Gouden bruidspaar Jac Fleuren-Stals Trommelaars gezocht Betaling abonnement 1980 >1981 p€p Organisatie volksfeesten Baarlo 1980 in volle gang Weer feest in Baarlo Bijenmarkt Baarlo Kindervakantiewerk Baarlo Wis ja Baarlo Van het gemeente bestuur V er enigingsagenda Maasbree V erenigingsagenda Baarlo I 3DKA*' sc#/f F Sf>A*srQA#T Heeft U het abonnementsgeld ad. 29,— reeds over gemaakt? Nee, doe het dan direkt. Binnenkort komt onze aquisiteur bij U aan de deur. Bespaar U die extra kosten. NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 2 mei 1980 12e jaargang Nummer 3 I /s. 789 Denkt U bij het invullen van acceptgirokaart aan: le naam 2e adres (en plaats) 3e postrekening- of bankrekeningnr. 4e uw handtekening. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001, 5980 AA Panningen Telefoon 04760-1980* Abonnementsprijs per jaar 29,00 incl. 4% BTW DEN BAUM Het houdt niet op met het vieren van gouden bruiloften in Baarlo: de grond en het klimaat moet er toch wel erg gezond zijn. Toch is speciaal de levensweg van de Gouden Bruidegom niet over rozen gegaan: al 44 jaar is Jac Fleuren suiker patiënt, met alle ongemakken van dien. Maar dat suikerziekte iets is waarmee te leven valt, dat bewijst het feit dat de 80- jarige in staat is om grote feest mee te maken. Dat het geen pretje is om deze ziekte te hebben, spreekt van zelf, maar met goede zorg en de nodige discipline valt er mee te leven, en kan men er zelfs de gouden bruiloft mee halen. LEVEROYSE KERMIS Het begon allemaal op Leveroyse kermis, ergens in de twintiger jaren. In die tijd werd de familie beter „bijgehouden" dan heden het geval is, en Jac Fleuren ging dus regelmatig op bezoek bij neven en nichten, die ook in Leveroy woonden. Hij was bovendien de jongste zoon van de Kuuper, dus hij kon zich het makkelijkst verplaatsen. En zo kwam hij daar ene me juffrouw Stals tegen, die na enige tijd haar naam veranderde in mevrouw Fleuren. Ze gingen, na de bruiloft in Leveroy, wonen in het huis waar ze nu nog wonen aan de Veldstraat 32 in Baarlo. Vader Fleuren had aanvankelijk nog 2 zoons in het eigen bedrijf, de kuiperij, een derde zoon was bakker geworden, en Jac ging tuinderen op de grond die vader Fleuren inmiddels gekocht had. DE WINKEL Het begin zag er allemaal heel rooskleurig uit, totdat na enige jaren de huidige feeste ling begon te sukkelen. Na allerlei avonturen in de medische sector luidde uiteindelijk de diagnose: suikerziekte, en het eerste gevolg daarvan was dat het moeilijk werd om het tuindersbedrijf te blijven runnen: personeel in dienst nemen was moeilijk, er kwamen steeds meer kinderen bij in totaal 7 en er moest dus duidelijk wat gebeuren. Dè oplossing, die toen gevonden werd was om in 1937 met een winkel te beginnen, in het nu weer als woonhuis ingerichte pand aan de Veld straat. Dat was een winkel zoals in die tijd gebruikelijk: veel kleiner dan voor huidige begrippen voorstelbaar, maar de zaak begon te lopen, zo goed dat men het na twee jaar aandurfde om de tuinders- grond te verpachten, en alles op één kaart zette: de winkel. AARDAPPELEN Als we het hier over „de winkel" hebben dan gaat het om de huidige winkel van Jacobs-Fleuren, naast het huis van de feestelingen. Deze is in 1964 gebouwd, en intussen reeds meerdere malen ingrijpend verbouwd. En zoals de naam het al aangeeft: het bedrijf is via de dochter naar schoonzoon Sef overgegaan. Vader Fleuren is nog betrokken bij de gang van zaken. Allerlei geduldige werkjes als sorteren en prijzen doet hij nog. Daarnaast heeft hij nog een belangrijke aktiviteit iedere dag: hij schilt de aardappelen voor de hele buurt. Het leven van een 80-jarige verloopt rustiger, maar dat neemt niet weg dat moeder Fleuren nog het hele huishouden zelf doet, en wel eens inspringt als er voor anderen wat gedaan moet worden: was-vouwen en zo. Ze is nog steeds dankbaar voor de vele hulp die zij vroeger gekregen heeft van anderen toen ze het zelf moeilijk genoeg had. MUZIKAAL Vader Fleuren was eigenlijk bijzonder muzikaal, totdat hij vanwege zijn suikerziekte problemen kreeg met zijn gehoor. Maar voordien was hij enige jaren lid van de Fanfare als saxofonist-bariton. Volksfeesten al enkele jaren een begrip in Baarlo, festijn van een jaarlijks terug kerende reeks van evenementen met als opzet de hele gemeenschap er bij te betrekken. We herinneren ons beslist nog allemaal het programma van vorig jaar met als hoogtepunten de Tentoonstelling „Wat Baarlo U biedt", de volksspelen en de aansluitende feestavond met Babe en het zondagfestijn met de openluchtmis en de Sacramentsprocessie. TIEN COMMISSIES TER VOORBEREIDING De volksspelen van 1980 zijn nog uitgebreider en bieden een nog groter verscheidenheid van evenementen dan alle voorgaande jaren. Aan Trommel- en Klaroenkorps Voorwaarts is dit jaar de organisatie van het Limburgs Bondsconcours opgedragen en de Interna tionale Zeskamp valt dit jaar ook Baarlo ten deel. Deze twee belangrijke evene menten maakten het noodzakelijk om het feestprogramma met nog een weekend uit de breiden en daarom beginnen de volks feesten dit jaar een week eerder dan normaal. U weet de Volksfeesten worden steeds gehouden in het weekend van Sacramentszondag is 2 weken na Pinkste ren. Om het totale gebeuren goed te kunnen organiseren zijn in de afgelopen weken 10 commissies samengesteld die elk een specifiek deel der evenementen gaan voorbereiden. SPORTIEF SPEKTAKEL KLEUR EN MUZIEKSHOW Met de zeskamp op 31 mei worden de volks spelen geopend, dat belooft een enorm speltakel te worden. De Zeskampploeg Baarlo welke het gehele technische deel zelf verzorgd waarborgt bij voorbaat een perfécte organisatie. Muziek, show en kleur zullen troef zijn op het groots bondsconcours. De organisatie hiervan is geheel in handen van het trommelkorps. Het snelgroeiende Voorwaarts zowel qua leden als aan muzikale inhoud zal op zondag 1 juni 20 vooraanstaande korpsen uit Limburg ontvangen. Het wordt beslist een klank en kleurrijk geheel. In de komende weken meer informatie over dit eerste weekend. FEEST VOOR HEEL BAARLO VAN 31 MEI TOT EN MET 8 JUNI Ook zal over net verdere programma in de volgende edities van dit blad uitvoerige aandacht worden besteed in ieder geval op zaterdag 7 juni de volksspelen met de feestavond op zondag 8 juni sacraments processie - openluchtmis - koffieconcert en frühschoppen. Tussen deze twee weekenden ook aktiviteiten voor de bejaarden en de schoolgaande jeugd onder meer een gigantisch spel voor moeder en kind n.l. een levend ganzebord. Volksfeesten 1980 beloven weer een enorm succes te worden. Op de eerste zaterdag in mei, 3 mei dus is traditiegetrouw weer de bijenmarkt in Baarlo. Op deze dag komen 's morgens de bijen houders en kopers van bijen op de markt in Baarlo bij elkaar voor het verhandelen van allerlei spullen betrekking hebbende op de bijen. Maar de meeste belangstelling gaat dan uit naar de volken gehuisvest in kasten of korven, die dan met de nodige handelstermen aan de man gebracht zullen worden. Het is tevens de plaats waar bijenhouders hun collega's en vrienden ontmoeten en bij een borreltje of pilsje hun ervaringen uitwisselen. De honingzemerij Boxtel zal aanwezig zijn in café Centraal met imkersartikelen, zodat de imkers zich weer kunnen voorzien van spullen die nodig zijn bij de uitvoering van hun hobby, want zo moet men tegenwoordig het bijenhou- den wel zien, alhoewel de bijen onmisbaar zijn voor de tuinbouw en fruitteelt. Vooral voor de augurkenteelt, de telers doen alles om zoveel mogelijk augurken te oogsten, en daar zijn de bijen een belangrijke schakel in door hun bestuivingsaktiviteiten. De tuinders zijn hier van goed op de hoogte en ze zullen op 3 mei dan ook wer aanwezig zijn als om 9 uur de handel aanvangt. Maar ook andere mensen die van honing of honingdrank houden of op een andere manier kennis willen maken met dit marktgebeuren kunnen we een bezoek aan deze bijenmerkt aanbevelen. Daar kreeg hij zijn eerste problemen met het gehoor, omdat hij vlak voor de trom petten en trombones zat en daardoor niet goed meer hoorde wat hij zelf speelde. Dan was hij lid van het toenmalige dubbel- kwartet, en vooral was hij 35 jaar lang bas bij het Kerkelijk Zangkoor. Daarom ook dat het „kerkekoor" a.s. zaterdag de plechtige Mis om 3 uur opluistert voor zijn oud-lid. En om 7 uur begint dan de receptie in zaal Habets, tot half 9, waar ongetwijfeld velen, van kaartvrienden tot zangers en van buurtgenoten tot klanten het ondanks alles krasse gouden paar zullen komen feliciteren. En al zegt Jac dat hij hoopt dat die dag maar gauw voorbij zal zijn, het lijkt erop dat hij dat niet helemaal meent. In elk geval zijn de 6 overgebleven kinderen en de 16 kleinkinderen (precies 8 jongens en 8 meisjes) er bijzonder trots op dat ze hun dit feest mogen „aandoen" uit dankbaar heid voor veel zorg en veel liefde gedurende 50 jaar. En zorgen hoeft Jac zich niet te maken: zijn vitale echtgenote zal het wel voor hem opvangen, zoals ze al zolang gedaan heeft. En dan zal het weer betrekkelijk rustig worden in de Veld straat 32, waar twee mensen verder genieten van een welverdiende rust. Frans Stoks Zoals al een keer in Op den Baum heeft gestaan is er dit iaar weer de grandioze kindervakantie week. Deze wordt, zoals u weet, gehouden van, 4 tot en met 8 augustus 1980. Wij (werkgroep, leiders en leidsters KVW) hopen dat het dit jaar weer een week wordt om niet te vergeten. Daarom hopen wij dat alle kinderen van Baarlo van ongeveer 6 tot 12 jaar meedoen om deze week weer te doen slagen. U hebt met de regeling, afspraken e.d. van uw vakantie uiteraard rekening gehouden met deze week, om zodoende uw kind(eren) toch te laten meeprofiteren van een spel-, sport-, en ontspanningsweek met dorps-, buurt- of straat- genootjes. Tot ziens in de week van 4 augustus. Fanfare Eendracht zoekt op korte termijn een aantal jonge mensen, leeftijd verder niet zo belangrijk, die als trommelaar(ster) mee willen optrekken met de fanfare. Aanmelden hiervoor kan zich iedereen: er wordt natuurlijk gedacht aan mensen die iets van trommelen afweten omdat ze dat vroeger gedaan hebben, maar ook anderen die op zoek zijn naar een leuke hobby of tijdverdrijf in verenigingsverband zijn van harte welkom. Aangezien van de tijd die aan opleiding en instruktie besteed moet worden, wordt van de kandidaten verwacht dat ze meedoen met alle (meestal feestelijke) aktiviteiten van de Fanfare. Repetitie-bezoek op maandagavond is natuurlijk toegestaan, maar is geen voorwaarde, gezien de opzet van de groep: het begeleiden van de Fanfare wanneer ze op straat komt. EN OOK MUZIKANTEN... Diverse jongeren van even in de 20 zijn bezig met het volgen van een opleiding tot blazer bij de Fanfare. Deze opleiding vindt plaats via de Muziekschool van Tegelen in Baarlo, en is dus gebonden aan het school opmerkzaam maken dat ze zich dan tijdig dienen op te geven. Het makkelijkste is het om op maandagavond eens een kijkje te komen nemen tijdens de wekelijkse repetitie van 8 tot 10 in zaal Unitas, Wilhelminastraat Baarlo. Op zondag 4 mei a.s. wordt voor de jeugd van 12 tot 17 jaar van Baarlo weer een disco georganiseerd. In het Trefcenter om half 7 komt de disco Paranoid naar het Trefcenter om weer te zorgen voor de gewenste muziek. Zoals bekend hebben pasjeshouders toegang in de zaal. Bij mevr. Vestjens, Wilhelminastraat 2, Baarlo kunnen pasjes opgehaald worden. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Wisja zullen een aantal extra aktiviteiten plaatsvinden. Reserveer vast de volgende data: 17 mei 's avonds optreden van een groep. 18 mei 's middags feestmiddag voor de jeugd beneden 12 jaar. 18 mei 's avonds disco optreden Pioneer. Nadere bijzonderheden worden nog tijdig bekend gemaakt. Maandag 5 12 mei vervalt het spreekuur van de burgemeester te Maasbree. Vrijdag 9 mei vervalt het spreekuur van de burgemeester te Baarlo. In verband met de kermis is het gemeente huis op 12, 13 en 14 mei na de middag gesloten. ENQUÊTE OVER HET HUISVUIL- OPHALEN d.m.v. MINICONTAINERS Deze week zijn de enquête-formulieren huis aan huis bezorgd. Zij die om een of andere reden geen formulier hebben ontvangen kunnen dit alsnog aanvragen bij de gemeente (tel. 04765-1466 tst. 29). jaarverloop. Daar de grote vakantie weer voor de deur staat, en daarna weer een nieuw cursusjaar begint willen we degenen die interesse hebben voor zo'n opleiding, die ook voor jongeren vanaf 9 jaar mogelijk is zonder veel kosten, er op 3 mei 11.30 tot 21.30 uur NeVoBo org. beslissingswedstrijden, sporthal. 3 mei Jong Nederland org. distriktstoernooi 4 mei 10.00 uur Jong Nederland organiseert distriktstoenooi, op de sportvelden. 10 mei 11.30 tot 21.30 uur NeVoBo org. beslissingswedstrijden in de sporthal. 22 mei N.K.V. vrouwen org. wandeltocht, omgeving Maasbree 25 mei 10.00 uur M.M.K. verzorgt de hoogmis van Pinksteren. 22 juni Breeton Sport org. plaatselijk handbal- toernooi, kontaktadres Hay Kempen., 19, 20, 26, 27 juli schutterij org. algemeen schietfestijn te Maasbree. 2, 3, 6, 9, 10 augustus Ossefeesten fanfare St. Aldegundis. Kontaktpersoon Susan Janssen, tel. 2116. 3 mei bijenmarkt 3 mei indoorruiterwedstrijden 4 mei clubkampioenschappen paarden en pony's Tom Mix 7 mei open dag peuterspeelzaal „De Speel doos". 8 mei lezing oud-notaris Huibers bejaardenver. 9 mei kienen dansgarde „De Kook" 11 mei autospeedwaywedstrijden 11 mei popkonsert Sjiwa 15 mei autospeedwaywedstrijden 18 mei buurtenvoetbaltoernooi fanfare „Een dracht" 20 mei raadsvergadering 20 mei bezoek aan Kevelaar bejaardenver. 21 mei wielerwedstrijden TWC „Noord-Lim burg" 24 mei trialwedstrijd BTC 25 en 26 mei autospeedwaywedstrijden 30 mei kienen HSV Baarlo 31 mei nationale zeskamp 31 mei deelname muziekconcours fanfare „Eendracht" I juni Limburgse wedstrijd trommel- en klaroenkorpsen. 7 juni volksspelen buurtverenigingen 7 juni indoor ruiterwedstrijden 7 juni jubileumconcert Baarlo's zangkoor 8 juni sacramentsprocessie en openluchtmis 8 juni autospeedwaywedstrijden II juni wielerwedstrijden „De Snelle Sprong" 13 juni kienen dansgarde „De Kook" 15 juni h. mis en receptie Baarlo's zangkoor 18 juni wielerwedstr. TWC Noord-Limburg 21 juni wielerwedstr. jeugd Nrd.-Limburg 21 juni popkonsert Sjiwa 25 juni wielerwedstr. trimmers TWC Olympia 27 juni kienen HSV Baarlo 28 juni schoolwielerwedstr. TWC Olympia 28 juni trialwedstrijd BTC 1 juli raadsvergadering 2 juli wielerwedstr. TWC De Snelle Sprong 5 juli indoor ruiterwedstrijden 6 juli indoor trialwedstrijd BTC 9 juli clubkampioenschappen TWC Olympia 12 juli paardenkeuringen 13 juli autospeedwaywedstrijden 16 juli wielerwedstr. TWC Nrd.-Limburg 20 juli concours hippique Tom Mix POSTGIRO OP GIROREK 4091420 VAN De Gouden Leeuw Drukkerij B.V. Nieuwsblad „Op den Baum" Panningen STORTINGS-/ACCEPTGI ROK AART BANKGIRO POSTGIRO BEWIJS VAN BANKGIRO STORTING/NOTA OP GIROREK 4091420 van De Gouden Leeuw Drukkerij B.V. Nieuwsblad „Op den Baum" Panningen 29 Gld Ct 29cid ct TE STORTEN DOOR/OVER TE SCHRIJVEN VAN POSTREK BANKREK G 8/15 ■IS UW REKENINGNUMMER INGEVULD EN HANDTEKENING IËPlAATST reken inqhaud handiék (VOOR GEBRUIKSAANWIJZING ZOZ) VRIJGESTELD VAN VERMELDING NAAM EN ADRES STORTER OP BEWIJS VAN STORTING Abt. „Op den Baum" 13e jaargang van 4-4-'S0 t/m 3-4-'8l Bedrag excl. BTW BTW Bedrag BTW 27,88 4 1,12 Te betalen vóór 1 mei a.s. ALLEEN GELDIG INDIEN GESTEMPELD

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1980 | | pagina 1