Open dag JC Sjiwa H Golden Earring te gast op Volksfeesten Baarlo Jeugd vierdaagse Helden. Uitnodiging Mar - Do RIJBEWIJS Hay Gielen Op den Baum één dag eerder Herm Hanssen Dalland Vemo Programma 10 jaar Cultureel Centrum Kasteel d'Erp Oproep aan alle Baarlose mensen. Stichting Schooi en Beroepskeuze Kindervakantie werk Maasbree H. v.d. Eertwegh VREDE Kapsalon WAARDEBON NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Wat is er zoal veranderd? Alleen open dag i.v.m. de verbouwing?? Vrijdag 25 mei 1984, 17e jaargang nummer 7 ÉÉN DAG EERDER Het nieuwe interieur Optreden „GINO" V arkenshandel Tel. 04760 - 2532 Tel. 04760 - 2383 Tel. 04950 - 31037 Café 't Hukske Autorijschool ^Qiclcijcnlick éi klikwerk Gevraagd leiding en kosteloos materiaal Wegens familiefeest zaterdag 2 juni vanaf 12.30 uur GESLOTEN Slagerij Grotestraat 7, Baarlo, tel. 04707 - 1886 19.00 en 21.00 uur. Marlies Kleuskens Dorry de Jong Tegen inlevering van deze WAARDEBON f 5,- reductie op een permanent. Hfflll» Het bijna 15 jaar oude jongerencentrum Sjiwa houdt op zondag 27 mei a.s. een OPEN DAG van 14.00 uur tot 19.00 uur. De voornaamste reden voor dit gebeuren is het feit dat ons jongerencentrum in een nieuw jasje(zeg maar gerust jas) is gestoken- Na 5 harde werkweken is dan de verbou wing voltooid. In 1975 werd de ontmoe tingsruimte voor het eerst verbouwd; toen werd ze aangepast aan de toenmalige bezoekers. Nu, in 1984 heeft JC Sjiwa getracht „De Kelder" zoals dit in de volksmond heet, zodanig aan te passen aan de mentaliteit c.q. eisen van de huidige bezoekers. De nieuwe bar, die een stuk kleiner is geworden, is geen rechthoek meer, maar er zitten leuke hoekjes in verwerkt, de dis cotheek is nu op een centraal punt in de bar gebouwd. Verder is er een vast podium in de ruimte gemaakt; nu is de mogelijkheid geschapen om b.v. popgroepen in JC Sjiwa te laten optreden. Alle oude wandschilde- rijen zijn verdwenen en hiervoor zijn zeer fraaie voor in de plaats gekomen. De meeste wanden zijn beschilderd en het is werkelijk een lust voor het oog. Voor mensen die liever niet aan de bar zitten zijn er diverse zit- c.q. staanplaat sen gecreëerd. Het oude, wat is gebleven heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Dit is in het kort samengevat wat er zoals veranderd is. Hieruit kan iedereen conclu deren dat er zoveel veranderd is, dat het de moeite waard is om eens te komen kijken. JC Sjiwa houdt zich voornamelijk met jongerenwerk bezig en dat is ook wel vrij normaal, vindt u niet? Wekelijks vinden vele jongeren de weg naar JC Sjiwa, dus voor deze groep hoef je eigenlijk geen OPEN DAG te organiseren. Het bestuur hoopt dat op de open dag mensen komen, die normaal niet over de „kelder-drempel" (durven te) treden. Iedereen die zich aange sproken voelt is op zondag 27 mei a.s. van 14.00 tot 19.00 uur welkom in de Kelder oftewel JC Sjiwa. Het bestuur zal voor u klaar staan om eventuele vragen te beant woorden of iets te vertellen over het reilen Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon 04760 - 1980 Gironummer 4091420 Wegens Hemelvaart, donderdag 31 mei, dient de copie voor de volgende week ingeleverd te worden, dus uiterlijk dinsdag 29 mei; liever nog maandag 28 mei. en zeilen van JC Sjiwa. Ook zijn er diverse fotocollecties te bezichtigen over de „oude kelder" en over popconcerten, die georganiseerd zijn door JC Sjiwa. Voor de geheelonthouder is er een bakkie koffie en/of thee. Nou mensen, dit is toch genoeg om jullie gezicht eens te laten zien in de kelder van het Trefcentrum, Hoog straat 1, in Baarlo natuurlijk. Na de open dag zal de formatie GINO uit Venlo een optreden verzorgen op het nieu we podium van J.C. Sjiwa. De groep bestaat uit 5 personen die vroeger reeds speelden in bekende Venlose bands (o.a. Jessy Band). Zij maken stevige rock muziek en zullen voor een swingende avond in het jongerencentrum zorgen. De entree is gratis en het optreden begint om i 21.00 uur. De laatste dag van de volksfeesten 1984 belooft een geweldige happening te worden in Baarlo. Van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat gonst het van de activiteiten. Deze dag beginnen we met de SACRAMENTSPRO CESSIE gevolgd door een openlucht Heilige Mis. Hierna zijn alle ogen en oren gericht op het Koffieconcert. Vanaf 12.00 uur Fruhschoppen met de HAPPY SOUND SELEKTION. Tijdens het Fruhschoppen zal wederom de geweldige kindermarkt gehouden worden. 's-Avonds is de jeugd aan de beurt, alhoe wel er volgens ons ook wel ouderen zullen zijn die op deze avond naar Baarlo trekken. Vertrouwd adres voor MESTVARKENS, BIGGEN EN ZEUGEN Luxe auto (ook automaat) Motor - vrachtauto. Iedere woensdag van 19.30 - 21.30 uur theorieles in: Grotestraat 27, Baarlo VOOR INLICHTINGEN: Tel.: 04707-2874 Tel.: 04760 -1068 Wat hebben wij U namelijk te bieden??? Het is de organisatie gelukt om U 's-avonds een optreden aan te bieden van Nederlands meest succesvolle formatie, zowel in bin nen- als buitenland, juist terug van een geweldig tournee door Amerika, DE GOLDEN EARRING Dit mag U niet missen. DE GOLDEN EARRING staan garant voor een geweldige happening. Woensdag, 30 mei 19.30 uur muzikale ontvangst van genodig den op het kasteel door „Blaoskapel De Late Baolder". 20.00 uur: na een inleidend woord, gespro ken door oud-burgemeester van Maasbree de heer A. J. Hubben zal de heer Mr. H. J.M. Defesche, burgemeester van Venray en voordien van Maasbree, de jubileum-expo sitie officieel openen. De openingsfestiviteit zal muzikaal wor den opgeluisterd door de heer L. Rours, directeur van de Tegelse Muziekschool, welke de vleugel zal bespelen. Data en tijden jubileum-tentoonstelling: Donderdag, 31 mei (Hemelvaartsdag) van 14.00-17.00 uur. Vrijdag, 1 juni van 19.00-22.00 uur. Zaterdag, 2 juni van 14.00-17.00 uur. Zondag, 3 juni van 14.00-17.00 uur. Aan de expositie nemen deel Gerard en Marijke Cieraad, Sevenum - sieraden Truus Coumans, Haelen - beelden Marianne Giltay-Piël, Blaricum - aquarellen Rodolfo Gonzalez Mele, Baarlo - keramiek Netty Haanen, Venlo - knipsels Louise Heerkens, Venlo - karakterpoppen Jan Janssen, Maasbree - keramiek Wilmy Peeters, Broekhuizen - wandkleden Jan van RaaijBaarlo - ikonen Thomas Rodr, Venlo - beeldhouwwerken Shinkichi Tajiri, Baarlo - sculptures en fotgraphs Gijs Trepels, Maasbree - schilderijen Piet Wermenbol, Malden - tekeningen Fotoclub 't Rölke, Maasbree - foto's Historische Werkgroep De Borcht, Baarlo - historische voorwerpen. Op 27, 28, 29 en 30 juni a.s. wordt voor de negentiende maal een vierdaagse wande ling georganiseerd voor alle liefhebbers van de wandelsport. Jong en oud kan mee doenen dat onder het motto„Gezond, wandel Helden rond". Er zijn verschillende afstanden: 5, 10 en 15 kilometer. U kunt kiezen. Elke dag worden de wandelaars met de bus opgehaald en weer keurig terug gebracht. In Baarlo is de opstapplaats op de Markt bij de kerk. INSCHRIJFFORMULIER Deze week krijgen alle kinderen via de scholen een inschrijfformulier mee, naar huis. Op dit formulier vindt U ook verdere informatie. Doen Uw kinderen mee of U zelf, geef dit formulier dan mee naar school met 6,— inschrijfgeld. Graag inleveren vóór 3 juni. Lees alles eens goed dooren schrijf dit jaar eens in samen met uw hele gezin Het programma begint om 20.00 uur in de paviljoentent nabij Kasteel d'Erp te Baar lo. De paviljoentent gaat om 19.30 uur open. Entreeprijs voor deze avond is 17,50. In voorverkoop 15,00. De voorverkoopadres sen zullen tijdig via dag- en weekbladen bekend gemaakt worden. De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Wilhelminastraat 10. PANNINGEN In de gehouden vergadering van de Stich ting School- en Beroepskeuze en Beroepen- voorlichting Weert ca - met kantoren in Venlo en Weert - werd de voormalige direk- teur van het Bouwens v.d. Boye College te Helden de heer A. Willems gekozen tot voorzitter en opvolger van de kort geleden overleden heer Jac. Everaers. Voor de kinderen uit Baarlo die (alleen) meedoen zijn er reeds leidsters voor de 5 en 10 kilometer. OPROEP... Elk jaar zijn er uit de omliggende plaatsen Kessel, Eik, Maasbree veel wandelaars, o.a. hele schoolklassen, jeugd- en sport- en buurtverenigingen, familiegroepjes enz. En daarom zou 't fijn zijn als er dit jaar eens wat méér sportieve kinderen en ook grote mensen meedoen, (aan die wandelvierdaag se), uit BAARLO. Voor de 5 kilometer kunt U zich opgeven bij: Mevr. Lenders, van Hoenloostraat 10 en Mevr. Hendrikx, van Hoeloostraat 3. Inschrijfformulieren en informatie kunt U krijgen bij: J. Brueren, Helling 4, tel. 1506. Elk jaar is er veel wandelplezier en zeker de laatste dag is de Intocht met de vele bloemen en de herinneringsmedaille een echt FEEST! voor jong en oud U ontdekt hoe fijn en gezond wandelen is... en vast en zeker doet U ook het volgend jaar wéér mee! Gezondwandel Helden rond 27, 28, 29 en 39 juni avond-vierdaagse. Als je dit jaar aan het kindervakantiewerk deelneemt dan mag je zeker niet in een normale broek meedoen. Dat past niet in ons thema dat wij dankzij de brieven en suggesties van vele kinderen aangereikt hebben gekregen. Het KVW '84 zal voor niets terugdeinzen om dit thema optimaal ten uitvoer te brengen. Het duurt echter nog een hele poos voordat het 30 juli is. We hebben ook nog erg veel nodig Leiders en leidsters bijvoorbeeld. Ben je 17 jaar of ouder, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij een van onze kontakt- adressen. Homes (garages) kunnen eveneens door gegeven worden. gegeven worden. We zoeken nog een stevige bezemploeg voor het assisteren tijdens de aktivi- teiten. Figuren die op donderdag 2 augustus een fantastische rol willen spelen in het befaamde sprookjesbos. Kinderen kunnen zich nog steeds via de scholen opgeven. Na een juni zijn de kosten immers 5 gulden hoger per kind. We hebben nog behoefte aan heel veel waardeloos materiaal en vooral oude kleren. Geef die af op de Gerardusschool van de heer Henkens. KontaktadressenMini (3313), Elly (3001), Mat (3062), Sjraar (2032). Maak er gauw werk van dan belooft het KVW weer iets heel moois te worden. Grotestraat 34, Baarlo Ridder van de vrede op oorlogspad Rider Don Quichot zijt gij dan zo zot dat gij uw degen wet tegen de kruisrakket Gij vecht met uw wapen tegen molens en schapen De molens malen ons graan de schapen reiken kleding aan. Gij steunt het dreigend Oosten Bestrijdt het beveiligend Houston Rusland dreigt met rakket op rakket zonder dat gij u ertegen verzet Alleen wat ons beveiligt wordt niet door u geheiligd. Maak eindelijk rechtsomkeer geef Nederland de vrede weer die gij duchtig hebt verstoord, met uw akties en uw woord Baarlo Pater Thijs Op maandag 28 mei stellen wij u in de gelegenheid om kennis met ons te komen maken en een drankje ce nuttigen tussen KNIP UIT Tevens verkoopadres van rookartikelen. Depot stomerij „De Kim" r

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1984 | | pagina 1