Feestelijke overhandiging financiële raggesteuntje Inlevertijden kopij en advertenties vervroegd Oproep Tv teeuwen verzekeringen Aïï IH3 <r iu> irhuur Koopsompolis mét lijfrente-clausule Sparen voor later, belastingaftrek nü. Hypotheken Rente 8,0 8,3 8,4 8,5 MICHELS ASSURANTIËN Harrie v.d. Velden Superdisco Superdisco en Salsa Fuerte Tros Popformule V Voor karnavalsvereniging De Kevers V In verband met kersteditie Boekenaktie Kessel en omgeving Expositie Kessel Zondag 17 december Rektificatie J Arbeidwjvureau ROLLUIKEN ZONWERING Politieke Beschouwingen Financiële steun Kevers Expositie Baarlo DEZE WEEK Vrijdag 8 december 1989, 22e jaargang nummer 29 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Dinsdag 12 december is het groot feest in Kessel, want dan vindt in café-feest zaal de Heksendans de feestelijke overhandiging van het door het Kesselse be drijfsleven en de Kesselse horeca verzamelde bedrag ter ondersteuning van de Kesselse karnaval plaats aan karnavalsvereniging de Kevers. Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom. Naast de sponsors en het college van B W zijn alle leden van karnavalsverenging de Kevers en alle Kesselse inwoners, die de karnaval een warm hart toedragen, van harte welkom. Op deze avond zullen alle Kesselse joekskapellen acte de présence geven en hun muzikale steentje bijdragen aan het welslagen van deze feestavond. Rond 22.00 uur zal het be drag aan de Kevers worden overhandigd door een vertegenwoordiger van de sponsors, waarna het feest wordt voortgezet op de muzikale klanken van or kest de Veronica's. In ieder geval staat nu vast, dat de karnavalsverengiing de Kevers door deze financiële injektie weer springlevend is. Wim van Lier landskampioen Bel ons voor een vrjjwovende^pwrte. dorpstraat 34 5993 AP maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen BROEKEN duur? kom 5 jaar vast 10 jaar vast 15 jaar vast 30 jaar vast NB* Kerstsfeer en kerststemming MAKELAARSKANTOOR 04760 - 74700 Arbeidsbureau Helden FOTÜ - PRINTSHOP HELDEN - PANNINGEN 2 uurfoto-service Voor kerstaanbiedingen zie kerkdienstenpagina RA Kodak Levende kerstgroep Winkels geopend Uw specialist voor Uitgaan in de regio begint bij Vrijdag 8 december Met muziek uit de jaren 60, 70 en 80 Zaterdag 9 december live concert Big Band Zondag 10 december met MARTIJN KRABBÉ Broekstraat 30 Maasbree De kersteditie van nieuwsblad Op den Baum verschijnt op donderdag 21 december. De inlevertijden voor advertenties en kopij voor deze kerstedi tie zijn ervroegd. Alle kopij dient uiterlijk zondagavond 17 december om 20.00 uur bij onze korrespondenten in bezit zijn!! Stuurt u uw kopij nor maliter op, dan dient die kopij uiterlijk maandagmorgen 18 december om 8.00 uur bij ons ingeleverd te zijn. Aan deze inlevertijden wordt de hand gehouden!! Advertenties dienen uiterlijk dinsdagmorgen 19 december 9.00 uur in ons bezit te zijn. We rekenen op ieders medewerking. Van za terdag 23 december 1989 tot en met maandag 1 januari 1990 is drukkerij de Gouden Leeuw GESLOTEN!! Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling. Door Stichting Sportpark en Recrea tieoord "De Berckt" Baarlo: AAN ALLE VERENIGINGEN UIT BAARLO EN MAASBREE. Verenigingen uit Baarlo en Maasbree welke in aanmerking wensen te komen voor de restauratieverzorging tijdens de te houden autospeedwaywedstrijden in het jaar 1990 kunnen hiervoor een schrif telijk verzoek indienen. De verzoekschriften dienen voor 21 de cember 1989 op het sekretariaat van het bestuur stichting Sportpark en Recrea tieoord "De Berckt" binnen te zijn. ADRES van inzending: Stichting Sportpark en Recreatieoord "De Berckt" t.a.v. Dhr. P. Cootjans Secretaris Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV BAARLO Baarlonaar Wim van Lier is Nederlands trialkam- pioen in de sportklasse geworden. Ook de laatste wedstrijd in Amsterdam wist hij te winnen. Hij liet zijn grote rivaal Harrie van de Donk achter zich. O Wim van Lier gebruik maakt van zijn recht om t promoveren naar de nationale klasse, is nog met e kend, maar gezien zijn klasse moet hij ook daar m top mee te kunnen draaien om vervolgens weer te promoveren naar de expertklasse, waarin Baarlona ren René Opstals en FrankEwalds dit jaar de lands titel in handen van Marco Reit terecht zagen komen. nvatiid Stg. Kindervakantiewerk Kessel bestaat het volgende jaar 15 jaar. In samenwerking met jeugdvereniging O.J.C. "De Hobbits", welke dan 5 jaar bestaan, wordt er op zaterdag 16 de cember een grote BOEKEN-OPHAAL-AKTIE gehouden in de gemeente Kessel. Ook mensen buiten Kessel kunnen ons initia tief steunen, door kontakt met ons op te nemen. Onder het motto: "Hebt U een boek dat U toch niet meer leest, gooi het dan niet in de open haard, maar geef 't aan de jeugd, voor hen is het goud waard" gaat deze aktie van start. Door het geven van 1 of meerdere boeken steunt U het jeugdwerk. Dus deze keer geen donateurskaarten, loten of geld, maar gewoon 1 of meerdere boeken, die U toch niet meer leest. Dit kunnen kinder-, strip-, studieboeken zijn of romans etc. Ook complete jaargangen van tijd schriften zijn welkom. Op zaterdag 16 december 's-middags zullen lei ding en kinderen van bovengenoemde vereni gingen bij U aanbellen. Ook de buitengebieden van Kessel en Kessel-Eik worden bezocht. Mocht U niet thuis zijn, dan kunt U de boeken in een doos voor de deur zetten of we komen zater dag 23 december nog een keer bij U aan. Ook bedrijven, winkels of andere instellingen hebben misschien nog boeken die we kunnen gebruiken voor de verkoop. Met medewerking van de Stichting Toeristisch Kessel worden gedurende de wintermaanden exposities van beeldende kunstenaars georga niseerd in Kessel. Het werk dat tentoongesteld gaat worden is van zowel beginnende als van erkende kunste naars. Het werk van de volgende Kesselnaren zal dan te bezichtigen zijn: Jo Derkx, aquarellen; Mien Hanssen-Sijben, olieverfschilderijen; Mia Ver- koelen-Staaks, olieverfschilderijen; Frans Rij vers, smeedkunst in o.a. koper en messing. Natuurlijk zijn dit niet de enige mensen die kunstzinnige gevoelens koesteren; ook in de gemeente Kessel zijn verschillende mensen in hun vrije tijd bezig met Kunstzinnige vorming, al dan niet onder begeleiding. De expositie zal plaatsvinden in de "Aoj Pasto rie" van 9 t/m 26 december. De openingstijden zijn iedere zaterdag en zon dag van 13.30 uur - 17.30 uur. Tevens op eerste en tweede kerstdag van 13.30 uur - 17.30 uur. Op zondag 14 januari vindt dan een boeken markt plaats in het gemeenschapshuis te Kes sel. De opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugd van Kessel. Hebt U nog vragen of voor mensen buiten de gemeente Kessel, die boeken voor onze aktie voor de jeugd ter beschikking willen stellen, kunnen kontakt opnemen met: Johan van Knippenberg. Tel. 04762 - 2514. De boeken wor- den dan opgehaald, den uan upgcuuuiw, Dorpswaat93 Maat\e04765-3395 Voor DanKzaKen al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m Heideweg 7 Grotestraat 24a 5993 CM Maasbree 5991 AW Baarlo Tel.: 04765-2555 Tel.: 04707-3100 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760 - 76660 Britse Körstmert: Kerstsfeer in Maasbree Maasbree is in het weekend van 8 en 9 december een bruisend centrum van kuituur, folklore, ge zelligheid en kerstsfeer. Terwijl in het Trefcen trum d'n Adelaer twee dagen een grote ama teurkunstmanifestatie met als inzet de Lim burgse kreativiteitsprijs wordt gehouden, vindt op het plein rondom Trefcentrum d'n Adelaer een grote Britse Körsmert plaats, die wordt georganiseerd door karnavalsvereniging den Hab uit Maasbree. Deze kerstmarkt wordt op zondag 17 december van 12.00- 19.00 uur op 't kerkplein tussen kerk en Trefcentrum gehou den. Bij onze oosterburen zijn deze kerstmarkten al jarenlang een traditie. Vele duizenden mensen bezoeken de kerstmarkten in Duitsland. Ook Limburgers weten de weg te vinden naar die kerstmarkten, waar zo'n gezellige kerstsfeer en kerststemming heerst. Aangezien steeds meer Voor al uw onroerend goed taxataties Makelaar o.g. beëdigd taxateur, bouwkundige Pepijnstraat 10 5921 HM Blerick Tel. 077-827788 Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel. 04760-76202 ittctimc m stHOimc Bij de uitgave van de nieuwe telefoon gids, is abusievelijk ons tel. nr. niet vermeld. Ons nummer is: Wietelweg 19, 5981 TG Ook voor üw vakatures. mensen het accent van het kadootje geven steeds meer verleggen van Sinterklaas naar het familiefeest bij uitstek Kerstmis, zal het initia tief van karnavalsvereniging den Hab om een Britse Körsmert te houden zeker aanslaan. Op het Trefcentrumplein zal de geur van de altijd groene kerstbomen zich vermengen met de dampende geur van de met echte cacao bereide, warme chocolademelk. De glühwein zal uw bloed sneller doen stromen. Niet alleen in vloei bare vorm wordt de inwendige mens verwarmd en versterkt. Wat dacht u van een heerlijke braadworst of iets anders van de grill, al dan niet met een heerlijke saus gelardeerd? Panne koeken (met spek, appels, andere ingrediënten of gewoon naturel), wafels en oliebollen gaan er in deze tijd van het jaar natuurlijk in als gesne den koek. U kunt voor deze heerlijke gerechten in diverse marktkraampjes terecht. Natuurlijk zijn er ook kraampjes, waar u specifieke kerst- produkten kunt kopen zoals kerstbomen (met of zonder kluit) of kerststukjes. Normaal zijn de blaaskapellen, die op deze kerstmanifestatie in de open lucht spelen gespecialiseerd in karna- valsmuziek, dit maal laten zij horen, dat ze meer in hun mars hebben. Alle bekende kerst- PAST. HUYBEIMPLEIN T7 - TEL: 047B0-72775 liederen worden op feestelijke, maar stemmige wijze ten gehore gebracht. Of het nu Silent Night, White Christmas, Jinggle Bells, Little drummer boy, De herders lagen bij nachte, Er is een roos ontsprongen, Hoe leit dit kindeke of Nu sijt wellekome is, kortom kerstmuziek in op tima forma. De 25 marktkramen en vele attrak- ties voor jong en oud kompleteren deze kerst markt. Kinderkoor de Britse Krekeltjes zingt kerstliedjes. In de grote kerstfeesttent draait het rad van avontuur. Een speciale kraam wil len we even naar voren schuiven. De minigarde van C.V. den Hab verkoopt de showpakjes van 't Europese Kampioenschappen. Een leuk sou venir. Een der hoogtepunten van de kerstmarkt zal ongetwijfeld de levende kerstgroep op de kerst markt zijn. Toneelvereniging de Habbekrats (in samenwerking meet de VVV Maasbree) beeldt deze levende kerstgroep uit. De kerstkribbe met het Kindje Jezus, Maria, Jozef, de os en de ezel staan op de kerstmarkt, terwijl de herders wachtend op de "ster", die hen naar de kribbe zal leiden zich opstellen bij de parkeerplaats te genover de pastorie. De wijzen uit het oosten Caspar, Baltazar en Melchior komen inderdaad uit het oosten, want zij arriveren bij de parkeer plaats van de Poolbar om vervolgens te voet een bezoek te brengen aan de kerstkribbe met hun milde gaven. Overigens mogen de Maasbreese schoolkinderen hun zelfgemaakte kadootjes ook komen overhandigen aan Maria en het Kindje Jezus. De kerstmarkt, de amateurkunstmanifestatie en de levende kerstgroep worden aangegrepen en alle soorten Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S door de plaatselijke ondernemers om open dag te houden. Bijna alle winkels zijn geopend, zo dat terecht gesteld mag worden, dat Maasbree, die dag een bruisend centrum van kuituur, folk lore, gezelligheid en kerstsfeer is.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1