaars be kend maken. 04760 - 74700 Arbeidsbureau Helden - Markt 43 5981 AP Panningen Tel.: 04760-76630 Gespecialiseerd in Damesmode met klasse voor de komende feestdagen. Diverse feestaanbiedingen Uw specialist voor en alle soorten Wij wensen U allen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1990 5 jaar vast 8,0 10 jaar vast 8,3% 15 jaar vast 8,4% 30 jaar vast 8,5 Wij wensen allen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1990 |NBv4 dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen nva ,.iid hypotheken en financieringen wenst iedereen een BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! MAKELAARSKANTOOR Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1990 Uitgaan in de regio begint bij en zie advertentie elders in dit blad Wij wensen al onze klanten, vrienden en bekenden een vrolijk Kerstfeest en een Voorspoedig 1990 Broekstraat 30, Maasbree Markt 45, Pann/ngen, te/:04760-76630 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling. Het traditionele Kerstconcert op 2e Kerstdag in Maasbree is ook dit jaar weer in het Trefcen trum. Aanvang 11.30 uur. Het concert wordt ge opend met samenzang met het lied "Wij komen tesamen". Het programma verloopt vervolgens in de hier bij gegeven volgorde: Jongerenkoor Maasbree o.l.v. Martin Hermans. Orkestleider: Mathieu Peeters. 1. Silver Bells. 2. Imagine. 3. Last Christmas. 4. Do they know it's Christmas time. Maasbrees Mannenkoor o.l.v. Theo Timp. 1. Hoe leit dit kindeke. 2. Narodil sè Kristus pan. 3. Ehre sei Gott. 4. Les anges dans nos campagnes. 5. Stille nacht. Kinderkoor "De Breetse Krekeltjes" o.l.v. Mw. M. Bijlmakers. Orgelbegel.: Dhr. H. Bijlma kers. 1. Geboren is een kindekijn. 2. Vrede. 3. Kerstleedje. 4. Fum, Fum, Fum. (Spaans kerstlied). 5. Happy new year. Fanfare "St. Aldegondis" o.l.v. Sjon Knoben. 1. Christmas swing. 2. Introïtus voor kerst. 3. Contrasten. 4. White Christmas. I.v.m. de grote belangstelling is tijdig aanwezig zijn ook dit jaar dringend gewenst. Nederlands kampioen motortrial Wim van Lier houdt vrijdag 29 december in het Mafcentrum in Maasbree zijn kam pioensreceptie. De receptie vindt plaats van 19.00-20.30 uur. Op maandag 1 januari a.s. zal weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsvin den, aangeboden door het Gemeentebestuur. Het gemeentehuis te Maasbree en het openbare gedeelte van Kasteel d'Erp in Baarlo vormen dan als vanouds een tref punt voor de gehele gemeenschap waar eenieder in de gelegenheid zal zijn om el kander een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Het gemeentehuis is hiertoe geopend van 11.30 - 12.30 uur en het Kasteel d'Erp van 12.30 - 13.30 uur BESTUUR EN PERSONEEL VAN DE GEMEENTE MAASBREE WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1990. Bestuur en personeel gemeente Maasbree Dit jaar organiseert Stichting Toeristisch Kes- sel op tweede kerstdag 26 december een aantal sfeervolle kerstactiviteiten, voor iedereen die maar wil. Deze activiteiten, al dan niet gecom bineerd met elkaar, vormen een gezonde, ple zierige en zinvolle invulling van uw tweede kerstdag. En er is voor iedereen wel wat van zijn gading bij. Wat denkt u bijvoorbeeld van een fijne wande ling langs de Maas of een wandeling naar de Tasbeek, de Mussenberg of naar de weer opge bouwde Standaardmolen van Kessel. Of mis schien gewoon wat kuieren in ons mooie dorpje Kessel. Om (een van) deze tochten te kunnen maken kunt u op deze middag in de kasteeltui nen een routebeschrijving krijgen als u die no dig mocht hebben. Maar ook als u niet wilt wandelen, dan is het aardig om in die tuin even een frisse neus te ha len en te kijken naar het die m'ddag daar opge stelde "tableau vivant". Samen met sfeervolle kerstmuziek welke ten gehore gebracht zal worden staat er dan een levende kerstgroep in de stal in de kasteeltuin. Ook de kerstman heeft beloofd die middag aanwezig te zullen zijn. Hij heeft dan voldoende gelegenheid om van de kinderen de kleurplaten in ontvangst te nemen. (Zelfs tijdens die middag kunnen de kinderen nog kleurplaten krijgen in de tuin). Het inleve Voor koude vingers hoeft u die middag niet bang te zijn. Die kunt u warmen aan een warme kop chocolademelk, koffie of een lekker glas Glühwein. En mocht u meer behoefte voelen aan een wat rustiger omgeving dan verzorgen wij, in de naast de tuin gelegen Aoj Pastorie een expositie van Kesselse beeldende kunstenaars. Het doel van deze middag is naast het bieden van ontspanning ook het bijeenvergaren van middelen om volgend seizoen de 14 vernielde kruiswegstaties in de kasteelmuur op te knap pen. Dit hele project kost f 6.500,- en een deel van de noodzakelijke middelen is reeds aanwe zig of toegezegd. Van het Prins Bernhard Fonds is f 1500,- beschikbaar gesteld. De verkoop van de brochures door Stichting Toeristisch Kessel heeft reeds geleid tot aanvulling van dit bedrag met ruim f 1000,- tot f 2.500,-. im schohmc Bij de uitgave van de nieuwe telefoon gids, is abusievelijk ons tel. nr. niet vermeld. Ons nummer is: Wietelweg 19, 5981 TG Ook voor üw vakatures. Onlangs hebben leerlingen van de Dr. Poels- school te Kessel- Eik het project "Vermijden en Bestrijden" van de Nederlandse Brandwonden Stichting afgerond. Zij deden dat door deel te nemen aan het examen dat een consulente van de Nederlandse Brandwonden Stichting kwam afnemen. De leerlingen die het BRANDwondenMEES- TER-diploma hebben behaald, zijn: Johnny Engels; Lizet Geenen; Daniël Jansen: Thijs Mussen; Davy Naus; Melanie Naus; Lars Nelissen; Ronny Peeters; Anita Teeuwen; An- toine Teeuwen; Marga Timmermans; Trudy Timmermans; Nellie Timmermans; Mare Wil- lemsen; Sander v. Wylick (groep 7); Peggy Evertz; Michiel Geurts; Judith Hillen; Ruud Hillen; Esther Janssen; Jacquelien Kaandorp; Frank v.d. Linde; Rosie Manders; Angelique Op 't Roodt en Pascal Thijssen (groep 8). Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S Voor DanKzaKen al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m garantie voor /ekemeid Heideweg 7 Grotestraal 24a 5993 CM Maasbree 5991 AW Baarlo Tel.: 04765-2555 Tel.: 04707-3100 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.; 04760 - 76660 Dit jaar organiseert het Jongerenkoor Baarlo voor de derde keer de jaarlijkse oliebollenaktie. De bedoeling is om hiermee onze kas wat te spekken. De oliebollen zijn tegen de volgende prijzen verkijgbaar: 5 oliebollen voor 3 gulden, 10 voor 5 gulden en 25 voor een tientje. U kunt de oliebollen tot en met vrijdag 27 december op de volgende nummers bestellen: Rutger Zwinkels 04707-1636, Mariëlle Janssen 04707-2641, Kelly ter Horst 04707-2388, Jeroen Derichs 04707-2434. De oliebollen worden zaterdag 30 december bij U thuis bezorgd. Mocht U niet van köüde olie bollen houden, maar ook niet van het langduri ge werk in de keuken op oudejaarsdag, dan kunt U onze oliebollen gemakkelijk in Uw oven of magnetron opwarmen. Aangezien "Op den Baum" volgende week niet zal verschijnen, is dit onze laatste oproep. Wij vragen U daarom vriendelijk om niet te verge ten zo Spoedig mogelijk te bellen, zodat wij flink met het beslag aan de slag kunnen. Maasbree, Dorpstraat 93 tel. 04765-3395 Prettige Feestdagen Voor al uw onroerend goed taxataties Makelaar o.g. beëdigd .taxateur, bouwkundige Pepijnstraat 10 5921 HM Blerick Tel. 077-827788 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel. 04760-76202

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1