Burgervader installeert Zeskampteam Maasbree-Baarlo SANNEN Jos Janssen en Jan v.d. Eertwegh "Grote en Kleine koning" 5,7% GEEN NOOD PANNINGEN Huldiging Jubilarissen Kerkelijk Mannenkoor Snammedaagsconcert Disco ,,De Springer Hypotheken Rente assurantiekantoor teeuwen xt&t ll>. ra tik nva viid piüNÉin) llEUIHU Afhalen entreebewijs Zeskampcup Arnhem V ogeltentoonstelling Kring Midden-Limburg te Baarlo Unicef wenskaarten Groet een vrind, help een kind... MICHELS ZMajI ASSURANTIËN November-expositie Kasteel d'Erp Baarlo \WZ NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 28 november 1986, 19e jaargang nummer 33 VERENIGINGS DRUKWERK Burgemeester van Berckel heeft op een feestelijke bijeenkomst in het Trefcentrum bij sporthal de Kazing het definitieve Zeskampteam gein- stalleerd. In aanwezigheid van plaatselijke en regionale pers memoreerde voor zitter F. Lamber van Zeskampvereniging Baarlo het vele werk, dat reeds vooraf is gegaan in het voorliggende tijdsbestek. Met man en macht is er in de Spellencommissie gewerkt om de trein rollende te houden. De selectie van de definitieve ploeg is nu bekend, waardoor een aantal actieve sporters en sportsters misschien lichtjes teleurgesteld, dat ze niet tot de uitverkorenen behoren nu iets gas kun nen terugnemen. Dit geldt niet voor de selectie die nu dagelijks op plantenkwekerij de Berckt traint op de spellen die in het teken staan van de wintersport. Wat ze ook zeggen, in Panningen zit toch maar één echte kapper. Op de foto wordt dhr. Piet Verspa via aanreiking van een shirtje officieel geinstalleerd door Burgemeester van Berckel. Makelaars- en taxatiekantoor Makelaar beëdigd taxateur Voor al uw onroerend goed taxaties. Het kerkelijk mannenkoor Baarlo vierde afgelopen zaterdag het Caeciliafeest. Een onderdeel van het feestelijk gebeuren was het koningsschieten op het terrein van de Baarlose schutterij. Zowel de grote als de kleine koning zouden de eer krijgen het komende jaar het Caeciliafeest gestalte te geven. 3x MOOI, GEZOND..! Fitness-spoit, sauna en bruiningscentrum. Uw koopsomstorting beleggen in Amerikaanse Dollars. Hèt idee voor uw fiscale aftrek verzekering van dit jaar. Informeer bij ons voor een vrijblijvend advies. variabel 6,6% rente 10 jaar vast 6,9% rente 20 jaar vast 7,1% rente 30 jaar vast Informeer bij ons voor een bij u passende hypotheekvorm. N.M.S. spaarbank Heideweg 7, 5993 CM Maasbree Tel. 04765-2555 b.g.g. 2482 ms¥A Voor mannen die dit najaar nog steeds geen nieuwe schoenen hebben gekocht. Bij Fleuren Schoenen in Panningen staat nog steeds een erg grote kollektie herenschoenen. Schoenen in vele prijsklassen en merken staan in een aparte verdieping uitgestald. En voor diegenen die dan toch geen afscheid van hun oude stappers kunnen nemen, geeft Schoenmaker Hans deze een stevige opknapbeurt. \ve in de ruimste zin. Hierover valt met ons te praten. Wilhelminastraat 10, PANNINGEN Telefoon 04760-71980 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760- 71980* Gironummer 40 91420 Burgemeester van Berckel installeerde hierna het team en reikte de teamshirts uit aan alle actieve leden en bestuursleden. Het hoofd van de Gemeente Maasbree wen ste sporters en denkers veel succes toe bij de verdediging van de kleuren der gemeen te. De Baarlose Hofzengers verrasten de aan wezigen met de presentatie van het Zeskampcuplied, een creatie van Herm Jacobs. Of het lied op de band opgenomen wordt wordt deze week nog bekeken. Na dit muzikale intermezzo boden de Knommelaers de door Henk van den Eer- twegh gesponsorde joker aan. (Voor de ad- beelding zie de bijgevoegde foto). Ook andere sponsors bleken verrassingen in petto te hebben voor het team: Wout Sanders van Sanders Zwembaden BV bood de vrouwelijke leden van Zeskam pvereniging Baarlo een achttal badpakken aan. Een geste die door het vrouwelijke bestuurslid en teamlid Joke Ottenheym in dank werd aanvaard. Hierna was de beurt aan Thei en Delie de Bock van Zeskampclublokaal Cafe Cen traal die de stickers aangeboden aan de P.R.-afdeling van het team. De zeskamppetten die gesponsord worden door Jeu, Piet en Frans Peeten waren nog niet beschikbaar, evenals de zwaaisjaals die door Maribelle worden gesponsord. Deze worden op een later tijdstip aangeboden. Als afsluiting van de avond werd de zeskampyell bekendgemaakt, die de burgemmester tijdens de televisie uitzending voor een kleine vijf miljoen toeschouwers de ether in moet sturen. Tijdens deze eerste repetitie kwam de burgervader net binnen het tijdsbestek van 8 sekonden, die voor deze yell ter beschikking staan binnen. Ook onze burgervader moet nog enkele avonden repeteren. "Baarlo en Maasbree, zijn pas tevree, bij het bereiken van de hoogste tree", galmt het de komende weken door kasteel d'Erp De winnaar van de prijsvraag Jan Heines kreeg een gratis reis aangeboden naar het Zeskampcupspektakel te Arnhem. Na het officiële gedeelte werd de avond voortgezet met een echt stuk Limburgse vlaai en een kop koffie voor de aanwezigen. Een kleine rustpauze voor het werkende legioen. Niet voor lang echter want er ligt nog een berg werk in het verschiet voor het 12 december is.... Op vrijdag 12 december a.s. zullen 7 bussen met supporters onze zeskampers vergezellen. Het entreebewijs dienen alle supporters en leden zondag 30 november a.s. te komen af halen in Café Centraal te Baarlo, van 11.00 tot 13.00 uur. De kosten voor deze supportersreis die 17,50 bedragen dient bij het afhalen vol daan te worden. Past. Huybenplein 8, Panningen Tel.: 04760 - 76202 Komend weekend van 28 november tot 30 november a.s. is er een grote vogeltentoon stelling in café Antiek te Baarlo. De Vogelvereniging „Vogelvreugd" te Baarlo organiseert dit jaar de jaarlijkse Kringtentoonstelling waarop ruim 700 vo gels in.vele kleuren en soorten te bewon deren zijn. Vooral de vogelsoort „kanaries" is de moei te van het bekijken meer dan waard. Bijna jaarlijks weet een van de aangesloten ver enigingen van de kring in deze klasse het nationale clubkampioenschap te behalen met laatstelijk nog de organiserende ver eniging uit Baarlo. Verder worden nog tentoongesteld diverse soorten exotische vogels, parkieten en bastaarden. De tentoonstelling wordt gehouden in café Antiek, Grotestraat 32 te Baarlo en is ge opend op vrijdag 28 november van 20.00 tot 22.00 uur, op zaterdag 29 november van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag 30 novem ber van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis voor alle belang stellenden. Afgelopen zaterdag heeft het mannenkoor het Caeciliafeest gevierd. Dit jaar werden er twee jubilarissen gehuldigd. Frans Wijnhoven als gouden jubilaris en Mat v.d. Eertwegh met zijn 25 jarig lidmaatschap. Beide heren kregen de bijbehorende medailles van de St. Gregorius vereniging opgespeld. In zijn toespraak prees Past. Janssen beide jubilarissen voor hun inzet bij het koor. Tijdens de koffietafel kregen beide heren een gedenkbord overhandigd en waren er bloemen voor hun echtgenoten. Rond 10 uur werd koers gezet richting vliegveld Beek waar we een interessante rondleiding kregen. Eenmaal terug in Baarlo waren we te gast bij de schutterij op de koeberg, waar de heren zangers de kunst van het schieten konden beoefenen. Na een spannende strijd kwamen dan ook de grote en kleine koning te voorschijn. (Meer daarover elders in dit blad). De rest van de dag werd tot in de late uur tjes voortgezet in een van de Baarlose etablissementen. Dank zij de voortreffelijke organisatie van Louis en Lei een bijzonder plezierige dag. Volop kerstkaarten en andere artikelen, te koop bij de bekende verkoopadressen. Op 12 december Unicef artikelen te koop, bij de Rabobanken in Maasbree, Baarlo en Kessel. U kunt zich voorstellen dat naarmate de strijd vorderde onder de buks ook de sfeer op het terrein een meer en meer grimmiger karakter kreeg. Op het scherpst van de snede werd er geschoten om de organisatie 1987 te krijgen toebedeeld. Vlak voor het invallen van de duisternis, er werd door Herman Coenen en z'n mannen al rekening gehouden met het. feit dat dit titanengevecht t.z.t. zou moeten worden De Habbekratsers mèt Mingelmoos op zonnig 30 nov. a.s. om 15.00 oor. Gelokt, eindelik...'t is gelokt. Joekskapel "De Habbekratsers" haet 't klaor gekrege öm de alom bekènde joekskapel Mingelmoos" te kontraktere vur 'n gezamelik konzert. Jaore aan veurbereiding zien d'r aan veuraaf gegaon öm dit gezelschap mèt eur karnavalesk veurkömme en oètveuring van möziek te strikke. Mar wat 't vur- naamste is: Ze don 't vur 'nné habbekrats. Nag get informasie euver "Mingelmoos". Besteit 6 jaor. 't Zien 6 echpare, die zich in dees joekskapel 's duchtig oêtlaote. "Mingelmoos" is bekènd van Mestreech wies Meyel, van Aseraoy wies Graashook dor eur schoen ongedwönge optraeje. 't "Snammedaagskonzert" begint öm 3 oor 's-middes in kafee „drieneke". Kom op tied, want anger kreeg gey gén plaats miër. voortgezet, viel dan toch uiteindelijk de beslissing. Jos Janssen uit de Bong werd de grote koning en Jan v.d. Eertwegh van de Odiliastraat kreeg de eer van kleine koning, zowel Jos als Jan waren bijzonder verheugd over de verworven titel en vooral om op deze manier de eer te mogen opeisen voor de organisatie van Caecilia 1987. Nadat de eerste emoties waren weggeëbt gaven zij te kennen dat er op de eerst komende repetitie mededelingen zullen worden gedaan omtrent het programma, ook willen zij de overige koorleden trakteren, in welke vorm gaven zij echter niet prijs. Een ding wilden zij nog kwijt, het volgend jaar zou alles, in tegenstelling tot dit jaar, gratis zijn. Om de geldelijke middelen hiervoor te vergaren denken zij aan het organiseren van kienavonden- Oliebollenaktie- fancy-fair etc. etc. Dit alles ZONDER de hulp van de overige koorleden. Meer hierover echter op de repetitie van komende vrijdag 28 novem ber. A.s. vrijdag 28 november is er weer disco in C.C. In Kepèl, aanvang 20.00 uur. De avond is bestemd voor alle kinderen die buiten gewoon onderwijs volgen in en buiten Hel den of mensen die in de gezinsvervangende tehuizen wonen e.d. Openingstijden: Gebruik sauna: maandag t/m vrijdag 14-22 uur maandag: uitsluitend dames 10-20 uur dinsdag: uitsluitend heren 10-14 uur overige dagen: gemengd Gebruik bruiningsbank: op afspraak Sport- en fitnesscentrum de Berckt Napoleonsbaan Noord 4 5991 NV Baarlo. tel. 04707-3197 Ook voor al uw verzekeringen, financieringen: lid garantie MDi/J voor zekerheid Komend weekend 29 en 30 november, be staat de laatste mogelijkheid om een be zoek te brengen aan de expositie van Jan van der Velden uit Baarlo en Marian Bon- nemayers uit Venlo. Jan exposeert zijn erg tekenachtige aqua rellen die toch zeer subtiel zijn van kleur en toon. Aquarellen die betiteld kunnen wor den als vrolijk en tintelend. Daarnaast ziet U ook nog enkele kunstig vervaardigde litho's van deze kunstenaar. Marian laat haar kunnen zien door prachtig keramiek (figuratief) tentoon te stellen. Beelden die je kunt omschrijven als myste rieus en boeiend. Prachtige, clochard-ach- tige, in zichzelf teruggetrokken figuren die een goede uitdrukking van eenzaamheid weergeven. Kortom een interessante expositie die ze ker de moeite van het aanzien waard is. Kom daarom eens kijken en oordeel zelf!! Openingstijden van het Kasteel: zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur. (ADVERTENTIE) Dorpstraat 34, 5993 AP Maasbree Tel. 04765-1331, b.g.g. 04762-2167 Top-Adviseurs in Assurantiën

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1986 | | pagina 1