Dizzy Mans Band Os braden F rühschoppen Terugblik op kamp '76 St. Geeriruid NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag 30 Juli 1976 Nummer 16 Hoogtepunten eerste Ossefeestweekend Baarlo M.W. TEEUWEN Kindervakantiewerk Baarlo 5 jaar Jongerencentrum SJIWA Baarlo Van het Gemeentebestuur N.K.V.-nieuws Maasbree Uitgave Postbus 7001, Panningen Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 19,50 DEN BAOM 9e JAARGANG foto DIZZY MANS BAND De jongeren maar ook voor de ouderen valt er veel te genieten krijgen het eerste hoogtepunt voorgeschoteld. Zaterdag 31 juli opent n.l. de popgroep Dizzy Man's Band de Ossefeesten 1976 om 20.30 uur. Wie en wat de Dizzy Man's Band is wordt hier in een korte biografie weergegeven. „Iedere avond willen we naar huis gaan met de gedachte, dat we het publiek vermaakt hebben. Als het niet lukt kan ik gewoon niet slapen", aldus Jacques Kloes, zanger van The j Craziest Band on the Continent, oftewel THE DIZZY MAN'S BAND. En daarmee vertolkt lïij tevens de mening van het gehele Dizzy - gezelschap, want en tertainen staat het Zaanse zevental op het lijf geschreven. Sinds hun eerste hit, nu al weer bijna vijf jaar geleden, is het uitstekend gegaan met Dizzy. „Tickatoo" luidde een uiterst suksesvolle karrière in voor de 7 musici; een karrière met louter hoogtepunten, een aaneenschake ling van hits, suksesvolle optredens, toernees door verre landen, ontelbare radio- en TV - optredens en nog meer hits, hits, hits Bekende hits van Dizzy Man's Band waren: „Jumbo", „Shocking" en „The Show". Al hun platen worden geproduceerd door Richard de Bois. Wie wel eens een optreden van hen heeft bijgewoond kan volmondig beamen dat het een „gekke mannen groe.p" is. Alle 7 musici maken de wildste grappen, bou wen de meest waanzinnige acts en zorgen steevast voor een enorme hilariteit onder het publiek. Je valt van de ene verbazing in de andere; hun populaire Top Pop act hebben ze ver vangen door een Jesus Christ Superstar - act, waarna de hele groep zich in een serie rock - songs stort, waarbij je je afvraagt waar ze het allemaal vandaan halen. Organist Herman Smak zegt hierover: „Ja, we maken altijd ontzettend veel plezier op de Bühne. Af en toe moeten we zelfs stoppen met spelen, omdat we blauw liggen van het lachen, maar het publiek pikt het". Maar wie nu denkt, dat de muziek ten koste gaat van de pret, die heeft het falikant mis. „Zowel op de plaat als op het podium pro beren we alles zo perfekt mogelijk te spelen. Bij de opnamen doen we alles zelf, ook ar rangeren. En dat alles zonder dat één van ons conservatorium of zo iets heeft gevolgd", licht drummer Joop Tromp toe. De groep richtte onlangs een heus voetbal team op om daarmee op speciale gelegenhe den in het strijdperk te treden ty bate van een goed doel. Nog vers in ieders geheugen ligt ongetwij feld het succes in binnen- en buitenland van hun single „The Opera". Zelfs het fel be geerde „Harp(p)oentje" van Conamus viel Dizzy te beurt en Dizzy zou Dizzy niet zijn als ze hun „Long - time - producer" Ri chard Debois niet in de eer lieten delen. „The Opera" was trouwens Richard's laatste hit met Dizzy, want de Noord - Hollandse hit makers zouden voor hun nieuwe single met producer Eddy Owens, óók niet mis, de stu dio in gaan. Het eerste resultaat van deze nieuwe coöpe ratie stond al een week na delease in de tiplijsten genoteerd. „Turkye Turkye" werd ook een hit. De groep bestaat uit: Jacques Kloes: zang, percussie. Joop Tromp: drums. Herman Smak: orgel - piano. Dirk van der Horst: sologitaar. Frans Meinicke: basgitaar. Klaas Versteeg: caxofoon. Bob Ketzer: percussie, zang etc. Momenteel staat de Dizzy Man's Band weer in de hitparade met hun nieuwe hit: „Every day in action". Die Fidelen Rosenthaler, Merselo, verzorgen muzikaal het frühschoppen OS BRADEN EN FRÜHSCHOPPEN De 650 kg. wegende os zal zondag 1 au gustus aan het spit braden. Kok Alfred Es- ser en zijn assistenten beginnen om 10.00 uur met het braden van de os. Altijd een boeiend schouwspel. Om 16.00 uur is de os zo gaar dat hij voor konsumptie gereed is. Dan start de verkoop van het ossebraad en kunnen de mensen van ongeveer 14.00 uur af porties ossevlees konsumeren. Overigens zal er van af 12.00 uur al een goede stemming in de feesttent op het Kennedyplein, waar alle ak- tiviteiten plaatsvinden, heersen, want dan is het Frühschoppen gestart. Die Fidelen Ro- sentaler uit Merselo zorgen voor de vrolijke muzikale klanken. Het Frühschoppen straalt gezelligheid uit en mag zich steeds in grote belangstelling verheugen, 's Avonds wordt •het eerste Ossefeest - weekend afgesloten met een optreden van het dans- en showorkest De Matondo's, die voor dans- en stemmings muziek zorgen en dat vanaf 18.30 uur. De Matondo's bestaan uit Willem van Son: gitaar, banjo, bas en zang; Jan Zwiers, te nor- en altsax, trompet, klarinet, trombone, conga's, zang; Peter van de Geyn: trompet, trombone, altsax, accordeon, gitaar, ukelele, zang. Peter Rubbens: slagwerk, tymbalen, zang en Anton van der Heyden: orgel, ac cordeon, piano, basgitaar, zang. Alle festiviteiten zijn deze dag gratis toe gankelijk. Mat Nellen. BEJAARDENVERENIGING HELPT ELKANDER Wij waren van plan om een busreisje te organiseren en wel op donderdag 26 aug. naar Swalmen waar een bejaardenmiddag geor ganiseerd wordt door de Kon. Harmonie St. Caecilia en waar verschillende artiesten op treden. Wij vertrekken om 1 uur op de markt. Ook niet - leden kunnen eraan deelnemen. Opgave voor 5 aug. bij een der bestuursleden of H. Janssen, Oldenneelhof 10 tel.: 04707-1385 Na de vele voorbereidingen was het vrijdag 2 juli zover dat alles ingereedheid was ge bracht en de voorlopers met de vrachtauto vertrokken naar de kampplaats om aldaar aan de slag te gaan. Al vrij snel maakte de hoge temperatuur duidelijk dat men het zich niet te druk moest maken. Maar 's avonds hoorden we in Baarlo dat alles gereed was en kon men 's mórgens om half 5 vol goede moed koers zetten naar het zonnige St. Geertruid. Na een snelle fiets tocht arriveerden de jongens en meisjes om 10 uur op de kampplaats, waar men na een frisse dronk het kampeerterrein verder ging opbouwen. Om 4 uur kwamen dan de twee bussen met de rakkers en de zwaluwen aan, waarna deze hun tenten meteen in orde konden maken. Nadat er 's avonds een lekker hapje was gegeten, werd de omgeving nog even verkend en kon men zich na een drukke en warme dag rustig naar bed begeven. Zondag: weersgesteldheid zeer warm tot snik. Zwemmen, het bos, eten en spelletjes ron<J ons eigen zwembad vormden het programma op deze heetste dag van het jaar. Maandag: weersvooruitzichten: gloeiend. Oudermiddag. Door de warmte was er op deze dag niets ondernomen om de ouders met spelletjes te vermaken, want een ieder was al lang blij een beetje schaduw en een fris drankje te bemachtigen. Ook hier bewees het zwembad zijn goede diensten. Ook bij de soldaten kwam de hoogste leger leiding tot de conclusie dat bij 34° C de oefening voorlopig uitgesteld zou worden. En ook voor de zigeuners en de kabouters was het onmogelijk om met hun speciale kleren op te treden. Een zwembroek of bikini was al genoeg. Dinsdag: weerbericht: warm tot zeer warm. De soldaten brachten een bezoek aan de stad Maastricht en haar grotten en de an deren gingen naar Eysden zwemmen of naar het recreatiepark in Gulpen, 's Avonds werd er nog aan de voorbereiding van de bonte ring gewerkt. Woensdag: weersgesteldheid: iets minder zeer warm; 28° C. Door dit gunstige bericht moesten de solda ten alsnog aantreden om via de topogra fische kaarten naar hun bivakplaats te lopen, waar een zeer goed geslaagde oefening met enkele taktische namaak gevechten werd ge houden.; De kabouters en de zigeuners draai den het programma van dinsdag om, en gin gen de Gulpenaren naar Eysden en de Eys- denaren naar Gulpen, 's Avonds Bonte Ring. Hierbij trad een speciaal orkest uit Baarlo op, n.l. het wereldbekende trio „Les Amis de Pomme de Terre de l'Amerique", waar van de laatste hit „Het kabouterlied" zeer hoge ogen gooide. Daarnaast hadden alle tenten een toneel stukje gemaakt. Al met al een sfeervolle en gezellige avond voor kabouters en zigeuners bij een echt namaak kampvuur. Donderdag: gesteldheid van het weer: knap warm. De soldaten keerden terug en gingen daarna nog even verfrissing zoeken in het zwembad te Eysden. De zigeuners vonden verkoeling in de grotten van Maastricht en de kabouters gingen 's middags ook naar het zwembad. 's Avonds zocht iedereen vroeg het bed op om 's morgens weer vroeg van de partij te kunnen zijn. De soldaten hadden de laatste avond nog wel een kleine uitwisseling met de afdeling Jong Nederland uit St. Geer truid. Vrijdag: weer: warm met iets meer wind. De dag begon om 6 uur, omdat er hard tot zeer hard gewerkt zou moeten worden. Het opbreken van het kamp verliep erg soepel en snel en om half elf, toen de kabouters weer met de bussen huiswaarts keerden waren alle 33 tenten alweer ingepakt. De zigeuners waren op dat moment al onderweg op de fiets naar Baarlo. De soldaten ruimden de laatste restjes nog op en aanvaardden toen ook de thuisreis. De laatste mannen bleven nog daar om de vrachtauto te laden en zij konden 's avonds rond 9 uur van een ver diend bad gaan genieten in Baarlo. Na het afhalen en het terugbrengen van een deel van de bagage en de geleende spullen, kon de staf om half elf bij een lekker glaasje bier terugzien op een kamp, dat bij de hier boven al aangegeven weersgesteldheid toch wel als zeer geslaagd betiteld mag worden. De staf wil dan ook eenieder die op welke wijze ook aan het welslagen van deze week heeft meegewerkt, namens de Baarlose jeugd hartelijk dank zeggen. SCHUTTERIJ St. ANT. St. PETRUS Zondag 25 juli j.l. heeft onze schutterij deel genomen aan het dekenale schuttersfeest te Maasbree. Na de eerste 18 schoten per zestal waren er nog maar 2 kanshebbers: Beringe en Baarlo, maar met de kaveling moesten we onze meerdere erkennen. De A - schutters deden niet onder voor die van Beringe en behaalden de le prijs. De B - schutters de 2e prijs en de C - schutters de 6e prijs. A.s. zaterdag 31 juli schietwedstrijd te Wijlre. Aanvang 14.00 uur. Kavelen om 19.00 uur. Bijeenkomst aan het clublokaal om 15.00 uur. Schietterrein gelegen achter station NS te Wijlre. A.s. zondag 1 aug. schietwedstrijd te Kinrooy België. Bijeenkomst aan het clublo kaal om 14.45 uur. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 -1331 De week van het kindervakantiewerk is weer achter de rug. We mogen stellen dat het voor allen een goed geslaagde week is ge weest. Leidsters, leiders, kinderen, ouders en de vele begunstigers; allen onze welgemeende dank. Met ons aller steun hebben we de jeugd een geweldige feestweek bezorgd. Alleen vrijdags is de fiets niet gevonden door kinderen van het KVW maar wel door anderen die toen maar zijn begonnen met de fiets te slopen. Nog een goede raad: bezorg de spullen terug. Nu rest ons nog de tentoonstelling over het KVW op kasteel D'Erp zaterdag 31 juli en 7 augustus is het voor de kinderen van 15.00 tot 18.00 uur. Voor hen die meegedaan hebben met het KVW is er een extra verrassing. Zondag 1 en 8 augustus is het voor iedereen die wil komen. De tentoonstelling is de moeite waard om te bekijken. De plakboeken van alle jaren liggen ook ter inzage. Ook nog een bus waar u alles in mag doen aan voorstellen, veranderingen of verbete ringen ten gunste van het KVW. U komt toch beslist ook een kijkje nemen tot 1 of 8 augustus. werkgroep KVW Iedereen zal ondertussen wel op de hoogte zijn van het feit -dat Sjiwa in augustus 5 jaar bestaat. Na een hele tijd onderhandelen en organi seren, zijn we dan nu zover, dat we einde lijk precies kunnen vertellen wat de bedoe ling is tijdens de feestdagen, welke wij wil len houden in het laatste weekend van au gustus. We beginnen op vrijdagavond 27 augustus met de BINTANGS. Zaterdagavond worden CURVED AIR en de CLIMAX BLUES BAND verwacht. Zondagmorgen gaan we frühschoppen met een prima Beierse kapel en 's avonds gaan we verder met een disco A GO GO. Woensdagavond sluiten we ons programma af met een optreden van SWEET D'BUSTER en FRANKIE MILLER. Het hele gebeuren vindt plaats in een tent bij kasteel D'Erp. Meer nieuws over deze feestweek vindt u in een extra brochure, welke half augustus in Baarlohuis aan huis verspreid zal wor den. In deze brochure vindt u ook een ver slag over het wel en wee van Sjiwa in de afgelopen 5 jaar, terwijl tevens enkele me ningen over Sjiwa op papier zijn gezet. Van de verdere ontwikkelingen omtrent ons vijfjarig bestaan wordt u op de hoogte ge houden via dit blad. Voorlopig willen wij het hierbij echter laten. Tot ziens. Sjiwa-Service. BOSSEN WEER VRIJ TOEGANKELIJK Het door mij met toepassing van artikel 46 van de algemene politieverordening dezer ge meente uitgevaardigd verbod om in de voor 't publiek toegankelijke bossen in deze ge meente te verblijven is op donderdag 22 juli 1976 opgeheven. Het is dus voor een ieder wederom toege staan in die bossen te verblijven. De burgemeester van Maasbree. H.L.J. Peulen L.B. SOCIALE SCHOOL N.K.V. Het N.K.V. kent verschillende vormen op iet gebied van algemene ontwikkeling. Zen van de belangrijkste vormen is de Sociale School van het N.K.V. De Sociale School jmvat 3 op zichzelf staande cursussen van gelijke waarde, waarin de kursisten op aan gepaste wijze, ondersteund door uitstekende oormiddelen, de stof krijgen te verwerken. Je cursus loopt 3 jaar met 30 cursusavonden ier jaar. Per avond worden 2 lessen van 5 kwartier gegeven. De gehele cursus bestaat lit de volgende lessen: Mozaik van de samenleving: maatschappelijke vraagstukken 20 lessen. Staatsinrichting: 8 lessen. Vakbeweging: 8 lessen. Levensbeschouwelijke vragen: 10 les sen. Praktisch taalgebruik: 14 lessen. Wegwijs in het recht: Aktuele rechtkwesties14 lessen. Arbeids recht: 8 lessen. Sociale verzekeringen: 8 les sen. Belastingrecht: 6 lessen. Levensbeschou welijke vragen 10 lessen. Praktisch taalge bruik 14 lessen. Wegwijs in de economie: Sociaal - economische vraagstukken 24 les sen. Bedrufseconomische vraagstukken 12 les sen. Levensbeschouwelijke vragen 10 lessen. Praktisch taalgebruik 14 lessen. De cursussen zijn erop gericht dat u: zelfstandige informatie opdoet en verwerkt, u deelneemt aan vergaderingen en discussies, uw gevoelens en mening onder woorden brengt, u samen met anderen over bepaalde aangelegenheden kunt spreken. Deze cursus wordt in Helden gegeven en wel op maandagavond van 19.30 tot 22.15 uur. Wanneer u deel wilt nemen aan deze cursus of inlichtingen wenst, kunt u zich wenden tot het regionaal bestuur te weten: L. Thjjs- sen, J. Thijssensteeg 5 Meijel, A. Vromans, Maasstraat 11 Kessel - Eik, mevr. Hoeben, Westeringplein 39 Maasbree. P. Thyssen, Ire- nestraat 14 Baarlo. B. Kranen, Julianastraat 32 Helden - Panningen. J.F. Wilms, Markt 26 Helden - Panningen DRUMBAND NIEUWS Nu de vakantie weer bijna achter de rug is, zullen verschillende aktiviteiten weer on ze aandacht vragen. Zo zal er vanaf maan dag 2 aug. weer gerepeteerd gaan worden en wel om 6, 7 en 8 uur als voorheen. De leerlingen en Majoretten en klaroenblazers zullen onze bijzondere aandacht krijgen. Zodat wij voor het komende seizoen weer degelijk voorbereid zijn. Op 8 aug. en 22 aug. zijn er nog schutters feesten te Belfeld en Helden waarna het drukke seizoen weer achter de rug is. Er zal op 4 en 5 sept. een groots opgezette vlooienmarkt plaats vinden op het Kenne dyplein, met als sluitstuk de pony loterij. De pony, Drummi geheten, zal dan van eige naar verwisselen. Ook een fiets, koffiezet apparaat enz. zullen te winnen zijn mits u een lot gekocht hebt. Er zullen natuurlijk weer veel stukken van eigenaar verwisselen als Jo Theeuwen uit Hout - Blerick de te verkopen spullen aan de man of vrouw weet te praten. Attentie attentie Op 7 aug. zal vanaf 10 uur 's morgens in de kom van het Dorp huis aan huis aangeklopt worden om de overtollige spullen op te halen. Harde valuta is natuurlijk ook van harte welkom. Het overtollige glas wordt dan voor de laat ste keer opgehaald. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Indien u iets heeft voor de vlooienmarkt, het kan zo gek niet zijn, of wij halen het; b.v. potten, pannen, schoeisel, boeken, huis houdelijke art. enz. enz. Iedere zaterdag staan wij paraat. Telefonisch te bereiken B. Hen driks 1949. Kuep Peeters 1710, P. Hebben, 1542 tevens het adres voor inmaakglazen en Jan Wijnen 1952. LVB - NIEUWS Voor het uitstapje naar Oisterwijk op dinsdag 17 augustus a.s., dient men zich zo snel mogelijk op te geven. Het uitstapje gaat met één bus. Zodra deze is volgeboekt is deel name niet meer mogelijk. Hier geldt dus: wie het eerst komt, het eerst maalt". BEJAARDENVERENIGING MAASBREE Op donderdag 26 augustus a.s. is een dag tocht naar Swalmen georganiseerd. Plaats en tijd van vertrek evenals de kosten worden nog nader bekend gemaakt. Opgave voor deelname t.m. woensdag 4 augustus bij het bestuur. „OPA" KOMT DINSDAG A.S. Dinsdag 3 augustus zullen de leden van het Maasbreese Mannenkoor weer in heel Maas bree het opgespaarde oud papier ophalen. Wilt u het papier in dozen, zakken, pakken of bundels klaar zetten? Er wordt niet aan gebeld. Het ophalen begint om 19 uur. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1976 | | pagina 1