Amateurs exposeren in Maasbree P" Kerstmusical in Maasbree ft. y m grote vlooienmarkt SANNEN Maasbree-Baarlo: bedankt! CDA Baarlo/Maasbree DRAINAGE Hypotheken [1 Afvalproblemen? Géén probleem! y.Wylick Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1987 Rente variabel 5,7% Nieuwjaarsreceptie Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1987 Grote Kerstshow te Baarlo in Zaal Unitas assurantiekantoor nva 8-lid iteeuwen r VERENIGINGS DRUKWERK NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 19 december 1986, 19e jaargang nummer 36 Uw koopsomstorting beleggen in Amerikaanse Dollars. Hèt idee voor uw fiscale aftrek verzekering van dit jaar. Informeer bij ons voor een vrijblijvend advies. 6,6% rente 10 jaar vast 6,9% rente 20 jaar vast 7.1% rente 30 jaar vast Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. N.M.S. spaarbank /n/rwm MICHELS ZM/vjI ASSURANTIËN Heideweg 7, 5993 CM Maasbree Tel. 04765 - 2555 b.g.g. 2482 N om Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1987 'I ■IN I- U NI' 'I l' Gemeente Maasbree Bestuur en personeel van de gemeente Maasbree wensen U Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1987. Bestuur en personeel van de Gemeente Maasbree. Op Zondagmiddag 28 December zal het Kinderkoor ,,De Breetse Krekeltjes" een Kerstmusical getiteld: ,,Kom mee naar Bethlehem opvoeren in de H. Aldegundiskerk te Maasbree. Aanvang 15.30 uur. Zang en spel worden afgesisseld door instrumentale voordracht en declamatie van gedichten. U bent allen van harte welkom. De musical is te beluisteren via kerkradio Maasbree. Zondag 21 december van 10.00 tot 18.00 uur Gezellig snuffelen, rommelen, loven en bieden temidden van 1U00 en 1 artikelen van allerlei soort en prijs. Inlichtingen: tel.: 045 - 310025 Makelaars- en taxatiekantoor Makelaar beëdigd taxateur Voor al uw onroerend goed taxaties. Het Zeskampteam Maasbree-Baarlo bedankt bij deze de gemeentelijke bevolking voor het enthousiaste meeleven tijdens de voorbereidings fase van en de deelname aan de strijd voor NCRV's Zeskampcup te Arnhem. Het bestuur en leden van het team wenst zich dan ook te distanciëren van de negatieve kop in het artikel in de Maandag-special van het Dag blad voor Noord-Limburg. Winkeliersvereniging Baarlo wenst alle inwoners van de zelfstandige gemeente Maasbree Bel 077-15067 542280 Telex 58474 JAN 111 YS en Zn. «ra s afc. Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1987 Zaterdag en zondag 20 en 21 december. Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1987 Óx MOOI, GEZOND. Fitness-sport, sauna en bruiningscentrum. in de ruimste zin. Hierover valt met ons te nrpten. Wilhelminastraat 10, PANNINGEN Telefoon 04760-71980 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760-71980* Gironummer 4091420 Tot op dit moment 64 amateur-kunstenaars zullen a.s. zondag 21 december a.s. van 11.00 uur tot 20.00 uur in 't Trefcentrum van Maasbree hun werken exposeren. De organisatie van dit gebeuren is in handen van de V.V.V. Maasbree, die alle amateurs uit heel Limburg de kans wil geven hun werken ook aan anderen te tonen. Dit gebeurt bovendien zonder voorselectie. Dit moet een aanzet zijn voor een „trajecta voor amateurs". Dit jaar wordt er nog één dag geëxposeerd, maar volgend jaar zullen het er meerdere zijn. Aan deze tentoon stelling zijn een aantal geldprijzen verbon den voor de verschillende categorieën. Het publiek treedt op als jury. Middels een, formulier kunnen de bezoekers kenbaar maken welke werken hen het meeste aan spreken... Bovendien ontvangen alle deelnemers een oorkonde. Ook voor al uw verzekeringen, financieringen: lid garantie voor zekerheid Op dit moment hebben zich deelnemers voor de volgende categorieën ingeschreven: schilderijen, tekenen, aquarel, poppen, beeldhouwkunst, edelsmeedkunst, keramiek, pottenbakkers, houtsnijwerk, houtbewerking, weven en borduren, miniaturen. Het aantal prijzen wordt bepaald naar het aantal inschrijvingen. De winkeliers van Maasbree spelen op deze gebeurtenis in. De zaken zijn geopend (graag verwijzen wij u hiervoor naar de ad vertenties elders in dit blad.) en ook de etalages zullen inspelen op h et thema. Bovendien wordt er een etalagewedstrijd opgezet en dat betekent dat men alle etalages van de deelnemende winkeliers goed bekeken moet hebben. In elke etalage bevinden zich een of meer letters, die de organisatie er heeft geplaatst. Deze letters vormen samen twee woorden die betrekking hebben op het thema van de V.V.V.-aktiviteit. De etalages dienen op dit thema te worden gewaardeerd en de deelnemers geven er tenslotte punten voor. Degenen die de woorden goed hebben gevonden en ook de uiteindelijke rangschikking n.a.v. de waarderingen van het publiek goed hebben, komen in aan merking voor de prijzen. Bij gelijke uitslag beslist het lot. Er zijn waardebonnen te winnen t.w. Ie prijs t.w.v. 200,-; 2e prijs t.w.v. 150,- en 3e prijs t.w.v. 100,-. Wedstrijdformulieren kunnen worden afgehaald in het Trefcentrum en daar weer worden ingeleverd. Zowel de prijswinnaars van de etalagewed strijd als die van de Limburgse Cultuur prijs worden op zondag 28 december a.s. bekend gemaakt door burgemeester Van Berckel om 15.00 uur in Feestzaal Niens te Maasbree. H Op donderdag 1 januari a.s. zal weer de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaatsvin den, aangeboden door het Gemeen tebestuur. Het gemeentehuis te Maasbree en het open bare gedeelte van Kasteel d'Erp in Baarlo vormen dan als vanouds een trefpunt voor de gehele gemeenschap waar eenieder in de gelegenheid zal zijn om elkander een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Het gemeentehuis is hiertoe geopend van 11.30-12.30 uur en het Kasteel d'Erp van 12.30-13.30 uur. Past. Huybénplein 8, Panningen Tel.: 04760 - 76202 Top-Adviseurs in Assurantiën Dorpstraat 34, 5993 AP Maasbree - Tel. 04765-1331, b.g.g. 04762-2167 PARTIKULIERE EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN. HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN Het doel van de deelname aan de NCRV- Zeskampshow was tweeledig: enerzijds het hoogtepunt in het veertien jarige bestaan van de Zeskampvereni ging Baarlo; anderzijds een landelijke promotie van de gemeente Maasbree en een gezamen lijke aanpak door vertegenwoordigers der beide dorpskernen. Beide doelen werden met succes bereikt. Het door het Gemeentebestuur van Maas bree in de Zeskampvereniging gestelde ver trouwen om de organisatie te verzorgen samen met enkele medewerkers op het Ge meentehuis werd omgezet in een promo tioneel succes voor de Gemeente: (Baarlo en Maasbree). Het stuit de leden van Zeskampvereniging Baarlo dan ook voor de borst, dat een als grap bedoelde uitspraak van een supporter („Maar goed dat er Maasbree boven staat") gebruikt wordt als kop van een overigens voor de gemeenschap gunstig artikel. Ook het tweede grapje tegen Piet Verspa („was maar in Maasbree gebleven") geeft totaal niet de voorbeeldige samenwerking weer tussen Maasbreese en Baarlose deelnemers uit het team en supporters van beide kernen. Openingstijden voor de komende feestda gen van onze winkels. Maandag 22 dec. van 13.30 tot 18.00 uur. Dinsdag 23 dec. van 8.30 tot 21.00 uur. Woensdag 24 dec. van 8.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 27 dec. van 8.30 tot 16.00 uur. Woensdag 31 dec. van 8.30 tot 16.00 uur. INT. TRANSPORT EN CONTAINERBEDRIJF ■3 h. Als we terugkijken hoeveel plezier Burge meester van Berckel, de Maasbreese en Baarlose teamleden en supporters met el kaar beleefd hebben kunnen we alleen maar zeggen: Dit hebben gemeentegenoten, begunstigers en supporters uit het Maasbreese niet ver diend! Kasteellaan 1, Baarlo, tel.:04707-1531 ftuROp jC. WAV Ae-R-T-S I Ook voor de aanleg van drainage heeft Grondverbeteringsbedrijf Hay Aerts de ideale machines in huis. Laser-gestuurde draineermachines en kleine graafmachine. met kleine machines is ook de aanleg van drainage in boomgaar den, boomkwekerijen èn in kassen mogelijk. veel ervaring met stoom-drainage doorspuiten van drainage met lage en hoge druk. Vraag vrijblijvend om advies of om een prijsopgave. GRONDVERBETERINGSBEDRIJF Genenberg 28 - 5872 AL BROEKHUIZEN Tel.: 04763 -1876 Openingstijden: - Gebruik sauna: maandag t/m vrijdag 14-22 uur maandag: uitsluitend dames zaterdag 10-20 uur dinsdag: uitsluitend heren zondag 10-14 uur overige dagen: gemengd Gebruik bruiningsbank: op afspraak (tijdens openingsuren Fitnesscentrum Sport- en fitnesscentrum de Berckt Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV Baarlo. tel. 04707-3197

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1986 | | pagina 1