29e Wieler-ronde van Kessel-Eik Straattheaterfestival in Baarlo De Gouden Leeuw Drukkerij SANN6N J "Mode-ontwerpen: een kwestie van kreativiteit en inspiratie!!" 0% mmimil Zondag 6 augustus PaSf0t°'S PRINTSHOP r ■J „Of het nu gaat om 1.000 of 25.000 computer- formulieren... „m'n drukker heeft precies wat m i j n printer nodig heeft" Informatie borstprothese fSchoenen direkt klaar\ HANS Rektificatie Baarlose mode-ontwerpster Marjam Jacobs: Helaen - Panningen HAY GIELEN minimin ARBEIDSBUREAU 04760 - 74700 DEZE WEEK Ossefeesten Maasbree Baarlose mode-ontwerpster Baarlose sprokkelingen 17 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 4 augustus 1989, 22e jaargang nummer 11 Ouderenvereniging Vriendenkring Groepsinformatie 17 direkt klaar 2 UUR FOTO-SERVICE Bibliotheek Maasbree/Baarlo Voor de best verzorgde THEORIE-OPLEIDING Op dinsdag 15 augustus a.s. starten wij met de VERNIEUWDE theorielessen. BEËDIGD TAXATEUR O.G. SCHOENMAKER In het gebouw van ~7/==/f Zeuren 7L7 schoenen y sport Panningen Arbeidsbureau Helden Buitenbeentje Veelzijdigheid Afstudeertema Twee creaties van Marjam Jacobs. Sfeer, entourage en kleding ademen de Ed ward VII-periode uit op deze door Ward van bovengemaakte foto. Toekomstplannen Het wieler-comité Kessel-Eik organiseert op zondag 6 augustus weer haar jaarlijkse wieler-ronde. Alle categorieën nemen hier aan deel, dit alles on der auspiciën van de N.W.B. De wielermiddag wordt om 12.30 uur geopend door de aspiranten C, dan de aspiranten B, vervolgens de aspiranten A, dan de veteranen B, zij worden gevolgd door de veteranen A en de liefhebbers. Als laatste zullen de amateurs vertrekken, bij deze wedstrijden zullen ook de plaatselijke rijders aan de start verschijnen. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling. Op woensdag 9 augustus begint weer het koursbal om twee uur in het Trefcentrum. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De leden van het ouderen- koor worden vriendelijk verzocht om allemaal de re petitie op 11 augustus bij te wonen in verband met het gouden huwelijksfeest van de Fam. Wijnhoven waar de H.Mis wordt verzorgd door ons Ouderen- koor. Dus allen om vijf uur op de repetitie. Het straattheaterfestival staat ook in Baarlo weer voor de deur. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen, kan Noord- Limburg rekenen op een twintigtal voorstellingen. Deze worden ge geven tussen 4 en 13 augustus in: Panningen, Belfeld, Horst, Grubbenvorst, Venlo, Sevenum, Meerlo, Keuver en Baarlo. Voor Baarlo heeft de plaatselijke VVV de orga nisatie op zich genomen. Op vrijdag 11 augustus doen twee straatthea tergroepen Baarlo aan. Om 20.00 uur begint La Petit Fanfare een optreden op het Marktplein in Baarlo. Deze Canadese groep neemt ons met het programma 'tout un cirque' mee in de magie van het circus en de fantasie. Met theatrale en humoristische muziek in een onderhoudend ritme van marsmuziek, swing, tango, country tot en met rock and roll. Dit alles gelardeerd met de typisch folkloristische inslag van de thuisha ven Quebec. De groep bestaat nu acht jaar en is gewend op kleurrijke wijze het publiek waar ook ter wereld in de meest vreemde situaties te vermaken. Een uur later neemt de Brit Chris Lynam het over met The greatest show on legs. Een show vol anarchistische vermakelijkheden, met mu ziek, pyromanie, degenslikken, gekke zang, akrobatiek en zelfs surrealistische poëzie. Een komiek die het Verenigd Koninkrijk al lang aan zijn voeten heeft en nu voor het eerst het vaste land aandoet. Het bestuur van de VVV heeft daaromheen een ander georganiseerd, om 19.00 uur zullen een 10-tal deelnemers uit Baarlo een marktkraam Past Huybenplein 17, tel.: 04760-72775 inrichten rondom het marktplein. Midden op het plein komt een dansvloer waarop bij goed weer gedanst kan worden. Iedereen, ook verenigingen, die aan de markt willen deelnemen, kunnen zich melden bij de VVV 1547. De markt duurt tot 22.00 uur, terwijl het dansen tot 01.00 uur is gepland. Al met al belooft het een gezellige sfeer te wor den. De zomeropeningstijden zijn van 3 juli t/m 11 augustus. Openbare Bibliotheek Maasbree, Kennedy- plein 2, tel. 04765-1786. Maandag 18.00 - 20.00 uur. Woensdag 10.00 - 12.00 uur. Vrijdag 16.30 - 20.00 uur. Openbare Bibliotheek Baarlo, Markt 15, tel. 04707-1716. Maandag 10.00 - 12.00 uur. Woensdag 10.00 - 12.00 uur. Vrijdag 10.00 - 12.00 uur, 18.30 - 20.00 uur. Onze theorie wordt gegeven per COMPUTER en dia's zoals op examen. §9eken hop on niet nodig. U wordt per taxi opgehaald. Bij niet slagen herexamen opleiding verder GRATIS. - Voor opgave en inlichtingen: AUTORIJSCHOOL Helden, tel. 71068 Baarlo, tel. 1332 ,,Ja, voor computerformulieren zijn wij uit de brand. Onze drukker levert ze razendsnel. Onbedrukt of bedrukt in onze eigen huisstijl. Altijd prima verzorgd. En wat vooral zo aantrekkelijk is, ik kan er ook voor kleinere oplagen terecht. En ze rekenen niets teveel. Nee, voor ons is de Gouden Leeuw Drukkerij een uitkomst. Wilhelminastraat 10, 5981 XW Panningen Tel.: 04760 - 71980. Fax: 04760 - 75564 Maandag 7 aug. zijn we er weer met de maande lijkse informatie-ochtend over borstprothese. Dames van de begeleidingshulp borstkanker- patiënten geven informatie hierover. Het doel van deze hulp is om vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan voor te lich ten over de verschillende merken en modellen van borstprotheses die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Ook kunt U inlichtin gen krijgen over aangepaste lingerie. Deze och tenden bieden tevens ruimte om te praten met lotgenoten en van eikaars ervaringen te leren. Wij zijn blij U deze extra service te kunnen aan bieden. U kunt terecht in het St. Maartensgast- huis te Venlo vergaderruimte 4 van 10.00 tot 12.00 uur voormiddag. Vragen naar ons bij de receptie en wij komen U ophalenVoor meer in formatie kunt U terecht: L. Smits, tel. 04766- 2614. Voor al uw I onroerend goed taxaties I PASTOOR HUIJBENPLEIN 15 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 >Mtmc nt UHoimo Bij de uitgave van de nieuwe telefoongids, is abusievelijk ons tel. nr. niet vermeld. Ons nummer is: Wietelweg 19, 5981 TG Ook voor tJW vakatures. Ze woont aan een ridderlijke straat in Baarlo en ze liet zich in haar examenwerkstuk voor de mode-academie Vogue in Amsterdam inspire ren door de tijd van de belle epoque, waarbij vooral de Engelse koning Edward VII, zijn om geving en zijn leefwijze de nodige kreativiteit in haar losweekte. Zij is 25 jaar oud, maar ze oogt jonger. Haar uiterlijk is goed verzorgd en ze straalt een spontane warmte uit mede dank zij haar sprekende ogen. Haar voornaam komt uit Hebreeuws, maar zij is een rasechte Baarlo se. Haar naam: Marjam Jacobs, styliste en ont werpster, zoals haar zelf ontworpen visitekaar tje vermeld. Een jonge vrouw, die ook als foto model haar weg zou kunnen vinden, maar die duidelijk gekozen heeft voor een andere weg, een doelbewuste keuze, zoals zal blijken uit het interview. "Ik ben altijd al een buitenbeentje geweest, waarbij kreativiteit een belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld. Al heel jong volgde ik klassieke balletlessen. Ik heb zelfs aan enkele regionale balletvoorstellingen meegewerkt. Het kreatieve heeft er altijd bij mij ingezeten. Na de HAVO heb ik een jaar een opleiding kos- tumière en couture gevolgd, waarna ik op de particuliere mode-academie Vogue terecht ben gekomen. Een peprdure opleiding, waarvoor geen studiebeurs vekrijgbaar was. Ik ben mijn mders dankbaar, dat zij mij toch in staat stelde )m die opleiding te kunnen volgen, waardoor ik ïen droomwens in vervulling kon laten gaan. Daarnaast heb ik de nodige weekend- en /akantiebaantjes zoals sigarettenpromotie- ;eamwerk aangepakt om de studie, de kamer en le kosten van levensonderhoud mee te finan- ;ieren", vertrouwt Marjam Jacobs ons toe. 'Je krijgt een gevarieerde opleiding bij Vogue, vaar overigens geen strakke regime en discipli- ïe heerst, maar vooral de kreativitieit een be- angrijke rol speelt. Je leert zelf ontwerpen, pa- roontekenen, modeltekenen, ontwerpen van lesigns, maar ook zeefdrukken en stofbedruk- ken. Styleren is ook een belangrijk onderdeel. W e moesten bijvoorbeeld zelf de styling van een modereportage doen. Wat belangrijk bij zo'n opleiding is, dat jouw eigen kreativiteit wordt aangesproken. Je moet leren ontwerpen en sty leren op eigen wijze. In de ontwerpen kleren en designs moet iets van jezelf terug te vinden zijn. Het zou zo moeten zijn, dat mensen later kun nen zeggen, dat is typisch Marjam Jacobs bij wijze van spreken. Zover is het nog niet", merkt ze lachend op. Iedere student(e) moest een afstudeertema kie zen. Marjam Jacobs wilde voor de Jugendstil kiezen. Op aanraden van haar leraren koos ze een deel van die periode: het Edward VII- tijd perk. Marjam Jacobs ging aan de slag. "Eerst ga je je in de geschiedenis van die tidj verdiepen, zodat je ook een goed tijds- en sfeerbeeld van die periode krijgt. Daar maak je een werkstuk van, ook in de druk- en lettertypestijl uit die tijd!Vervolgens ga je een stylingboek ontwer pen en maken. Je kiest voor designs uit die tijd. Je gaat de bijpassende kleuren en stoffen uit zoeken. Je stelt een fotoboek uit die tijd samen. Het voornaamste is echter het ontwerpen van de kleren, die zo uit die tijd naar 1989 zijn over geheveld, waarbij die kleding geen plagiaat of imitatie van kleren uit die tijd mogen zijn. Je moet nieuwe heren- en dameskleding naar ei gen inzicht ontwerpen, die toch zo met een "tijdmachine" bij wijze van spreken naar 1989 zijn "geflitst". Met mijn tema ben ik dag en nacht bezig geweest in Amsterdam. Soms de wanhoopp nabij, dan weer boordevol inspira tie. We waren met vier goede vriendinnen op de mode- academie. We hebben elkaar er door heen gesleept, als een van ons het niet meer zag zitten. Ik ben helemaal "gefocust" geweest op het Edward VII-tijdperk. Ik wilde alles weten over die tijd. Nadat de kleding en de accessoi- res(hoeden en broches in dezelfde stijl red.) ge reed waren, heb ik modereportage laten maken en vervolgens moesten de examenwerkstukken tentoongesteld worden, waarbij aangetekend dient te worden, dat we naast een kommerciële modelijn ook nog een niet-kommerciële lijn hadden moeten ontwerpen. Nadat we geslaagd waren, hebben we enorm gefeest. Je hebt im mers in doel bereikt: mode-ontwerpster, al heeft het veel bloed, zweet, tranen, energie en geld gekost!" Marjam Jacobs was niet nonstop aan het woord, want ze heeft ons alle fasen van haar examenstuk laten zien. Ze heeft veel werk gemaakt van haar kleding, die veel op de jacht en het Engelse buitenleven geënt is. Kleding, die iedereen nu best kan dragen, want ze is in haar stijl tijdloos, maar ook een tikkeltje exclu sief, want Marjam Jacobs heeft van haar kle dingontwerpen slechts één exemplaar!Draag bare kleding, waar we overigens niet alle Baar- lonaren in rond zien stappen, maar wie van iets klassieks houdt, dat toch ook iets eigentijds uit straalt en die modebewust of trendy wil zijn, die moet beslist eens bij Marjam Jacobs aanklop pen voor reeds bestaande ontworpen kleding. Overigens houdt Marjam Jacobs zelf veel van klassieke, stijlvolle kleding, een echte "lady"!! Moeten we Marjam Jacobs beschouwen als ie mand, die net als de bekende Nederlandse mo de-ontwerpers Holthaus, Govers, De Vries, Fong Leng of Vos vanuit een ivoren toren neer kijkt op het gewone wereldje? "Vergeet dat maar, ik blijf mezelf. Net als ik nu in de week ends en in de vakantie alles wat mode is vanaf me afzet om me heerlijk te ontspannen, zal ik in de toekomst mezelf blijven. Geen kapsones, maar wel hard werken en eerst zoeken naar een baan in de modebranche als mode-ontwerpster of als styliste. Een eigen zaak, waarin ik mijn ei gen ontwerpen kan verkopen, daar voel ik me toch het meest voor, maar dat is niet zomaar te realiseren. Bovendien weet ik door mijn stages, dat dit heel zwaar zal zijn. Eerst ga ik nu op vakantie en dan ijverig aan de slag om te sollici teren. Het maakt me niet uit of ik in het buiten land of in Nederland als mode-ontwerpster of styliste aan de slag kan gaan." Marjam Jacobs zit boordevol plannen. Ze wil het detailhandel diploma nog halen, ze gaat Frans studeren en ze zal op modegebied bij moeten blijven. Mis schien verkast ze wel naar Parijs of Milaan, twee Europese modesteden bij uitstek.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1