Derde lustrum Baarlose Muziekmanifestatie Een gezond en vredig 1988 SANN€N OUD OP NIEUW ut 'Mo Wo NBACHT c Hulp uit Baarlo aan Polen blijft hard nodig Rente hypotheken milium J Zondag 3 januari VVV Baarlo Aktiviteitenagenda KRI JG JE BU HAY GIELEN V Nieuws uit Maasbree MICHELS ASSURANTIËN Zelf goede muziek maken? Fanfare Eendracht Baarlo Ook in 1988 I UITGAANSCENTRUM MAASBREE fa V.V.V.-Maasbree 3x MOOI, GEZOND..! Fitness-sport, sauna en bruiningscentrum. v.a. 5,9% (variabel) tot 7,5% (rente 30 jaar vast). Vrouw zijn, ontdekt IJ heel bijzonder in 1988 bij Exclusieve damesmode, Markt 46, Panningen NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL EIK Repetitie: Vrijdag 1 januari 1988, 20e jaargang nummer 34 iiiiiiiiiiiii BEËDIGD TAXATEUR O.G. Donderdag 31 december v.a. 22.00 uur de hele nacht geopend. NIEUWJAARSDAG geopend v.a. 15.00 uur met 's avonds een optreden van ICING ON CAKE Geopend iedere vrijdag, zaterdag en zondag v.a. 20.00 uur, VRIJ ENTREE Heel erg het beste voor 1988. Broekstraat 30, Maasbree VAN MAARENOPTIEK zftlaaren VOOR OPGAVE EN INLICHTINGEN: AUTORIJSCHOOL Wij wensen allen een Voorspoedig 1988 Zoals bekend wordt elk jaar op de eerste zondag van het jaar de Baarlose Muziekmanifestatie gehouden. Dit jaar is dat al voor de 15de keer- het 3de lustrum dus. De formule is bekend: aan alle plaatselijke ver enigingen en groepen die actief muziek maken wordt tijdens een aaneensluitende manifestatie de gelegenheid geboden om te laten horen wat zij op hun terrein presteren en dat ten over staan van iedereen in Baarlo die daarvoor be langstelling heeft. Voor een beperkt aantal groepen valt het tijd stip niet gunstig zodat zij helaas verhinderd zijn; van de andere kant is het aantal aanmel dingen zodanig groot dat ook nu weer een mid dag-vullend programma wordt geboden. Deel nemers zijn verenigingen die reeds jaren mee doen, maar ook groepen die nog niet eerder te beluisteren waren en dat maakt deze manifes tatie extra interessant. De voorbereidingen zijn in volle gang en de or ganisatie-Fanfare Eendracht-verwacht dan ook vele belangstellenden, familieleden en vrienden, jong en oud, die door hun aanwezig heid er blijk van geven de Baarlose muziek een warm hart toe te dragen. Voor alle duidelijkheid: ook dit jaar wordt de manifestatie gehouden in zaal Unitas in de Wil- helminastraat, 's-middags vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur op zondag 3 januari. Het PROGRAMMA luidt als volgt: 1. 13.30 uur Opening door de Burgemeester. 2. Rock/pop formatie DESTINATION a. Rain The Cult b. Amanda Boston c. Sultans of swing Dire Straits d. Streets of Time Destination 3. Jongerenkoor "Baarlo" a. New world in the morning b. Harmony c. Up with people d. Üt geluk e. To my fathers house Leiding: Ben Oosterbos 4. Tegelse Muziekschool A. Blokfluitensemble o.l.v. Tiny Dohmen a. Rondo Susato b. Midden in de winternacht c. Wij komen van Oosten d. Catelaans kerstlied B. First Choice o.l.v. Fred Walraven a. Money for nothing M. Knopfler en Sting b. Fire Pointer Sisters Word lid van Maandagavond 19.30 uur Zaal Unitas. Bel secretaris, tel. 2361 Jongeren vanaf 9 jaar ontvangen een zeer voordelige muziekopleiding. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij bw. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980 Gironummer 4091420 c. Copacabana B. Manïlow d. Every breath you take Sting e. Garden party Mezzo Forte f. Heroes David Bowie C. Strijkersensemble o.l.v. Frans de Wit 5. De Baekvaegers o.l.v. W. Jacobs a. Kingsize-mars Fred L. Frank b. Auf hoher See-marspotpouri H. Kolditz, arr. c. Egerland Heimatland J. Stepanek, arr. H. Egi- dius 6. Fanfare Eendracht o.l.v. Theo Schreurs a. Broadway-mars J. van Leeuwen b. Mambo Jambo Prado, arr. Hautvast c. Sones de Triumfo-mars Mas Quiles 7. Blaoskapel De Late o.l.v. Jo Kluthausen a. Baby elephant walk H. van Megen/E. Peeters b. Slavenkoor G. Verdi, arr. W. Tuschla c. In a sentimental mood Duke Ellington 8. Drum- en Brassband Voorwaarts o.l.v. W. Roeffen a. Fascinating Drums Ted Huggins b. Long street dixie Lex Abel c. Rimbalzello Abel-Jaroc d. Pavane in blue Ted Huggins 9. Fanfarekapel o.l.v. Lei Kluthausen a. Bubenstreiche-polka Jozef Hotavy b. Eine stille Stunde-polka Ernst Mosch c. Espana Emile Waldteufel d. Egerlandermusikantenmarsch Ernst Mosch 1 jan.: Nieuwjaar (receptie in Kasteel d'Erp). 1 jan.: Sjiwa: Koffie-uurtje en"Top-honderd". 1 jan.: Tentoonstelling (Kasteel d'Erp). 3 jan.: Baarlose Muziekmanifestatie. 4 jan.: EHBO: cursus. 6 jan.: NKV: lezing "Oud-worden". 7 jan.: LVB: voorlichtingsavond. 8 jan.: Zaalvoetbal-toernooi Z.W. Baarlo. 8 jan.: Ouderver. "Helpt Elkander" (koersbal- spel). Opgaven van algemene activiteiten liefst schriftelijk tav. W. Jacobs, R. v. Baerlestr. 27; tel. 1456; bgg. tel. 1547. De landelijke geschenkenbonnen van VVV zijn te koop bij - Rabobank Baarlo; - VVV Info café "Centraal" Markt 1; - VVV Secretariaat "de Berckt", Napoleons- baan Nrd. 4, Baarlo. Nog enkele dagen en 1987 zit erop. Met zijn allen kunnen we goede voorne mens maken voor 1988, want er kan nog veel verbeterd worden in deze we reld. Indachtig de oude zegswijze verbeter de wereld, begin bij jezelf, zullen we allemaal enkele slechte gewoontes proberen af te leren. Wensen zullen we allen hebben. Het belangrijkste wat wij u toewensen is een goede gezondheid, want dat is het hoogste goed, wat wij bezitten. Verder spreken wij de hoop uit, dat 1988 nog enkele grote stappen op weg naar de wereldvrede worden gezet. Op lokaal niveau wensen wij iedereen toe, dat men meer begrip voor elkaar, voor eikaars standpunt wil en kan opbrengen. Openstaan voor onze medemens, dat moeten wij allen in 1988 ons voornemen, dan zal de wereld er beter uitzien. De beste wensen voor 1988. Mag het vooru een gezond en vredig 1988 worden!! IVoor al uw onroerend goed taxaties PASTOOR HUIJBENPLEIN 8 5981 BH HELDEN-PANNINGEN (centrum) TEL.: 04760 - 76202 AA VLEESSTRAAT 71 5900 AE VENLO 077-14075 Vanaf 4 januari 1988 starten wij met een vernieuwde theorie-opleiding, met examen garantie. De cursus of losse lessen zijn op maandag - dinsdag en donderdag. Wij werken met de examen-computer en dia's, zoals op C.B.R. examen, waardoor slagings-percentage der cursisten ook meer dan 95% is. Kosten cursus f 55, Losse lessen f 6, Al meer dan 25 jaar Uw vertrouwd adres. U wordt thuis gehaald en gebracht. Tel.: 04760 - 71068 Nu we op de drempel staan van 1988 wil 't Baar lose comité U allen nog mede namens de Poolse medemensen heel veel dank zeggen voor alles wat dankzij alle gevers uit Holland bij de mede mensen in Polen is gebracht in 1987. Dank zij de hulp uit Holland is het leven voor velen in nood verkérende medemensen een beetje menselijker en draaglijker geworden in 1987. Op T.V., radio en de kranten kan men ho ren en lezen dat in 1988 grote prijsverhogingen in Polen zullen plaatsvinden voor de meest noodzakelijke en dagelijkse levensbehoeften plm. 30%. Het zal in 1988 voor de medemensen uit Polen er niet gemakkelijker op worden. Vele mensen in Polen leven nu al onder de groots moeilijke omstandigheden. Baarlose mensen wees ook in 1988 solidair met de in nood verkerende medemensen uit Polen. Laat ook in 1988 uw hart spreken en stort naar vermogen een geldelijke bijdrage voor een hulptransport naar Polen op giro 516946 t.n.v. C.G.M. Verkoelen (Hulptransport Polen), Mid delste Horst 4, 5991 PG Baarlo. Aktiviteitenkalender 5 jan: 20.00 uur kienen t.b.v. Drumband in Tref centrum. 17 jan: Prinsenmatinee D'n Hab, aanvang 15.11 uur. 23 jan: Jeugdprinsenbal in het Mafcentrum, aanvang 20.00 uur. 26 en 27 jan: Zittingen D'n Hab, aanvang 19.11 uur. 31 jan: Herfshanebal in Feestzaal Niëns. Opgave van activiteiten liefst schriftelijk t.a.v. Frits Wijnen, secr. VVV, Dr. Poelsstraat 15, tel. 2196. Jongerenkoor Maasbree. Vrijdag a.s. is er geen textgroep i.v.m. nieuw jaar. De eerstvolgende textgroep is dan 8 jan. Zon dag 3 januari gaan we naar Maria Roep aan. We vertrekken om half 9 bij het Trefcentrum, dus zorg dat je op tijd bent. Dit betekent dus ook dat er zondag geen repeti tie is. Voor het Langlaufen zijn nog enkele plaatsen vrij, dus heb je nog een vriend of vrien din die mee wil geef ze dan op bij Peter van Diepe. Nieuwe leden zijn vanzelfsprekend ook nog altijd welkom op een van onze repetities in ons lokaal onder in het Trefcentrum. LVB Maasbree. Het jaar 1988 wordt geopend met een bijeen komst in het Trefcentrum op dinsdag 4 jan. om 20.00 uur. De heer De Bot de plaatselijke fisio- therapeut is de gastspreker, met als thema "ca- rapatiënten". Mestaktie KPJ Maasbree. Ook in 1988 organiseert de KPJ weer een groots opgezette mestaktie. Eind februari kunt u het bestelde champignonmest thuis verwachten (fl. 25,- /m3). Bestellen kan nu al bijTheo Peeters 1529, Theo v/d Beuken 3313. Te zijner tijd volgt meer infor matie. Kerstvakantie Peuterspeelzaal In de laatste peuterkrant werden helaas niet de juiste data van de kerstvakantie vermeld. De vakantie duurt tot 2 januari. De peuterzaal is dus met ingang van 4 januari weer geopend. Ouderenvereniging Vriendenkring Maasbree. Op maandag 4 januari is er weer gym in de sportzaal. Dinsdag 5 jan. begint weer het volks dansen en op donderdag 7-jan. is er kienen in het Trefcentrum. Aanvang half twee. Op vrij dag 8 jan. begint weer het zingen. We verwach ten alle leden in verband met de uitwisseling op 9 februari met Helden Dorp. Herhalingsles EHBO Maasbree. Op maandag 4 januari wordt door het Rode Kruis een herhalingsles EHBO gegeven in het Groene Kruis-gebouw, Op de Kemp 36, Maas bree. Aanvang 20.00 uur. Kaartavond MVC-veteranen Heden-woensdag 30 december- houden de MVC-veteranen een wildkaartavond in clublo kaal de Poolbar voor de leden en hun echtgeno tes om 21.00 uur. Vrijdag 1 januari is de traditio- nelenieuwjaarsbijeenkomst van de MVC-vete ranen om 13.00 uur in de Poolbar. Uit naam van alle medemensen uit Polen een woord van oprechte dank voor allen in Holland. Tel. inlichting en over deze aktie kunt U krijgen via: 04707 - 2202; 04705 - 1993. Sport- en fitnesscentrum "de Berckt" Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV Baarlo. tel. 04707-3197 Nieuwj aarsreceptie De nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis vindt op vrijdag 1 januari van 11.30-12.30 uur plaats. Fanfare St. Aldegondis Maasbree. Na 2 repetitievrije vrijdagen hervat fanfare St. Aldegondis op vrijdag 8 januari aanstaande de repetities weer. Hiermee begint voor de fanfare een druk jaar 1988. Naast de repetities en de normale optredens zoals carnaval, communie feest of jubilea vermeldt het programma diver se andere gebeurtenissen. Eerst is dat op zater dag 14 mei deelname aan het Peeltournooi, dat in 1988 in Griendsveen wordt gehouden. Ver volgens, als opening van het vakantieseizoen, een openluchtconcert eind juni/begin juli. Op 4 september een optreden in Valkenburg tij dens de jaarlijkse dodenherdenking op de Can- berg. Hieraan neemt ook MMK deel. Daarna samen met het Maasbrees Mannenkoor op 24 september een concert waarop fanfare en koor enkele werken gezamenlijk zullen uitvoeren. Voorts is er nog een uitvoering gepland in sa menwerking met dansgarde D'n Hab en tot slot deelname in de afdeling uitmuntendheid aan een bondsconcours op 16 oktober te Kelpen- Ober. De voorbereidingen hiertoe zijn inmid dels begonnen. Daarbij nog voegend de Osse- feesten die in 1988 plaats vinden op 6,7,10,13 en 14 augustus, dan blijkt wel dat de fanfare in 1988 niet stil zit. KANTOOR MAASBREE Zaterdags geopend van 9.00 - 12.00 uur Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. N.M.S. Spaarbank voor al uw verzekeringen en financieringen hypotheken - bedrijfsadviezen m Heideweg 7 5993 CM Maasbree Tel.: 04765-2555 Grotestraat 24a 5991 AW Baarlo Tel.: 04707-3100

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1988 | | pagina 1