^KCUS Nieuwe toneelverlichting Trefcentrum Maasbree SANNCN Jeugdboerenbruiloft 1989 in Maasbree GESLOTEN NDACHT Broëdspaar Baolder oët de tent getrokke! GEZOCHT MICHELS ASSURANTIËN Drukkerij de Gouden Leeuw b.v. Gulle gevers van Maasbree R O L L Harrie v.d. Velden IIIIIIIIIIM BROER GHIELEN Hypotheken Rente 5 jaar vast 6,5 10 jaar vast 6,8 15 jaar vast 7,0 20 jaar vast 7,25 30 jaar vast 7,4 Maandag 6 februari dinsdag 7 februari KRÜG JE BU Op den Baum één dag later /Schoenen direkt klaar HANS Teveel kopij Vorige week woensdag heeft mevrouw M. Appel-De Waard, directrice van de lan delijke stichting Zomerpostzegels de eerste lampen van de nieuwe toneelverlich ting van het Maasbreese gemeenschapshuis Trefcentrum d'n Adelaer in werking gesteld. Bovengenoemde stichting had aan het stichtingsbestuur van het Maas breese gemeenschapshuis 4000 gulden ter beschikking gesteld om deze nieuwe toneellampen aan te schaffen. Overigens gaat de totale aanschaf van deze toneel- verlichting f 45.000,- kosten. JALOEZIEËN VLIEGENRAMEN EN -DEUREN ZONNESCHERMEN KUNSTSTOF RAMEN -DEUREN EN DUBBELE BEGLAZING 15 JAAR ERVARING ZONNEBANKEN EN ZONNEHEMELS GARAGEDEUREN EN VERANDA'S IIII Ml II MM BEËDIGD TAXATEUR O.G. De gelukkige lamme: Op zaterdag 4 februari zullen Samantha van Mart van An van Bollendriek en Sjak van Peter van Halmans Wieke in joekstempel ut Mafcentrum in de onech verbónge waere. Veurdet det zal gebeure trekt der unne biestig schoene optoch door de Britse straote. Beejein komme op ut Kennedyplein, wao ut broedspaar jong en aod verwach um same in optoch nao ut Mafte gaon. De optoch vertrekt um half dreej en geit via ut Kennedyplein, Op de Kemp, Dorpstraat en Past. Leursstraat. Ronk dreej oor zal de ganse meute beej ut Mafcentrum aankómme wao ut aanstaond broedspaar in de onech zal waere verbónge door amptenaer van de burgerlijke stank Theo van Ton ziene smeete Theike. Nao deez trouwerie wuurd d'r ein reseptie gehaoje, waobeej allemaol (jonk en aod) van hefte ziet oët- genuudigd. Asgeun kadoo veur ut broedspaar wilt meineme doot det den. Mar ze hebbe leever ein zelf gemaak kadoo. Gèn geld. Nao de reseptie vingt der ein bies tig schoene broelof plaats wao ge kint swinge en springe zoeveul ge mar wilt. Toet zaoterdig üm half dreej op het Kennedyplein. Ambtenaar. Programma broelof. AUTOMOBIELBEDRIJF met onze service rijdt U beter! Openingstijden carnaval: Wacht-af hypotheek 6,0 en zijn onze drukkerij en uitgeverij Wilhelminastraat 10, Panningen Tel.: 04760 - 71980 VAN MAARENOPTIEK NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 3 februari 1989,21e jaargang nummer 38 SCHOENMAKER Op het zeer grote bedrag dat u met de kerst-col lecte bijeen bracht ten gunste van onze plaatse lijke missionarissen zijn de eerste reacties bin nen. Naast een woord van dank van de paters Harry Hermans en Wiel Peeters is er een brief met uitleg omtrent de besteding van uw giften, van zuster Renate. Dank zij de Maasbreese achterban, is in haar missie het ziekenhuis weer een stap verder ge komen. Er kunnen nu operaties worden ver richt en door aanschaf van een koelkast kan men nu het bloed voor transfusie bewaren, en zo ook de medicamenten. Haar brief vermeldt verder: "een twintig-jarige jongen uit Celebes die in Kalimantam werk zocht, werd door een ongeluk getroffen waarbij zijn onderlichaam werd verlamd". Dank zij uw goede gaven kon hij na twee maanden verple ging bij zuster Renata naar zijn ouders worden teruggebracht, waar hij zijn laatste levensda gen zal slijten temidden van zijn familie. Dit is een kleine greep uit het vele werk dat onze dorpsgenote daar verricht. Als slot de laatste regels van haar brief. "Beste mensen van Maasbree, ik blijf geloven dat de heer zijn zegen legt op mijn werk hier en uw werk in Nederland. Hieruit putten wij de moed en kracht om door te gaan met onze zen ding. Dank voor alles". Zuster Renata Vaessen. De GOEDKOOPSTE leverancier voor kwaliteit Meijelseweg 12, Helden-Beringe Tel.: 04760 - 72494 IVoor al uw onroerend goed taxataties I PASTOOR HUIJBENPLEIN 15 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 ■■■■■■■■■■■■■■■■a Op wel zeer ludieke wijze heeft de Stichting Volksfeesten afgelopen zaterdag, tijdens het Boeremoosbal, het Boerebruidspaar 1989 be kend gemaakt. Nadat het gezelschap in het "Köshoës" café De Zwaan afgehaald werd door joekskapèl "De Baekvaegers" stroomde zaal Habets binnen een mum van tijd barstensvol. Rond de klok van tien uur gaf Kook-ceremonie- meester Arno Janssen het sein "groen" aan zijn "collega" van de Volksfeesten Geert Cootjans (wat een ei hè). Allereerst onthulde hij het motto van de Volks feesten en wel de zeer toepasselijke spreuk: PAS AS TER FLINK AAN WUURD GETROK- KE, LUÜT ÖS PAAR ZIG OËT DIE TENT LOK- KE.! Voor dit zware karwei werd een speciale "trek- ploog" naar boven geroepen onder leiding van, scheidsrechter Jeuke Theeuwen. Met man en macht werd de gelukkige familie uit de tent ge- trokke begeleid met deskundig commentaar van "De Eierboer" Geert Cootjans. Tussen alle onthullingen door bleek zich plot seling een cowboy te paard versjanst te hebben in de tent. Met een "gele" kaart kwam "cowboy- Wimke v.d. Bemt" er nog genadig af. Vijf minuten later moest de scheidsrechter ech ter hardhandig optreden toen de a.s. bruid par does het bruidskleed werd "uitgetrokken". De voorste "trekbeul" Marcel Thijssen kreeg de schuld en werd middels een "rode" kaart op non-actief gezet. Jos Peeters en Jan Gielen hadden nog genoeg reserves in huis om de Bruid aangekleed en wel uit de tent te krijgen. Bruid: Leny (Jacobs) van Drika van Noldus Drien en Dorus van Erp. Bruidegom: Mart (Driessen) van An van de Staak en Sjaak van de Kopere. Getuigen: Ria (Hunnekens) van Lemmens Jan en Wiet (Maessen) van Berte Maan ziene Piet. Vader-Bruid: Adri (Broos) van Kees van de Plaat. Moeder-Bruid: Mia (Driessen) van Piet van Rievers van ut Patronaat. Vader-Bruidegom: Cor (Hunnekens) van Teu- ne Marie. Moeder-Bruidegom: Gon (Maessen) van Nuur- kes Handrie. Veldwachter: Frits (Jacobs) van Harrie van Fried. Vervolgens was het woord aan de nieuw(ge)bakken ambtenaar van "De Kook" en wel Jac Leenders. Hij bleek zijn beroep te zijn misgelopen want op uiterst bekwame wijze bracht hij het a.s. paar in de ondertrouw. Daarna kwam het trotse Boerebruilofsgezel- schap van het vorig jaar de Höngsklub en de Sjutterie hun nieuwe aanwinst(en) laten be wonderen. Het bleek een prachtig "volgroeide" tweeling te zijn, keurig verdeeld in twee "ras sen". De avond werd voortgezet met sfeervolle mu ziek van de "Fanfarekapèl" en de "Baekvae gers", daarbij krachtig ondersteund door "De STEM des Volks" Wim Keunen, die op zijn beurt verrast werd met een in het leven geroe pen Fan-club.... ere wie ere toekomt! Dinsdag 7 februari: 13.00 uur: Zaal Habets geopen. 13.30 uur: Kinderprogramma met o.a. Clown, video films en smincken. Voorde ouders van de kinderen én andere grote mensen is er "Veurpreuve" met muziek van de "Baekvaegers" en lekker "smikkelen" verzorgt door "Bógeskook". 15.30 uur: Afhalen van het Bruidspaar in het "Köshoes" café De Zwaan, (route: zie program ma "De Kook"). 16.11 uur: Trouwen in de (on)echt van het bruidspaar in zaal Habets. 17.00 uur: Begin receptie. 18.30 uur: Einde receptie met aansluitend een gezellig samenzijn met muziek van de Fanfare- kapél. LENY EN MART WILLEN ALLE KEUK EN KEUKSKES VAN HARTE UITNODIGEN OP HET TROUWFEEST.! Officieel dealer voor Opel en Isuzu voor de hele regio. Steenstraat 1,5981 AB Helden-Panningen, tel. 04760-71253 Panningen: maandag en dinsdag de gehele dag gêsloten. Woensdagvóórmiddag gesloten. Maasbree: maandag gesloten. Dinsdag geopend van 9.00-12.00 uur. Baarlo: maandag en dinsdag de gehele dag gesloten. In deze vasteloavesweek zijn we over spoeld met kopij. Aangezien de vastelao- vesaktivititeiten deze week de hoogste prioriteit hebben, zijn enkele artikelen blijven liggen tot de volgende week, die niet aan tijd zijn gebonden. Voor bankzaken al uw verzekeringen - financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen AA VLEESSTRAAT 71 5900 AE VENLO 077 - 514075 nJOaaren Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24a 5991 AW Baarlo Tel.: 04707-3100 NIEUW KANTOOR: Past. Huybenplein 15 5981 BH Panningen Tel.: 04760 - 76660 De volgende week zal nieuwsblad op den Baum één dag later verschijnen. Op den Baum verschijnt dan op vrijdag 10 fe bruari. Kopij kan tot dinsdagmorgen 7 februari 10.00 uur ingeleverd worden bij onze korrespondenten in Kessel, Baarlo en Maasbree. van f/euren schoenen y snort PanningenJJ Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Gironummer 4091420 Advertenties 37 ct. per mm plus 6% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 6,25 bij vooruitbetaling.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1989 | | pagina 1