VAKANTIE? NIETS VERGETEN? Rabobank A 7 Ze hoeven het niet mooi te vinden Tentoonstelling d'Erp NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE EN BAARLO Vrijdag Vrijdag 11 juli Nummer 14 Be rekt- en Barbecue feesten Baarlo FILM VAN DE WEEK BUITENLANDS GELD, UW REISVERZEKERING, DE REIS- EN KREDIETBRIEF,- 'N TIJDELIJKE CASCOVERZEKERING VOOR UW AUTO, SAFELOKET HUREN VOOR WAARDEPAPIEREN EN KOSTBAARHEDEN. DE REISWIJZER EN DE CHECKLIST-OM-NIETS-TE-VERGETEN LIGGEN GRATIS VOOR U KLAAR. i¥laasbree M.W. TEEUWEN Baarl® Verloren en gevonden Wie gaat in september muziek maken ZONDAGSDIENST Parochie H. Petrus, Baarlo Parochie H. Aldegundis Maasbree Uitgave Drukkerij De Gouden Leeuw b.v. Postbus 7001, Panningen Telefoon 04760 - 1980 Abonnementsprijs per jaar 17, DEN BAUM 8e JAARGANG „Maar wat is mooi?" Het klinkt zo eenvoudig: Tajiri en Dick Elffers houden een tentoonstelling op kasteel D'Erp te Baarlo en Simon Vinkenoog houdt een korte inleiding bij de opening. Maar dit zou ook op het programma kunnen staan van een museum in een grote of zeer grote stad. Waarom komen die mensen dan naar Baarlo toe? Dat is weer heel simpel: twee van de drie wonen al lang in Baarlo, Tajiri blijvend, Dick Elffers al 15 jaar als „gastarbeider". Zo simpel is het dan ook weer niet, en daarom ga je dan een uur of wat praten met Dick Elffers. Het is natuurlijk iets unieks wat vanaf 19 juli in Baarlo gaat gebeuren op het Kasteel, en daarom is het belangrijk dat iedereen dat weet. DINGEN. Dick Elffers komt er met „dingen", zoals hij dat noemt, en dat zijn dan schilderijen, Tajiri komt met plastieken en grafiek. Dick Elffers benadrukt vooral het fenomenale feit dat Tajiri, een wereldnaam, meedoet aan de expositie. Dat siert zijn bescheidenheid, want, al is de eerste dan (misschien) geen wereld naam, hij is toch ook minstens van Europese bekendheid door zijn affiches. Hij vindt het overigens niet helemaal terecht dat zij twee in het kasteel exposeren: het kasteel is in de eerste plaats voor de eigen amateurschil ders. Zij moeten het werkelijk leven, de echte betekenis van het kasteel gaan worden, samen met de anderen, die iets, dat met cultuur te maken heeft, te bieden hebben. ASPERGEVELDEN. Twee jaar geleden was er een televisie-uit zending gewijd aan Dick Elffers. Daarin kwa men de schilderijen voor die hij in de daar aan voorafgaande tijd te Baarlo had geschil derd. Zijn inspiratie daarbij had hij gevonden in de aspergevelden in de buurt. Rijst na tuurlijk de vraag: waarom komt iemand vanuit Amsterdam naar Baarlo om asperge- velden te schilderen, en met welk recht noemt hij dat kunst? Om met dat laatste te beginnen: dat recht heeft hij zelf: Dick Elf fers heeft het recht om datgene wat hij maakt kunst te noemen, en daar eventueel ook nog een verantwoording van te geven. De feesten van de fanfare staan weer voor de deur: zaterdag 26 en zondag 27 juli is het sportpark weer druk bezet. Op zaterdag is er het feest van de tuinders, die 's middags hun „Veilingtoernooi" organiseren. En 's avonds dan de dingen van de dag en van voorgaande dagen uitvoerig bespreken. Daarvoor staat dan het welvoorziene restaurant en de grote tent op het terrein ter beschikking. Voor fees telijke muziek is ook gezorgd. En op zondag is er het Toernooi der Buurten waarvoor zich al een hele boel buurten heb ben opgegeven. Opgave is nog mogelijk tot zaterdag 19 juli bij de leden van het comité dat afgelopen maandag door de buurten is gevormd. Dat vindt u elders. En dat het tij dens dat toernooi en daarna nog zéér gezellig is op het Sportpark, dat weten de meesten uit eigen ervaring. Maar dat eerste blijft dan nog even open. Iedereen kent die lange lijnen in het land schap waar de asperge groeit. Maar in die lijnen kun je verder kijken, die kun je op nemen in je fantasie, waardoor ze een eigen leven gaan leiden, los van veilingprijzen en al of niet met botersaus en eieren. CONCENTRATIE. Die lijnen lopen langs elkaar heen, ze spelen rond elkaar, zoals wanneer je je probeert te herinneren hoe dat veld eruit zag. Als je dat probeert, concentreer je je nergens op, je ziet een beeld, je ziet een diepte, je ziet kleuren, je ziet de hele zaak met heel andere ogen dan de tuinder, als de andere vakman. Dat stilstaan bij iets, in dit geval bij dat door de tuinder gevormde landschap, dat dan 'n teken op dat schildersdoek probeert te krijgen dat is 't geloof ik wat D. Elffers vooral gewild heeft. Hij waarschuwt ook uitdruk kelijk de bezoekers dat ze niet moeten schrikken. Die aspergevelden zijn niet meer dat wat ze buiten in de natuur zijn, ze zijn veranderd, tot teken geworden, waaraan de toeschouwer weer inhoud moet geven door ernaar te kijken en zich erop te concentre ren. Misschien zien ze dan wat, misschien zien ze helemaal niets. Dat is hun goed recht. APPELEN EN EIEREN. Zijn nieuwe werk geeft vooral veel appelen en eieren te zien. Weer de vraag: „Waarom?" TH ALI A-THEATER. Het doel heiligt alle middelen, is de rede nering van een Italiaans politieman, wanneer de zoveelste moord gepleegd wordt door een misdadigersbende, ditmaal op zijn vriend, commissaris Del Buono. Hij infiltreert in het misdadigersmileu en slaagt er zodoende in te ontdekken dat de grote baas van de mis dadigers ook zijn eigen Grote Baas is, die door de veroorzaakte onrust hoopt te zijner tijd een fascistisch regime te kunnen ves tigen. Caneparo, de doorgedraaide politieman, beleeft al doende allerhande avonturen, en hij neemt tenslotte als chauffeur deel aan een gewapende bankoverval. Dit leidt dan tot grote ontdekkingen, en de film beweert dat Italië er dan een stuk veiliger op wordt. Of dat waar is kunt U beter bij de transport bedrijven vragen, die op Italië rijden. Maar voor de rest kunt U terecht in het Thalia- Theater op de gebruikelijke tijden. geld en goede raad Och, het zijn net zo eenvoudige dingen als die aspergevelden. Weer tekens dus, althans nadat ze door Dick Elffers zijn opgenomen in zijn schilderijen. De uitleg ervan staat iedereen vrij. Bij eieren kun je aan vrucht beginselen denken, bij appels ook: er kan nieuw leven uit ontstaan. Heeft hij dat be doeld? Misschien wel, beter nog: soms mis schien wel, andere keren zeker niet. Op een schilderij staan ze uitdrukkelijk gegroepeerd: zeven, drie, een. Religieuse symboliek? Als U dat wilt, accoord. Maar de groepen op zich werken ook, zonder dat je de onder delen telt. Er staat ook een grote vaas, en de kunstnaar die er naast ligt? Het ene ei naast de andere eieren? Vaag? Nee zeker niet, het is erg duidelijk allemaal. Maar dan moet je er weer aan denken dat het niet om die eieren gaat, maar om jezelf. JE HOEFT HET NIET TE SNAPPEN. Naast zijn waarschuwing: een verzoek. Kijk naar de schilderijen, één voor één. Het zijn geen kijkplaatjes met een voorgeschreven verhaal. Door het kijken verandert het schil derij. Probeer dat eens: gewoon kijken en jezelf concentreren op die vormen, die kleu ren, die diepte, die lijnen. Je wordt dan als kijker aktief. En nog eens: de reactie zal dan niet altijd zijn: God, wat is dat mooi! Wat je gepro beerd hebt, is: dat teken te begrijpen, aan te voelen, in te vullen. Daarom hangt Dick Elffers zijn doeken, samen met Tajiri die zijn plastieken en zijn grafisch werk toont, op in kasteel D-Erp te Baarlo. En vanaf 19 juli kan daar iedereen naar gaan kijken. Frans Stoks. stype 8935 matrijs 8936 BUURTVERENIGING HEESKE EN OMSTREKEN. Zaterdag a.s. 12 juli reünie voor de leden en oud inwoners van onze buurt. De reünie be looft een groot succes te worden daar reeds ongeveer 400 inschrijvingen binnen zijn. Het bestuur heeft gezorgd dat niemand in deze zomerse tijd dorst hoeft te lijden, ook voor een hartig hapje achteraf is een buffet in gericht. Het feest begint om 9.30 uur. Voor diegenen die met de auto komen is gezorgd voor voldoende en veilig verlichte parkeer ruimte. Verder nog het volgende; het bericht in het Dagblad voor Noord-Limburg waarin stond dat de RAF met een grote delegatie aanwezig zou zijn op ons feest is niet juist. Het lag eerst in de bedoeling dat enkele mensen van de RAF op ons feest foto's zou den komen aanbieden, maar enkele van deze luchtfoto's zijn reeds in ons bezit. Deze foto's, gemaakt door Mike Keane enkele weken ge leden vanuit zijn Phantom straaljager, zijn op het buurtfeest të bêZlCtltilifl: Dus nogmaals, geen mensen van de RAF; wat wij wel hopen is dat de mensen van on ze buurt die a.s. zaterdag meehelpen om het Oud-Limburgs naar Maasbree te halen daarin zullen slagen. Wij hopen daarna met hen het glas te heffen en daarom nu reeds veel succes toegewenst. Tenslotte verwachten wij alle buurtbewoners en oud-buurtbewoners a.s. zaterdag om 20.30 uur op de Oude - Heldseweg 12. De weg erheen is gemakke lijk te vinden, misschien is de terugtocht in nevelen gehuld. OPRICHTING BUURTVERENIGING „ACH TER DE HOVEN" Zaterdag 21 juni j.l. is in buurtschap „Ach ter de Hoven" een buurtvereniging opgericht van 60 leden met een voorlopig bestuur. Tot deze buurtvereniging behoren voorlopig de volgende straten: Op de Raam; Achter de Hoven; Arnoudstraat; v. Eykstraat; Donck- straat; Vlodropstraat; v.d. Marckstraat en v. Lommstraat. De buurtvereniging zal de naam „Achter de Hoven" dragen. GESLAAGD Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde onze dorpsgenoot Ton Storken voor het kan didaatsexamen medicijnen. POOLBAR SLOEG TOE IN DE TWEEDE HELFT Met technisch goed verzorgd voetbal hebben de teams van de Poolbar en 't Mafcentrum elkaar vrijdag j.l. bestreden. In de eerste helft was 't Mafcentrum duidelijk de betere ploeg, dat resulteerde in een veldoverwicht. Tot scoren kwam 't Mafcentrum niet, hoewel dat er in heeft gezeten. Doelman Nijssen was namelijk kansloos bij een afstandsschot van Jos Seelen, dat via de binnenkant paal weer in het veld terugsprong. Na de rust had de Poolbar meer in zijn mars en mocht het Mafcentrum blij zijn, dat dé score nog lang op 0-0 bleef staan. Het offensief van de Poolbar kreeg toch beloning, want bij een scrimmage haalde de ingevallen Huub Beur- skens vernietigend uit en via de handen van keeper Lucien Geurts verdween de bal in het doel 0-1. 't Mafcentrum had geen snel heid en konditie om terug te slaan en goal- tjesdief Louis Jakobs, die al vele kansen om zeep had gebracht, wist de Poolbar op 2-0 te tillen, 't Mafcentrum kreeg slechts een wer kelijke kans na rust, maar Mat Nellen faalde voor doelman Nijssen. 't Poolbarteam verdien de de zege. Mat Nellen G. SMETS DOORBREEKT HEGEMONIE T.V. BREE. Na lange tijd heeft de combinatie TV Bree niet beslag gelegd op de eerste plaats. De zeer zware wedvlucht Corbeil over een af stand van 398 km. leverde een triomf op voor duivenmelker G. Smets. Zijn duiven die evenals andere, te kampen hadden met noord-oostenwind, leverden uitstekende pres taties. Vijf klasseerden zich bij de eerste tien. Naast de eerste plaats vielen de volgende klasseringen voor de duiven van Smets te noteren: een derde, een vierde, een negende en een tiende plaats. De combinatie TV Bree zat ook weer in de prijzen, al ging de hoofdprijs dit maal aan het duo Thijssen - Vaessen voorbij. Een tweede plaats mag er ook wel zijn. Bovendien legde de kombinatie nog beslag op de vijfde en zesde plaats. Nog een duivenmelker kon zijn duiven bij de eerste tien aankomende vinden en wel Th. van Megen, die een zevende en achtste plaats bemachtigde. GELDLENINGEN - HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN GUNSTIGE VOORWAARDEN Dorpsstraat 74, MAASBREE Telefoon 04765 - 1331 SCHUTTERIJ St ANTONIUS St PETRUS Zondag j.l. hebben we deelgenomen aan het OLS te Oirsbeek. Het was warm en enorm veel mensen stonden langs de wegen om de optocht te zien. Zoals u reeds in de dagbladen hebt kunnen lezen heeft de schutterij een 4e prijs beste défilé behaald. Met schieten ging het er rakelings langs. We behaalden 17 punten. Dit was een punt te weinig. Vol gend 'jaar weer opnieuw, dan hebben we misschien meer sukses. a.s. Zaterdag om 17.00 uur oefenen, a.s. Zon dag schietwedstrijd te Meijel. Bijeenkomst om 14.30 uur in het clublokaal bij Peggy en Nand, waarna gezamenlijk vertrek. Mag ik van deze plaats alle. supporters die mee zijn geweest naar Oirsbeek hartelijk dank zeggen voor hun geestdrift en steun aan de schut terij. VOETBALTOERNOOI DER BUURTEN Afgelopen maandag waren al een behoorlijk aantal Baarlose buurten bijeen op de vergade ring die de fanfare in Hotel de Molen belegd had in verband met het voetbaltoernooi der buurten. Er werd nog eens van beide zijden geappeleerd op de sportiviteit van de bestu ren om alleen maar spelers op te stellen die in de betreffende buurt thuis horen. Indien het moeilijk is om een elftal bijeen te krijgen, be staat de mogelijkheid om met een andere buurt samen te gaan. Dus iedere buurt kan meedoen, hetzij apart, hetzij samen met een andere buurt. En als men het zo bekijkt, dan moeten er nog veel buurten volgen. Buurten die zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit doen tot zaterdag 19 juni bij de leden van het comitee: Joos Hermans Juliana- straat, Frans Stoks Helling 2 en Jos Segers Molenberg 11. Op zaterdag 19 juli moeten ook de lijsten met deelnemers, hun adressen en geboortedata ingeleverd zijn op genoemde a- dressen, alsmede de naam van de leider van het elftal en de kleur van de shirts. Er is af gesproken dat de leider van het elftal ook fungeert als kontaktman met het organisatie- komitee, dat bij eventuele problemen te be slissen heeft. Dus, voetballiefhebbers (liefst geen beroeps), kijk nog eens rond in uw buurt en probeer een elftal te formeren dat de eer van de buurt kan verdedigen tijdens het toernooi op zon dag 27 juli a.s. FOTOWEDSTRIJD EEUWFEEST Tot en met 20 juli kunnen deelnemers aan de wedstrijd hun foto's inleveren bij: Rabo bank Baarlo, M. Stereken, van Montfoort bank Baarlo, M. Stereken, van Montfoort- straat 18 Baarlo, W Roosenberg Past. Geenen straat 37 Baarlo. Vergeet U niet om acher op iedere foto Uw naam en adres te schrijven. Er zal worden gejureerd op originaliteit en niet op foto-technische kwaliteiten. Zowel in de categorie kleur als in zwart-wit is de eerste prijs een foto-album. Verder zijn er enkele kleinere prijzen. Ook als U niet aan de wedstrijd wilt deelnemen, zijn Uw foto's toch bijzonder welkom. De schtutterij wil n.l. een foto-archief van de feestelijkhe den opbouwen; ook komende geslachten zul len dan nog indrukken kunnen opdoen van de eeuwfeestviering St. Antonius - St. Petrus in het jaar 1975. Werk-comité 100 jaar St. Antonius St. Petrus. De tentoonstelling van Baarlose en Maasbree- se amateurkunstenaars is dit weekend voor het laatst geopend. Op zaterdag en zondag kan men van drie tot zes terecht bij dit zeer interessant gebeuren. Verloren: van Dorpsstraat naar Past. Leurs- straat herenhorloge met zwart leren brede band. Tegen beloning terug te bezorgen bij: H. Thijssen, Dorpsstraat 81 Maasbree. Verloren in Sjiwa. Wie heeft mijn spijker jasje (lois) gevonden of per ongeluk mee genomen. Tejo Lenders, Pr. Irenestraat 3 Baarlo. Eind augustus, begin september starten de nieuwe lessen van de Muziekschool Tegelen in Baarlo. Meestal is het zo dat enkelen zich ruim van te voren opgeven, maar dat de meeste belanghebbenden eerst bij het begin van het schooljaar ontdekken dat ze iets om handen willen hebben. In een tijd dat men meer in het zwembad ligt dan in de huiskamer zit is dat begrij pelijk. Alleen voor de planning van de be treffende school wel wat moeilijk. Dus daarom nog eens de vraag aan alle jongens èn meisjes: vanaf negen jaar mag je mee doen aan de lessen blaasmuziek en de fanfare die door de Tegelse muziekschool ge geven worden. Ieder jaar zijn er verschillende van jullie leeftijdgenoten begonnen, en het merendeel zit nu al in de „grote" Fanfare. Praat er thuis eens over, en vul dan onder staande bon. Lever die in op Helling 2 te Baarlo. Dan hoor je er in augustus wel meer van. Naam: Adres: Geboortedatum Telefoon: MAASBREE, BAARLO, XESSEL: Van vrijdagavond 8 uur tot maandagmor gen 8.30 neemt voor W. v. Roessel, M. Seheij- mans, L. Theunissen en G. Wermenbol waar: W.F. v. ROESSEL, Kessel, tel. 04762-1338 HELDEN Van zaterdag 8 uur v.m. tot zondag 8 u. v.m. L.J.H.M. SMEETS Koninginnelaan 2a, Panningen, tel 2288 Van zondag 8 uur v.m. tot maandag 8 u. v.m. J.H.J. SMEETS, Vincentiusstraat 9, Panningen. Telefoon 04760-2510; b.g.g. 1402 DIENSTEN DIERENARTSEN HELDEN Van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen 8.30 uur. Dierenarts OLDENBURGER Helden, tel. 2349 DIERENARTSEN KESSEL - HAELEN A.C. v. RGOY te Haelen, tel. 04759-1544 PRIESTER VAN DE WEEK BAARLO Past. A. Lebens Markt 2 tel. 1275. PRIESTERWACHTDIENST Pastoor Sluyters, Meijel, tel. 04766-1850 GROENE KRUIS Baarlo, Maasbree en Kessel Wijkzuster Zr. Francisca is afwezig van 11 t.m. 31 juli. Vervangster van 11 t.m. 19 juli is Zr. Zeegers - Kessel tel. 04762 - 1594. Van 22 t.m. 31 juli Zr. Mommen Maasbree tel. 04765 - 1253. Afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen dagelijks van 13.00 uur tot 13.30 uur groene kruisgebouw Baarlo. STORINGSDIENST N.V. PROV. LIMB. ELEKTR. MIJ.: TELEFOON 04765-1453 MAATSCHAPPELIJK WERK REGIO VENLO MAASBREE - BAARLO Spreekuren te Maasbree en Baarlo: Maasbree: donderdag 9.00 uur tot 10.00 uur. Baarlo: dinsdag 10.00 tot 11.00 uur. Voor spoedgevallen: Mgr. Boermanstraat 1, Venlo, telefoon 077-40861. Het spreekuur te Helden vindt plaats woens dag en vrijdag van 9-10.30 uur in het groene kruisgebouw. In verband met de vakantie is de maatschap pelijk werkster, mevr. P. v.d. Weyden van 4 juli-28 juli afwezig. De spreekuren zullen door een collega, mej. G. Maenhout, vervan gen worden. ZONDAG 13 juli: vijftiende zondag door het jaar. 8.00 zwd. Johannes Peetpyo o 3n het jaar. 8.00 zwd. Johannes Peeters. 9.3U Hoogmis, zwd. Johanna van der Putten - Telkamp. 11.00 jaarget. Henricus Thijssen en Anna Peeters. MAANDAG 14 juli: 7.30 u. gest. lsm. Hen drik Meerts en Elisabeth Jacobs. 8.00 u. gest. jrg. Jacobus Geurts en echtgenote, en Anna, Maria Geurts. DINSDAG 15 juli: 8.00 u. gest. lsm. Peter Wienden. 15.30 u. huwelijk Geert Geraedts en Nellie Vervoort. WOENSDAG 16 juli: 8.00 u. lsm. tot bij zondere int. (G) 19.00 zwd. Theodoor Dirkx. DONDERDAG 17 juli: 7.30 u. gest. lsm. ge zusters Jacobs. 8.00 u. lsm. overl. ouders Pee ters - Peeters. VRIJDAG 18 juli: 8.00 u. gest. jrg. Alde- gonda Smits. 15.00 u. huwelijk Peter Göppel en Gerdy van de Rakt. 19.00 u. zwd. Jozef J anssen. ZATERDAG 19 juli: 8.00 u. H. Mis uit dank. 19.00 u. mndd. Wiel v.d. Eertwegh. ZONDAG 20 juli: zestiende zondag door het jaar. Opening octaaf van de H. Odilia. 8.00 u. uit dankbaarheid, t.e.v. H. Odilia (H-P) 9.30 u. Hoogmis, jaarget. Wilhelmina Ver koelen - Schouren. 11.00 u. Peter, Johannes Theeuwen. Hu welij ksaf kondigingen René Eijsermans uit Baarlo en Marian Schreuder uit Reuver. Geert Geraedts uit Kessel en Nellie Vervoort uit Baarlo. Peter Göppel uit Venlo en Gerdy van de Rakt uit Baarlo. Misdienaars: zondag 13 juli 8.00 u. Wim en Martin van Neerven. 9.30 u. John Roeven - Jan Hoeijmakers. 11.00 u. Peter Thijssen - Jan Kluthausen. In de week: 7.30 en ook 19.00 u. Peter Thijssen. 8.00 u. John Roeven. Priester van de week: Past. A. Lebens, Markt 2, tel. 1275. Viering van het Odiliafeest. Op de zondagen 20 en 27 juli wordt in de parochiekerk te Baarlo het feest herdacht van de H. Odilia, beschermheilige tegen oogziekten. Daarom wordt op die beide zondagen Odilia herdacht en de ogenzegening gegeven. Deze zege ning wordt gegeven na de h.h. Missen op die zondagen, en in de middag zoals gebruikelijk, op de volle uren, te beginnen om twee uur en voor het laatst om vijf uur. In de week wordt de zegening alléén gegeven na de h.h. missen 's morgens, en op woensdag en vrijdag ook na de avondmis om 19.00 uur. ZATERDAG 12 juli: 19.15 u. Hermona Lich- teveld - Janssen 12e mndd. ZONDAG 13 juli: 8.30 u. overl. ouders Ver- coulen - van Lier en Leo Verber. 10.00 uur jrd. Andreas Zeelen. 11.30 uur jrd. Jan Jacobs (Schoorveld). MAANDAG 19.15 u. Lodewijk en Elisabeth Peeters - Peeters. DINSDAG 8.00 uur Willem Vaessen 10e mndd 19.15 uur Godfried Thijssen en Maria Baeten 9e mndd. WOENSDAG 18.45 uur Harry Timmermans 5e wkd. 19.15 uur Willem Simons 7e mndd. 18.45 u. Mathijs Heesen 3e wkd. DONDERDAG 19.15 u. Anna Verlinden. VRIJDAG 19.15 u. Agnes Hubertina Vaessen Hanraets. ZATERDAG 19.15 u. Leo Janssen (dames koor).

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1975 | | pagina 1